پرسش از انتشار عمومی گزارش‌ها ۲

چهارمین جلسه کمیسیون موقت برنامه و بودجه در روز چهارشنبه (۹۶/۳/۲۴) با حضور جناب آقای دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در شورای شهر چهارم برگزار شد؛ در پرس‌وجو از ایشان در مورد چندوچون انتشار عمومی گزارش‌های تهیه شده در کمیسیون برنامه و بودجه از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه و گزارش‌های حسابرسی، ایشان به یکی دو مورد بارگذاری گزارش‌ها در سایت‌های مرتبط اشاره کردند. در جستجو برای پیدا کردن این گزارش‌ها که در نهایت موفقیت‌آمیز هم نبود، به اینجا رسیدم:
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=215
این گزارش‌ها البته ربطی به شورای شهر ندارد و کامل و جامع هم نیست اما به هرحال بخشی از داده‌های مالی موجود در مورد شهرداری تهران است. نمی‌دانم این گزارش‌ها تا چه حد مورد استفاده متخصصان این حوزه بوده است و تا چه حد ابهامات و نقص‌های احتمالی از سوی متخصصان مربوطه گزارش شده است. چیزی که می‌دانم این است که دسترسی به انبوه داده‌ها تنها زمانی ثمربخش خواهد بود که با مساله و سوال مشخصی مورد بررسی‌‌شان قرار دهیم.

به نقل از اینستاگرام بهاره آروین: (+)

پرسش از میزان انتشار عمومی گزارش‌ها

دومین جلسه کمیسیون موقت برنامه و بودجه منتخبان شورای پنجم شهر تهران در روز یکشنبه (۹۶/۳/۲۱) با حضور یکی از کارشناسان با سابقه این حوزه برگزار شد. در کل صحبت ها، سوالی که مدام در ذهنم چرخ می خورد این بود که چند درصد گزارش های متعدد حسابرسی که هم خود شهرداری تهیه می کند و هم شورا و همچنین گزارش های نظارتی دیگر در این حوزه، چند درصد این گزارش ها به صورت عمومی منتشر شده و در دسترس همه شهروندان قرار داشته است؟ پاسخ این بود که تقریبا هیچ؛ این درحالی است که کارشناس محترم اشاره می کرد که خواندن این گزارش ها در جلسات عمومی شورا خیلی وقت ها کارکرد لازم را ندارد چون ادبیات و حوزه تخصصی این گزارش ها مانع از مشارکت همه اعضا در فهم کامل ان و تشخیص نوع و میزان تخلفات مختلف می شود. تمام مدت فکر می کردم پیرو طرح #شهرداری_تمام_شیشه_ایانتشار عمومی گزارش ها تاچه حد می تواند پتانسیل شهروندان به خصوص گروه های متخصص در این حوزه را در استفاده و ارتقای کیفیت چنین گزارش هایی فعال کند.

به نقل از اینستاگرام بهاره آروین: (+)

جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای اعضای گروه تلگرامی شهرداری تمام شیشه‌ای

از روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶، گروه تلگرامی شهرداری تمام شیشه‌ای با حدود ۶۰۰ عضو در حال فعالیت بود. این فایل (+) جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای ارایه شده توسط اعضای این گروه راجع به طرح شهرداری تمام شیشه‌ای در بازه زمانی یاد شده است.