۱۳۷- پیگیری پیشرفت طرح سامانه آنلاین برگزاری حراج و مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران

جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام
در صدوسی‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با موضوع پیگیری پیشرفت طرح سامانه آنلاین برگزاری حراج و مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران برگزار شد، ضمن رفع ابهامات و ایجاد توافق در خصوص دریافت درآمدها توسط سازمان زیباسازی، مدیریت سامانه توسط سازمان و مدل تجاری برگزاری مناقصه و انتخاب کارگزار به صورت پرداخت درصدی از درآمدهای حاصله به کارگزار سامانه، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته در همکاری سازمان زیباسازی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسناد مناقصه انتخاب کارگزار سامانه مدیریت مزایده‌های آنلاین فضاهای تبلیغات محیطی شهر تهران نهایی شود. خواهشمند است ضمن دستور اقدامات لازم، گزارش اقدامات انجام شده و پیشرفت پروژه را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نمایید.

فایل PDF نامه

۱۳۶- ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

جناب آقای امامی، معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

در صدوسی‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ با موضوع ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی شدن این توافقات صادر فرمایید.

۱. ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه

۱.۱. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته گزارش ثبت اطلاعات پرداخت مناطق روی ردیف بودجه برای سه‌ماهه پایان سال ۹۹ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به‌صورت سیستمی از سامانه جامع مالی استخراج شود و گزارش تطبیق آن با اطلاعات پرداخت‌ ثبت‌شده توسط خزانه‌داری و همچنین بررسی حجم پرداخت‌هایی که امکان ثبت روی ردیف ندارند (مانند تنخواه اولیه، استرداد سپرده و استرداد عوارض جاری) به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد. مقرر شد این گزارش مقایسه‌ای و مدیریتی به تفکیک نوع پرداخت و واحد اجرایی و بیان علل عدم همخوانی این دو نوع پرداخت تهیه و ارسال شود.

۱.۲. مقرر شد حداکثر تا نیمه تیرماه ۱۴۰۰ تکمیل فیلد اطلاعات ردیف بودجه اختصاصی در زمان درخواست وجه توسط کلیه واحدهای تابعه اجباری شود.

۱.۳. مقرر شد کارگروه سامانه جامع مالی در اسرع وقت جلسات مربوط به ردیابی کد بودجه عمومی در کد بودجه‌های اختصاصی واحدهای تابعه را با سه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی و عمران و بوستان‌ها و فضای سبز برگزار نماید و حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ نتیجه نگاشت کد بودجه عمومی و کد بودجه اختصاصی هر کدام از این واحدها را در قالب جدول مقایسه‌ای به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۲. راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

۲.۱. مقرر شد حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ دیگر انواع بدهی قطعی در سطح مناطق شامل تسهیلات بانکی، اوراق و املاک (احکام قضایی) در سامانه مدیریت بدهی و مطالبات ثبت شده و این سامانه با هدف رصد بدهی‌های ایجادشده از طریق احکام قضایی به سامانه حقوقی متصل شود.

۲.۲. مقرر شد حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ سامانه مدیریت بدهی و مطالبات در واحدهای تابعه شهرداری درخصوص بدهی‌های قطعی راه‌اندازی شود و واحدهایی که بالاترین میزان بدهی را دارند در اولویت قرار گیرند.

۲.۳. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته تغییرات لازم در سامانه مدیریت بدهی و مطالبات صورت گیرد تا بتوان گزارش‌های کوتاه‌مدت سه‌ماهه از میزان بدهی‌های قطعی تهیه کرد.

فایل PDF نامه

۱۳۵- پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست

جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

صدوسی‌پنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ با حضور نمایندگان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. مقرر شد فایل اکسل اطلاعات ایمنی ۹۵۰۰ ساختمانی که به‌صورت نهایی و تاییدشده از طرف سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شده است، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند نیز ارسال گردد تا سناریوهای انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها دقیق‌تر شود. همچنین مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اطلاعات جدید را همزمان با سازمان فاوا به کمیته شفافیت و شهر هوشمند نیز ارسال نماید.

۲. با توجه به اینکه درحال حاضر ثبت اطلاعات ایمنی در سامانه پلاک ایمن برای هر پارسل امکان‌پذیر است و این اطلاعات برای کد شناسایی ملک ثبت نمی‌شود، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تا نیمه تیر ماه ۱۴۰۰ امکان ثبت اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها را در بانک اطلاعاتی سامانه پلاک ایمن برای هر کد شناسایی ملک فراهم نماید.

۳. مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، با برگزاری جلسه‌ای مشترک با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات علل چرایی بازگشت چندباره اطلاعات احصا‌شده ساختمان‌ها را مشخص نماید تا امکان برگشت اطلاعات به شکل سیستماتیک فراهم شود و از این طریق سرعت ثبت نهایی داده‌ها افزایش یابد.

۴. مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰، اطلاعات ۴۰۰۰ ساختمان را به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید و تا انتهای سال، ثبت اطلاعات برای کلیه ۳۳هزار ملک در سامانه انجام شود.

۵. مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی با ارسال بخشنامه‌ای اعلام نماید از نیمه تیرماه ۱۴۰۰ فرم بازدید درخصوص ساختمان‌های کم‌خطر و مسکونی، صرفا به‌صورت سیستمی و در سامانه پلاک ایمنی تکمیل شود و از این تاریخ هیچ فرمی به‌صورت دستی تکمیل نشود.

۶. مقرر شد مشکلات اتصال سامانه پلاک ایمن به اینترنت و ثبت لوکیشن حداکثر تا پایان تیرماه برطرف شده و در بازدیدهای جدید، این اطلاعات نیز ثبت شوند.

۷. مقرر شد حداکثر تا پایان تیرماه، تغییرات مورد نیاز در سامانه نظام بازرسی برای تکمیل سیستمی فرم بازدید از ساختمان‌های پرخطر اعمال شود و از آن تاریخ فرم‌های بازدید از این ساختمان‌ها نیز صرفا به‌صورت سیستمی تکمیل شود.

۸. مقرر شد حداکثر تا نیمه تیرماه ۱۴۰۰، بخش شهروندی و خوداظهاری سامانه پلاک ایمن راه‌اندازی گردد.

فایل PDF نامه

۱۳۴- پیگیری شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی

جناب آقای گلپایگانی، معاون محترم شهرسازی و معماری
جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
جناب آقای امامی، معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام
در صدوسی‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ با موضوع شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی برگزار شد موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱.با توجه به گزارش معاونت شهرسازی و معماری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر اینکه فرمول‌های عوارض مصوب شورای شهر و ضریب P و LR حداکثر تا ابتدای تیرماه در سامانه شهرسازی برای تمامی پلاک‌ها (مطابق با تبصره سوم ماده یکم مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مكاني املاک در شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۳۳/۲۵۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴) اعمال خواهد شد، مقرر شد این اطلاعات حداکثر تا نیمه تیرماه ۱۴۰۰ روی وبسایت شفاف منتشر گردد. همچنین مقرر شد توضیحات دقیقی منتشر شود تا تغییرات احتمالی عوارض فعلی نسبت به عوارض حین درخواست صدور پروانه و آیتم‌های موثر در این تغییرات برای شهروندان مشخص شود.

۲.با توجه به گذشت مهلت مقرر در مصوبه الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ برای انتشار کامل اطلاعات شهرسازی و با توجه به آمادگی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، جزئيات نحوه و تاریخ پرداخت برای پروانه‌های سال ۹۷ به بعد منتشر شود.

۳. مقرر شد معاونت معماری و شهرسازی حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ گزارش مکتوب و مستدل درخصوص پارامتریک نمودن و كنترل هوشمند گزينه‌های مورد درخواست برای رسیدگی در شوراهای معماری مناطق (ماده ۵ مصوبه تعيين مأموريت‌ها، حدود اختيارات و مسئوليت‌های شوراهای معماری مناطق ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۰۲/۲۷۵۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲) را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. همچنین مقرر شد گزارش‌های مدیریتی درخصوص شوراهای معماری برای پروانه‌های سال ۹۷ به بعد روی سامانه شهرسازی شهروندی منتشر گردد.

۴. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، اطلاعات کمیسیون ماده ۵ برای هر پارسل از سامانه اطلاعات مکانی به سامانه تهران من ارسال شده و این اطلاعات نیز روی سامانه شهرسازی شهروندی منتشر گردد. همچنین با توجه به اعلام آمادگی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص ثبت الکترونیکی درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته این درخواست‌ها صرفا به‌صورت الکترونیکی ارسال شوند.

۵. مقرر شد معاونت معماری و شهرسازی حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ گزارش مکتوبی از اجرای بندهای صورتجلسه صدوهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (اعلامی به شماره ۱۶۰/۱۵۴۷۶ مورخ ۹۹/۰۷/۱۳) شامل میزان پیشرفت انجام کار و زمان نهایی اجرای کامل این توافقات را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نمایند.

فایل PDF نامه

۱۳۳- پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوسی‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ برگزار شد،‌ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱.با توجه به گزارش ارائه‌شده در خصوص اقدامات انجام‌گرفته در راستای فراهم کردن زیرساخت لازم جهت امضای الکترونیکی صورتجلسات معاملات در شهرداری تهران، مقرر شد به مناطق ۲۲گانه اعلام گردد از نیمه تیرماه ۱۴۰۰ امضای الکترونیکی صورتجلسات انواع معاملات (مناقصه، مزایده، حراج و استعلام بها) مبنا خواهد بود و در صورتی که صورتجلسات معاملات به صورت الکترونیکی امضا نشوند، امضای فیزیکی نیز مبنا قرار نخواهد گرفت.

۲.مقرر شد با توجه به درخواست پیشین معاونت مالی و اقتصاد شهری از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص راه‌اندازی مركز يا شعبه صدور گواهی امضای دیجیتال مختص كاركنان شهرداری تهران در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصاد شهری به علت تعدد جابجایی افراد و نیاز به به اصلاح مشخصات و تغيير احكام سازمانی، صدور، تمديد و ابطال گواهی امضاء ديجيتال، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر ظرف مدت دو هفته این مرکز را راه‌اندازی نماید.

۳.مقرر شد جهت تصمیم‌گیری نهایی درخصوص بازگشایی الکترونیکی پاکت ب و همچنین درج عبارتی برای لزوم بارگذاری الکترونیکی اسناد معاملات در آگهی‌های منتشرشده، در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور رئيس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، معاون محترم مالی و اقتصاد شهری و مدیران مربوطه برگزار شود.

۴.مقرر شد در راستای پایدارسازی اقدامات صورت‌گرفته و همچنین تهیه متنی برای پاسخگویی به سوالات احتمالی که هنگام برگزاری الکترونیکی معاملات ایجاد می‌شود، اداره کل حقوقی در ارتباط با اداره کل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، حداکثر تا پایان تیر ماه پیش‌نویس دستورالعمل برگزاری الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران را تهیه کرده، جهت بررسی به کارگروه سامانه جامع معاملات ارائه نماید.

۵.با توجه به تایید تولید و امضای الکترونیکی صورت وضعیت توسط اداره کل حقوقی، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، تهیه گردش کار پیشنهادی تایید اسناد هزینه و پرداخت صورت وضعیت (پس از امضای الکترونیکی صورت وضعیت توسط پیمانکار) در دستور کار کارگروه سامانه جامع معاملات قرار گیرد.

۶.درخصوص تولید الکترونیکی صورتجلسات کمیسیون معاملات مقرر شد معاونت‌های خدمات شهری و محیط زیست و فنی و عمران طی مکاتبات رسمی صورتجلساتی را که در سامانه جامع معاملات به‌صورت الکترونیکی تولید می‌شود، تایید نمایند.

۷.با توجه به اظهارات نماینده معاونت فنی و عمران در خصوص برخی از مشکلات این معاونت در استفاده از سامانه جامع معاملات، مقرر شد در اسرع وقت موضوع در دستورکار کارگروه سامانه جامع معاملات قرار گرفته و حداکثر ظرف مدت دو هفته گزارش از وضعیت اجرای توافقات این کارگروه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

۸.با توجه به تصمیمات کارگروه سامانه جامع معاملات درخصوص حذف نسخه پیش‌نویس صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۳ و حذف کارتابل گردش امضا اعضاء کمیسیون ماده ۱۳ و الزام به امضاء صورتجلسه اصلی در زمان برگزاری این کمیسیون، مقرر شد اقدامات لازم در این خصوص در سامانه جامع معاملات انجام شده و این موارد طی بخشنامه‌ای به مناطق ۲۲گانه ابلاغ گردد.

۹.مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته هماهنگی‌های درونی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌گونه ایجاد شود که گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه ۱۴۰۰ همانند گزارش‌های سال‌های ۹۷ تا ۹۹ روی وبسایت شفاف منتشر گردد و همچنین داشبورد اطلاعات بودجه ۱۴۰۰ نیز ایجاد و منتشر گردد.

۱۰.با توجه به از میان رفتن نگرانی‌ها در خصوص ارتباط مستقیم وبسایت شفاف با سامانه جامع معاملات، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتصال مستقیم و بدون واسطه این دو را فراهم نماید.

۱۱.مقرر شد در راستای اطلاع‌رسانی به پیمانکاران درخصوص لزوم مشاهده وبسایت business.tehran.ir و اطلاع از شرایط برگزاری الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر ظرف مدت یک هفته و پس از اخذ تاییدیه از کمیته شفافیت و شهر هوشمند به پیمانکاران پیامک ارسال نماید.

فایل PDF نامه

۱۳۲- پیگیری اجرای مصوبه هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای جوادی‌یگانه
معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
صدوسی‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و هوشمند روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با موضوع «پیگیری اجرای مصوبه هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان» با حضور معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی، رئيس محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شهری، سازمان مدیریت بحران، سازمان بازرسی و سازمان مدیریت پسماند برگزار شد و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. باتوجه به اعلام آمادگی سازمان مدیریت بحران درخصوص تامین مالی برای ارائه خدمت به مشارکت داوطلبان گروه دوام و همچنین اعلام آمادگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی درخصوص اضافه کردن خدمات اجتماعی و فرهنگی شهرداری روی درگاه تهران من، مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری متولی برگزاری جلسات کارگروهی متشکل از نمایندگان این معاونت، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، سازمان مدیریت بحران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند باشد تا در جلسات این کارگروه حداکثر ظرف مدت ده روز ما‌به‌ازای مشارکت در گروه‌های دوام به صورت خدمات حوزه اجتماعی و فرهنگی به درگاه تهران من افزوده شود و فاز اول اجرای مصوبه هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان عملیاتی شود.
۲. مقرر شد پس از اجرای اقدامات مربوط به سازمان مدیریت بحران، جلسات این کارگروه با سازمان بازرسی (حوزه‌های ۱۸۸۸ و ۱۳۷) و مدیریت پسماند برای تعیین امتیاز مشارکت شهروندی ادامه یابد.

فایل PDF نامه

۱۳۱- پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران (لغو شد)

این جلسه لغو شده و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.

۱۳۰- پیگیری پیشرفت سامانه آنلاین برگزاری حراج و مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران

جناب آقای یزدانی
معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام
در صدوسی‌امین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که با موضوع پیگیری پیشرفت طرح سامانه آنلاین برگزاری حراج‌های تبلیغات محیطی شهر تهران روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱.مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته جلسات کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان زیباسازی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شود و در این جلسات اسناد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان برای مزایده انتخاب کارگزار متولی راه‌اندازی سامانه آنلاین برگزاری حراج‌های و تبلیغات محیطی تهیه و تنظیم شود.

۲.مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، سازمان زیباسازی، تابلوهای تبلیغاتی که در اولین مرجله از اجرای حراج آنلاین تبلیغات محیطی شهر تهران در نظر خواهد گرفت، مشخص نموده، به اطلاع کمیته شفافیت و شهر هوشمند برساند.

فایل PDF نامه

۱۲۸ و ۱۲۹- پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوبیست‌وهشتمین و صدوبیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روزهای یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۳ و دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۴ با موضوع پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

۱. ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها
۱.۱. مقرر شد جهت اطمینان از ثبت کلیه قراردادهای واحدهای تابعه‌ در سامانه جامع معاملات، اداره کل مالی و اموال به‌صورت ماهانه از ذی‌حساب‌های این واحدها گزارش تعداد قراردادهای منعقدشده و در جریان انعقاد و به تفکیک حد نصاب معاملات (خرد، متوسط و کلان) را دریافت نماید. همچنین مقرر شد اداره کل حقوقی نیز از واحدهای حقوقی و قراردادهای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه گزارش مشابه را دریافت نماید تا از ثبت کلیه قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات اطمینان حاصل شود.
۱.۲. مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل واحدهای تابعه‌ای که ثبت باگردش قراردادهای هزینه‌ای در سامانه جامع معاملات برای آنها راه‌اندازی شده است (سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی، سازمان اتوبوسرانی، سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار،‌ شرکت خدمات اداری شهر، شرکت برج میلاد، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز و شرکت کنترل کیفیت هوا) اعلام نماید در نیمه اسفندماه امکان ثبت بدون گردش قرارداد هزینه‌ای غیرفعال خواهد شد.
۱.۳. مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل واحدهای تابعه‌ای که قراردادهای خود را حتی به‌صورت چابک در سامانه جامع معاملات ثبت نمی‌کنند (سازمان فرهنگی و هنری، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، شرکت یادمان سازه، شرکت همشهری، شرکت شهروند شرکت یارانه شهر، شرکت ارتباط مشترک شهر، شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو) اعلام نماید حداکثر تا پایان اسفند ماه باید کلیه قراردادهای خود در سال ۹۹ اعم از هزینه‌ای و درآمدی و خرد، متوسط و کلان را به صورت چابک در سامانه ثبت نمایند.
۱.۴. مقرر شد اداره کل امور مجامع، اجرای مفاد صورتجلسات کارگروه‌های تشکیل‌شده با حضور نمایندگان واحدهای تابعه در خصوص تعریف گردش قرارداد در این واحدها در سامانه جامع معاملات را پیگیری نماید به‌گونه‌ای که حداکثر تا پایان اسفند‌ماه ۹۹ حداقل یک قرارداد باگردش توسط این واحدها در سامانه جامع معاملات ثبت شده باشد. مقرر شد پس از ثبت باگردش یک قرارداد منعقدشده در این واحدها در سامانه معاملات، ثبت بدون گردش قرارداد برای این واحدها غیرفعال شود.
۱.۵. مقرر شد اداره کل امور مجامع حداکثر تا هفته سوم اسفندماه ۹۹ جلسات کارگروه مربوطه را با حضور نمایندگان واحدهای تابعه‌ای که هنوز گردش قراردادهای آنها در سامانه جامع معاملات تعریف نشده است، برگزار کرده و صورتجلسات آن را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.
۱.۶. با توجه به اجباری شدن ثبت عامل هزینه و ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در سامانه جامع مالی، مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران عامل واحدهای تابعه شهرداری تهران، اعلام نماید این واحدها در صورت نیاز به ایجاد عامل هزینه‌ای به غیر از عوامل هزینه موجود در سامانه جامع مالی و همچنین تعریف ردیف بودجه اختصاصی برای ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف در این سامانه، حداکثر تا نیمه اسفند نیاز خود را به کمیته سامانه جامع مالی اعلام نمایند. همچنین مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در اسرع وقت با تایید کمیته سامانه جامع مالی عوامل هزینه و ردیف بودجه اختصاصی مورد نظر واحدهای تابعه را در این سامانه ایجاد نماید.
۱.۷. با توجه به اینکه برای برخی از قراردادها، مناطق با ثبت ابتدایی قرارداد در سامانه جامع معاملات و دریافت کد قرارداد، سایر مراحل را با کد دریافت‌شده در سامانه جامع مالی طی می‌کنند، مقرر شد به‌صورت سیستماتیک امکان ثبت اسناد هزینه و پرداخت برای قراردادهای مناطق منوط به طی شدن کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات باشد. همچنین مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌های واحدهای تابعه اعلام نماید ضروری است کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات تا آخرین مرحله طی شود و هرگونه پرداخت به قراردادهای این واحدها باید پس از ثبت کامل مراحل آنها در سامانه جامع معاملات باشد. به علاوه مقرر شد در زمان ابلاغ قرارداد و همچنین در زمان ثبت هرگونه پرداخت، واحدهای حقوقی و قراردادها و همچنین ذی‌حساب‌های واحدهای تابعه، از ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات اطمینان حاصل نمایند.
۱.۸. مقرر شد ثبت هرگونه قرارداد مناطق و واحدهای تابعه شهرداری در سامانه کنترل پروژه صرفا با فراخوانی کد قرارداد از سامانه جامع معاملات صورت گیرد و امکان ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه وجود نداشته باشد. همچنین مقرر شد درصورتی که قراردادی در سامانه جامع معاملات منعقد شده نباشد و به مرحله انتهایی گردش نرسیده باشد، امکان ثبت صورت وضعیت برای آن قرارداد در سامانه کنترل پروژه و سامانه جامع مالی وجود نداشته باشد.

۲. انتشار برخط درآمد و هزینه ماهانه
مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، هماهنگی‌های درونی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته و گزارش ماهانه درآمد سال‌های ۹۷ و ۹۸ و همچنین گزارش عملکرد هزینه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ روی وبسایت شفاف منتشر شده باشد.

۳. رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۳.۱. مقرر شد حداکثر تا نیمه اسفند ماه ۹۹ انتقال اطلاعات سامانه قراردادها به سامانه جامع معاملات صورت گرفته باشد به‌گونه‌ای که هیچ ایرادی در اطلاعات منتشرشده، ناشی از عدم ارتباط دو سامانه مذکور نباشد.
۳.۲. مقرر شد در اسرع وقت و همزمان با بررسی اتصال دو سامانه قراردادها و جامع معاملات، رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهایی که از ابتدا در سامانه جامع معاملات ثبت شده‌اند در دستور کار قرار گرفته، از طریق کارتابل ایجادشده برای مناطق، اصلاح این اطلاعات از مناطق خواسته شود.

فایل PDF نامه

۱۲۷- پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوبیست‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ برگزار شد موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. با توجه به گزارش معاونت مالی و اقتصاد شهری مبنی بر اینکه اکثریت صورتجلسات مناقصات برگزارشده در بهمن‌ماه، به‌صورت الکترونیکی امضا شده است مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به مناطق اعلام نماید از ابتدای اسفندماه ۹۹ صورتجلسه همه معاملات (مناقصه، مزایده و استعلام بها) صرفا با وجود نسخه الکترونیکی مورد قبول خواهد بود.

۲. مقرر شد در اسفندماه ۹۹ حداقل ده مناقصه در مناطق متفاوت شهرداری و در حوزه‌های متفاوت، به صورت الکترونیکی برگزار شده و پاکت‌های الف به‌صورت الکترونیکی دریافت و بازگشایی شوند. همچنین مقرر شد تا پایان سال ۹۹، حداقل در یک منطقه به‌صورت آزمایشی پاکت ب به‌ شیوه الکترونیکی دریافت و بازگشایی شود.

۳. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، معاونت مالی و اقتصاد شهری با حراست شهرداری مذاکرات لازم را برای دریافت توکن نماینده حراست در جلسات معاملات انجام دهد تا مشکلی در برگزاری الکترونیکی معاملات پیش‌رو وجود نداشته باشد و بازگشایی پاکت‌ها به صورت الکترونیکی صورت گیرد

۴. جهت تکمیل فرایند تمام‌الکترونیکی‌ شدن امضای صورتجلسات معاملات، مقرر شد حداکثر تا نیمه اسفند امضای فرم ابلاغ ماده ۱۸ نیز به فرایند الکترونیکی طراحی شده اضافه شود تا از این تاریخ کلیه مراحل کلیه صورتجلسات معاملات به‌صورت الکترونیکی امضا شود.

۵. درخصوص فهارس بهای خدمات و فرمول‌های محاسبه بارگذاری‌شده در سامانه جامع معاملات برای الکترونیک کردن صورتجلسات کمیسیون ماده ۱۳ در حوزه‌های مختلف مقرر شد حداکثر تا نیمه اسفندماه ۹۹، نمایندگان تام‌الاختیار معاونت‌ها برای تایید صحت صورتجلساتی که به‌صورت الکترونیکی تولید شده‌اند به معاونت مالی و اقتصاد شهری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شوند و ظرف این مدت تایید این صورتجلسات توسط معاونت‌های ذی‌ربط صورت گیرد. همچنین مقرر شد مرجع تایید فرمول‌های محاسبه، صرفا معاونت‌های ذیر‌ربط باشند.

۶. درخصوص اجرای بند ۳ بخش حوزه مالی و اقتصاد شهری بخشنامه شهردار محترم تهران با عنوان «اقدامات شهرداری در راستای مقابله هماهنگ با ویروس کرونا» ابلاغی به شماره ۱۰/۵۰۷۹۴۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ مبنی بر «ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تکمیل فرایند امضای الکترونیک اسناد مالی و حذف فیزیکی آن» و همچنین در اجرای پروژه اولویت‌‌دار سطح الف «امضاء دیجیتال و احراز هویت کاربران و اصالت اسناد» مقرر شد اداره کل حقوقی متولی تشکیل کارگروه سامانه جامع معاملات با هدف استخراج گردش استاندارد تولید صورت وضعیت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آن برای هر حوزه باشد و این جلسات حداکثر تا نیمه اسفند ماه ۹۹ تشکیل شده و صورتجلسات این جلسات به کمیته شفافیت و شهر هوشمند نیز ارسال شود.

