بررسی شفافیت عملکرد در دو سازمان تابعه شهرداری تهران

🔶 بیست و یکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، روز شنبه ۹۶/۱۲/۱۹با دو دستور جلسه برگزار خواهد شد.

🔸در ادامه نوزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند(۹۶/۱۲/۰۵) که به بررسی میزان شفافیت در قراردادهای سازمان تاکسیرانی تهران پرداخته بود، در بخش اول بیست و یکمین جلسه کمیته که با حضور آقای فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار خواهد شد، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب جهت پرداخت‌های الکترونیک سازمان تاکسیرانی‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

🔸 در بخش دوم این جلسه که با حضور آقای نیازی، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران برگزار خواهد شد، عملکرد و برنامه‌های سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در حوزه شفافیت بررسی خواهد شد.