شهرداری تمام شیشه‌ای چیست؟

طرح شهرداری تمام شیشه‌ای برای اولین بار در جریان انتخابات پنجمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر تهران، از سوی بهاره آروین، نامزد منتخب، معرفی و مطرح شد. این طرح ناظر به طراحی سازوکاری است که اطلاعات شهرداری اعم از بودجه، واگذاری پروژه‌ها، مجوزها و کاربری‌ها و تمام اطلاعات مشابه به جای این‌که فقط در دسترس مدیران و کارکنان شهرداری باشد، در دسترس همه شهروندان باشد. درعین‌حال، این برنامه به جای این‌که همه تمرکز را بر روی تغییر سازوکار درونی شهرداری بگذارد، پتانسیل شهروندان و از آن مهم‌تر، پتانسیل متخصصان امر را در حل مساله فعال می‌کند.

آخرین مطالب

محورهای طرح شهرداری تمام شیشه‌ای

همه‌ی شهروندان به اطلاعات قرارداد‌های بالای یک میلیارد تومان شهرداری دسترسی آنلاین داشته باشند.

دسترسی آنلاین تمامی شهروندان به اطلاعات جامع شهرسازی مانند تغییر کاربری‌ها، جواز ساخت و سازها، پایان‌کارها و ...

ریز کمک‌های نقدی شهرداری به کلیه‌ی نهاد‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شود تا سهم آسیب‌های اجتماعی مشخص شود.

رای تک تک اعضا به مصوبات منتشر شود.

شهرداری تمام شیشه‌ای، ‌‌‌‌گام اول برای توسعه‌ی شهری که شهروندان در آن مشارکت دارند.