۷. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر ظرف مدت یک هفته برای پشتیبانی از تماس‌های شرکت‌کنندگان در مناقصات و مزایدات درخصوص مسائل و مشکلاتی که در انجام الکترونیکی معاملات با آن مواجه می‌شوند، اقدامات لازم را صورت داده، پیامک اطلاع‌رسانی انجام الکترونیکی معاملات را به کلیه پیمانکاران ارسال نماید.

فایل PDF نامه

۱۲۶- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوبیست‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ با موضوع پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱.با توجه به فنی بودن موانع اجرای جزئيات توافقات پیشین درخصوص ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات جلسات کارگروه‌های مربوط به ۱۳۷ و ۱۸۸۸ را برگزار نموده، اجرای موارد زیر را پیگیری کند به نحوی که این موارد حداکثر تا پایان بهمن‌ماه انجام شده باشد:
۱.۱.مشکل برخی کاربران سامانه ۱۳۷ در دسترسی به سوابق پیام
۱.۲.ایرادات موجود در ثبت بازخورد در سامانه ۱۸۸۸ و تایید نهایی کارگروه مبنی بر اجرایی شدن بازخورد در ۱۳۷ (در دو مرحله پیش از اتمام رسیدگی و پس از اتمام رسیدگی)
۱.۳.ارسال پیامک به شهروند پس از پایان رسیدگی به پیام ثبت‌شده در دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ مبنی بر اینکه می‌تواند بازخورد خود را ثبت نماید
۱.۴.درنظر گرفتن مهلت یک ماهه برای ثبت بازخورد در دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ برای همه انواع پیام‌های ثبت‌شده
۱.۵.برطرف کردن مشکل وضعیت‌های پیام در دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ که الف) برای شهروند نامشخص و مبهم است یا ب) به جای نحوه رسیدگی به درخواست شهروند، وضعیت ارتباط با او را نشان می‌دهد با در نظر گرفتن تمامی موارد پیوست صدوبیست و سومین صورتجلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۱/۲۴۳۱۰ مورخ ۹۹/۱۱/۰۴
۱.۶.تایید نهایی جایگزین‌شدن فرم‌های جدید ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸
۱.۷.اضافه شدن متن توضیحی حین ثبت پیام در ۱۸۸۸ و کسب اجازه از شهروند جهت انتقال پیام ثبت‌شده از سامانه ۱۸۸۸ به سامانه باهم
۱.۸.پیامک اطلاع رسانی انتقال پیشنهاد به سامانه باهم پس از ثبت پیشنهاد
۱.۹.اطلاع رسانی حین ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ و در سامانه باهم در خصوص انتقال پیشنهادها از سامانه ۱۸۸۸
۱.۱.۰.اختیاری شدن انتخاب منطقه در سامانه ۱۳۷ در صفحات ثبت پیام درگاه تهران من

۲.مقرر شد داشبورد تعاملی فراوانی موضوعات ۱۳۷ با در نظر گرفتن اصلاحات و در تعامل با کمیته شفافیت و شهر هوشمند ظرف مدت یک هفته روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

۳.مقرر شد ظرف مدت یک هفته سازمان بازرسی گزارش مکتوب موارد زیر را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید:

۳.۱.گزارش عملیاتی شدن ارجاع پیام‌های تکراری و مشابه ثبت‌شده در سامانه ۱۸۸۸ به واحد رسیدگی‌کننده به نحوی که در صورت ارجاع یک پیام، پیام‌های مشابه نیز به پیام اول پیوند داده شوند تا واحد رسیدگی‌کننده که پیام به او ارجاع داده شده است در جریان فراوانی تعداد پیام در یک حوزه مشخص قرار بگیرد و همچنین پاسخ به کلیه پیام‌های مشابه به صورت خودکار ارسال شده و بازخورد نیز از کلیه پیام‌های مشابه گرفته شود.
۳.۲.گزارش از بازخورد گیری انجام شده از شهروندان در درگاه تهران من برای دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به صورت فایل اکسل.
۳.۳.گزارش از صفحه باهم که حاوی پیشنهادهای انتقال داده شده از سامانه ۱۸۸۸ است و تبلیغات مقتضی در وبسایت باهم در این خصوص

۴. در خصوص اپلیکیشن تهران من مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان بازرسی (سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸) و کمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شود و آخرین نسخه به‌روزرسانی‌شده از تهران من ارائه شود تا از اعمال کلیه امکانات فراهم‌شده در نسخه وب تهران من در اپلیکیشن اطمینان حاصل شود.

فایل PDF نامه

۱۲۵- پیگیری ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوبیست‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ با موضوع ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه
۱.۱. با توجه به اجباری شدن ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه برای مناطق شهرداری، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، کارگروه سامانه جامع مالی، با دعوت از کلیه واحدهای ذیربط، گزارش‌های مورد نیاز از این سامانه برای گزارش‌گیری‌های مناسب از پرداخت‌های ثبت‌شده روی ردیف بودجه را تعریف کرده، برای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نموده، این گزارش‌ها در سامانه تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت ده روز، گزارش ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه برای مناطق شهرداری تهران به‌صورت سیستمی استخراج شود. به‌علاوه مقرر شد گزارش‌های دریافتی از سامانه با اطلاعاتی که پیش از اجباری شدن ثبت اطلاعات روی ردیف بودجه در سامانه ثبت می‌شد و همچنین اطلاعات پرداخت ثبت‌شده توسط خزانه‌داری مقایسه شود و نتیجه بررسی‌ها به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
۱.۲. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، در زمان درخواست وجه توسط واحدهای تابعه در سامانه جامع مالی، تکمیل فیلد اطلاعات ردیف بودجه اختصاصی آن واحد اجباری شود. همچنین مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه سامانه مالی، موضوع ترجمه‌پذیری کدهای بودجه اختصاصی واحدهای تابعه شهرداری به کدهای بودجه عمومی شهرداری مورد بررسی قرار گیرد به نحوی که بتوان هر کد بودجه عمومی را در بودجه‌های اختصاصی واحدهای تابعه ردیابی کرد.

۲. راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات
۲.۱. درخصوص بدهی‌های قطعی، مقرر شد کارگروه مربوطه با برگزاری حداقل دو جلسه، از راه‌اندازی این سامانه در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران حداکثر تا پایان سال اطمینان حاصل نموده و گزارش‌های جلسات برگزار شده را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید. همچنین مقرر شد گزارشی که پایان سال ۹۹ از میزان ثبت بدهی واحدهای تابعه از این سامانه استخراج می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود برای تولید گزارش‌های مدیریتی سه‌ماه،‌چه الزاماتی در سامانه جامع مالی مورد نیاز است.
۲.۲. مقرر شد با هدف ابلاغ دستورالعمل کدینگ استاندارد ثبت بدهی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانه جامع مالی، موضوع حداکثر ظرف مدت یک هفته در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته، صورتجلسات آن به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد
۲.۳. درخصوص بدهی‌های غیرقطعی شهرداری تهران و لزوم توجه به این موضوع برای اجرای کامل ماده ۳۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران مقرر شد اداره کل خزانه‌داری حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی سامانه برای ثبت این نوع از بدهی‌ها را تهیه کرده و به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۳. درخصوص رفع ایرادات اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلیه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه قراردادها (از زمان راه‌اندازی تا زمان جایگزینی با سامانه معاملات) را به سامانه معاملات منتقل نماید به‌گونه‌ای که در انتهای بهمن‌ماه هیچ ایرادی در اطلاعات منتشرشده، ناشی از عدم ارتباط دو سامانه مذکور نباشد.

فایل PDF نامه

۱۲۴- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوبیست‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۵ با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. با توجه به گزارش اداره کل مالی و اموال و اداره کل حقوقی در خصوص برطرف‌شدن ایرادات امضای الکترونیکی صورتجلسات کمیسیون ماده ۱۳ و تکمیل توکن اعضای این کمیسیون در سطح مناطق، مقرر شد اداره کل حقوقی با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران حقوقی و قراردادهای مناطق شهرداری اعلام نماید از این پس صورتجلسات معاملات شهرداری باید به صورت الکترونیکی امضا شوند.

۲. با توجه به نتایج برگزاری الکترونیکی مناقصه در منطقه ۱۲ و دریافت پاکت الف، مقرر شد اداره کل حقوقی با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران حقوقی و قراردادهای مناطق شهرداری اعلام نماید از این پس و تا زمان اطمینان کامل از آمادگی برگزاری تمام‌الکترونیکی معاملات،‌ در آگهی معاملات کلیه مناطق قید شود پیمانکاران می‌توانند علاوه بر تحویل فیزیکی اسناد معامله، این اسناد را به‌صورت الکترونیکی نیز بارگذاری نمایند.

۳. مقرر شد با هماهنگی اداره کل حقوقی، اداره کل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دو هفته آینده، حداقل پنج مناقصه در مناطق متفاوت شهرداری و در حوزه‌های متفاوت، به صورت الکترونیکی برگزار شده و پاکت‌های الف و ب به‌صورت الکترونیکی دریافت و بازگشایی شوند.

۴. با توجه به بارگذاری بخشی از فهارس بهای خدمات و فرمول‌های محاسبه برای الکترونیک کردن صورتجلسات کمیسیون ماده ۱۳ در حوزه خدمات شهری در سامانه جامع معاملات توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، لازم است صحت بارگذاری این اطلاعات در برخی مناطق پایلوت امتحان شود. لذا مقرر شد معاونت خدمات شهری و محیط زیست این مناطق را انتخاب نموده و در همکاری با اداره کل مالی و اموال، اداره کل حقوقی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، صحت کلیه این اطلاعات در مناقصات برگزارشده، آزمون شود.

۵. با توجه به تغییراتی که به تازگی در فرمول‌های محاسبه فهارس بهای خدمات در حوزه فنی و عمرانی رخ داده است و منجر به تاخیر در امضای الکترونیکی مناقصات این حوزه شده است، مقرر شد جهت پیشگیری از رخداد مجدد موارد مشابه، بخش‌نامه‌ای به کلیه معاونت‌های شهرداری تهران صادر شود تا اعمال تغییرات در فرمول‌های محاسبه در حوزه‌های مختلف که مستلزم ایجاد تغییرات در سامانه جامع معاملات است و منجر به تغییر در فرایند انعقاد قرارداد از ابتدا تا انتها می‌شود، پیش از ابلاغ به واحدهای زیرمجموعه،‌ ابتدا با کارگروه سامانه جامع معاملات به عنوان متولی سامانه مطرح و هماهنگی‌های لازم برای اعمال تغییرات در سامانه جامع معاملات صورت گیرد.

۶. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته گزارش مکتوب نتایج جلسات مشترک اداره کل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اجرای بند ۳ بخش حوزه مالی و اقتصاد شهری بخشنامه شهردار محترم تهران با عنوان «اقدامات شهرداری در راستای مقابله هماهنگ با ویروس کرونا» ابلاغی به شماره ۱۰/۵۰۷۹۴۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ مبنی بر «ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تکمیل فرایند امضای الکترونیک اسناد مالی و حذف فیزیکی آن» و همچنین در اجرای پروژه اولویت‌‌دار سطح الف «امضاء دیجیتال و احراز هویت کاربران و اصالت اسناد» به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

۷. مقرر شد از اداره کل مالی و اموال، اداره کل حقوقی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی مناسب در جلسات مناقصات در مناطقی که برای نخستین بار صورتجلسات به‌صورت الکترونیکی امضا می‌شوند و یا پاکت‌ها به‌صورت الکترونیکی دریافت و بازگشایی می‌شوند، نماینده مطلع شرکت نماید.

۸. با توجه به گزارش‌های دریافتی در جلسه درخصوص عدم پیشرفت اصلاح ایرادات اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف و با توجه به اینکه علت اصلی ایجاد این ایرادات، عدم کانورت اطلاعات از سامانه قراردادها به سامانه جامع معاملات عنوان شده است، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در اسرع وقت اقدامات لازم برای رفع مشکلات فنی کانورت این اطلاعات را برطرف نموده و اعلام نماید این ایرادات تا چه زمانی برطرف خواهد شد. لازم به ذکر است موضوع وجود ایرادات در اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف از صدویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (صورتجلسه اعلامی به شماره ۱۶۰/۸۵۴۹ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹) مورد پیگیری است و این تعلل در رفع ایرادات اطلاعات منتشرشده، قابل پذیرش نیست.

۹. درخصوص انتشار گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه و با توجه به اینکه تا کنون صرفا گزارش درآمد ۹۹ منتشر شده است، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر ظرف مدت دو هفته این اطلاعات را منتشر کند. لازم به ذکر است انتشار گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه از نودوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (صورتجلسه اعلامی به شماره ۱۶۰/۲۸۸۳۸ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴) مورد پیگیری است و طبق توافقات ابتدایی، گزارش‌های درآمد و هزینه سال‌ ۹۸ باید تا پایان سال گذشته منتشر می‌شد لذا تعلل در انتشار این گزارش‌ها قابل پذیرش نیست.

فایل PDF نامه

۱۲۳- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوبیست‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. درخصوص بارگذاری API از ثبت پیام، نشان دادن وضعیت پیام و بازخورد در سامانه ۱۳۷ برای استفاده استارت آپ‌ها و کارآفرینان شهری مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارسال نامه رسمی به سازمان بازرسی شهرداری، آماده‌سازی نهایی این سرویس را اعلام نموده و تایید بارگذاری آن را از سازمان بازرسی (متولی موضوعی داده) دریافت نماید به نحوی که حداکثر تا هفته نخست بهمن ماه ۹۹، این API در پورتال api.tehran.ir بارگذاری شده باشد.

۲. درخصوص ایرادات موجود در ثبت بازخورد در دو مرحله پیش از اتمام رسیدگی و پس از اتمام رسیدگی (بازخورد و پیگیری)، در دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ از طریق وبسایت تهران من و نمایش سابقه پیام برای شهروندان، مقرر شد حداکثر تا هفته نخست بهمن ماه ۹۹ این ایرادات رفع شود. همچنین مقرر شد حداکثر تا هفته نخست بهمن ماه ۹۹ موارد زیر عملیاتی شود:
۲.۱. پس از پایان رسیدگی به پیام ثبت‌شده،‌ از طریق ارسال پیامک به شهروند اطلاع‌رسانی شود که می‌تواند برای ثبت بازخورد خود به درگاه تهران من مراجعه نماید.
۲.۲. حداقل فرصت یک ماهه ثبت بازخورد پس از اتمام رسیدگی برای تمامی پیام‌ها وجود داشته باشد.
۲.۳. قابلیت گزارش بازخوردهای سیستماتیک اخذ شده از درگاه تهران من در سامانه تحلیل فراهم شود.

۳. در راستای برطرف کردن مشکل وضعیت‌های پیام در دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ که برای شهروند نامشخص و مبهم است یا به جای نحوه رسیدگی به درخواست شهروند، وضعیت ارتباط با او را نشان می‌دهد و با توجه به ارسال توضیحات مورد نیاز برای شهروندان توسط سازمان بازرسی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقرر شد این توضیحات با در نظر گرفتن تمامی موارد پیوست این صورتجلسه حداکثر تا هفته نخست بهمن ماه ۹۹ در وبسایت تهران من و وبسایت شفاف اعمال شود.

۴. با توجه به اینکه نقشه‌های موضوعی ۱۳۷ که اکنون روی وبسایت داده‌نما منتشر شده است، مطابق با توافقات پیشین نیست، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (مرکز آمار و رصد شهری) مطابق پیوست صدوچهاردهمین صورتجلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۰/۲۱۴۷۲ مورخ ۹۹/۰۹/۲۶ و در تعامل با این کمیته ابهامات خود را درباره داشبورد تعاملی فراوانی موضوعات ۱۳۷ برطرف کند و حداکثر تا نیمه بهمن‌ماه ۹۹ این داشبورد تعاملی حاوی نقشه‌های فراوانی موضوعات را در وبسایت شفاف منتشر نماید.

۵. با توجه به ارسال فرم‌های اصلاحی جدید ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ و توضیحات متنی مرتبط با آن فرم‌ها برای راهنمایی شهروند توسط سازمان بازرسی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقرر شد فرم‌های اصلاح‌شده حداکثر تا هفته نخست بهمن ماه ۹۹ با فرم‌های موجود در وبسایت تهران من جایگزین شوند.

۶. با توجه به اعلام سازمان بازرسی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص اتصال سامانه ۱۸۸۸ و سامانه باهم و ارسال پیام‌های حاوی پیشنهادهای شهروندان از سامانه ۱۸۸۸ به سامانه باهم جهت انتشار عمومی و اعلام نظر سایر شهروندان، مقرر شد موارد زیر در خصوص این انتقال عملیاتی شود و پیشنهادهای انتقال داده‌شده روی سامانه باهم نمایش داده شود:
۶.۱. اضافه شدن متن توضیحی حین ثبت پیام در ۱۸۸۸ و کسب اجازه از شهروند جهت انتقال پیام ثبت‌شده از سامانه ۱۸۸۸ به سامانه باهم
۶.۲. ارسال پیامک اطلاع رسانی انتقال پیشنهاد به سامانه باهم پس از ثبت پیشنهاد
۶.۳. اطلاع رسانی در سامانه باهم در خصوص انتقال پیشنهادها از سامانه ۱۸۸۸

۷. مقرر شد ظرف مدت یک هفته سازمان بازرسی گزارش مکتوب موارد زیر را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید:
۷.۱. دستورالعمل تهیه‌شده برای گردش کار قابلیت ارجاع خودکار پیام‌های ۱۸۸۸ به مرجع سازمانی بالاتر (به نحوی که در این دستورالعمل مشخص باشد هر مرحله از گردش یک پیام، چه مدت زمان نیاز دارد و پس از پایان زمان مقرر و عدم پاسخگویی مسئول مربوطه، پیام باید به چه نهادی ارجاع گردد)
۷.۲. گزارش عملیاتی شدن ارجاع پیام‌های تکراری و مشابه ثبت‌شده در سامانه ۱۸۸۸ به واحد رسیدگی‌کننده به نحوی که در صورت ارجاع یک پیام، پیام‌های مشابه نیز به پیام اول پیوند داده شوند تا واحد رسیدگی‌کننده که پیام به او ارجاع داده شده است در جریان فراوانی تعداد پیام در یک حوزه مشخص قرار بگیرد و همچنین پاسخ به کلیه پیام‌های مشابه به صورت خودکار ارسال شده و بازخورد نیز از کلیه پیام‌های مشابه گرفته شود.
۷.۳. گزارش از بازخورد گیری انجام شده از شهروندان در درگاه تهران من برای دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به صورت فایل اکسل.

۸. مقرر شد در راستای تسهیل ثبت پیام حداکثر تا هفته نخست بهمن ماه ۹۹، انتخاب منطقه، موضوع و آدرس برای ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ و انتخاب منطقه در سامانه ۱۳۷ از حالت اجباری به اختیاری تغییر کند.

۹. درخصوص اپلیکیشن تهران من مقرر شد:
۹.۱. با توجه به عملیاتی شدن ثبت بازخورد در سامانه‌های ۱۸۸۸ و ۱۳۷ در نسخه وب تهران من، این امکان در به‌روزرسانی جدید اپلیکیشن تهران من نیز فراهم شود. همچنین پس از پایان رسیدگی به پیام ثبت‌شده، از طریق اطلاعیه‌ای (notification) به شهروند اطلاع‌رسانی شود که می‌تواند برای ثبت بازخورد خود به اپلیکیشن مراجعه نماید.
۹.۲. حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان بازرسی (سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸) و کمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شود و آخرین نسخه به‌روزرسانی‌شده از تهران من ارائه شود تا از اعمال کلیه امکانات فراهم‌شده در نسخه وب تهران من در اپلیکیشن اطمینان حاصل شود.

فایل PDF نامه

۱۲۲- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوبیست‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ با موضوع انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:
۱.با توجه به اینکه روند امضای الکترونیکی صورتجلسه مناقصات در مناطق شهرداری تهران مطابق برنامه‌ریزی‌ها انجام نشده است، مقرر شد کلیه صورتجلسات مناقصات ۱۶ منطقه‌ای که مطابق گزارش‌های اداره کل مالی و اموال و اداره کل حقوقی ایراد در ثبت نام اعضای کمیسیون معاملات یا معرفی نماینده اداره کل حقوقی در آنها وجود ندارد تا پایان دی‌ماه به صورت الکترونیکی امضا شود و گزارش انجام آن به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد و مشکلات ۶ منطقه باقی مانده نیز در اسرع وقت برطرف شود تا آنها نیز صورتجلسات را به‌صورت الکترونیکی امضا نمایند. همچنین مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری فهرست مناقصات ۲۱ تا ۳۰ دی ماه مناطق را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.
۲.مقرر شد اداره کل حقوقی حداکثر ظرف مدت یک هفته فهرست مناطق منتخب برای انجام الکترونیکی مناقصات و دریافت و بازگشایی پاکت‌های الف و ب را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید؛ همچنین مقرر شد گزارش اجرای این مناقصات به‌صورت الکترونیکی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
۳.طبق گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در هفته گذشته یک مناقصه محدود در این سازمان به‌صورت پایلوت به‌شکل تمام‌الکترونیکی برگزار شد به‌گونه‌ای که پاکت‌های الف و ب نیز به‌صورت الکترونیکی دریافت و بازگشایی شد و ایرادات به‌وجودآمده در این فرایند رفع شد؛ همچنین صورتجلسه این مناقصه نیز به‌صورت الکترونیکی به امضا رسید. لذا مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در آگهی مناقصه عمومی خود نیز قید نماید که این مناقصه به‌صورت الکترونیکی برگزار و پاکت‌های الف و ب به‌شکل الکترونیکی دریافت و بازگشایی خواهند شد و تا هفته اول بهمن، یک مناقصه عمومی نیز در این سازمان به صورت الکترونیکی برگزار گردد.
۴.با توجه به برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در جلسه برای بارگذاری فهارس بهای خدمات و فرمول‌های محاسبه برای الکترونیک کردن صورتجلسات کمیسیون ماده ۱۳ در حوزه خدمات شهری در سامانه جامع معاملات، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته این برنامه زمان‌بندی با تغییر در اولویت فضای سبز و اعمال فرمول‌های این بخش تا هفته اول بهمن‌ماه، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شده و اجرایی شود به نحوی که تا پایان بهمن‌ماه کلیه فهارس بها و فرمول‌های محاسبه حوزه خدمات شهری در سامانه معاملات بارگذاری شده باشد و صورتجلسات این حوزه به‌صورت الکترونیکی تولید شود.
۵.مقرر شد در اجرای بند ۳ بخش حوزه مالی و اقتصاد شهری بخشنامه شهردار محترم تهران با عنوان «اقدامات شهرداری در راستای مقابله هماهنگ با ویروس کرونا» ابلاغی به شماره ۱۰/۵۰۷۹۴۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ مبنی بر «ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تکمیل فرایند امضای الکترونیک اسناد مالی و حذف فیزیکی آن» و همچنین در اجرای پروژه اولویت‌‌دار سطح الف تهران هوشمند با عنوان «امضاء دیجیتال و احراز هویت کاربران و اصالت اسناد»، ظرف مدت دو هفته کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شود تا مراحل لازم برای اجرای این امر و موانع تحقق آن را بررسی نموده، برنامه زمان‌بندی اجرای آن را تهیه کرده و به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نمایند.
۶.با توجه به تاییدات اداره کل مالی در خصوص محتوای وبسایت business.tehran.ir مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، این محتوا روی وبسایت مذکور بارگذاری شود به نحوی که سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند در پیامک ارسالی به پیمانکاران، این وبسایت و همچنین راه ارتباطاتی پیمانکاران با سازمان را اعلام نماید.
۷.درخصوص ایجاد امکان ارتباط سریع مناطق، واحدهای تابعه و پیمانکاران جهت اعلام مشکلاتی که در انجام الکترونیکی معاملات با آن مواجه می‌شوند، مطابق با گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات میز خدمت برای پاسخگویی به مناطق و واحدهای تابعه شهرداری راه‌اندازی شده است. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته میز خدمت پاسخگویی به پیمانکاران نیز در قالب شماره ۵-۱۳۷ راه‌اندازی شده و اطلاع‌رسانی گردد.
۸.مقرر شد پس از بارگذاری محتوای جدید روی وبسایت business.tehran.ir و همچنین ایجاد امکان ارتباط سریع مناطق، واحدهای تابعه و پیمانکاران جهت اعلام مشکلاتی که در انجام الکترونیکی معاملات با آن مواجه می‌شوند، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با معرفی سایت و راه ارتباطی مذکور و با هدف اطلاع‌رسانی به پیمانکاران درباره لزوم دریافت توکن و استفاده از امضای دیجیتال برای برگزاری الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران، به کلیه پیمانکاران شهرداری، پیامک ارسال نماید.
۹.درخصوص انتشار گزارش‌های برخط درآمد و هزینه ماهانه، مقرر شد داشبورد گزارش‌های هزینه ماهانه همانند داشبورد گزارش‌های درآمد با امکان انتخاب هر ماه به‌صورت مجزا تهیه شود به‌گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت یک هفته، هر دو داشبورد درآمد و هزینه روی وبسایت شفاف منتشر شود. همچنین مقرر شد به‌صورت جداگانه ظرف مدت دو هفته داشبورد گزارش عملکرد بودجه تهیه و روی وبسایت شفاف منتشر شود.

