گزارش اجمالی وضعيت، مسائل و راهبردهاي اداره‌كل آموزش و پرورش شهر تهران

/
اين فايل(+) گزارش ارائه‌شده توسط آقای عباسعلی باقری، مدیرکل محترم آ…

دستور جلسه روز يكشنبه (۹۶/۸/۷) شورای اسلامی شهر تهران

/
حضور جناب آقای دکتر کلانتری، معاون رئيس جهمور و رئيس سازمان محا…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۲) شورای اسلامی شهر تهران

/
حضور جناب آقای عباسعلی باقری، مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش شهر تهران ب…

دستور جلسه روز يك‌شنبه (۹۶/۷/۳۰) شورای اسلامی شهر تهران

/
بررسی فوریت دو طرح وصولی، در دستور کار پانزدهمین جلسه شورای اس…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۲۵) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۲۵) شورای اسلامی شهر تهران…

دستور جلسه روز یکشنبه (۹۶/۷/۲۳) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز یکشنبه (۹۶/۷/۲۳) شورای اسلامی شهر تهران…

کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
در جلسه روز یکشنبه (۹۶/۷/۱۶) کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلام…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۸) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۸) شورای اسلامی شهر تهران…

گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران در شش ماهه اول سال ۹۶

/
جناب آقای نجفی، شهردار محترم تهران، به پیوست نامه‌ای که مشاهده می…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۱) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۱) شورای اسلامی شهر تهران…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (96/7/4) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (96/7/4) شورای اسلامی شهر تهران…

دستور جلسه روز یک‌شنبه (96/7/2) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز یک‌شنبه (96/7/2) شورای اسلامی شهر تهران…