فایل PDF نامه

۱۲۱- پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام
صدوبیست‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با موضوع پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ با حضور مدیرعامل محترم سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱.با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه مبنی بر اتمام پیاده‌سازی و اعمال فرمول محاسبه و تحلیل ایمنی ساختمان‌های شهر تهران (تحلیل ریسک) در سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر ظرف مدت یک هفته اکسلی مبنی بر ریزنمرات دریافت‌شده در هر شاخص و نمره نهایی برای ۳۵۰۰ ساختمانی که تاکنون اطلاعات آن‌ها جمع‌آوری شده است، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید. همچنین با توجه به نواقصی که در حال حاضر در اطلاعات جمع آوری شده برای محاسبه فرمول وجود دارد، مقرر شد سازمان آتش نشانی برای رفع این نواقص در جمع‌آوری اطلاعات بعدی اقدام نماید.

۲.مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی حداکثر ظرف مدت یک هفته اطلاعات آخرین بازدید و آخرین اقدام قانونی در خصوص ۱۰۰۰ ملکی که اطلاعاتشان در اولین اقدام توسط این سازمان جمع‌آوری شده بود، احصا کرده و به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید.

۳.مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ضمن ارسال اطلاعات ۴۰۰۰ ساختمان جدید به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تا نیمه بهمن‌ماه ۹۹ برای بارگذاری در سامانه اطلاعات مکانی، ظرف مدت یک هفته برنامه زمان‌بندی ماهانه جمع‌آوری و ارسال اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید به گونه‌ای که در این زمان‌بندی مشخص باشد اطلاعات کلیه ۳۳ هزار ساختمان تا چه تاریخی جمع‌آوری و در سامانه بارگذاری خواهد شد.

۴.در خصوص راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران مقرر شد
۴.۱.تا پایان دی ماه ۹۹ طراحی بخشی از سامانه با عنوان سامانه پلاک ایمن برای تکمیل فرم‌ها به پایان رسیده باشد و حداکثر تا پایان بهمن نیز به‌صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و ایرادات احتمالی آن در تعامل میان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برطرف شود و پس از آن، برای ساختمان‌های غیرمسکونی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
۴.۲.با توجه به وجوه مشترک سامانه پلاک ایمن و سامانه نظام بازرسی، تا نیمه بهمن‌ماه طراحی سامانه نظام بازرسی به پایان رسیده باشد و از این تاریخ به‌صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد.
۴.۳.سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی دستورالعمل‌های لازم برای دسته‌های ساختمانی مختلف را طراحی کرده و برای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید، تا اقدامات مورد نیاز مانند ارسال اخطار یا اطلاع‌رسانی به نهادهای مربوطه، در زمان‌های مشخص به‌صورت سیستمی و خودکار انجام شود
۴.۴.سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا نیمه بهمن‌ماه برنامه زمان‌بندی طراحی کلیه بخش‌های سامانه (با درنظرگیری ایجاد اتصال بین سامانه‌های مورد نیاز) را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

فایل PDF نامه

۱۲۰- پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوبیستمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۹ با موضوع پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:
۱. با توجه به اینکه مناطق برای برخی از قراردادها، با ثبت ابتدایی قرارداد در سامانه جامع معاملات و دریافت کد قرارداد، سایر مراحل را با کدِ دریافت‌شده در سامانه جامع مالی طی می‌کنند، مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌های مناطق اعلام نماید ضروری است کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات تا آخرین مرحله طی شود و هرگونه پرداخت به قراردادهای مناطق باید پس از ثبت کامل مراحل آنها در سامانه جامع معاملات باشد.
۲. مقرر شد ثبت هرگونه قرارداد مناطق و واحدهای تابعه شهرداری در سامانه کنترل پروژه صرفا با فراخوانی کد قرارداد از سامانه معاملات صورت گیرد و امکان ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه وجود نداشته باشد. همچنین مقرر شد درصورتی که قراردادی در سامانه جامع معاملات منعقد شده نباشد و به مرحله انتهایی گردش نرسیده باشد، امکان ثبت صورت وضعیت برای آن قرارداد در سامانه کنترل پروژه و سامانه جامع مالی وجود نداشته باشد.
۳. با توجه به اینکه در بخشنامه ارسالی معاونت مالی و اقتصاد شهری به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری به شماره ۳۰/۹۶۶۵۵۲ مورخ ۹۹/۱۰/۰۱ به ذیحساب‌ها اعلام شده پیش از پرداخت هرگونه صورت وضعیت موضوع قرارداد از ثبت اطلاعات قرارداد مربوطه در سامانه جامع معاملات اطمینان حاصل نمایند، مقرر شد در بخشنامه‌های بعدی به کلیه ذیحساب‌های واحدهای تابعه اعلام شود ثبت هر نوع هزینه برای قراردادی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده باشد، غیرقانونی است. همچنین مقرر شد با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌های مناطق اعلام گردد ثبت هر نوع هزینه برای قراردادی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده باشد، غیرقانونی است و ذیحساب‌ها باید از ثبت هزینه قرارداد بدون کد قرارداد دریافت‌شده از سامانه جامع معاملات خودداری نمایند.
۴. مقرر شد اداره کل مجامع متولی برگزاری جلسات هفتگی با حضور نمایندگان این اداره کل، اداره کل مالی و اموال، اداره کل حقوقی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، واحدهای تابعه و کمیته شفافیت و شهر هوشمند باشد به نحوی که در این جلسات با حضور هر واحد تابعه، ایراداتی که پیش از این درخصوص سامانه جامع معاملات به اداره کل مجامع و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شده است، بررسی شده و برطرف گردد. مقرر شد اداره کل مجامع صورتجلسات این جلسات را به‌صورت منظم به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.
۵. درخصوص تعیین گلوگاه برای ثبت قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات مقرر شد
۵.۱. فیلد عامل هزینه در زیرسیستم حسابداری سامانه مالی برای واحدهای تابعه‌ای که حداقل از سه زیرسیستم حسابداری، خزانه‌داری و بودجه در سامانه جامع مالی استفاده می کنند اجباری شود
۵.۲. کارتابل ذیحساب برای واحدهای تابعه در سامانه جامع مالی ایجاد شود تا با اجباری شدن ثبت عامل هزینه در واحدهای تابعه، علاوه بر بررسی فیزیکی، امکان بررسی صحت عامل هزینه انتخاب‌شده برای ذیحساب در سامانه به صورت سیستمی نیز فراهم باشد.
۶. درخصوص اصلاح ایرادات اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف و همچنین ثبت قراردادهای متوسط مقرر شد با توجه به تکمیل کارتابل مورد نیاز برای ارجاع قراردادها به مناطق، اداره کل حقوقی با اولویت اصلاح ایرادات قراردادهای کلان ۹۶ تا ۹۹ کلیه مناطق و واحدهای تابعه و همچنین ثبت قراردادهای متوسط از ابتدای سال ۹۹، اصلاح و ثبت این قراردادها را پیگیری نموده و گزارش هفتگی رفع ایرادات قراردادهای کلان و ثبت قراردادهای متوسط را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید. همچنین مقرر شد اداره کل حقوقی برنامه زمان‌بندی اصلاح ایرادات قراردادهای کلان و ثبت قراردادهای متوسط را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید به نحوی که حداکثر تا پایان بهمن‌ماه ۹۹ این اطلاعات اصلاح و تکمیل شده باشد.

فایل PDF نامه

۱۱۹- انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی، معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

در صدونوزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۷ با موضوع انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. مقرر شد اداره کل حقوقی در هماهنگی با اداره کل مالی، حداکثر ظرف مدت یک هفته مناطقی را که برای انجام الکترونیکی مناقصه و دریافت پاکت‌های الف و ب به‌صورت الکترونیکی آمادگی بیشتری دارند (با انتخاب حداکثری مناطق پایلوت) انتخاب کرده، اسامی این مناطق و فهرست مناقصاتی را که تا پایان دی‌ماه برگزار خواهند کرد به کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلام نمایند. همچنین مقرر شد در پایان دی‌ماه ۹۹ گزارش اجرای مناقصات موفقیت‌آمیز این مناطق را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نمایند.

۲. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک‌هفته، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات زمان‌بندی بارگذاری فهارس بهای خدمات و فرمول‌های محاسبه برای الکترونیک کردن صورتجلسات کمیسیون ماده ۱۳ در حوزه خدمات شهری در سامانه جامع معاملات را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۳. مقرر شد پس از بارگذاری فرمول‌های محاسباتی کلیه معاملات برای الکترونیکی کردن صورتجلسات کمیسیون ماده ۱۳ در سامانه جامع معاملات، اداره کل مالی و اموال با مکاتبات رسمی، تاییدیه شورای فنی شهرداری تهران را درخصوص صحت این فرمول‌ها کسب نماید و پس از آن نیز هرگونه تغییر در این فرمول‌های محاسباتی با ارسال بخشنامه‌ای از طریق این شورا به فاوا اطلاع‌رسانی شود تا در سامانه جامع معاملات نیز تغییرات لازم صورت گیرد.

۴. مقرر شد با توجه برنامه مناقصات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، این سازمان مناقصات نیمه دوم دی ماه ۹۹ خود را به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار کرده، گزارش آن را تا پایان دی ماه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلام نمایند.
با توجه به پیشرفت انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری مقرر شد اداره کل حقوقی تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم برای انجام الکترونیکی معاملات و حذف اسناد فیزیکی را در دستورکار خود قرار دهد تا رفع‌کننده ابهاماتی باشد که با الکترونیکی شدن فرایندهای انجام معاملات مطرح می‌شود.

۵. مقرر شد با توجه به بند ۳ بخش حوزه مالی و اقتصاد شهری بخشنامه شهردار محترم تهران با عنوان «اقدامات شهرداری در راستای مقابله هماهنگ با ویروس کرونا» ابلاغی به شماره ۱۰/۵۰۷۹۴۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ و با هدف آشنایی پیمانکاران با نحوه کار با توکن و امضای الکترونیکی و آمادگی برای انجام الکترونیکی معاملات، معاونت مالی و اقتصاد شهری اقدامات و پیش‌نیازهای لازم برای تحقق بخشیدن به این موضوع از جمله هماهنگی با واحدهای درون شهرداری مانند ذیحساب‌ها برای پذیرش اسناد به صورت الکترونیکی و هماهنگی با نهادهای بیرون شهرداری مانند سازمان امور مالیاتی را انجام داده، سپس با ارسال بخشنامه‌ای به مناطق ۲۲گانه، اعلام نماید از این پس باید دریافت صورت‌وضعیت پیمانکاران با امضای الکترونیکی صورت گیرد.

۶. مقرر شد ظرف مدت یک هفته با اخذ تاییدیه از معاونت مالی و اقتصاد شهری، محتوای تولیدشده در نسخه تستی آدرس mybusiness.tehran.ir به آدرس اصلی business.tehran.ir منتقل گردد.

۷. با توجه به تایید متن پیامک تهیه‌شده برای ارسال به کلیه پیمانکاران توسط اداره کل حقوقی و تاخیر در ارسال آن علیرغم توافقات صورت‌گرفته، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات این پیامک را با هدف اطلاع‌رسانی به پیمانکاران درباره لزوم دریافت توکن و استفاده از امضای دیجیتال برای برگزاری الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران، ارسال نمایند.

۸. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر ظرف مدت یک هفته تلفن پشتیبانی در نظر گرفته و به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی نماید تا مناطق، واحدهای تابعه شهرداری و پیمانکاران بتوانند مسائل و مشکلاتی که در انجام الکترونیکی معاملات با آن مواجه می‌شوند اعلام نموده و راهنمایی‌های لازم را کسب نمایند.

فایل PDF نامه

۱۱۸- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوهجدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۳۰ با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران برگزار شد،‌ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:
۱- مقرر شد حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷ کلیه توکن‌های مورد نیاز برای کلیه اعضای کمیسیون معاملات در مناطق ده گانه پایلوت، توسط آنها تهیه و اقدامات مربوط به اخذ گواهی و سایر اقدامات لازم انجام شده باشد.
۲- با توجه به اهمیت انجام الکترونیکی معاملات حوزه خدمات شهری، مقرر شد حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷ کمیته سامانه معاملات جلسه‌ای را با نماینده این معاونت برگزار نماید تا با نهایی‌شدن فهرست بهای خدمات و بارگذاری آن در سامانه، موانع احتمالی موجود برای انجام الکترونیکی معاملات در این حوزه برطرف شده و امکان چاپ و امضای صورتجلسات مناقصات به صورت الکترونیکی فراهم گردد.
۳- مقرر شد معاونت مالی و خدمات شهری (اداره کل حقوقی) حداکثر ظرف مدت یک هفته با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران حقوقی و قراردادهای مناطق، اعلام نماید با توجه به بخشنامه شماره ۳۰/۹۳۱۶۵۶ مورخ ۹۹/۰۹/۲۳، ادارات حقوقی و امور قراردادها موظف هستند بر رعایت امضای الکترونیکی صورتجلسات نظارت نمایند.
۴- مقرر شد حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷ متن آگهی مناقصات به‌گونه تغییر کند که از آن تاریخ به بعد در این آگهی‌ها اعلام شود مستندات مناقصه همزمان به‌ دو صورت فیزیکی و الکترونیکی دریافت خواهد شد و شرکت‌کنندگان باید به هر دو صورت مستندات را ارائه نمایند.
۵- مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷ آگهی برگزاری مناقصات خود به‌صورت تمام‌الکترونیکی را منتشر کرده باشد. همچنین این سازمان از این پس صورتجلسات مناقصاتی که آگهی آنها پیش از این منتشر شده است، به‌صورت الکترونیکی امضا کرده و گزارش آن را حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۰۷ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.
۶- با توجه به موافقت معاونت مالی و اقتصاد شهری در خصوص اطلاع‌رسانی به پیمانکاران درباره لزوم دریافت توکن برای برگزاری الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در همکاری با اداره کل مالی و اموال از طریق ارسال پیامک و درگاه‌های شهرداری تهران، لزوم تهیه توکن و استفاده از امضای الکترونیکی در معاملات شهرداری را به کلیه پیمانکاران اطلاع‌رسانی نماید.
۷- مقرر شد ظرف مدت یک هفته سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته آموزشی مناسب شامل چگونگی کار با سامانه جامع معاملات، مراکز مجاز خرید توکن و چگونگی استفاده از توکن، امضای الکترونیکی اسناد و سایر موارد مورد نیاز را به زبان ساده برای کارکنان شهرداری و همچنین پیمانکاران تهیه نموده و در اختیار آنان قرار دهد.
۸- مقرر شد با توجه به بند ۳ بخش حوزه مالی و اقتصاد شهری بخشنامه شهردار محترم تهران با عنوان «اقدامات شهرداری در راستای مقابله هماهنگ با ویروس کرونا» ابلاغی به شماره ۱۰/۵۰۷۹۴۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ و با هدف آشنایی پیمانکاران با نحوه کار با توکن و امضای الکترونیکی و آمادگی برای انجام الکترونیکی معاملات، معاونت مالی و اقتصاد شهری حداکثر ظرف مدت یک هفته طی ارسال بخشنامه‌ای به مناطق ۲۲گانه، اعلام نماید از این پس باید دریافت صورت‌وضعیت پیمانکاران با امضای الکترونیکی صورت گیرد.

فایل PDF نامه

۱۱۷- پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوهفدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ با موضوع پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری برگزار شد،‌ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱- ثبت با گردش قراردادهای واحدها تابعه شهرداری در سامانه جامع معاملات
۱-۱- مقرر شد اداره کل حقوقی حداکثر ظرف مدت یک هفته با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه ادارات حقوقی و امور قراردادهای واحدهای تابعه اعلام نمایند از ابتدای دی ماه هر گونه انعقاد قرارداد در این واحدها باید در سامانه جامع معاملات ثبت شده و کد قرارداد دریافت نماید و این کد در کلیه اسناد ثبت گردد.
۲-۱- مقرر شد اداره کل مالی و اموال حداکثر ظرف مدت یک هفته با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه ذیحساب‌های واحدهای تابعه اعلام نماید از ابتدای دی ماه هر نوع پرداخت در واحدهای تابعه برای قراردادی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده باشد، غیرقانونی است و ذیحساب‌ها باید از تایید پرداخت به این نوع قراردادها و هر نوع ثبت هزینه خودداری نمایند.
۳-۱- مقرر شد کارگروهی ذیل کمیته سامانه جامع مالی تشکیل شود تا در این کارگروه تعیین گلوگاهی در زیرسیستم حسابداری برای ثبت باگردش قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات مورد بررسی قرار گرفته و ظرف مدت دو هفته نتیجه این بررسی‌ها به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
۴-۱- با توجه به گزارش اداره کل امور مجامع در خصوص اعلام ایرادات گردش طراحی شده در سامانه جامع معاملات توسط ۲۱ واحد تابعه، مقرر شد اولا اداره کل امور مجامع حداکثر ظرف مدت یک هفته طی مکاتبه با سایر واحدهایی که در خصوص گردش کار طراحی‌شده اعلام نظر نکرده‌اند به ایشان اطلاع دهد که عدم پاسخگویی تا پایان آذرماه ۹۹ به منزله تایید گردش آن واحد تلقی خواهد شد و از ابتدای دی ماه موظف به ثبت قراردادها به‌صورت باگردش خواهند بود؛ ثانیا اداره کل امور مجامع با برگزاری جلسات منظم با واحدهایی که گردش کار سامانه جامع معاملات را تایید نکرده‌اند و بررسی و دسته‌بندی ایرادات ذکر شده، موارد را جهت اصلاح به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید و حداکثر ظرف مدت دو هفته، با توجه به میزان اصلاحات مورد نیاز هر واحد تابعه، آن واحدها را دسته‌بندی نموده و زمان‌بندی راه‌اندازی ثبت با گردش قراردادها در این واحدها را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید، به گونه‌ای که حداکثر تا پایان سال ۹۹ ثبت با گردش در کلیه واحدهای تابعه شهرداری راه‌اندازی شده باشد.

۲- رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
با توجه به ارائه گزارش اداره کل حقوقی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص راه‌اندازی کارتابل مورد نیاز جهت اصلاح ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف، مقرر شد اداره کل حقوقی، حداکثر تا پایان آذرماه، اطلاع‌رسانی قراردادهای نیازمند اصلاح به واحدها را از طریق این کارتابل آغاز کند و گزارش هفتگی پیشرفت اصلاح این ایرادات را به تفکیک واحدهای اجرایی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه نماید.

۳- ثبت و انتشار قراردادهای متوسط
با توجه به راه‌اندازی کارتابل مورد نیاز جهت اصلاح و تکمیل اطلاعات قراردادهای ثبت‌شده در سامانه جامع معاملات و منتشرشده روی وبسایت شفاف، مقرر شد اداره کل حقوقی حداکثر تا پایان آذرماه ثبت کامل اطلاعات کلیه قراردادهای متوسط هر واحد اجرایی شهرداری از شهریور ۹۶ تا مهر ۹۹ را پیگیری کرده و گزارش هفتگی پیشرفت تکمیل اطلاعات قراردادهای متوسط را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۴- انتشار برخط اطلاعات ماهانه درآمد و هزینه
با توجه به تاخیر‌های پی‌درپی در خصوص انتشار برخط اطلاعات ماهانه درآمد و هزینه، مقرر شد با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل درآمد، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند، اصلاحات نهایی داشبورد درآمد احصا و اعمال شده و این داشبورد تا پایان آذرماه روی وبسایت شفاف منتشر شود. همچنین مقرر شد داشبورد هزینه نیز حداکثر تا هفته اول دی‌ماه نهایی و تاییدات لازم اخذ شده و روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

فایل PDF نامه

۱۱۶- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوشانزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران برگزار شد،‌ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:
۱. مقرر شد اداره کل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای آزمایشی مناقصات به‌صورت تمام الکترونیکی، تعداد مناطق پایلوت را به ده منطقه افزایش دهند و این مناقصات آزمایشی در کلیه مناقصات در حال برگزاری در این ده منطقه عملیاتی شود. بنابراین مقرر شد در جلسه آینده کمیته شفافیت و شهر هوشمند گزارش اجرای آزمایشی در ده منطقه ارائه گردد.
۲. مقرر شد در اجرای الکترونیکی مناقصات، امضای صورتجلسات به صورت الکترونیکی در اولویت باشد به گونه‌ای که حتی درصورت دریافت فیزیکی پاکت‌های الف و ب، حداکثر تا پایان آذر ماه، صورتجلسات کلیه مناقصات به صورت الکترونیکی امضا شود.
۳. مقرر شد در هفته آینده، یک مناقصه تمام‌الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شود، به‌گونه‌ای که علاوه بر امضای الکترونیکی صورتجلسه مناقصه، پاکت‌ها نیز به‌صورت الکترونیکی دریافت و بازگشایی شود و گزارش برگزاری این مناقصه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
۴. مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و تابعه شهرداری تهران اعلام نماید در معاملات شهرداری، امضای الکترونیکی مورد تایید است و حداکثر تا پایان آذرماه، در کلیه مناقصات باید امضای الکترونیکی اجرایی شود. همچنین مقرر شد اداره کل مالی و اموال با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌ها اعلام نماید امضای الکترونیکی ذیحساب مورد تایید شهرداری است لذا ذیحساب‌ها باید نسبت به امضا و تایید الکترونیکی اسناد اقدام نمایند.
۵. مقرر شد علاوه بر ارسال ابلاغیه رسمی معاونت مالی و اقتصاد شهری به پیمانکاران در خصوص الزامی شدن امضای الکترونیکی و لزوم دریافت توکن، از این به بعد در کلیه آگهی‌های مناقصات شهرداری نیز ذکر شود امضا به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارسال پیامک به کلیه پیمانکارانی که در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام کرده‌اند، لزوم تهیه توکن و استفاده از امضای الکترونیکی در معاملات شهرداری را اطلاع‌رسانی نماید.
۶. مقرر شد ظرف مدت یک هفته سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته آموزشی مناسب شامل چگونگی کار با سامانه جامع معاملات، مراکز مجاز خرید توکن و چگونگی استفاده از توکن، امضای الکترونیکی اسناد و سایر موارد مورد نیاز را به زبان ساده برای کارکنان شهرداری و همچنین پیمانکاران تهیه نموده و در اختیار آنان قرار دهد.

فایل PDF نامه

۱۱۵- شفافیت معاملات ملکی و تهاترها در شهرداری تهران

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

در صدوپانزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ برگزار شد،‌ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. ثبت و انتشار اطلاعات معاملات ملکی

۱.۱.درخصوص فیلدهای اطلاعاتی که روی نسخه آزماشی وبسایت شفاف قرار گرفته‌اند مقرر شد

۱.۱.۱.اداره کل مالی و اموال با همکاری اداره کل حقوقی ظرف مدت حداکثر یک هفته با ارسال نامه رسمی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اجباری شدن ثبت این اطلاعات در سامانه‌ جامع معاملات را درخواست نماید (موارد مطرح در نامه شماره ۱۶۰/۱۵۱۳۵ مورخ ۹۹/۰۷/۰۹ معاون محترم مالی و اقتصاد شهری).

۱.۱.۲.اداره کل حقوقی همانند سایر معاملات منتشر شده روی وبسایت شفاف، ایرادات و نواقص اطلاعاتی معاملات ملکی (اجاره و استیجاره) نسخه آزمایشی وبسایت شفاف را احصا کرده، به واحد حقوقی و قراردادها در مناطق ارسال نماید تا این واحدها ایرادات را رفع نمایند، به گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت دو هفته این ایرادات برطرف شده باشد. همچنین مقرر شد در سامانه معاملات، گردش مناسب برای بررسی، اصلاح و تایید نهایی اطلاعات طراحی و اعمال شود.

۱.۱.۳.سازمان املاک و مستغلات ایرادات و نواقص اطلاعاتی معاملات خرید و فروش نسخه آزمایشی معاملات ملکی وبسایت شفاف را احصا کرده برای ادارات املاک منطقه ارسال نماید تا این واحدها ایرادات را رفع نمایند به‌گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت دو هفته این ایرادات برطرف شده باشد. همچنین مقرر شد در سامانه معاملات، گردش مناسب برای بررسی، اصلاح و تایید نهایی طراحی و اعمال شود.

۱.۲.درخصوص فیلدهای اطلاعاتی زیر که هنوز در سامانه معاملات به‌طور کامل ثبت نشده‌اند و به همین دلیل روی نسخه آزمایشی وبسایت شفاف قرار نگرفته‌اند (توافق‌شده در نامه شماره ۱۶۰/۸۵۴۹ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹) مقرر شد اداره کل مالی و اموال حداکثر ظرف مدت یک هفته با ارسال نامه رسمی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اجباری شدن ثبت این اطلاعات در سامانه‌ جامع معاملات را درخواست نماید به گونه‌ای که تکمیل فیلدهای اطلاعاتی مربوط به اجاره اجباری بوده و فیلدهای مربوط به خرید و فروش که در سامانه املاک ثبت می‌شود، به‌صورت سیستمی از این سامانه به سامانه معاملات فرستاده شود:

– نوع ملک (آپارتمان، باغ، زمین، ساختمان و …)

– مساحت

– موضوع

– تاریخ کمیسیون

– اعضای کمیسیون

– آراء اعضای کمیسیون

– طرف قرارداد

– مستندات قرارداد (اعم از صورتجلسه کمیسیون معاملات، اسناد ارزیابی ملک، توافقنامه)

– اظهار نظرات جهت ارزیابی ملک

– نظر ارزيابي هيئت كارشناسي رسمي دادگستري (شماره، تاريخ، مبلغ)

۱.۳.مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با انجام اقدامات لازم و تشکیل کارگروه‌های مورد نیاز اتصال دو سامانه جامع معاملات و املاک را به گونه‌ای برقرار کند که آن دسته از اطلاعات مربوط به خرید و فروش املاک که در سامانه جامع املاک از ابتدای سال ۹۸ ثبت شده است، به‌صورت سیستمی و اتوماتیک به سامانه معاملات فرستاده شود.

۱.۴.مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان املاک و مستغلات، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداره کل مالی و اموال و واحدهای قراردادها و املاک مناطق جهت احصا گردش کار نهایی کلیه معاملات ملکی اعم از هزینه‌ای و درآمدی تشکیل دهند به گونه‌ای که حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۹، گردش معاملات ملکی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شده و این گردش در سامانه معاملات پیاده‌سازی شود به نحوی که از ابتدای دی ماه ۹۹، امکان ثبت با گردش کلیه معاملات ملکی در سامانه معاملات فراهم شده باشد.

۲. ثبت و انتشار تهاترها 

۲.۱.در خصوص انتشار اطلاعات قراردادهایی که در واقع تهاتر با ملک و یا تهاتر با قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی است مقرر شد اطلاعات این قراردادها پس از رسیدن به مرحله عقد قرارداد در بخش معاملات ملکی روی وبسایت شفاف منتشر شود.

۲.۲.در خصوص اطلاعات تهاترهایی که هم‌اکنون روی وبسایت شفاف منتشر شده است، مقرر شد اداره کل حقوقی مانند سایر معاملات، ایرادات و نواقص اطلاعاتی تهاترها را احصا کرده، برای اداره کل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید تا این ایرادات رفع گردد، به‌گونه‌ای که حداکثر تا پایان آذرماه۹۹ نواقص اطلاعاتی تهاترهای منتشرشده، برطرف گردد.

۲.۳.مقرر شد به منظور درک آسان شهروندان از اطلاعات منتشرشده تهاترها و معاملات ملکی، توضیحات خواسته شده در نامه شماره ۱۶۰/۱۸۸۱۳ مورخ ۹۹/۰۸/۱۹ حداکثر تا پایان آذرماه تهیه شده و جهت بارگذاری روی وبسایت شفاف به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال گردد.

فایل PDF نامه

۱۱۴- پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار شهر هوشمند و احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوچهاردهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که با موضوع پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار شهر هوشمند و احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران روز ۹۹/۰۹/۰۴ با حضور جنابعالی برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید.

ارائه گزارش از پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار سطح الف شهر هوشمند
از آنجا که درگاه جامع خدمات شهروندی و ارتقای سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، ذیل برنامه شهروند و خدمات دیجیتالی از پروژه‌های با اولویت سطح الف تهران هوشمند است و راه‌اندازی درگاه واحد شهروندی جزء برنامه عملیاتی اولویت‌محور و تحقق‌پذیر مبتنی بر برنامه سوم توسعه شهر تهران، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته گزارش پیشرفت شاخص‌های پروژه اولویت‌دار «ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی» مطابق با پیوست نامه شماره ۱۶۱/۴۷۶۴ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
مقرر شد گزارش پیشرفت سایر پروژه‌های اولویت‌دار سطح الف تهران هوشمند، به تفکیک شاخص‌ها و مطابق با پیوست نامه شماره ۱۶۱/۴۷۶۴ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ حداکثر ظرف مدت دو هفته به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
از آن جا که سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص ارائه شناسنامه پروژه‌ها شامل شاخص سنجش پروژه، اقدامات زمان‌مند، نحوه تامین مالی و سایر جزئیات مطابق پیوست نامه شماره ۱۶۱/۴۷۶۴ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ پاسخی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه نکرد، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته برای تکمیل شناسنامه‌ها، تغییر احتمالی شاخص‌ها و یا ارائه شاخص‌های مرحله دوم برای هر کدام از پروژه‌ها اقدام و نتیجه را به کمیته شفافیت ارسال نماید.

رویه اعطای سرویس‌های داده محور
مقرر شد شاخص‌های بررسی شرکت‌های درخواست‌کننده API ذکرشده در گزارش «ارائه سرویس‌های داده محور شهرداری تهران از طریق شرکت‌های کارگزاری» به شرح زیر روی وبسایت api.tehran.ir منتشر شود:
دارا بودن پلتفرم (Public) ارائه سرویس
سابقه فعالیت مفید در حوزه ارائه سرویس به اشخاص حقیقی و حقوقی
رابط کاربری پلتفرم ارائه سرویس
نحوه ارائه سرویس در پلتفرم
نحوه معرفی سرویس‌ها (ارائه مشخصات، اطلاعات و مستندات مورد نیاز به ازای هر سرویس)
مقرر شد در تفاهم‌نامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرکت‌های درخواست‌کننده API بندهایی برای سنجش عملکرد نحوه واگذاری سرویس‌ها توسط این شرکت‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود. برخی از شاخص‌های پیشنهادی به این شرح است:
تعداد درخواست‌های اشخاص از هر کدام از سرویس‌ها، درصد ارائه سرویس به اشخاص به تفکیک سرویس، دلیل عدم پاسخگویی به درخواست‌های اشخاص به تفکیک سرویس، میانگین زمان پاسخگویی در هر مرحله از درخواست اشخاص، درصد رضایت دریافت کنندگان از سرویس و فرایند اعطای آن، نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات موثر تمامی سرویس‌ها.
همچنین مقرر شد در تفاهم نامه در صورت تنظیم تعرفه و قیمت‌گذاری بند اعطای رایگان سرویس در صورت استفاده غیرتجاری شهروندان تضمین و تصریح شود.
مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در درگاه api.tehran.ir پیوندهای مستقیم از همه درگاه‌های واسطه ارائه سرویس‌های داده محور تولید شده توسط این سازمان را قرار دهد.
مقرر شد در صورتی که سازمان فاوا کماکان در درگاه اختصاصی خود به ارائه سرویس می‌پردازد، شاخص‌های ذکر شده در بند ۲.۲ همین نامه را درباره عملکرد خود به صورت عمومی در درگاه api.tehran.ir منتشر کند.

داشبورد تعاملی نقشه‌های موضوعی ۱۳۷
پیرو بند ۴.۲ صدودومین صورتجلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شده در نامه شماره ۱۶۰/۹۰۸۴ مورخ ۹۹/۰۵/۰۴، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ظرف مدت دو هفته در تعامل با کمیته شفافیت و شهر هوشمند نقشه‌های فراوانی موضوعات را به صورت داشبورد برخط تعاملی مطابق جزئیات پیوست یک برای شهروندان انتشار دهد.

وبسایت داده‌نما

در جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ اشکالاتی به شرح پیوست دو در خصوص وبسایت داده‌نما مطرح و مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با طراحی برنامه به‌روزرسانی و اصلاح نحوه انتشار اطلاعات و پیگیری آن وبسایت داده‌نما را ارتقا دهد.

سند راهبردی حکمروایی داده
مقرر شد موارد اصلاحی پیوست نامه شماره ۱۶۰/۱۸۸۱۴ مورخ ۹۹/۰۸/۱۹ درخصوص سند حکمروایی داده که پیش از این مورد توافق قرار گرفته بود اما در نسخه ارسالی در نامه شماره ۲۵۰/ ۵۵۳۷۰۰۷ مورخ ۹۹/۰۶/۱۵ اعمال نشده بود در اسرع وقت اصلاح شده و به صورت رسمی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
مقرر شد موارد ذکر شده در خصوص وظایف کمیته تعامل پذیری داده در صورتجلسه هشتادونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۰/۲۶۱۴۸ مورخ ۸۹/۰۹/۱۹، ذیل کمیته راهبری حکمروایی و تبادل داده لحاظ و پیگیری شود و در صورت نیاز به اصلاح در سند حکمروایی داده این اصلاحات نیز به همراه اصلاحات بند ۵.۱ در نسخه جدید ارسال گردد. همچنین مقرر شد انتشار داده‌های سامانه تحلیل در دستورجلسات این کمیته قرار گیرد و ظرف مدت یک ماه داده‌های زیر از این سامانه برای سطح‌بندی و انتشار تعیین تکلیف شوند:
معاینه فنی
دوربین‌های ثبت تخلف
نوسازی
پسماند
آمار ماهیانه
ماده صد

ارتقا و رفع ایرادات سامانه تهران من
از آنجا که در سند شاخص‌های برنامه سوم توسعه شهر تهران عنوان شده است هر ماه یک خدمت جدید به تهران من افزوده خواهد شد، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته گزارش پیشرفت افزودن خدمات جدید تا کنون و همچنین برنامه آتی برای افزودن خدمات به این سامانه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
در خصوص دسترسی و حریم خصوص کاربران سامانه، مقرر شد کاربران سامانه تهران‌من در بخشی اختصاصی مشاهده کنند چه سیستم‌های جانبی (third parties) به داده‌های آن‌ها دسترسی دارند و کاربران بتوانند در قالب تنظیمات این دسترسی‌ها را اعطا یا محدود کنند
درخصوص شماره تماس ارائه شده در سامانه تهران من برای پشتیبانی (۱۳۷-۵)، مقرر شد ناهماهنگی پیش‌آمده و ارائه پشتیبانی توسط این شماره صرفا برای طرح ترافیک، توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده، اصلاحات مورد نیاز انجام شده و نتیجه حداکثر ظرف مدت یک هفته به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
با توجه به عدم شفافیت درباره استرداد وجه در سامانه، مقرر شد قواعد و دستورالعمل‌های مرجع در این خصوص در بخشی با عنوان مقررات تهران من در سامانه منتشر شود.

احکام حوزه هوشمندسازی برنامه سوم توسعه شهر تهران
مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن رفع ابهام گزارش ارسالی شماره ۱۶۰/۹۷۳۵ مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ مطابق پیوست شماره دو صدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۰/۱۰۴۰۲ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹، نسخه به‌روزرسانی شده گزارش پیشرفت اجرای احکام حوزه هوشمندسازی برنامه سوم توسعه شهر تهران را حداکثر ظرف مدت دو هفته به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

فایل PDF نامه

۱۱۳- شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوسیزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ برگزار شد،‌ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی‌شدن این توافقات صادر فرمایید:

۱. راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر
مقرر شد اداره کل خزانه‌داری، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسخه اصلاح شده آیین‌نامه بازار آنلاین تهاتر بر مبنای نکات اداره کل تدوین قوانین و امور شورا را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کرده و همزمان، با ارسال نسخه اصلاحی آیین‌نامه به معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا، ارائه رسمی این لایحه به شورای اسلامی شهر تهران را پیگیری نماید.

۲. راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات
با توجه به تاخیر اداره کل خزانه‌داری در ارسال نقشه راه راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات،‌ مقرر شد اداره کل خزانه‌داری جلسات کارگروه راه‌اندازی این سامانه را با حضور نمایندگان آن اداره کل، اداره کل مالی و اموال، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر تهران (معرفی‌شده در نامه شماره ۱۶۰/۱۰۱۲۸ مورخ ۹۹/۰۵/۱۴) به‌صورت منظم برگزار کند و نقشه راه و زمان‌بندی راه‌اندازی این سامانه را مطابق با الزامات ماده ۳۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران تهیه کرده و تا پایان آذرماه ۹۹ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۳. ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه
۳.۱. پیرو گزارش‌های درخواستی در بند ۲-۳ نامه شماره ۱۶۰/۱۹۶۳۳ مورخ ۹۹/۰۸/۲۹، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در مناطق شهرداری تهران در سامانه جامع مالی اجباری شود.
۳.۲. مقرر شد کارگروه سامانه جامع مالی، در جلسات خود موضوع اجباری شدن ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در واحدهای تابعه شهرداری تهران را بررسی کرده و برای عملیاتی شدن ثبت این اطلاعات راه‌حل‌هایی از جمله ثبت موقت اطلاعات پرداخت روی ردیف‌ بودجه بر مبنای بودجه ابلاغی تا زمان تبادل موافقت‌نامه‌ها و دیگر راه‌حل‌های مشابه ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر تا پایان آذرماه ۹۹، ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران اجباری شده باشد.

فایل PDF نامه

۱۱۲- پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار شهر هوشمند و احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

این جلسه لغو و بررسی موضوعات آن به جلسه ۱۱۴ موکول شد.

۱۱۱- پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدویازدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران که با موضوع «پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران» روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۰ با حضور مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیرکل محترم امور مالی و اموال و مدیرکل محترم خزانه‌داری، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد و به‌صورت مجازی برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

۱- اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۵۴۸۰ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲
۱-۱- با توجه به برنامه معاونت مالی و اقتصاد شهری جهت برگزاری جلسات آزمایشی مناقصه به‌صورت تمام‌الکترونیکی در روزهای سوم و چهارم آذرماه در مناطق ۲ و ۲۲، مقرر شد با توجه به نتایج این جلسات، معاونت مالی و اقتصاد شهری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۹/۰۸ برنامه زمان‌بندی دقیق راه‌اندازی سامانه جامع معاملات در مناطق ۲۲گانه و واحدهای تابعه شهرداری تهران برای برگزاری تمام‌الکترونیکی مناقصات و مزایدات را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نمایند. همچنین مقرر شد معاونت فنی و عمران همكاری‌های لازم را جهت برگزاری مناقصات روزهای سوم و چهارم آذرماه انجام داده و پس از برگزاری این جلسات، گزارش تخصصي خود را از ظرفیت‌های سامانه جامع معاملات در زمینه انجام تمام‌الکترونیکی مناقصات در حوزه فنی و عمران به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
۱-۲- مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر ظرف مدت یک ماه، امضای الکترونیکی و همچنین حذف اسناد فیزیکی در مناقصات و مزایدات را برای این نوع از معاملات در این سازمان عملیاتی نموده، گزارش اجرای آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
۱-۳- در خصوص ثبت با گردش قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری تهران مقرر شد آن دسته از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که پیش از این گردش آنها احصا شده بود و در سامانه قبلی به صورت روتین قراردادهای خود را به شکل باگردش ثبت می‌کردند و بنابراین نیازی به احصای مجدد گردش کار آنها نیست، در سامانه جدید نیز همان گردش‌ها اعمال شده و از الگوی پیشین تبعیت کنند و درخصوص آن دسته از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به صورت بدون گردش در سامانه قبلی و فعلی به ثبت اطلاعات خود می‌پردازند از الگوی گردش یکسانی که در سامانه معاملات پیاده‌سازی شده (بند ۴ نامه شماره ۱۶۰/۱۸۹۲۰ مورخ ۹۹/۰۸/۲۱) پیروی کنند.
۱-۴- در خصوص رفع ایرادات اطلاعات قراردادهایی که هم‌اکنون روی وبسایت شفاف منتشر شده، مقرر شد اداره کل حقوقی در همکاری با کمیته سامانه جامع معاملات با بررسی اطلاعات قراردادهای منتشرشده، طی انجام مکاتبات لازم با مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌ها ایرادات هر واحد را اعلام نموده و با ارائه مهلت حداکثر دو هفته به هر واحد، اصلاح اطلاعات ثبت و منتشرشده را پیگیری نماید. همچنین مقرر شد اداره کل مالی و اموال بسترهای لازم جهت استفاده از ظرفیت نظارتی قائم‌مقامان ذیحساب (مانند ممانعت از صدور چک) در صورت عدم همکاری مناسب واحدهای زیرمجموعه شهرداری را فراهم نماید.
۱-۵- درخصوص ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط از شهریورماه ۹۶ تا مهر ۹۹ مقرر شد اداره کل حقوقی در همکاری با کمیته سامانه جامع معاملات با انجام مکاتبات لازم با مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌ها و با ارائه مهلت حداکثر تا پایان آذر ماه به هر واحد، ثبت کامل اطلاعات کلیه قراردادهای متوسط را پیگیری نماید. همچنین مقرر شد اداره کل حقوقی گزارشی از اطلاعات قراردادهای متوسط که تا کنون در سامانه جامع معاملات ثبت‌ شده شامل تعداد قراردادها به تفکیک واحدهای سازمانی، فیلدهای تکمیل‌شده و نواقص اطلاعاتی تهیه کرده، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۲- انتشار برخط اطلاعات ماهانه درآمد و هزینه
مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا پایان آبان‌ماه ۹۹ با رفع ایرادات نسخه‌های آزمایشی و دریافت تاییدیه‌های لازم، دو داشبورد تهیه شده را برای عموم منتشر نماید.

۳- ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه
۳-۱- مقرر شد اداره کل خزانه‌داری جلسات هفتگی کارشناسی با حضور نمایندگان آن اداره کل، اداره کل بودجه، اداره کل مالی و اموال، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند برای پیشبرد هدف ثبت به روز پرداخت روی ردیف بودجه در مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار نموده و صورتجلسات آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
۳-۲- مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گزارشی از سامانه جامع مالی حاوی اطلاعات ثبت‌شده پرداخت روی ردیف بودجه به تفکیک مناطق و واحدهای تابعه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید به نحوی که در این گزارش مشخص باشد چه درصدی از موارد زیر در این سامانه ثبت می‌شود:
۳-۲-۱-  کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از طرف خزانه‌داری به مناطق ۲۲گانه و کلیه واحدهای تابعه در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ به تفکیک واحد اجرایی
۳-۲-۲- ریز کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از طرف منطقه به تفکیک زیر در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ (مشخص شود کدام‌یک از پرداخت‌ها دارای کد تامین اعتبار و کد بودجه بوده و امکان اتصال به ردیف بودجه را دارند و کدامیک فاقد این اطلاعات هستند)
• ریز پرداخت‌های قبل از هزینه
• ریز پرداخت‌های حین هزینه
• ریز پرداخت‌های بعد از هزینه
• ریز پرداخت‌ها بابت دیون سنوات گذشته

فایل PDF نامه

۱۱۰- پيگيري ارتقاي سامانه‌هاي نظارت همگاني

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدودهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران که با موضوع پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:
۱. برگزاری جلسات هفتگی کارگروه ارتقای سامانه ۱۳۷ و ارسال صورتجلسات آن به کمیته شفافیت و شهر هوشمند با در دستور کار قرار دادن مواردی از جمله:
۱.۱. ساخت API از ثبت پیام، پیگیری و بازخورد در سامانه ۱۳۷برای استفاده استارت آپ‌ها و کارآفرینان شهری
۱.۲. اضافه کردن توضیحات در مورد وضعیت‌های پیام که ممکن است برای شهروند مبهم باشد و بازنویسی این وضعیت‌ها چنان که مواردی مانند «غیرقابل ارجاع»، «عدم برقراری ارتباط» به عنوان وضعیت نهایی پیام به شهروند نمایش داده نشود و از وضعیت‌هایی مانند «عدم تایید کارشناس» و«عدم تایید ناظر» ابهام‌زدایی شود
۱.۳. اجرایی شدن بازخورد در دو مرحله پیگیری رسیدگی و اتمام رسیدگی در سامانه‌ی ۱۳۷ در اپلیکیشن و وبسایت تهران من و افزودن توضیحات لازم برای شهروندان
۱.۴. تغییر ادبیات دسته‌بندی‌های موضوعی سامانه ۱۳۷با هدف اینکه انتخاب از میان آن‌ها برای شهروند آسان باشد
۱.۵. انتشار نقشه‌های موضوعی۱۳۷ روی وبسایت شفاف
۱.۶. برقراری پشتیبانی فنی ثبت پیام ۱۳۷ در تهران من برای شهروندان
۱.۷. ارتقای ۱۳۷ در اپلیکیشن تهران من با توجه به تغییرات در وبسایت تهران من
۲. برگزاری جلسات هفتگی کارگروه ارتقای سامانه ۱۸۸۸ و ارسال صورتجلسات آن به کمیته شفافیت و شهر هوشمند با در دستور کار قرار دادن مواردی از جمله:
۲.۱. به‌روزرسانی فرم ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ در اپلیکیشن و وبسایت تهران من
۲.۲. انتقال پیشنهادهای ثبت شده شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ به سامانه باهم
۲.۳. عملیاتی کردن رسیدگی به پیام‌های تکراری و ارجاع خودکار پیام به مرجع بالاتر در سامانه ۱۸۸۸
۲.۴. اجرایی شدن بازخورد در دو مرحله پیگیری رسیدگی و اتمام رسیدگی در سامانه‌ی ۱۸۸۸ در اپلیکیشن و وبسایت تهران من و افزودن توضیحات لازم برای شهروندان
۲.۵. بارگذاری سامانه ۱۸۸۸ در اپلیکیشن تهران من و انجام تغییرات با توجه به وبسایت تهران من
۲.۶. انتشار تمامی جداول پیوست صدودومین صورتجلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلامی به شماره ۱۶۰/۹۰۸۴ مورخ ۹۹/۰۵/۰۴

فایل PDF نامه

۱۰۹- ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای مظاهریان
معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا

با سلام و احترام

در صدونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که با حضور مدیرکل خزانه‌داری و مدیرکل برنامه و بودجه روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:
۱. مقرر شد حداکثر تا پایان مهر ماه ۹۹ گزارش اطلاعات پرداخت‌هایی که به صورت علی‌الحساب و به تفکیک ردیف های اعتباری در مناطق انجام شده و در سامانه جامع مالی ثبت شده است برای شش‌ماهه اول سال جاری از این سامانه استخراج شده و به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.
۲. مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری متولی تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از اداره کل خزانه‌داری، اداره کل مالی و اموال، اداره کل برنامه بودجه و کمیته شفافیت و شهر هوشمند باشد و جلسات منظم هفتگی برای پیشبرد هدف ثبت به روز پرداخت روی ردیف بودجه در مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار نموده و صورتجلسات آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
۳. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته نقشه راه راه‌اندازی کامل و ارتقاء سامانه مدیریت بدهی و مطالبات مطابق با الزامات ماده ۳۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران در خصوص این سامانه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد. همچنین مقرر شد با توجه به تبعات احتمالی قرار گرفتن بدهی‌های غیرقطعی و مشروط در سامانه‌های فعلی شهرداری تهران، ایجاد سامانه جدیدی جهت رصد تمامی انواع بدهی اعم از بدهی‌های صریح، ضمنی، قطعی و احتمالی، طبقه‌بندی ذی‌نفعان مختلف، ارائه تقویم ایجاد بدهی‌ و سررسیدها، نوع بدهی از جهت ارزی یا ریالی، جدول بازپرداخت، منشا ایجاد بدهی ذیل ردیف‌های بودجه، ماموریت‌های شهرداری و واحدهای ایجادکننده‌‌ بدهی به همراه قابلیت فراخوانی داده از سامانه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم‌گیری مقتضی در این خصوص صورت گیرد و نتیجه این بررسی و تصمیم‌گیری به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.
۴. با توجه به تاخیر در راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر مقرر شد حداکثر تا پایان مهرماه ۹۹، پیش نویس آیین‌نامه راه اندازی بازار آنلاین تهاتر در اختیار کمیته شفافیت و شهر هوشمند قرار گیرد.

فایل PDF نامه

۱۰۸- پیگیری شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی

جناب آقای مهندس گلپایگانی
معاون محترم معماری و شهرسازی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
صدوهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ و با حضور مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیرکل محترم تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه برگزار شد. با توجه به اینکه هوشمندسازی خدمات شهرسازی ذیل برنامه تحول دیجیتالی شهرداری تهران، از پروژه‌های با اولویت سطح الف تهران هوشمند است و هوشمندسازي فرآيندهاي اولويت‌دار محمل فساد جزء برنامه عملیاتی اولویت‌محور و تحقق‌پذیر مبتنی بر برنامه سوم توسعه شهر تهران است، در این جلسه مقرر شد معاونت معماری و شهرسازی (اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه)، کارگروهی با عنوان «ارتقای خدمات شهرسازی در سامانه “تهران من” با رویکرد شهروند سپاری» و با حضور نمایندگان اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند تشکیل داده، جلسات منظم هفتگی جهت پیش‌برد هدف شهروندسپاری برگزار نموده و صورتجلسات آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. همچنین مقرر شد جزئيات اجرای موارد ذیل که درباره آنها در جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ توافقات مدیریتی حاصل شد، در دستورکار این کارگروه قرار گیرد:
۱.مقرر شد جزئیات اصلاحات مورد نیاز در خصوص خدماتی که در حال حاضر از طریق حساب شهروندی “تهران من” به شهروندان ارائه می‌شود، در کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و اعمال شود به نحوی که شهروند عادی (و نه کارمند شهرداری تهران) با کمترین پیچیدگی بتواند خدمات غیرحضوری شهرسازی را از طریق حساب شهروندی “تهران من” دریافت نماید.
۲.مقرر شد اولویت‌بندی و برنامه زمان‌بندی خدماتی که از این پس باید از طریق حساب شهروندی به صورت غیرحضوری ارائه گردد، در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و ملاک عمل قرار گیرد.
۳.مقرر شد کارگروه با بررسی دقیق سامانه شهرسازی، سیستمی شدن کلیه محاسبات را پیگیری نماید به نحوی که هر گونه اقدامی مانند تعیین عوارض مختلف به‌صورت سیستمی در سامانه شهرسازی صورت گیرد تا دخل و تصرف در محاسبات به حداقل برسد.
۴.مقرر شد آن دسته از موارد اطلاعاتی ذکر شده در مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ که همچنان منتشر نشده است، مانند عوارض صدور پروانه شامل جدول دقیق محاسبه، شیوه محاسبه و جزئيات نحوه پرداخت در اسرع وقت انتشار یابد.
۵.مقرر شد حداکثر تا پایان مهرماه ۹۹، امکان احراز هویت غیرحضوری مشابه احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام برای حساب شهروندی “تهران من” فعال شود.
۶.مقرر شد همزمان با ارائه خدمات حضوری که نیازمند احراز هویت با کد ملی است، ارائه خدمات منوط به فعال بودن سامانه تهران من با آن کد ملی باشد و تایید این امر توسط دفاتر به منزله احراز هویت افراد قرار گیرد به‌گونه‌ای که پس از آن دریافت هرگونه خدمات الکترونیک از جمله دسترسی به آرشیو پرونده‌های جاری شهرسازی بدون مراجعه حضوری فرد به دفاتر و صرفا با ثبت درخواست الکترونیکی برای دریافت خدمات امکان‌پذیر گردد.
۷.مقرر شد حداکثر تا نیمه آبان‌ماه ۹۹ انجام کلیه مراحل صدور مفاصا حساب از ثبت درخواست تا دریافت مفاصا حساب به‌صورت غیرحضوری و از طریق حساب شهروندی امکان‌پذیر باشد. همچنین مقرر شد برای کلیه پرداخت‌های شهروندان از طریق حساب شهروندی، رسید صادر گردد.
۸.مقرر شد برنامه زمان‌بندی دقیق غیرحضوری شدن کلیه مراحل درخواست صدور پایان‌کار از تشکیل پرونده تا صدور پایان‌کار در کارگروه تهیه شود به نحوی که کلیه این مراحل حداکثر تا ظرف مدت دو ماه به صورت غیرحضوری انجام شود.
۹.مقرر شد اولویت‌بندی اسناد برای درج رمزینه سریع با هدف صحت سنجی و اعتبار سنجی مدارک شهرسازی در کارگروه تهیه شده و ملاک عمل قرار گیرد.
۱۰.مقرر شد بهبود شرایط و سهولت دسترسی شهروندان به اطلاعات منتشرشده در حوزه شهرسازی در دستورکار کارگروه قرار گیرد به گونه‌ای که شهروند بتواند با جستجو و انتخاب فیلدهای مختلف نظیر منطقه، طرح تفصیلی، پهنه، آرای کمیسیون‌های مختلف و…، اطلاعات مورد نیاز خود را از نقشه استخراج و خروجی آن را نیز دریافت نماید؛ همچنین توضیحات مورد نیاز برای فهم اطلاعات منتشرشده به شیوه‌های مختلف روی حساب شهروندی منتشر شود.

خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرایی شدن این توافقات صادر فرمایید.

رونوشت: آقای هاشمی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی، آقای مظاهریان، آقای سلیمی، آقای صابونچی، آقای جعفری

فایل PDF نامه

۱۰۷- پیگیری شفافیت مالی در شهرداری تهران

معاون محترم مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران- جناب آقاي امامي
مديرعامل محترم سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران- جناب آقاي فرجود

باسلام و احترام؛
در صدوهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه با حضور مديرعامل محترم سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، مديركل مالي و اموال و مديركل درآمد، روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۵ برگزار شد، موارد زير مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرماييد اين توافقات در موعد مقرر اجرا شود.

الف. انتشار عمومي اطلاعات معاملات ملكي
با توجه به توافقات پيشين مقرر شد مديرعامل سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران با ارسال نامه رسمي به معاونت مالي و اقتصاد شهري، فيلدهاي اطلاعاتي معاملات ملكي از ابتداي سال ۹۸، قيدشده در نامه شماره ۱۶۰/۱۳۲۲۶ مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ را تاييد نمايند، معاونت مالي و اقتصاد شهري نيز با ارسال اين تاييد به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، انتشار اين اطلاعات را پيگيري نمايد. با توجه به تاخير شهرداري در انتشار اطلاعات ملكي مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك هفته، اين اطلاعات روي وبسايت شفاف منتشر شود.
همچنين مقرر شد ظرف مدت يك هفته موارد اطلاعاتي زير براي قراردادهاي ملكي (اعم از فروش، تملك، اجاره و استيجاره) كه در اثر اختياري و اجباري شدن متناوب و مكرر آنها در سامانه معاملات براي همه قراردادهاي ملكي موجود نيست، تكميل شود تا پس از آن به اطلاعات منتشرشده از قراردادهاي ملكي روي وبسايت شفاف اضافه شود:
۱. واحد اجرايي،
۲. ماهيت (هزينه‌اي/درآمدي)،
۳. محدوده ملك‌ (ناحيه)،
۴. نحوه اجرا،
۵. تاريخ انعقاد قرارداد، تاريخ شروع قرارداد، تاريخ پايان قرارداد،
۶. مبلغ نهايي قرارداد (در مورد قراردادهاي اجاره و استيجاره، علاوه بر مبلغ كلي، اجاره بهاي ماهانه منتشر شود).

ب. تشكيل منظم جلسات كارگروه سامانه جامع معاملات
مقرر شد اداره كل مالي و اموال با دعوت از نمايندگان ذي‌نفعان واحدهاي مختلف (از جمله سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، مناطق شهرداري، واحدهاي تابعه شهرداري، اداره كل امور مجامع، شوراي اسلامي شهر تهران و…) جلسات منظم هفتگي كارگروه سامانه جامع معاملات را به تفكيك مسائل مربوط به مناطق و واحدهاي تابعه شهرداري و به تفكيك پيگيري انجام الكترونيكي معاملات شهرداري و ثبت و انتشار اطلاعات معاملات، برگزار نمايد و صورتجلسات آن را به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

ج. اجراي مصوبه «الزام شهرداري تهران به انجام الكترونيكي و اعلان عمومي معاملات شهرداري» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۵۴۸۰ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲
۱. انجام تمام‌الكترونيكي كليه معاملات شهرداري تهران شامل ارسال الكترونيكي اسناد معاملات، دريافت و بازگشايي تمام الكترونيكي پاكات موضوع ماده ۵۰ قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور كه هم‌اكنون دستگاه‌هاي دولتي در سامانه ستاد (سامانه تدارك الكترونيكي دولت) در حال اجراي آن هستند.
طبق گزارش اداره كل مالي و اموال و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، ظرف مدت يك هفته، يك مناقصه تمام‌الكترونيكي در منطقه دو شهرداري تهران به‌صورت آزمايشي برگزار خواهد شد. لذا مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انجام آزمايشي اين مناقصه، معاونت مالي و اقتصاد شهري با ارسال بخشنامه‌اي به مناطق شهرداري تهران اعلام نمايد كه مناقصات شهرداري تهران بايد به‌صورت تمام الكترونيكي انجام گيرد.
همچنين مقرر شد كارگروه سامانه معاملات برنامه زمان‌بندي دقيق و مراحل مورد نياز اجراي كامل مناقصات و مزايدات مناطق به‌صورت تمام‌الكترونيكي را ظرف مدت يك‌ هفته طراحي كرده و به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد. اين برنامه زمان‌بندي بايد به‌گونه طراحي شود كه مناقصات و مزايدات مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران حداكثر تا پايان آبان‌ماه ۹۹ به‌صورت تمام‌الكترونيكي و صرفا از طريق سامانه جامع معاملات انجام گيرد.
به‌علاوه مقرر شد كارگروه سامانه جامع معاملات حداكثر تا نيمه مهرماه ۹۹، برنامه زمان‌بندي مورد نياز براي انجام‌ الكترونيكي معاملات واحدهاي تابعه شهرداري تهران را طراحي كرده و به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال نمايد. اين برنامه زمان‌بندي بايد به‌گونه طراحي شود كه مناقصات و مزايدات واحدهاي تابعه شهرداري تهران حداكثر تا پايان پاييز ۹۹ به‌صورت تمام‌الكترونيكي و صرفا از طريق سامانه جامع معاملات انجام گيرد.
۲. ثبت باگردش قراردادها در واحدهاي تابعه شهرداري تهران
معاونت مالي و اقتصاد شهري ضمن ابلاغ بخشنامه به واحدهاي تابعه شهرداري تهران اعلام نمايد از تاريخ ۱۵ مهرماه ۹۹ واحدهاي تابعه فقط به‌صورت باگردش مي‌توانند قراردادهاي خود را در سامانه معاملات ثبت نمايند، لذا تا اين تاريخ هر گونه مشكل در ثبت باگردش واحد تابعه مربوطه بايد به صورت مستند و مكتوب به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات اطلاع‌رساني شود تا برطرف شود و كليه واحدهاي تابعه از تاريخ مقرر موظف به ثبت با گردش قراردادهايشان در سامانه جامع معاملات خواهند بود. پس از اين تاريخ، از آنجا كه مطابق با ماده ۴ مصوبه «الزام شهرداري تهران به انجام الكترونيكي و اعلان عمومي معاملات شهرداري» ذي‌حساب‌ها ناظر حسن اجراي اين مصوبه هستند، شوراي اسلامي شهر تهران در همكاري با ذي‌حساب‌ها،‌ واحدهاي تابعه‌اي را كه از اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران استنكاف نمايند مورد پيگيرد قانوني قرار خواهد داد. مقرر شد كارگروه سامانه جامع معاملات، پس از ارسال اين بخشنامه، در تاريخ اعلام‌شده (۱۵ مهر) ثبت بدون گردش را در سامانه جامع معاملات براي كليه واحدهاي تابعه غيرفعال نمايد.
۳. رفع ايرادات مربوط به ثبت قراردادها و انتشار آنها روي وبسايت شفاف
در جلسه گذشته كميته شفافيت كه در تاريخ ۹۹/۰۴/۲۴ برگزار شده بود ايرادات زير درخصوص سايت شفاف مورد بررسي قرار گرفته بود. اما معاونت مالي و اقتصاد شهري و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با اظهار دلايل ناموجه، از رفع اين ايرادات و به دنبال آن انتشار اطلاعات غلط و ناقص روي وبسايت شفاف خودداري كرده بودند. اين ايرادات عبارت‌اند از:
۳.۱. ثبت غيرسيستمي و دستي نام امضاكننده از طرف كارفرما
۳.۲. ثبت غيرسيستمي و دستي نام اعضاي كميسيون
۳.۳. ثبت غيرسيستمي و دستي نام پيمانكار
۳.۴. ثبت غيرسيستمي و دستي نام مديرعامل
۳.۵. ثبت غيرسيستمي و دستي امضا كنند قرارداد از طرف مجري و نام مديرعامل
۳.۶. ثبت غيرسيستمي و دستي كد اقتصادي پيمانكار
۳.۷. ثبت غيرسيستمي و دستي رتبه پيمانكار
۳.۸. ثبت غيرسيستمي و دستي روش انتخاب پيمانكار
۳.۹. ثبت غيرسيستمي و دستي نام ناظر
۳.۱۰. فايل‌هاي آپلودشده
۳.۱۰.۱. در برخي موارد فايل هاي آپلود شده نامرتبط است.
۳.۱۰.۲. در برخي موارد علي‌رغم اينكه فايل آپلود شده است اما به وبسايت شفاف ارسال نمي‌شود.
۳.۱۰.۳. در برخي موارد فايل آپلود شده صحيح است اما محتواي فايل با محتواي انتشار يافته كه به صورت ركورد مجزا است همخواني ندارد. براي مثال قرارداد در زمان شهردار سابق امضا شده است اما در ليست امضا كنندگان نام شهردار جديد وجود دارد
۳.۱۰.۴. در برخي موارد با كليك روي فايل‌هاي پيوست در وبسايت شفاف، به جاي دانلود فايل مربوطه كاربر به درگاه تهران من ارجاع داده مي‌شود.
۳.۱۱. عدم ثبت زمان عقد قرارداد
۳.۱۲. عدم ثبت مبلغ قرارداد
۳.۱۳. انتشار قراردادهاي پيش از تاريخ شهريورماه ۹۶
مقرر شد كارگروه سامانه جامع معاملات با فوريت به رفع سيستمي اين ايرادات بپردازد به نحوي كه حداكثر تا نيمه مهرماه ۹۹، هيچ اطلاعات غلط يا ناكامل روي وبسايت شفاف ديده نشود.
۴. ثبت باگردش قراردادهاي متوسط
مقرر شد كارگروه سامانه جامع معاملات، ثبت و انتشار معاملات سطح متوسط مناطق و واحدهاي تابعه را در دستور كار قرار دهد به گونه‌اي كه از ابتداي مهرماه ۹۹ اين معاملات روي وبسايت شفاف منتشر شود. (لازم به ذكر است در جلسه گذشته كميته شفافيت و شهر هوشمند مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ توافق شده بود اين اطلاعات در پايان شهريورماه منتشرشده باشد)
۵. انتشار حواله‌ها
مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با همكاري معاونت مالي و اقتصاد شهري در اسرع وقت ضمن تعريف «معاملات غيرنقد» در سامانه جامع معاملات، اقدامات لازم جهت ثبت و انجام الكترونيكي اين نوع از معاملات شهرداري را فراهم نمايد. همچنين مقرر شد حداكثر تا نيمه مهرماه ۹۹ در رابطه با آن دسته از تهاترهايي كه اطلاعات آن در حال حاضر در ساير سامانه‌هاي شهرداري به طور پراكنده در حال ثبت است، فراخواني اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام از سامانه جامع مالي و سامانه شهرسازي و اطلاعات مربوط به تهاتر با ملك از سامانه جامع املاك صورت گرفته و در وبسايت شفاف منتشر شود.

د. انتشار برخط درآمد و هزينه ماهانه
با توجه به تاخير قابل توجه شهرداري تهران در اجراي توافقات پيشين در خصوص انتشار برخط گزارش‌هاي درآمد و هزينه ماهانه شهرداري تهران روي وبسايت شفاف، مقرر شد:
۱. حداكثر ظرف مدت يك هفته، كارگروهي شامل نمايندگان اداره كل مالي و اموال، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و كميته شفافيت و شهر هوشمند تشكيل شود و هماهنگي‌هاي لازم جهت انتشار عمومي داشبورد هزينه ماهانه شهرداري تهران صورت گيرد به نحوي كه حداكثر تا ۱۵ مهرماه۹۹، اين داشبورد به‌صورت برخط و با امكان دريافت خروجي اكسل روي وبسايت شفاف منتشر شود.
۲. حداكثر ظرف مدت يك هفته، كارگروهي شامل نمايندگان اداره كل درآمد، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و كميته شفافيت و شهر هوشمند تشكيل شود و هماهنگي‌هاي لازم جهت انتشار عمومي داشبورد درآمد ماهانه شهرداري تهران صورت گيرد به نحوي كه حداكثر تا ۱۵ مهرماه۹۹، اين داشبورد به‌صورت برخط و با امكان دريافت خروجي اكسل روي وبسايت شفاف منتشر شود.
لازم به ذكر است از آنجا كه در نامه رسمي معاونت مالي و اقتصاد شهري، پيوست به نامه شماره ۱۶۰/۱۲۰۷۹ مورخ ۹۹/۰۶/۰۵ در پاسخ به تذكر اينجانب، اطلاعات خلاف واقع در خصوص انتشار برخط اطلاعات درآمد و هزينه ماهانه شهرداري روي وبسايت شفاف ذكر شده است، عدم انجام به‌موقع اين امر، تذكر مجدد به شهردار تهران را در پي خواهد داشت.

فایل PDF نامه

۱۰۶- پيگيری تحقق شفافيت و هوشمندسازی در حوزه منابع انسانی

جناب آقای مظاهریان
سرپرست محترم معاونت توسعه منابع انسانی

با سلام و احترام
در صدوششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که با حضور مدیرکل محترم منابع انسانی، مدیرکل محترم ارزشیابی و کارگزینی مدیران، مدیرکل محترم مالی و اموال و مشاور مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

۱. در خصوص رفع مغایرت بخشهای اطلاعات مدیران و اطلاعات کارکنان، منتشرشده روی وبسایت شفاف
در حال حاضر اطلاعات مربوط به کارکنان شهرداری با اطلاعات بخش مدیران ارشد روی وبسایت شفاف، به صورت کامل با هم انطباق ندارند و در مواردی برای یک شخص، در این دو بخش اطلاعات متفاوتی منتشر شده است و متاسفانه این مغایرت اطلاعاتی مکررا توسط رسانه‌ها پررنگ شده و صحت کلیه اطلاعات منتشرشده روی وبسایت شفاف را در نظر رسانه‌ها و شهروندان زیر سوال برده است. با توجه به توضیحات ارایه شده و بحث‌های انجام شده در جلسه، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته اطلاعات داشبورد مدیران که در حال حاضر توسط اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران تهیه و به‌روزرسانی می‌شود، به صفحات مربوط به آنان در سامانه جامع منابع انسانی متصل شود تا فراخوانی اطلاعات مدیران و کارکنان روی وبسایت شفاف از یک سامانه واحد یعنی سامانه جامع منابع انسانی، به صورت سیستماتیک و برخط انجام شده و مغایرت اطلاعاتی موجود از بین برود.
۲. در خصوص اتصال سامانه‌های جامع منابع انسانی و مالی
۲.۱. طبق گزارش نمایندگان معاونت توسعه منابع انسانی، شرکت برج میلاد، سازمان عمرانی مناطق، سازمان نوسازی، سازمان زیباسازی و ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها سامانه حقوق و دستمزد را راه‌اندازی کرده‌اند و سازمان آتش‌نشانی و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه درحال کانورت اطلاعات برای راه‌اندازی این سامانه هستند، لذا مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری در همکاری با معاونت توسعه منابع انسانی، صدور فیش حقوقی شهریور ماه این واحدها را منوط به راه اندازی و تکمیل اطلاعات این سامانه نماید
۲.۲. از آنجا که طبق گزارش نمایندگان معاونت توسعه منابع انسانی، سازمان فرهنگی هنری، شرکت شهروند، شرکت همشهری، شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو-هلدینگ)، شرکت پیام‌رسا و شرکت ارتباط مشترک شهر هنوز سامانه حقوق و دستمزد را به‌طور کامل راه‌اندازی نکرده‌اند مقرر شد معاونت توسعه منابع انسانی اقدامات لازم را جهت راه‌اندازی این سامانه در این واحدها انجام دهد تا با همکاری معاونت مالی و اقتصاد شهری صدور فیش مهرماه این واحدها منوط به راه‌اندازی و تکمیل اطلاعات این سامانه باشد.
۳. در خصوص اصلاح و تکمیل اطلاعات کارکنان شهرداری تهران
۳.۱. مقرر شد در بخش اطلاعات کارکنان روی وبسایت شفاف، علاوه بر محل خدمت و شغل، پست و واحد سازمانی نیز منتشر شود.
۳.۲. درخصوص ثبت سال استخدام کارکنان شهرداری، لازم است تمامی اطلاعات و پرونده‌های فیزیکی کارکنان به شکل الکترونیک در سامانه جامع منابع انسانی ثبت شود. لذا مقرر شد کارگروهی در معاونت منابع انسانی تشکیل شود و زمان‌بندی دقیق و تقسیم کار واحدهای مختلف شهرداری را مشخص نماید. پس از اصلاح این اطلاعات در سامانه منابع انسانی، در خصوص نحوه انتشار آن روی وبسایت شفاف تصمیم‌گیری خواهد شد. همچنین مقرر شد فیلد مربوط به تاریخ استخدام که ماه‌هاست به‌صورت خالی روی وبسایت شفاف منتشر می‌شود تا زمان تصحیح اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد نحوه انتشار، از روی این وبسایت برداشته شود.

فایل PDF نامه

۱۰۵- بررسی تحقق داده‌باز در شهرداری تهران و پیشرفت احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در یکصدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۴ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:
۱. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا پایان مردادماه سال ۹۹، پیش‌نویس نهایی سند حکمروایی داده را پس از اعمال تغییرات مورد توافق در جلسه (پیوست شماره ۱)، به صورت رسمی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.
۲. با توجه به اتمام زمان جلسه و عدم امکان پرداختن به سایر بندهای دستورجلسه، مقرر شد گزارش موارد زیر حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ به‌صورت مکتوب به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد:
۲.۱. گزارش پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار تهران هوشمند (ارسال‌شده در نامه شماره ۱۶۱/۴۷۶۴ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱)
۲.۲. نسخه نهایی سند راهبردی مدل بومی تهران هوشمند
۲.۳. گزارش جلسات کمیته تعامل‌پذیری داده
۳. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات نتیجه بررسی کارشناسی کمیته شفافیت و شهر هوشمند درخصوص نامه ارسالی شماره ۱۶۰/۹۷۳۵ مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ با موضوع گزارش اجرای احکام حوزه هوشمندسازی برنامه سوم توسعه شهر تهران براساس شاخص‌های مصوب (پیوست شماره ۲) را بررسی نماید و توضیحات موارد دارای ابهام برای این کمیته را حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ به‌صورت مکتوب ارسال نماید.
۴. درخصوص شرکت‌های کارگزار (واسطه) ارائه سرویس‌های داده محور، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، با درنظر گرفتن مواردی مانند قاعده کارمزد شرکت‌های کارگزار برای ارائه سرویس و داده، معیار و شاخص‌های انتخاب شرکت‌های کارگزار، زمان‌بندی و فرایند اعطای سرویس و داده، سیاست‌های امنیتی لازم برای شرکت‌های کارگزار، متولی و نحوه نظارت و روش‌های حصول اطمینان از شفاف و عادلانه بودن فرایند و تضمین رایگان بودن استفاده غیرتجاری شهروندان، دستورالعملی تهیه نماید و حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ برای بررسی در جلسات آینده، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

فایل PDF نامه

پیوست شماره یک

پیوست شماره دو

۱۰۴- انتشار اطلاعات پروژه‌های احداثی

جناب آقای مظاهریان
معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا
جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام
در یکصدوچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ با موضوع «انتشار عمومی اطلاعات پروژه‌های احداثی» و با حضور مدیرکل محترم ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت و مدیرکل محترم امور مالی و اموال و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:
۱. مقرر شد در راستای اجرای بند ۴ ماده ۱۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران، حداکثر تا پایان تابستان ۹۹، اقلام اطلاعاتی زیر که در سامانه کنترل پروژه تولید می‌شوند به‌صورت برخط روی وبسایت شفاف برای عموم منتشر شوند:
۱.۱. کد پروژه
۱.۲. عنوان پروژه
۱.۳. واحد سازمانی
۱.۴. پیشرفت فیزیکی تا انتهای سال (و سال‌های) قبل و سال جاری
۱.۵. پیشرفت برنامه‌ای سال جاری و سال قبل
۱.۶. تاریخ شروع پروژه، تاریخ پایان پروژه (برنامه‌ای) و پیش‌بینی پایان پروژه
۱.۷. آدرس و مشخصات فنی
۱.۸. تاریخ به‌روزآوری
۱.۹. اعتبار ابلاغی تا سال قبل و اعتبار ابلاغی پروژه در سال جاری
۱.۱۰. عتبار تخصیص‌یافته کل سال جاری
۱.۱۱. ریز تعهدات ذیل هر پروژه در سال جاری
۱.۱۲. مبلغ کل صورت وضعیت تا سال قبل و مبلغ صورت وضعیت در سال جاری
۱.۱۳. هزینه قطعی تا پایان سال قبل و در سال جاری
۱.۱۴. پیشرفت ریالی سال قبل
۱.۱۵. موارد قرارداد شامل موضوع، مبلغ، نام پیمانکار، تاریخ قرارداد و… مشابه موارد منتشرشده روی وبسایت شفاف
۲. مقرر شد به منظور به‌روزرسانی سیستماتیک صورت وضعیت‌های ارائه شده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران در خصوص پروژه‌های احداثی در سامانه کنترل پروژه، ظرف مدت یک هفته کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل مالی و اموال، اداره کل ارزیابی عملکرد و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شود تا با بررسی‌های کارشناسی، ارتباط سیستماتیک بین کدهای بودجه داخلی این واحدها با کدهای بودجه عمومی برقرار شود تا بتوان پیش از تبادل موافقت‌نامه‌ها نیز، داده‌های صورت‌وضعیت ثبت شده در سامانه مالی ذیل بودجه داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها را در سامانه کنترل پروژه فراخوانی کرد. مقرر شد صورتجلسات این کارگروه مشتمل بر اولویت‌بندی و برنامه زمان‌بندی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای که تناظر کدهای بودجه آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
۳. مقرر شد اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت حداکثر ظرف مدت یک‌هفته گزارشی شامل فهرست تمامی پروژه‌های احداثی کلیه سازمان‌ها شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران را با تفکیک به‌روز بودن یا نبودن صورت‌وضعیت پروژه‌های هر واحد به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید. همچنین مقرر شد اداره کل مالی و اموال با ارسال بخشنامه‌ای به ذی‌حسابان واحدهایی که صورت‌وضعیت پروژه را به‌روز ثبت نمی‌کنند اعلام نماید که ایشان تا زمانی که کارگروه ذکرشده در بند دو این صورتجلسه ارتباط کدهای بودجه را فراهم می‌کند، آیتم‌های ریز تعهدات ذیل هر پروژه در سال جاری، مبلغ کل صورت وضعیت تا سال قبل و مبلغ صورت وضعیت در سال جاری و هزینه قطعی تا پایان سال قبل و در سال جاری را جهت ثبت و به‌روزرسانی در سامانه کنترل پروژه، به اداره کل مالی و اموال و اداره کل ارزیابی عملکرد ارسال نمایند.
۴. مقرر شد اداره کل مالی و اموال و اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت برای برقراری دسترسی مناسب ذیحسابان به سامانه کنترل پروژه جلسات مشترکی برگزار نمایند تا ذیحسابان بتوانند پیشرفت‌های فیزیکی و ریالی پروژه‌های واحدهای ذیربط را مورد بررسی و نظارت قرار دهند. مقرر شد نتایج این جلسات به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

فایل PDF نامه

۱۰۳- پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه خدمات شهری

جناب آقای یزدانی
معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و خدمات شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدوسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با موضوع پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه خدمات شهری، که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۷ و با حضور معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیران عامل سازمان‌های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری و محیط زیست برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

۱. در خصوص وضعیت ساماندهی غرفه‌های پارک‌ها و کیوسک‌ها و نحوه ثبت قراردادها و اجاره‌های مرتبط با آن
۱.۱. مقرر شد معاونت خدمات شهری و محیط زیست، کارگروهی متشکل نمایندگان آن معاونت، اداره کل درآمد، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند با هدف تعیین تکلیف دو سر فصل زیر تشکیل دهد
الف ) بررسی راهکارهای سیستمی جهت ارتباط درآمدهای وصولی به کدهای درآمدی و همچنین قراردادهای درآمدی ثبت شده در سامانه جامع معاملات (با اولویت درآمدهای وصولی از محل اجاره غرفه‌ها) به نحوی که پس از اجرای این راهکارها امکان ردیابی اینکه درآمدهای وصولی از محل کدام کدهای درآمدی و کدام قراردادهای درآمدی است امکان پذیر باشد.
ب ) راه‌حل‌های استانداردسازی کدهای درآمدی برای ثبت درآمدهای واحدهای تابعه با اولویت سازمان فرهنگی و هنری، سازمان نوسازی عباس‌آباد و سازمان بازنشستگی جهت ثبت درآمد حاصل از اجاره غرفه‌ها و پس از آن سایر واحدها نظیر سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند، سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مقرر شد صورتجلسات این کارگروه مشتمل بر اولویت‌بندی و برنامه زمان‌بندی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای که استاندارد سازی کدهای درآمدی آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد و همچنین این صورتجلسات در کمیته جامع مالی به تصویب رسیده و اجرایی شود. به‌علاوه مقرر شد در صورتی که تا پایان تابستان ۹۹، راه‌حل‌های اندیشیده‌شده به ثبت درآمد غرفه‌ها و کیوسک‌های مناطق و واحدهای تابعه در سامانه‌های ثبت عملکرد مالی شهرداری منجر نشود، تخلفات این مناطق و واحدها از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

۱.۲. از آنجاکه اطلاعات مربوط به غرفه‌های احصا شده توسط معاونت خدمات شهری به‌صورت فیزیکی موجود است، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بررسی سامانه‌های موجود (از جمله سامانه جامع مالی، سامانه جامع املاک و…) اعلام نماید کدام سامانه بستر مناسبی برای ثبت اطلاعات این غرفه‌هاست؛ سپس معاونت خدمات شهری و محیط زیست در اسرع وقت، تمامی اطلاعات به‌دست آمده از تمامی غرفه‌ها را در آن سامانه ثبت نماید.
۱.۳. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته معاونت خدمات شهری و محیط زیست گزارش کاملی از کلیه غرفه‌های احصاشده به تفکیک منطقه و ناحیه، اطلاعات کلیه قراردادهای منعقدشده برای این غرفه‌ها و درآمدهای وصول و ثبت‌شده از این قراردادها را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.
۲. در خصوص راه اندازی صورت وضعیت الکترونیک حوزه خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه
۲.۱. مقرر شد حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۹، راه‌اندازی کامل سامانه صورت‌وضعیت الکترونیک خدمات شهری در تمامی مناطق ۲۲گانه و اتصال این سامانه به سامانه جامع مالی محقق شده باشد؛ به نحوی که پرداخت صورت وضعیت‌های تاییدشده در سامانه جامع مالی صرفا از طریق دریافت سیستمی اطلاعات صورت وضعیت‌ها از سامانه صورت وضعیت الکترونیک خدمات شهری امکان‌پذیر باشد. همچنین مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته، اداره کل مالی و اموال با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحسابان اعلام نماید که از این پس صورت‌وضعیت‌های پسماند صرفا به‌صورت الکترونیکی تایید خواهند شد.
۲.۲. مقرر شد سازمان مدیریت پسماند حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ با طراحی گردش کار مناسب، فرایندی را پیش‌بینی کند که درصورت ثبت نشدن تعداد خودروی فعال و حداقل کارگران پیمانکاران و عملکردشان مطابق با قراردادهای منعقدشده در سامانه صورت‌ وضعیت، فرآیند تایید ضورت‌ وضعیت به صورت سیستماتیک متوقف و جریمه‌ای مطابق با مقررات موجود تعیین شود و پس از اخذ جریمه نیز، تایید صورت وضعیت با طی کردن مسیر سخت‌گیرانه‌ای صورت گیرد تا در نتیجه این اطلاعات دقیق و کامل ثبت شوند.
۳. در خصوص راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران
۳.۱. مقرر شد سازمان آتش‌نشانی حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ فرمول محاسبه و تحلیل ایمنی ساختمان‌های شهر تهران را طراحی نماید و برای اعمال در سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید.
۳.۲. مقرر شد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی حداکثر تا پایان مرداد ماه ۹۹ از صحت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران (از جمله صحت اطلاعات مکانی) و مطابقت این اطلاعات با نسخه‌های فیزیکی اطمینان حاصل نماید.
۳.۳. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۹ اطلاعات سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران را پس از اعمال فرمول ارسالی توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و با اولویت ساختمانهای پرخطر و عمومی، بر روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران برای عموم شهروندان منتشر نماید.
۴. در خصوص ثبت انواع معاملات در سامانه جامع معاملات توسط سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری
از آنجاکه واحدهای تابعه ذیل معاونت خدمات شهری و محیط زیست، قراردادهای خود را به‌صورت باگردش در سامانه جامع معاملات ثبت نمی‌کنند، مقرر شد معاونت خدمات شهری و محیط زیست با ارسال بخشنامه‌ای به این واحدها اعلام نماید هر واحد تابعه موظف است در صورت برخورد با هرگونه مشکل در سامانه جامع معاملات که از ثبت باگردش قراردادهای آن واحد جلوگیری می‌کند، حداکثر ظرف مدت دو هفته ایراد مشاهده‌شده را به‌صورت مکتوب به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام نماید؛ به ‌گونه‌ای که از ابتدای شهریورماه ۹۹، امکان ثبت باگردش تمامی قراردادها برای کلیه واحدهای تابعه زیرمجموعه معاونت فراهم بوده و امکان ثبت بدون گردش قراردادها در سامانه جامع معاملات غیرفعال گردد
۵. در خصوص ثبت پروژه‌های پژوهشی کلیه واحدهای زیر مجموعه خدمات شهری
مقرر شد ضمن اعلام معاونت خدمات شهری و محیط زیست به واحدهای زیرمجموعه جهت ثبت نسخه‌ی نهایی تمامی پژوهش‌های خاتمه یافته از سال ۱۳۸۹ به بعد در سامانه پژوهشیار، فهرست کامل پروژه‌های پژوهشی انجام‌شده یا در حال اجرا (به تفکیک آن واحدها و در تمام ادوار مختلف از ابتدا تا به امروز)، حداکثر تا پایان مردادماه ۹۹ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

فایل PDF نامه

۱۰۲- ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
در صدودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۳۱ و با حضور رئيس محترم سازمان بازرسی برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

۱. ارتقای رویه‌ای و فنی سامانه ۱۸۸۸و انتشار پیام‌های این سامانه
۱.۱. مقرر شد حداکثر تا نیمه مردادماه ۹۹، گزارش‌های ۱۸۸۸ مطابق جدول پیوست روی وبسایت شفاف منتشر گردد.
۱.۲. مقرر شد در راستای کاهش اتلاف وقت اپراتورها و بهینه‌سازی رسیدگی به پیام‌های شهروندان، حداکثر ظرف مدت دو هفته، فرم ثبت پیام اینترنتی سامانه ۱۸۸۸ به تفکیک تقدیر و تشکر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت و سوال و ابهام تهیه شود. نمونه پیشنهادی این فرم به پیوست ارسال می‌گردد.
۱.۳. مقرر شد حداکثر تا نیمه مردادماه ۹۹، امکان ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ از طریق درگاه تهران من فراهم شود به گونه‌ای که قابلیت‌های ثبت بازخورد و رویت وضعیت پیام نیز برای شهروندان فراهم باشد.
۱.۴. مقرر شد حداکثر ظرف مدت حداکثر یک هفته، سازمان بازرسی دستورالعمل لازم برای گردش کار قابلیت ارجاع خودکار پیام‌های ۱۸۸۸ به مرجع سازمانی بالاتر را به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نماید به نحوی که در این دستورالعمل مشخص باشد هر مرحله از گردش یک پیام، چه مدت زمان نیاز دارد و پس از پایان زمان مقرر و عدم پاسخگویی مسئول مربوطه، پیام باید به چه نهادی ارجاع گردد. همچنین نسخه‌ای از این گردش کار به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد
۱.۵. در خصوص پیام‌های پرتکرار مقرر شد، در صورت ارجاع یک پیام، پیام‌های مشابه نیز به پیام اول پیوند داده شوند که واحد رسیدگی کننده که پیام به او ارجاع داده شده است در جریان فراوانی تعداد پیام در یک حوزه مشخص قرار بگیرد. همچنین مقرر شد با تعیین فرایندهای لازم از سوی سازمان بازرسی، پاسخ به کلیه پیام‌های مشابه به صورت خودکار ارسال شده و بازخورد نیز از کلیه پیام‌های مشابه گرفته شود.
۱.۶. در خصوص پیام‌هایی که در آن سامانه ۱۸۸۸ به رفع ابهام و راهنمایی می‌پردازد، مقرر شد سازوکاری سیستمی طراحی شود که در آن مورد اطلاع رسانی شده به واحد روابط عمومی و معاونت مربوطه انتقال داده شود و فراوانی پیام‌های مرتبط با هر حوزه به صورت گزارش فصلی احصا شده و به معاونت‌های متولی ارسال گردد.
۱.۷. در خصوص سطح‌بندی دسترسی به هویت گزارشگران در سامانه ۱۸۸۸، مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان بازرسی از ناشناس بودن ثبت‌کننده پیام در این سامانه اطمینان حاصل نمایند.
۱.۸. مقرر شد سازمان بازرسی حداکثر ظرف مدت یک هفته، گردش کار و فرایند اتصال دو سامانه ۱۸۸۸ و باهم در حوزه‌ پیام‌های دسته‌بندی پیشنهادها در سطوح ناحیه، منطقه و معاونت را به سازمان بازرسی ارسال نماید و نسخه‌ای از این فرایند نیز به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.
۱.۹. مقرر شد در خصوص موارد ارتقای فنی و رویه‌ای در سامانه ۱۸۸۸، سازمان بازرسی کارگروهی متشکل از نمایندگان آن سازمان، نماینده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده کمیته شفافیت و شهر هوشمند تشکیل دهد تا با برگزاری جلسات منظم و هفتگی کارشناسی، مواردی مانند ارسال کد ۴ رقمی جهت تکمیل ثبت پیام برای حصول اطمینان از صحت شماره تلفن همراه شهروند و پیگیری‌های بعدی، موضوع و گروه موضوعاتی که به اشتباه با برچسب اینترنت ثبت می‌شوند، فرایند اتصال سامانه ۱۸۸۸ و سامانه باهم برای پیام‌های پرتکرار و پیشنهادهای ثبت شده شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ و سایر موارد مشابه مورد بررسی قرار گیرند.

۲. ارتقای رویه‌ای و فنی سامانه ۱۳۷
۲.۱. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته دسته‌بندی‌های جدید موضوعات سامانه ۱۳۷ عملیاتی شود و موضوعاتی از قبیل مناسب‌سازی برای جانبازان و معلولین و معبر دوچرخه نیز اضافه شوند.
۲.۲. با توجه اعلام مکرر کمیته شفافیت و شهر هوشمند در خصوص قابل رویت نبودن سابقه پیام‌ها در سامانه ۱۳۷ درگاه تهران من و عدم رفع ایراد فنی، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک هفته با انجام اصلاحات مورد نیاز، این قابلیت روی درگاه تهران من فراهم شود. همچنین مقرر شد با توجه به پیگیری‌های پیشین کمیته شفافیت و شهر هوشمند، حداکثر تا نیمه مردادماه ۹۹، امکان ثبت بازخورد برای پیام‌های ۱۳۷ و نیز جستجوی کلیدواژه برای ثبت پیام شهروندان از طریق درگاه تهران من فراهم شود.
۲.۳. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، در فرم‌های ثبت پیام، پارسل‌های ناحیه‌ای به پارسل‌های محله‌ای تغییر پیدا کند، به‌گونه‌ای که مشخص باشد هر پیام مرتبط با کدام محله است.
۲.۴. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته، امکان رویت موضوعات و گروه موضوعات پیام‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ به صورت برخط روی نقشه (بصری سازی) در بازه‌های زمانی مشخص میسر شود و به صورت عمومی انتشار یابد.

فایل PDF نامه

فایل پیوست صورت‌جلسه

۱۰۱- پیگیری شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
ضمن ابراز نارضایتی از عدم حضور معاون محترم مالی و اقتصاد شهری در صدویکمین جلسه از پیش‌هماهنگ‌شده کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ برگزار شد، موارد زیر در این جلسه مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرمایید این توافقات در موعد مقرر اجرا شود.
الف. اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۵۴۸۰ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲

۱. انجام تمام‌الکترونیکی کلیه معاملات شهرداری تهران شامل ارسال الکترونیکی اسناد معاملات، دریافت و بازگشایی تمام الکترونیکی پاکات موضوع ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور که هم‌اکنون دستگاه‌های دولتی در سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) در حال اجرای آن هستند.
در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴، استدلال‌های اداره کل حقوقی شهرداری تهران مورد قبول شورای اسلامی شهر تهران قرار نگرفت و تذکر جدی در خصوص استنکاف از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران به ایشان داده شد. لذا در صورت عدم راه‌اندازی انجام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران (با توجه به استفاده کلانشهرهایی نظیر قم و کرمانشاه از سامانه ستاد)، شورای اسلامی شهر تهران موضوع را از طرق قانونی پیگیری خواهد نمود.
۲. ثبت با گردش قراردادها در مناطق شهرداری تهران
در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴، ضمن ابراز نارضایتی از عقب‌گرد معاونت مالی و اقتصاد شهری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص ایجاد امکان مجدد ثبت بدون گردش قراردادها در مناطق شهرداری تهران، مقرر شد ظرف مدت یک هفته امکان ثبت بدون گردش برای مناطق برداشته شود و مناطق ملزم باشند تمامی قراردادهای خود را صرفا به صورت با گردش ثبت نمایند.
۳. ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری تهران
مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری ضمن ابلاغ بخشنامه به واحدهای تابعه شهرداری تهران اعلام نماید از تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۹۹ واحدهای تابعه فقط به‌صورت باگردش می‌توانند قراردادهای خود را در سامانه معاملات ثبت نمایند، لذا تا این تاریخ هر گونه مشکل در ثبت باگردش واحد تابعه مربوطه باید به صورت مستند و مکتوب به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاع‌رسانی شود تا برطرف شده و کلیه واحدهای تابعه قراردادهایشان را به‌صورت باگردش ثبت نمایند. پس از این تاریخ، از آنجا که مطابق با ماده ۴ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری» ذی‌حساب‌ها ناظر حسن اجرای این مصوبه هستند، شورای اسلامی شهر تهران در همکاری با ذی‌حساب‌ها،‌ واحدهای تابعه‌ای را که از اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران استنکاف نمایند مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد داد.
۴. رفع ایرادات مربوط به ثبت قراردادها و انتشار آنها روی وبسایت شفاف
در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴، ایرادات ثبت در سامانه معاملات شهرداری تهران و به دنبال آن انتشار اطلاعات غلط و ناقص روی وبسایت شفاف به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
۴.۱. ثبت غیرسیستمی و دستی نام امضاکننده از طرف کارفرما
۴.۲. ثبت غیرسیستمی و دستی نام اعضای کمیسیون
۴.۳. ثبت غیرسیستمی و دستی نام پیمانکار
۴.۴. ثبت غیرسیستمی و دستی نام مدیرعامل
۴.۵. ثبت غیرسیستمی و دستی امضا کنند قرارداد از طرف مجری و نام مدیرعامل
۴.۶. ثبت غیرسیستمی و دستی کد اقتصادی پیمانکار
۴.۷. ثبت غیرسیستمی و دستی رتبه پیمانکار
۴.۸. ثبت غیرسیستمی و دستی روش انتخاب پیمانکار
۴.۹. ثبت غیرسیستمی و دستی نام ناظر
۴.۱۰. فایل‌های آپلودشده
۴.۱۰.۱. در برخی موارد فایل های آپلود شده نامرتبط است.
۴.۱۰.۲. در برخی موارد علی‌رغم اینکه فایل آپلود شده است اما به وبسایت شفاف ارسال نمی‌شود.
۴.۱۰.۳. در برخی موارد فایل آپلود شده صحیح است اما محتوای فایل با محتوای انتشار یافته که به صورت رکورد مجزا است همخوانی ندارد. برای مثال قرارداد در زمان شهردار سابق امضا شده است اما در لیست امضا کنندگان نام شهردار جدید وجود دارد
۴.۱۱. عدم ثبت زمان عقد قرارداد
۴.۱۲. عدم ثبت مبلغ قرارداد
۴.۱۳. انتشار قراردادهای پیش از تاریخ شهریورماه ۹۶
مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری ضمن برگزاری مجدد جلسات کارگروه سامانه جامع معاملات و دعوت از نماینده کمیته شفافیت و شهر هوشمند در این جلسات، حداکثر ظرف مدت دو هفته، راه‌حل‌های سیستمی برای رفع این ایرادات را احصا کرده و به مرحله اجرا درآورد. همچنین ضروری است اطلاعاتی که پیش از این به‌صورت ناقص و غلط ثبت و منتشرشده است حداکثر ظرف مدت دو هفته احصا شده، اصلاح آن به واحد اجرایی مربوطه ابلاغ شود و این اصلاح در پایان موعد مقرر دو هفته انجام پذیرفته باشد.
۵. ثبت باگردش قراردادهای متوسط
مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری ضمن برگزاری مجدد جلسات کارگروه سامانه جامع معاملات و دعوت از نماینده کمیته شفافیت و شهر هوشمند در این جلسات، ثبت و انتشار معاملات سطح متوسط مناطق و واحدهای تابعه را در دستور کار قرار دهد به گونه‌ای که از ابتدای شهریورماه ۹۹ این معاملات روی وبسایت شفاف منتشر شود.
۶. ثبت و انتشار قراردادهای ملکی
مقرر شد، مطابق با توافقات پیشین (نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴ مورخ ۹۸/۰۸/۲۹)، اطلاعات زیر برای قراردادهای ملکی سال ۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۹۹ روی وبسایت شفاف منتشر شود:
فروش:
• نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
• تاریخ کمیسیون
• اعضاء کمیسیون
• آرای اعضای کمیسیون
• مساحت ملک
• محدوده ملک
• نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ ، مبلغ)
• مبلغ کلی توافق
• امضاکنندگان قرارداد از طرف شهرداری
تملک – خرید
• نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
• تاریخ کمیسیون
• اعضاء کمیسیون
• آرای اعضای کمیسیون
• مساحت ملک
• محدوه ملک
• نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ، مبلغ)
• مبلغ کلی توافق
• امضا کنندگان از طرف شهرداری
اجاره – استیجاره
• اطلاعات موجر
• نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
• مشخصات ملک
• مساحت ملک
• محدوه ملک
• اطلاعات قرارداد (مدت قرارداد،تاریخ قرارداد، تاریخ شروع و تاریخ پایان)
• صورتجلسه هیات ارزیابی(شماره، تاریخ، مبلغ)
• اجاره بها ماهیانه
• مجموع مبلغ
• امضا کنندگان از طرف شهرداری

۷. انتشار حواله‌ها
مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری معاونت مالی و اقتصاد شهری در اسرع وقت ضمن تعریف «معاملات غیرنقد» در سامانه جامع معاملات، اقدامات لازم جهت ثبت و انجام الکترونیکی این نوع از معاملات شهرداری را فراهم نماید. همچنین مقرر شد حداکثر تا پایان مرداد ماه ۹۹ در رابطه با آن دسته از تهاترهایی که اطلاعات آن در حال حاضر در سایر سامانه‌های شهرداری به طور پراکنده در حال ثبت است، فراخوانی اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام از سامانه جامع مالی و سامانه شهرسازی و اطلاعات مربوط به تهاتر با ملک از سامانه جامع املاک صورت گرفته و در وبسایت شفاف منتشر شود.

ب. راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر
مقرر شد حداکثر تا ۱۵ مردادماه ۹۹، پیش‌نویس آیین‌نامه راه اندازی بازار آنلاین تهاتر به همراه گزارش توجیهی آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد
ج. انتشار برخط درآمد و هزینه ماهانه
مقرر شد حداکثر تا ۱۵ مرداد ۹۹، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به طراحی داشبوردهای گزارش‌های درآمد و هزینه اقدام نماید تا اطلاعات درآمد و هزینه ماهانه به صورت سیستماتیک و برخط روی وبسایت شفاف منتشر شود؛ به نحوی که این داشبوردها امکان دریافت خروجی اکسل به صورت ماهانه را نیز دارا باشند. همچنین بدیهی است این اطلاعات باید به صورت برخط از سامانه‌های مرتبط فرا خوانده شوند به نحوی که به محض اتمام مهلت سررسید وصول برخی درآمدها و انعکاس آن در دفاتر، تغییرات لازم روی این داشبورد نیز به صورت خودکار اعمال شود.
د. ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه
از آنجا که ثبت پرداخت بودجه جاری روی ردیف بودجه در منطقه ۹ به‌صورت آزمایشی با موفقیت انجام شده است، مقرر شد حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد در همه مناطق پرداخت بودجه جاری روی ردیف بودجه ثبت شود. همچنین مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته با برگزاری جلسات کارشناسی، راهکارهای لازم برای ثبت پرداخت روی ردیف بودجه‌های عمرانی و دیون نیز استخراج شده و گزارش آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.

فایل PDF نامه

۱۰۰- پيگيري اقدامات انجام‌شده در معاونت معماری و شهرسازی در زمينه شفافيت و هوشمندسازی

جناب آقای گلپایگانی
معاون محترم معماری و شهرسازی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام
در صدمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۷ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:
۱. مقرر شد ظرف مدت حداکثر یک هفته معاونت شهرسازی و معماری با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات فهرست کلیه استعلامات دستگاه‌های مختلف (شامل استعلام دفاتر اسناد رسمی، استعلامات بانکی، استعلام پروانه کسب اصناف، استعلام سازمان زمین شهری، استعلام دادگاه‌ و…) به همراه برنامه زمان‌بندی دقیق و با جزئيات الکترونیکی شدن آنها را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. لازم است در مرحله نخست از این برنامه زمان‌بندی کلیه این استعلامات که توسط دفاتر خدمات الکترونیک صورت می‌گیرد،‌ در حساب شهروندی ایجاد شود به گونه‌ای که شهروند بتواند از طریق این حساب، درخواست استعلام و دریافت نسخه الکترونیکی آنها و نیز بارگذاری مدارک دریافتی از دیگر ارگان‌ها را شخصا انجام دهد؛ ضروری است در مراحل بعدی این برنامه زمان‌بندی، رایزنی با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها برای تبادل سیستماتیک و الکترونیک اطلاعات نیز صورت گیرد. همچنین در این زمان‌بندی باید به این موضوع توجه شود که طبق ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف بوده است تا پایان سال ۹۸ این استعلامات را به‌صورت الکترونیکی ارائه کند.
۲. مقرر شد در اسرع وقت کارگروه تمام‌الکترونیکی کردن فرایند صدور پروانه مجددا به‌صورت منظم تشکیل جلسه دهد. همچنین مقرر شد این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو هفته احصا کند که باتوجه به فرایندهایی که هم‌اکنون به‌صورت الکترونیکی درون شهرداری وجود دارد، از طریق حساب شهروندی چه خدمات و امکاناتی را می‌توان برای شهروند به‌صورت الکترونیکی ایجاد کرد تا از مراجعات مکرر و غیرضروری به شهرداری تهران کاسته شود. به علاوه، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته زمان‌بندی دقیق مراحل مختلف ایجاد این دسترسی‌ها برای شهروند در حساب شهروندی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد.
۳. مقرر شد معاونت شهرسازی و معماری حداکثر ظرف مدت یک ماه فرایند اصلاحی پیشنهادی خود شامل حذف مراحل زائد و تکراری برای صدور پروانه ساختمانی را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
۴. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، بهبود شرایط و سهولت دسترسی شهروندان به اطلاعات منتشرشده در حوزه شهرسازی را در دستور کار قرار دهد به گونه‌ای که شهروند بتواند با جستجو و انتخاب فیلدهای مختلف نظیر منطقه، طرح تفصیلی، پهنه، آرای کمیسیون‌های مختلف و…، اطلاعات مورد نیاز خود را از نقشه استخراج و خروجی آن را نیز دریافت نماید؛ همچنین توضیحات مورد نیاز برای فهم اطلاعات منتشرشده به شیوه‌های مختلف روی حساب شهروندی منتشر شود. مقرر شد ظرف مدت دو هفته گزارشی از برنامه‌های پیشنهادی و زمان‌بندی اجرای آنها با هدف بهبود شرایط و سهولت دسترسی شهروندان به این اطلاعات، به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد.
۵. از آنجا که دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد هریک از پرونده‌هایی که در سال ۹۷ عوارض پرداخت نموده‌اند روی وبسایت شفاف منتشر شده است، مقرر شد معاونت معماری و شهرسازی حداکثر ظرف مدت دو هفته اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد در سال ۹۸ و چهارماهه ۹۹ را نیز روی وبسایت شفاف منتشر نماید.

فایل PDF نامه

۹۸ و ۹۹- اولویت‌بندی پروژه‌های برنامه تهران هوشمند

جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام و احترام؛

پیرو نودوهشتمین و نودونهمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ و ۹۹/۰۳/۱۳ با حضور جنابعالی برگزار شد، اولویت‌بندی پیشنهادی كمیته شفافیت در خصوص پروژه‌های قلمرو فاز اول برنامه تهران هوشمند در سال ۱۳۹۹و شناسنامه پیشنهادی برای اولویت‌دارترین پروژه‌ها به پیوست ارسال می‌شود. همانطور كه در این جلسات مطرح شد، پروژه‌های اولویت‌دار سطح الف، پروژه‌هایی هستند كه بیشترین اهمیت را دارند و روند پیشرفت و مراحل ارتقا آن‌ها به صورت مستمر توسط كمیته شفافیت و شهر هوشمند مورد ارزیابی و پیگیری قرار خواهد گرفت. پروژه‌های سطح ب و ج به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.

همچنین در جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ مقرر شد:

۱. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسنامه پروژه‌های ۷۷گانه خود را به ترتیب اولویت مطابق فرمت پیشنهادی حاوی پیشرفت فعلی پروژه، مراحل و زمان‌بندی پروژه، نحوه تامین مالی و ارتباط با ردیف‌های بودجه سالانه، ارتباط با احكام برنامه سوم توسعه شهر تهران، اقدامات پیش‌نیاز پروژه، هدف گذاری و شاخص‌های كمی ارزیابی پروژه، حداكثر تا پایان خرداد ماه به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۲. در خصوص پروژه‌هایی كه در فایل پیوست ذیل عنوان دارای ابهام دسته‌بندی شده‌اند، در صورتی كه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت آن‌ها را در درجه بالاتری می‌داند، ضمن ارسال شناسنامه كامل آنها، پیشنهاد خود را برای جابجایی اولویت آن پروژه‌ها به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۳. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از دسته‌بندی موضوعی واحدی در سند راهبردی «مدل بومی تهران هوشمند»‏ و اكسل ارسالی جزئیات ۷۷ پروژه خود استفاده كند و نسخه‌های نهایی این دو فایل را حداكثر تا پایان خرداد ماه به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۴. مطابق بند یكم ماده ۲۰ برنامه سوم توسعه شهر تهران مبنی بر تدوین و ابلاغ سند حكمروایی داده شهرداری و تدوین سیاست‌ها و تنظیم مقررات لازم با هدف توسعه رویكرد داده باز و به اشتراك گذاری داده‌های شهری تا پایان سال اول برنامه، این سند حداكثر تا پایان خرداد ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد.

فایل PDF نامه
پیوست ۱
پیوست ۲

۹۷- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام و احترام؛

در نودوهفتمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۳ برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را جهت اجرای این توافقات صادر فرمایید:

ارتقای سامانه ۱۳۷

۱. مقرر شد حداكثر تا ۱۵ اسفندماه ۹۸، ضمن ارتقا نسخه‌های وب و نرم‌افزار ۱۳۷ در سامانه تهران من و رفع ایرادات فنی آن، خطاهای موجود در امكان دیدن سابقه پیام‌های ثبت‌شده در سامانه توسط شهروند برطرف شود به نحوی كه همه كاربران بتوانند سابقه تمامی پیام‌هایی كه ثبت كرده‌اند مشاهده نمایند.

۲. مقرر شد حداكثر تا ۱۵ اسفندماه ۹۸، امكان جستجوی گروه موضوع و موضوع پیام در نسخه‌های وب و نرم‌افزار ۱۳۷ در سامانه تهران من فراهم شود.

۳. مقرر شد حداكثر تا پایان فروردین ماه ۹۹، ارتقا ویپ ۱۳۷ برای ایجاد امكان بازخوردگیری فراهم شده و در همین بازه زمانی، امكان ثبت بازخورد در نسخه وب و نرم‌افزار ۱۳۷ در سامانه تهران من فراهم شود. مقرر شد ثبت بازخورد اینترنتی به گونه‌ای باشد كه برای تمامی پیام‌ها در دو حالت زیر انجام شود الف) در صورتی كه از لحظه ثبت پیام توسط شهروند بیش از دو هفته گذشته باشد و هنوز وضعیت پیام نهایی نشده باشد ب) از زمان نهایی شدن وضعیت پیام تا یك ماه پس از آن.

۴. مقرر شد حداكثر تا پایان اسفندماه ۹۸ دسته‌بندی‌های جدید ۱۳۷ برای استفاده آسان شهروندان جهت ثبت پیام در نسخه وب ۱۳۷ و سامانه تهران من اجرایی گردد. مقرر شد با برگزاری جلسات كارشناسی و دعوت از كارشناسان كمیته شفافیت و شهر هوشمند در این جلسات، نسخه‌های مناسب و كاربرپسند برای شهروندان تهیه و در سامانه اعمال شود.

۵. مقرر شد با توجه به اقدام ارزشمند سازمان بازرسی در خصوص انتشار عمومی داده‌های خام پیام‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷، با ارسال نامه‌ای از این سازمان به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشار عمومی داده‌های خام جدید این سامانه مطابق آن چه هم اكنون روی وبسایت شفاف در دسترس عموم است، هر سه ماه ادامه یابد و منتشر شود.

ارتقای سامانه ۱۸۸۸

۱. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات لازم را جهت برقراری ارتباط بین دو بخش ۱۳۷ و ۱۸۸۸ از طریق ویپ فراهم نماید به‌گونه‌ای كه بتوان تماس‌های شهروندان را بین این دو بخش ارتباط داد.

۲. مقرر شد حداكثر تا ۱۵ اسفندماه ۹۸ جلسات كارشناسی با دعوت از كارشناسان كمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شود تا فهرستی از مشكلات این سامانه، اولویت‌بندی رفع آنها و راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع مشكلات تهیه شود.

راه‌اندازی ZRM

مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه‌ زمان‌بندی و مراحل راه‌اندازی سامانه ZRM را تا پایان اسفندماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید، به‌گونه‌ای كه در این گزارش تمامی مراكز تماسی كه در این سامانه تجمیع خواهند شد، احصا شده باشد و اولویت یكپارچگی و اتصال آنها به یكدیگر و زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده اتصال هر مركز تماس به این سامانه مشخص شده باشد.

فایل PDF نامه

 

۹۶- پیگیری شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام و احترام؛

نودوششمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ با حضور مدیركل محترم مالی و اموال، مدیركل محترم خزانه‌داری، مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرمایید گزارش مكتوب اجرای این توافقات حداكثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۶ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

شفافیت درآمد و هزینه

۱. در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص شفافیت هزینه‌های ماهانه در شهرداری تهران،‌ مقرر شد پایان دی‌ماه ۹۸ هزینه‌های شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۸ به صورت داشبورد و در طبقه‌بندی‌های ماهانه به‌صورت برخط روی وبسایت شفاف منتشر شود.

۲. در ادامه پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص شفافیت درآمدهای ماهانه در شهرداری تهران، مقرر شد پایان دی‌ماه ۹۸ درآمدهای شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۸ به‌صورت داشبورد و در طبقه‌بندی‌های ماهانه به‌صورت برخط روی وبسایت شفاف منتشر شوند و پس از این حداكثر تا تاریخ دهم هر ماه گزارش درآمد ماه گذشته روی این وبسایت به‌صورت برخط منتشر شود.

شفافیت پرداخت

مقرر شد اداره كل خزانه‌داری با همكاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ با برگزاری جلسات كارشناسی، یك منطقه را به‌صورت پایلوت انتخاب نماید تا پرداخت‌های این منطقه از ابتدای سال ۹۸ در سامانه جامع مالی روی ردیف بودجه ثبت شود و گزارش این جلسات به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

باتوجه به تاخیر در اجرای بند ب بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۱۳۴ مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ و بند پ تبصره ۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران و ماده سی‌وهشتم برنامه سوم توسعه شهر تهران، مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ اداره كل خزانه‌داری با همكاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات جلسات كارشناسی این حوزه را برگزار نماید و گزارش این جلسات به همراه زمان‌بندی اجرای كامل این بازار تا پایان سال ۹۸ را به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

شفافیت املاك شهرداری تهران

۱. مقرر شد اداره كل مالی و اموال گزارش استفاده كامل سازمان املاك و مستغلات از سامانه جامع مالی و همچنین تایید بسته‌شدن حساب‌ها پس از گرفتن تراز را به‌صورت ماهانه به كمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۲. درخصوص اجرای تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد و املاك مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ گزارش جلسات برگزار شده میان سازمان املاك و مستغلات و سازمان اسناد و املاك به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۳. مقرر شد در اسرع وقت ضمن تعریف «معاملات غیرنقد» در سامانه جامع معاملات برای ثبت و انجام الكترونیكی این نوع از معاملات شهرداری، اداره كل مالی و اموال جلسات كارشناسی برای تعیین اطلاعات مورد نیاز از انواع تهاتر برای ثبت در سامانه جامع معاملات تشكیل دهد و گزارش برگزاری این جلسات تا پایان دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۴. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گزارش جامعی از درخواست‌هایی كه مناطق برای ثبت معاملات ملكی در سامانه جامع معاملات داشته‌اند اما موفق به ثبت آنها نشده‌اند به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

۵. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸، سازمان املاك و مستغلات، اداره كل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با برگزاری جلسات كارشناسی فرایند ثبت با گردش انواع معاملات ملكی را احصا نموده، سامانه مرجع ثبت اطلاعات معاملات ملكی را انتخاب كنند، گلوگاه مناسب برای اطمینان از ثبت انواع معاملات ملكی در سامانه‌های شهرداری تهران را تعیین كنند و گزارش این جلسات را به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نمایند.

۶. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ برنامه زمان‌بندی اجرای كامل مصوبه «ساماندهی اسناد املاك و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

سامانه جامع معاملات

۱. مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ انجام آزمایشی یك معامله در یك منطقه از شهرداری تهران به‌صورت تمام‌الكترونیكی انجام شده و گزارش مكتوب آن به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد.

 ۲. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با برگزاری جلسات مشترك با حراست شهرداری تهران و اداره كل مالی و اموال دستورالعمل چگونگی تهیه و توزیع توكن‌های مربوط به امضای الكترونیكی را تدوین كند.

 ۳. مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ اداره كل مالی و اموال ابتدا اطلاعات قراردادهایی كه روی وبسایت شفاف به‌صورت كامل منتشر نشده‌اند، احصا نماید سپس به مناطق ۲۲گانه با ارسال بخشنامه‌ای اعلام نماید كه حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ باید این اطلاعات به‌صورت كامل در سامانه جامع معاملات ثبت شود.

 ۴. مقرر شد حداكثر تا پایان دی‌ماه ۹۸ اداره كل مالی و اموال گلوگاه انتشار آگهی معاملات شهرداری تهران، به‌صورت همزمان با انتشار آگهی در روزنامه را مشخص نموده، گزارش اجرای آن را به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال نماید.

فایل PDF نامه

۹۵- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی (لغو شد)

برگزاری این جلسه لغو شد و موضوعات مطرح‌شده، در جلسه ۹۷ پیگیری شد.

۹۴- پیگیری توافقات جلسه ۹۱ در خصوص اجرای بندهای الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام؛

با توجه به تاخیر شهرداری تهران در اجرای تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری، كمیته شفافیت و شهر هوشمند نودوچهارمین جلسه خود را با موضوع پیگیری اجرای این تبصره روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ با حضور معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی و نمایندگان سازمان املاك و مستغلات و معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار كرد.

در این جلسه با توجه به تاخیر سازمان املاك و مستغلات در اجرای توافقات پیشین در خصوص اجرای بند الف تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ و تخمین میزان یارانه غیرمستقیم پرداختی در حوزه اجتماعی و فرهنگی (اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۵۷۲۷ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶)، مقرر شد سازمان املاك و مستغلات شهرداری تهران حداكثر ظرف مدت دو هفته اطلاعات تفصیلی كلیه املاك در اختیار معاونت اجتماعی و فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری كه برای انجام ماموریت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند (مانند فرهنگسراها، سرای محلات، مراكز بهاران، مراكز كوثر، مراكز پرتو، اماكن ورزشی، املاك ستادی و مانند آن‌ها) یا ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن‌ها واگذار شده است، به همراه قیمت تقریبی فعلی هر ملك و نیز اجاره تقریبی ماهانه هریك از این املاك در سال ۹۸ را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید تا در جلسه آتی این كمیته مورد بررسی قرار گیرد.

خواهشمند است نسبت به اجرای این توافق دستورات لازم را صادر فرمایید.

فایل PDF نامه

۹۳- پیگیری پیشرفت تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

 جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام؛

 در نودوسومین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ با حضور جناب آقای زارعلی مدیركل محترم امور مالی و اموال، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و جناب آقای محمدزاده مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:

راه‌اندازی سامانه جامع معاملات

 ۱. مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ اداره كل مالی و اموال در فرایند انجام معامله، مرحله‌ای را در نظر بگیرد تا بتوان به‌صورت سیستماتیك همزمان با ارسال دستور برای انتشار آگهی در روزنامه، متن آگهی برای انتشار روی درگاه واحد تالار آگهی‌های معاملات شهرداری به این درگاه ارسال شود به گونه‌ای كه اسناد نیز روی این درگاه بارگذاری شده باشد و متقاضی شركت در معامله بتواند این اسناد را از درگاه واحد آگهی‌ها دریافت كند.

۲. با توجه به اینكه همچنان برخی آیتم‌های وب‌سایت شفاف در خصوص یك قرارداد به‌صورت خالی نمایش داده می‌شود، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ ثبت كلیه این اطلاعات در سامانه جامع معاملات اجباری شود و ارتباط این آیتم‌ها با وبسایت شفاف برقرار شود به گونه‌ای كه قراردادهایی كه تاكنون با آیتم‌های خالی منتشر شده‌اند نیز اطلاعات‌‌شان به‌صورت كامل روی وب‌سایت شفاف در دسترس عموم قرار گیرند.

۳. در جلسه گذشته كمیته شفافیت و شهر هوشمند مقرر شده بود حداكثر تا ۲۰ آذر ۹۸، با پیگیری معاونت مالی و اقتصاد شهری از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه زمان‌بندی دقیق اجرای كامل مصوبه  الزام شهرداری تهران انجام الكترونیكی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود به نحوی كه در این زمان‌بندی مصوبه فوق تا پایان سال ۹۸ به‌طور كامل اجرا شده باشد. با توجه به تاخیر ناموجه در ارسال این برنامه زمان‌بندی و به تبع آن تاخیر در اجرای مصوبه فوق، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ این برنامه زمان‌بندی به‌صورت كامل و با جزئیات به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.

۴. در خصوص امضای ذی‌حساب مقرر شد در مواردی كه اسناد به‌صورت الكترونیك تولید می‌شوند امضای ذی‌حسابان نیز به صورت الكترونیك انجام شود.

۵. مقرر شد طبق توافقات پیشین مبنی بر انجام تمام‌الكترونیكی حداقل یك قرارداد تا پایان آذرماه ۹۸، گزارش اجرای آن، تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۶. از آنجایی كه مصوبه انجام الكترونیكی و اعلان عمومی معاملات شهرداری تهران برای تمامی معاملات متوسط و كلان بوده و تاكنون صرفا معاملات كلان انتشار عمومی یافته است، مقرر شد اداره كل مالی و اموال با ارسال بخشنامه‌ای به مناطق ۲۲ گانه و واحدهای تابعه، ثبت معاملات متوسط از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۱ را در سامانه جامع معاملات الزامی كند.

شفافیت املاك شهرداری

 ۱. با توجه به تاخیر در اجرای توافقات پیشین در خصوص فراخوانی اطلاعات معاملات املاك از سامانه جامع املاك، مقرر شد حداكثر تا تاریخ  ۷ دی‌ماه ۹۸ ثبت اطلاعاتی كه پیش از این مورد توافق قرار گرفته‌اند (اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴مورخ۹۸/۰۸/۲۹) برای معاملات املاك در سامانه جامع معاملات اجباری باشد و آن دسته از اطلاعاتی كه در سامانه جامع املاك ذیل ارزیابی انواع معاملات ثبت می‌شود از این سامانه فراخوانی شود و تكمیل آن اطلاعاتی كه مناطق برای معامله املاك زیر صد متر دارند نیز در سامانه جامع معاملات اجباری شود.

۲. مقرر شد در اسرع وقت ضمن تعریف «معاملات غیرنقد» در سامانه جامع معاملات برای ثبت و انجام الكترونیكی این نوع از معاملات شهرداری، اداره كل مالی و اموال جلسات كارشناسی برای تعیین اطلاعات مورد نیاز از انواع تهاتر برای ثبت در سامانه جامع معاملات تشكیل دهد و این ثبت به‌گونه‌ای باشد كه سامانه جامع معاملات اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام را از سامانه جامع مالی و سامانه شهرسازی و اطلاعات مربوط به تهاتر با ملك را از سامانه جامع املاك فراخوانی كند. مقرر شد گزارش برگزاری این جلسات تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۳. طبق اظهارات مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات، از نیمه آبان‌ماه ۹۸ هیچ‌گونه سند جدید در سامانه همكاران سیستم ثبت نمی‌شود؛ لذا مقرر شد گزارش عملیات كانورت اطلاعات از سامانه همكاران سیستم به سامانه جامع مالی در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود. همچنین مقرر شد در پنجم هر ماه پس از گرفتن تراز سازمان املاك و مستغلات از سامانه جامع مالی، حساب‌ها بسته شود به نحوی كه سازمان املاك و مستغلات نتواند در اسناد ماه گذشته تغییری ایجاد كند و اداره كل مالی گزارش تایید بسته‌شدن حساب‌ها پس از گرفتن تراز را به‌صورت ماهانه به كمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۴. مقرر شد فرایند تایید شده كلیه معاملات املاك سازمان املاك و مستغلات برای پیاده‌سازی در سامانه جامع معاملات توسط این سازمان حداكثر ظرف مدت یك هفته به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود و گزارش ارسال این فرآیندها به شورای اسلامی شهر تهران اطلاع داده شود.

۵. مقرر شد سازمان املاك و مستغلات حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸، گزارش اجرای تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد و املاك را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه

 ۱. مقرر شد در اولین گام برای انتشار گزارش‌های هزینه شهرداری تهران، گزارش‌های فعلی در نسخه آزمایشی وبسایت شفاف به‌صورت ماهانه تنظیم و سپس منتشر شود. همچنین مقرر شد در گام بعدی، حداكثر ظرف مدت یك ماه و تا ۲۳ دی‌ماه ۹۸ قابلیت جستجوی پیشرفته روی وب‌سایت شفاف قرار گیرد به نحوی كه كاربر بتواند با انتخاب گزینه‌های مختلف، انواع هزینه و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نماید.

۲. طبق اظهارات نماینده اداره كل درآمد، تعاملات با مركز رصد شهری آغاز شده تا با فراخوانی اطلاعات از سامانه‌هایی كه درآمد در آن ثبت می‌شود، گزارش یكپارچه‌ای از درآمدهای ماهانه شهرداری تهیه شود. مقرر شد این گزارش‌ها حداكثر ظرف مدت یك ماه و تا ۲۳ دی‌ماه ۹۸ روی وب‌سایت شفاف منتشر شود.

انتشار اطلاعات پرداخت‌ روی ردیف بودجه سنواتی

مقرر شد اداره كل خزانه‌داری در اسرع وقت جلسات كارشناسی با حضور نمایندگان اداره كل مالی و اموال، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده كمیته شفافیت و شهر هوشمند تشكیل دهد تا مشخص شود در سامانه جامع مالی باید چه تغییراتی صورت گیرد كه بتوان اطلاعات پرداخت را در این سامانه روی ردیف بودجه ثبت كرد. مقر شد گزارش برگزاری این جلسات تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

 مقرر شد اداره كل خزانه‌داری حداكثر تا ۷ دی‌ماه ۹۸ به‌صورت مكتوب گزارش برگزاری جلسات كارشناسی و برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

خواهشمند است نسبت به حضور مدیركل محترم مالی و اموال، مدیركل محترم خزانه‌داری و مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات در نودوششمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه روز سه‌شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰ در سالن كمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود و ارائه گزارش اجرای موارد فوق دستور فرمایید.

فایل PDF نامه

۹۲- شفافیت حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران

جناب آقای صبوری

معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران

با سلام و احترام

نودودومین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ با حضور جنابعالی و مدیران معاونت فنی و عمرانی، جناب آقای جعفری سرپرست اداره كل ارزیابی عملكرد و بهبود مدیریت و نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شهری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم برای اجرا شدن این توافقات را صادر فرمایید:

   ۱- مقرر شد راه‌اندازی سامانه جامع فنی و عمرانی به‌گونه‌ای پیگیری شود كه از ابتدای سال ۹۹ كلیه صورت وضعیت‌های حوزه فنی و عمرانی در كلیه مناطق ۲۲گانه و واحدهای تابعه شهرداری به‌صورت تمام‌الكترونیكی صادر شود.

   ۲- مقرر شد فهرست كلیه پیمانكاران متقاضی همكاری با شهرداری تهران در حوزه فنی و عمرانی به همراه جزئیاتی نظیر تایید یا رد صلاحیت‌، علت رد صلاحیت، آیین‌نامه‌های بررسی صلاحیت و زمان‌بندی بررسی صلاحیت و همچنین فهرست سیاه پیمانكاران متخلف حداكثر ظرف مدت دو هفته روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی منتشر شود.

   ۳- مقرر شد با همكاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات بهسازی معابر با جزئیاتی شامل حجم آسفالت، مساحت بهسازی‌شده، پیمانكار و هزینه بهسازی روی نقشه GIS برای عموم منتشر شود. همچنین مقرر شد در مرحله بعد، اطلاعات مربوط به حفاری شامل نشانی، متقاضی حفاری، هزینه، شیوه پرداخت (نقد یا غیرنقد)، تاریخ شروع و پایان مجوز نیز روی نقشه GIS به‌صورت عمومی منتشر شود.

   ۴- درخصوص مغایرت میان داده‌های مربوط به پروژه‌های فنی و عمرانی كه روی وبسایت این معاونت منتشرشده با داده‌های مربوط به این پروژه‌ها كه در سامانه كنترل پروژه ثبت شده است و همچنین مغایرت آن‌ها با داده‌های نسخه مكتوب گزارش میزان پیشرفت این پروژه‌ها كه از طرف معاونت فنی و عمرانی به شورا ارسال شده است مقرر شد در اولین گام، داده‌های منتشرشده روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی از سامانه كنترل پروژه استخراج و در بازه‌های ماهانه به‌روزرسانی شود. در گام بعد و با راه‌اندازی كامل سامانه جامع فنی و عمرانی، اطلاعات سامانه كنترل پروژه از سامانه جامع فنی و عمرانی فراخوانی شود.

  ۵- مقرر شد برای رفع مغایرت میان سامانه‌های جامع فنی و عمرانی و كنترل پروژه و برنامه‌ریزی بلندمدت برای ثبت دقیق و كامل اطلاعات مربوط به پروژه‌های احداثی و غیراحداثی، جلسات منظم كارشناسی با حضور نمایندگان معاونت فنی و عمرانی، اداره كل ارزیابی عملكرد و بهبود مدیریت، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و كمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شده و نتایج آن به صورت مكتوب به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود تا میزان اجرا و پیشرفت اصلاحات لازم در خصوص فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذكور، در جلسات بعدی این كمیته با معاونت فنی و عمرانی مورد پیگیری قرار گیرد.

فایل PDF نامه

۹۱- پیگیری اجرای بند الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران

جناب آقای جوادی یگانه

معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی

جناب آقای محمدزاده 

مدیرعامل محترم سازمان املاک و مستغلات

با سلام و احترام

نودویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ با حضور نمایندگان معاونت اجتماعی و فرهنگی و نمایندگان سازمان املاک و مستغلات تشکیل شد. در این جلسه ضمن ابراز نارضایتی از عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در زمان‌بندی تعیین شده از جمله عدم اجرای تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ درحالی‌که ۹ ماه از سال سپری شده است و نیز عدم اجرای تبصره دوم مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۶۶/۱۶۸۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ پس از گذشت بیش از دو سال، به منظور اجرای بند ب تبصره ۳۵ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت، خواهشمند است دستورات لازم برای اجرا شدن این توافقات را صادر فرمایید:

۱. مقرر شد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت دو هفته جزئيات تفصیلی اطلاعات  ۴۳۷ ملکی را که این سازمان دارای انحراف تشخیص داده است به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید، به نحوی که مشخص باشد هر کدام از این املاک در چه مرحله‌ای از پیگیری قضایی، صدور حکم تخلیه و یا تخلیه کامل قرار دارند.

۲. از آنجاکه تعیین تکلیف املاک شناسایی‌شده ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی واگذار شده است، مقرر شد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی حداکثر ظرف مدت دو هفته برنامه زمان‌بندی بررسی ۱۴۶۷ ملک شناسایی‌شده باقیمانده را در سه دسته ذیل به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید:

 الف) املاک مورد استفاده در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از جمله ساختمان‌های سرای محلات، مراکز کوثر و بهاران و مانند آن‌ها

ب) املاک ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بهره‌برداری از آن‌ها ذیل این ماده واگذار شده است و طبق تبصره ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» باید مجوز واگذاری آن‌ها به فوریت در قالب ارسال لایحه به شورای اسلامی شهر تهران مورد پیگیری قرار گیرد از جمله املاک واگذار شده با بهره‌برداری مذهبی یا املاک واگذار شده به نهادهای نظامی و مانند آن‌ها

ج) املاک دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و شرح اقدامات انجام شده در  جهت تخلیه و بازگرداندن آنها به شهرداری تهران 

۳. در اجرای بند الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ و به منظور تخمین میزان یارانه غیرمستقیم پرداختی در حوزه اجتماعی و فرهنگی، مقرر شد سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت دو هفته اطلاعات تفصیلی کلیه املاک در اختیار معاونت اجتماعی و فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری که برای انجام ماموریت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن‌ها واگذار شده است، به همراه قیمت تقریبی فعلی هر ملک و نیز اجاره تقریبی ماهانه هریک از این املاک در سال ۹۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

فایل PDF نامه

۹۰- پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام

نودمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ با حضور آقاي زارعلي مديركل مالي و اموال، آقاي محمدزاده مديرعامل سازمان املاك و مستغلات و آقاي فرجود مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زير مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم را براي اجراي توافقات زير صادر نماييد:

شفافيت املاك شهرداري تهران

۱- مقرر شد حداكثر تا تاريخ ۱۰ آذر ۹۸، فرايند كليه معاملات املاك سازمان املاك و مستغلات براي پياده‌سازي در سامانه جامع معاملات توسط اين سازمان به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ارسال شود و اين فرايندها ظرف حداكثر يك هفته توسط سازمان فاوا در اين سامانه پياده‌سازي شود تا امكان ثبت با گردش كليه معاملات املاك در سامانه جامع معاملات فراهم شود.

۲- مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك هفته ثبت اطلاعات زير براي معاملات املاك در سامانه جامع معاملات اجباري شود و آن دسته از اطلاعاتي كه در سامانه جامع املاك ذيل ارزيابي انواع معاملات ثبت مي‌شود از اين سامانه فراخواني شود و آن اطلاعاتي كه مناطق براي معامله املاك زير صد متر دارند به‌صورت غيرسيستمي در سامانه جامع معاملات ثبت شود:

– فروش:

نوع ملك (زمين، آپارتمان، ساختمان تجاري و اداري)، تاريخ كميسيون، اعضاء كميسيون، آراي اعضاي كميسيون، مساحت ملك، لوكيشن (gis)، پلاك ثبتي (بلوك، ملك، آپارتمان، پيشه ور) (بلوك اصلي-بلوك فرعي-قطعه- بخش ثبتي)، نشاني ملك، نظر ارزيابي هيئت كارشناسي رسمي دادگستري (شماره، تاريخ ، مبلغ)، مبلغ كلي توافق، امضاكننده قرارداد از طرف شهرداري

– تملك:

نوع ملك (زمين، آپارتمان، ساختمان تجاري و اداري)، تاريخ كميسيون، اعضاء كميسيون، آراي اعضاي كميسيون، مساحت ملك، اطلاعات گذر، نظر ارزيابي هيئت كارشناسي رسمي دادگستري (شماره، تاريخ، مبلغ)، مبلغ كلي توافق، امضا كنندگان قرارداد

– اجاره:

اطلاعات موجر، مشخصات ملك، مساحت ملك، لوكيشن (gis)، پلاك ثبتي (بلوك، ملك، آپارتمان، پيشه ور) (بلوك اصلي-بلوك فرعي-قطعه- بخش ثبتي)، نشاني ملك، اطلاعات قرارداد (مدت قرارداد،تاريخ قرارداد، تاريخ شروع و تاريخ پايان)، صورتجلسه هيات ارزيابي(شماره، تاريخ، مبلغ)، اجاره بها ماهيانه، مجموع مبلغ، امضا كنندگان قرارداد

۳- مقرر شد سامانه جامع معاملات اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام را از سامانه جامع مالي و سامانه شهرسازي فراخواني كند. همچنين درباره تهاتر با ملك مقرر شد اطلاعات لازم از سامانه جامع املاك فراخواني شود.

۴- بنا براظهار نظر مديرعامل سازمان املاك و مستغلات از نيمه آبان‌ماه ۹۸، اطلاعات جديد در سامانه مالي موازي اين سازمان (همكاران سيستم) ثبت نشده است بنابراين مقرر شد از تاريخ مذكور، امكان افزودن سند جديد در سامانه همكاران سيستم غيرفعال شود و با همكاري سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات انتقال اطلاعات پيشين آن سامانه به سامانه جامع مالي صورت گيرد به نحوي كه بتوان اطمينان حاصل كرد اطلاعات موجود در سامانه موازي پيشين سازمان املاك و مستغلات تغييري نخواهد كرد و اطلاعات جديد نيز در آن ثبت نخواهد شد و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، سازمان املاك و مستغلات و اداره كل مالي و اموال، حداكثر تا نيمه آذرماه، هر كدام به صورت مكتوب كميته شفافيت و شهر هوشمند را از تحقق اين امر مطلع كنند.

۵- در خصوص اجراي مصوبه ساماندهي اسناد املاك و مستغلات شهرداري تهران و موسسات تابعه ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳ مقرر شد سازمان املاك و مستغلات با توجه به تاخير اجراي اين مصوبه و تاخير در اجراي بند ۱٫۵٫ مصوبات جلسه هشتادوپنجم كميته شفافيت (اعلامي در نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴ مورخ ۹۸/۰۸/۲۹) و نيز با درنظر گرفتن پيشنهادات اجرايي طرح شده در جلسه به منظور تسريع در ثبت اسناد و مشخصات املاك در سامانه جامع املاك، حداكثر تا پايان آذر ماه ۹۸ برنامه زمان‌بندي دقيق اجراي كامل آن مصوبه را به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

راه‌اندازي سامانه جامع معاملات

۱- مقرر شد معاونت مالي و اقتصاد شهري با ارسال بخشنامه‌اي به مناطق ۲۲گانه و واحدهاي تابعه شهرداري تهران اعلام نمايد كه كليه اين واحدها موظف هستند آگهي‌هاي انواع معاملات خود را همزمان با انتشار در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به ضميمه اسناد مناقصه در سامانه جامع معاملات بارگذاري كنند تا به صورت سيستماتيك روي درگاه واحد آگهي‌هاي شهرداري براي عموم منتشر شود به نحوي كه علاوه بر آگهي، امكان دريافت اسناد مربوط به معامله نيز از اين درگاه قابل دريافت باشد. همچنين مقرر شد در آگهي‌هاي منتشره در روزنامه نيز عبارتي اضافه شود مبني بر اينكه اسناد مرتبط در درگاه واحد انتشار آگهي‌هاي معاملات شهرداري تهران به آدرس http://business.tehran.ir قابل دريافت است.

۲- مقرر شد حداكثر ظرف مدت يك هفته، ثبت اطلاعات كليه آيتم‌هايي كه روي شفاف از هر نوع معامله‌اي نمايش داده مي‌شود، در سامانه جامع معاملات اجباري شود به نحوي كه هيچ آيتمي به‌صورت تكميل نشده روي شفاف منتشر نشود.

۳- مقرر شد حداكثر تا ۲۰ آذر ۹۸، با پيگيري معاونت مالي و اقتصاد شهري از سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات برنامه زمان‌بندي دقيق اجراي كامل مصوبه  الزام شهرداري تهران انجام الكترونيكي و اعلان عمومي اطلاعات معاملات شهرداري تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود به نحوي كه در اين زمان‌بندي، علاوه بر انجام الكترونيكي انواع معاملات در كليه واحدهاي شهرداري تهران، سامانه جامع معاملات براي ثبت باگردش كليه معاملات در ستاد شهرداري تهران و واحدهاي تابعه به‌صورت كامل راه‌اندازي شده باشد.

۴- مطابق با زمان‌بندي ارسالي معاونت مالي و اقتصاد شهري در خصوص انجام تمام‌الكترونيكي معاملات تا پايان آذرماه ۹۸، مقرر شد انجام حداقل يك معامله به‌صورت تمام‌الكترونيكي تا پايان آذرماه انجام شده باشد و گزارش مكتوب آن به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود.

۵- مقرر شد با همكاري سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و اداره كل مالي و اموال، حداكثر تا نيمه آذرماه، امضاي الكترونيكي به صورت پايلوت براي ذي حسابان درون شهرداري راه اندازي شود تا اسنادي كه به امضاي ذي‌حسابان مي‌رسد از اين طريق امضا شود.

انتشار برخط گزارش‌هاي ماهانه درآمد و هزينه

در اجراي ماده ۷۱ قانون شهرداري‌ها و انتشار سيستماتيك جزئيات تفصيلي گزارش‌هاي ماهانه درآمد و هزينه كه توسط خزانه‌دار محترم شورا در صحن علني شورا ارائه مي‌شود، در صورت‌جلسات پيشين كميته شفافيت (اعلامي در نامه شماره ۱۶۰/۱۵۹۹۷ مورخ ۹۸/۰۶/۱۱ و نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴ مورخ ۹۸/۰۸/۲۹) مقرر شده بود حداكثر تا پايان شهريورماه ۹۸ بخش هزينه گزارش‌هاي عملكرد ماهانه مالي و حداكثر از ابتداي آبان‌ماه ۹۸ بخش درآمدي اين گزارش‌ها به‌صورت سيستماتيك و برخط روي وبسايت شفاف منتشر شوند. با توجه به تاخير در اجراي اين مصوبات در خصوص بخش درآمدي، در جلسه مورخ ۹۸/۰۹/۰۲ مقرر شد حداكثر تا نيمه آذرماه ۹۸، اين دو گزارش  با جزئيات تفصيلي، به صورت سيستماتيك و برخط روي وبسايت شفاف منتشر شود.

راه‌اندازي بازار آنلاين تهاتر

مقرر شد در معاونت مالي و اقتصاد شهري جلسه مشتركي با حضور اداره كل خزانه داري، اداره كل مالي و اموال و سازمان املاك تشكيل شده و درخصوص راهبري  بند ب بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرايي مديريت منابع و مصارف غيرنقد» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۴۱۳۴ مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ تعيين تكليف شود.

فایل PDF نامه

۸۹- پیگیری اجرای مصوبات جلسه هشتادوهفتم در حوزه هوشمندسازی

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

با سلام و احترام؛
در هشتادونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۱ با حضور جناب آقاي جهانگرد عضو محترم شوراي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات و جنابعالي برگزار شد، موارد زير مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم جهت اجراي اين توافقات را صادر فرماييد:
۱٫    در اجراي بند الف تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران مقرر شد:
۱٫۱٫    در اسرع وقت كميته تعامل‌پذيري داده درون شهرداري تهران تشكيل شود و به منظور تسريع در آغاز كار، با هسته مركزي چند سازمان درون شهرداري از جمله سازمان فاوا و سازمان كنترل ترافيك به منظور در دستور كار قرار دادن داده‌هاي اولويت‌دار مانند داده‌هاي حوزه حمل و نقل و ترافيك شروع به كار كند. همچنين گزارش جلسات و اقدامات اين كميته به‌صورت منظم به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود.
۱٫۲٫    در كميته تعامل‌پذيري داده، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات جداول تبادل داده‌اي را به عنوان پلتفرم داده‌اي ايجاد كند و پس از دعوت از ساير نهادها و تقسيم كار، هر نهاد موظف به تكميل جزئيات توصيفي اين جداول شود.
۱٫۳٫     برنامه زمان‌مند شناسنامه‌دار كردن و برچسب‌گذاري داده‌ها مطابق تقسيم كار درون كميته تعامل پذيري داده به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال گردد و  شناسنامه‌دار كردن و برچسب‌گذاري داده‌ها با اولويت داده‌هاي حوزه حمل‌ونقل و ترافيك، شهرسازي، درآمد و املاك، پسماند و ۱۳۷ با تعامل با ساير نهادهاي درون شهرداري تحقق يابد.
۲٫    در خصوص پروژه‌هاي با اولويت سطح الف تهران هوشمند مقرر شد؛
۲٫۱٫    پروژه‌ها با در نظر گرفتن و اعلام موارد زير وزن‌دهي شده و به همراه برنامه زمان‌بندي اجرا و تعيين هريك از واحدهاي سازماني ذيربط در شهرداري به عنوان مدير پيشبرد هر يك از پروژه‌ها به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شود:
الف) ارتباط با قوانين بالادست مانند احكام مرتبط در برنامه سوم توسعه شهر تهران و تبصره‌هاي مرتبط در مصوبه بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران ب) نحوه برون سپاري و مشاركت بخش خصوصي ج) تدقيق نحوه تعامل با ديگر واحدهاي درون شهرداري د) پروژه‌هايي كه نتايج انجام آنها در كوتاه مدت براي شهروندان ملموس است.
۲٫۲٫     زيربرنامه‌ها و پروژه‌هايي كه با يكديگر شباهت دارند با هم تركيب شوند، براي مثال پروژه‌هايي مانند «توسعه مراكز تماس و مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان» و «مديريت و برنامه‌ريزي شهري مبتني بر مشاركت شهروندي» كه تحت زيربرنامه «شهروند هوشمند» است، با «توسعه پلتفرم خدمات شهروندي (تهران من)» در زيربرنامه «يكپارچه سازي خدمات پرداخت و شهروندي» ادغام شود. هم‌چنين، زيربرنامه «توسعه زيرساخت‌هاي هوشمند شهرداري» نيز در زيربرنامه «تحول ديجيتالي شهرداري تهران» ادغام شود. به علاوه، از آنجايي كه در نسخه فعلي، همه برنامه‌ها و پروژه‌هاي سطح الف اولويت يكساني دارند، اگر برخي از اين پروژه‌ها براي سازمان فاوا مهم‌تر و اولويت‌دارتر هستند، آنها را مشخص نمايد زيرا در غير اين صورت انجام همه آنها به‌صورت همزمان از اين سازمان انتظار خواهد رفت.
۲٫۳٫    يكپارچه سازي سامانه‌ها به زير برنامه تحول ديجيتالي در شهرداري تهران اضافه گردد و اين يكپارچه‌سازي با در نظر گرفتن رفع مغايرت كدهاي اقلام اطلاعاتي مشترك در سامانه‌ها انجام بگيرد به نحوي‌كه داده‌هاي مشترك در سامانه‌هاي مختلف صرفا از طريق يك سامانه اطلاعاتي مرجع ثبت شده و ساير سامانه‌ها صرفا از طريق سامانه مرجع به فراخواني داده مورد نياز بپردازند و امكان ورود داده به طور مستقل را نداشته باشند. همچنين نقشه راه يكپارچگي سامانه‌ها با درنظر گرفتن موارد زير تا نيمه آذرماه ۹۸ به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال شود
الف) حاوي برنامه زمان‌بندي باشد ب) با اولويت قرار دادن سامانه‌هاي اصلي كه از نظر موضوعي به يكديگر مرتبط هستند (از جمله سامانه جامع مالي، سامانه جامع املاك، سامانه جامع درآمد، سامانه كنترل پروژه، سامانه جامع معاملات، سامانه صورت وضعيت، سامانه بازديد يكپارچه، سامانه شهرسازي و سامانه جامع منابع انساني) مشخص شود از ميان ۱۷۰ سامانه شهرداري تهران كدام يك از سامانه‌ها بايد به هم متصل شوند.
۲٫۴٫    عنوان پروژه “بهره‌برداي از امضاي الكترونيك” به‌صورت گسترده‌تر و با عنوان «تمام‌الكترونيكي شدن كليه معاملات شهرداري تهران از طريق بهره‌برداي از امضاي الكترونيك» درج شود.
۳٫    در خصوص دريافت‌كنندگان API  مقرر شد سازمان فاوا جزئيات تفصيلي شامل فهرست كليه تقاضا كنندگان، تقاضاهاي دريافت شده، پاسخ ارسال شده توسط سازمان فاوا به متقاضي،  وضعيت تقاضا و مواردي از اين دست را به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال كند. همچنين مقرر شد فرايند دقيق درخواست API از سوي شهروندان و كسب‌وكارها به همراه ميزان زمان لازم براي طي هر مرحله از فرآيند به‌صورت به‌روز شده روي وبسايت قرار گيرد.

فایل PDF نامه

۸۸- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای

رئیس محترم سازمان بازرسی

با سلام و احترام
در هشتادوهشتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه در روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ و با حضور رئيس وقت سازمان بازرسي، مديركل محترم دفتر شهردار و مديرعامل محترم سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، موارد زير به تصويب رسيد. خواهشمند است دستورات لازم را براي اجراي اين مصوبات صادر فرماييد.
۱- پيرو مصوبات چهل‌وهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۲۲۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ و مصوبات شصت‌ونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ مقرر شد حداكثر تا ۲۰ آبان‌ماه ۹۸، قابليت قابليت بارگذاري فيلم، صوت و لوكيشن براي پيام‌هاي شهروندان در نسخه ۱۳۷ روي وبسايت تهران فعال شود و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با همكاري سازمان بازرسي امكان دريافت و ثبت بازخورد براي تمامي پيام‌هاي ثبت شده شهروندان در اين درگاه را عملياتي كند.
۲- در شصت‌ونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با مصوبات اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵، سامانه ZRM به‌عنوان سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان معرفي شد كه همه تماس‌هاي شهروندان با مديريت شهري از جمله تماس با سامانه‌هاي ۱۳۷ و ۱۸۸۸ از طريق اين سامانه انجام شود و در آن جلسه مقرر شده بود تا پايان مردادماه ۹۸ نسخه جديد سامانه ۱۳۷ روي سامانه ZRM راه‌اندازي شود ليكن به دلايل متعدد اين امر محقق نشد. در هشتادوهشتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با توجه به توافقات حاصله ميان دفتر شهردار تهران، سازمان بازرسي و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات مسئوليت راه‌اندازي كامل سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM) را عهده‌دار شود به گونه‌اي كه اين سامانه حداكثر تا پايان سال ۹۸ به بهره‌برداري كامل رسيده باشد.
۳- مقرر شد در راستاي شفافيت نحوه انجام درخواست‌هاي شهروندان، گزارش‌هاي موجود در بخش ۱۳۷ سامانه تحليل به‌صورت كلي به شرح پيوست روي وبسايت شفاف انتشار عمومي يابد.
۴- مقرر شد در راستاي اجراي ماده ۴مصوبه «الزام شهرداري تهران به انتشار اطلاعات شهرسازي» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ در بخش شهرسازي سامانه تهران من، لينكي با عنوان گزارش تخلفات شهرسازي ايجاد شود كه مستقيما گزارش‌هاي تخلفات شهرسازي را از اين طريق در سامانه ۱۳۷ ثبت نمايد.
۵- در راستاي تسهيل اجراي مصوبه «مناسب‌¬سازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتي» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۶۳۸/۷۰۹۷ مورخ ۸۴/۰۴/۲۲، مقرر شد گروه گزينه مناسب‌سازي معابر براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتي حاوي گزينه‌هايي شامل
الف) عدم پيوستگي و غيرقابل عبور بودن معابر گذر پياده
ب) عرض نامناسب براي حركت معلولان و جانبازان
ج) شيب نامناسب و غيرهم سطح بودن معابر گذر پياده
د) غيرقابل استفاده بودن پل‌هاي عابر براي معلولان و جانبازان
ه) غيرقابل استفاده بودن ايستگاه اتوبوس براي معلولان و جانبازان،
در سامانه ۱۳۷ ايجاد شود تا شهروند بتواند هنگام ثبت پيام از طريق اينترنت گزينه مرتبط را انتخاب كند.
۶- پيرو مصوبات چهل‌وهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۲۲۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ و مصوبات شصت‌ونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵ مبني بر اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن تا ابتداي تيرماه سال ۹۸ و دريافت گزارش‌ها در خصوص موفقيت‌آميز بودن اتصال آزمايشي اين دو سامانه در ناحيه ۴ منطقه ۱۳، مقرر شد ضمن انجام مكاتبات لازم با معاونت امور مناطق، مسائل فني و فرايندي باقيمانده اتصال دو سامانه ۱۳۷ و سامن هر چه سريع¬تر حل شود و اتصال اين دو سامانه در سطح شهر تهران حداكثر تا پايان آبان‌ماه ۹۸ عملياتي شود.

۸۷- پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه هوشمندسازی

جناب آقای جهانگرد

عضو محترم شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

با سلام و احترام
هشتادوهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با موضوع برنامه‌هاي سازمان فاوا در سال ۹۸ براي اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران كه در حيطه وظايف اين سازمان قرار مي‌گيرد از جمله تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸، مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني شهر تهران (TSDI) و اقدامات تعيين‌شده در برنامه سوم توسعه شهر تهران، روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۰ در محل آن سازمان برگزار شد و موارد زير به تصويب رسيد.
۱- بنابر گزارش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، كاتالوگ اوليه سرويس‌ها و داده‌هاي شهرداري تهران تهيه شده است. در اين رابطه مقرر شد سازمان فاوا داده‌ها و سرويس‌هاي اولويت‌دار خود را بر مبناي كاتالوگ مذكور برچسب‌گذاري كرده و فهرست آن را با رعايت استانداردهاي لازم (شامل قابليت جستجو، شناسنامه داده و سرويس، فراداده، سياست انتشار داده، طبقه‌بندي موضوعي، نام سازمان مالك داده و سرويس، نحوه جمع‌آوري داده و سرويس، تناوب به‌روزرساني داده و سرويس مشابه آن‌چه در وبسايت data.gov.ir وجود دارد) و به همراه تخمين تاريخ انتشار آن‌ها، حداكثر تا دهم آبان‌ماه ۹۸ تهيه و به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال نمايد تا در جلسه آتي اين كميته با سازمان فاوا مورد بررسي قرار گيرد.
۲- مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن اولويت‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران، پروژه‌هاي شهر هوشمند خود را بازنگري كرده و برنامه عملياتي اين پروژه‌ها را به شرح زير تدوين كند و حداكثر تا دهم آبان ماه ۹۸ به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال كند تا در جلسه آتي اين كميته با سازمان فاوا مورد بررسي قرار گيرد:
۲-۱- برنامه عملياتي و زمان‌بندي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات براي الكترونيكي شدن فرايندهاي محمل فساد به شرح زير:

  • انجام تمام الكترونيكي انواع معاملات
  • تاييد و پرداخت تمام الكترونيكي صورت‌وضعيت پيمانكاران
  • صدور تمام الكترونيكي انواع گواهي‌ها و استعلامات حوزه شهرسازي از جمله صدور تمام الكترونيكي پروانه ساختماني، گواهي عدم تخلف و پايان‌كار

۲-۲- برنامه اجرايي زمان‌مند و اولويت‌دار سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات براي يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي فعال در يك حوزه موضوعي مانند يكپارچه‌سازي سامانه جامع معاملات، سامانه جامع مالي، سامانه كنترل پروژه، سامانه جامع درآمد، سامانه صورت وضعيت، سامانه جامع املاك، سامانه بازديد يكپارچه، سامانه شهرسازي در حوزه مالي، يكپارچه‌سازي سامانه منابع انساني و سامانه جامع مالي در حوزه منابع انساني و نيز يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي موازي فعال با سامانه‌هاي اولويت‌دار در واحدهاي تابعه
۲-۳- برنامه اجرايي و زمان‌مند تحقق كامل درگاه واحد شهروندي در شهرداري تهران
خواهشمند است در هشتادونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه با موضوع پيگيري و دريافت گزارش در خصوص اجراي مصوبات فوق، در روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰ در سالن كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شوراي اسلامي شهر تهران برگزار مي‌شود، حضور به هم رسانيد.