۱۳۷- پیگیری پیشرفت طرح سامانه آنلاین برگزاری حراج و مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران

جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شهریو محیط زیست
جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد پیرو صدوسی‌امین جلسه این کمیته که مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ برگزار شد (صورتجلسه اعلامی به شماره ۱۶۰/۲۸۳۲۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳)، صدوسی‌وهفتمین جلسه خود را با موضوع پیگیری پیشرفت طرح سامانه آنلاین برگزاری حراج و مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه که روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد، دستور فرمایید گزارشی از پیشرفت اجرای توافقات پیشین در جلسه ارائه گردد.

فایل PDF نامه

۱۳۶- پیگیری ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد جلسه‌ای را با موضوع ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارش مکتوبی از پیشرفت اجرای موارد زیر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد:

۱. ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه

۱.۱. گزارش ثبت اطلاعات پرداخت مناطق روی ردیف بودجه از اسفندماه ۹۹ تا کنون به‌صورت سیستمی از سامانه جامع مالی و گزارش تطبیق آن با اطلاعات پرداخت‌ ثبت‌شده توسط خزانه‌داری و بررسی حجم پرداخت‌هایی که امکان ثبت روی ردیف ندارند، مانند تنخواه اولیه، استرداد سپرده و استرداد عوارض جاری

۱.۲. گزارش از اجباری شدن تکمیل فیلد اطلاعات ردیف بودجه اختصاصی در زمان درخواست وجه توسط واحدهای تابعه (به تفکیک واحدها)

۱.۳. گزارش از میزان پیشرفت ردیابی کد بودجه عمومی در کد بودجه‌های اختصاصی واحدهای تابعه که مقرر بود در جلسات کارگروه سامانه جامع مالی مورد پیگیری قرار گیرد

۲. راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

۲.۱. گزارش از ثبت سیستمی دیگر انواع بدهی قطعی در سطح مناطق شامل تسهیلات بانکی، اوراق و املاک (احکام قضایی)

۲.۲. گزارش از راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات در واحدهای تابعه شهرداری درخصوص بدهی‌های قطعی

۲.۳. گزارش از میزان پیشرفت تولید گزارش‌های مدیریتی سه‌ماه در سامانه (بند ۱.۲. صورتجلسه صدوبیست‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۵۴۶۷مورخ ۹۹/۱۱/۱۴)

۲.۴. برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی کامل سامانه مدیریت بدهی و مطالبات درخصوص بدهی‌های غیرقطعی شهرداری تهران در راستای اجرای کامل ماده ۳۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران

فایل PDF نامه

۱۳۵- پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام
با توجه به عدم پاسخگویی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص پیشرفت اجرای بندهای صورتجلسه صدوبیست‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۰/۲۳۱۷۵ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ پس از گذشت مهلت اجرای تصمیمات مورد توافق، کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰ جلسه‌ای با موضوع ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ گزارش مکتوب اجرای موارد زیر به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد:

۱. گزارش از ارسال اطلاعات حداقل ۱۰۰۰۰ ساختمان که بنا بر اعلام سازمان آتش‌نشانی مقرر بود تا اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط این سازمان به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود
۲.ارائه برنامه زمان‌بندی ماهانه جمع‌آوری و ارسال اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها به گونه‌ای که در این زمان‌بندی مشخص باشد اطلاعات کلیه ۳۳ هزار ساختمان تا چه تاریخی جمع‌آوری و در سامانه بارگذاری خواهد شد
۳.گزارش از وضعیت پیشرفت راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران و ارائه برنامه زمان‌بندی طراحی کلیه بخش‌های سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران (با در نظر گیری ایجاد اتصال بین سامانه‌های مورد نیاز)
۴.آخرین وضعیت پیاده‌سازی و اعمال فرمول محاسبه و تحلیل ایمنی ساختمان‌های شهر تهران (تحلیل ریسک) در سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران
۵. راهکارهای انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

گفتنی است برگزاری صدوسی‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با موضوع پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ به چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ موکول شد.

فایل PDF نامه

فایل PDF نامه جلسه جایگزین

۱۳۴- پیگیری شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی

جناب آقای مهندس گلپایگانی
معاون محترم معماری و شهرسازی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در نظر دارد پیرو جلسات و پیگیری‌های کارشناسی درخصوص تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ جلسه‌ای را به این موضوع اختصاص دهد. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ گزارش مکتوبی از اجرای موارد زیر به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد:

۱. درج فرمول‌های عوارض مصوب شورای شهر و ضریب P و LR در سامانه شهروندی شهرسازی برای تمامی پلاک‌ها (مطابق با تبصره سوم ماده یکم مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مكانی املاک در شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۳۳/۲۵۴۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴)

۲. انتشار عوارض صدور پروانه شامل جدول دقیق محاسبه، شیوه محاسبه و جزئيات پرداخت برای پروانه‌های سال ۹۷ به بعد مطابق با ماده یکم مصوبه الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ و توافقات پیشین صورت گرفته با معاونت معماری و شهرسازی (بند ۴ صورتجلسه صدوهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلامی به شماره ۱۶۰/۱۵۴۷۶ مورخ ۹۹/۰۷/۱۳)

۳. قابلیت‌های سامانه شهرسازی برای دریافت گزارش‌های مدیریتی درخصوص شوراهای معماری

۴. انتشار اطلاعات کمیسیون ماده ۵ برای پارسل‌ها روی نقشه

۵. ایجاد داشبوردهای مدیریتی برای اطلاعات پروانه‌های منتشرشده روی نقشه تهران برای دسترسی آسان‌تر به اطلاعات

۶. رفع ایرادات به‌وجود آمده در خصوص انتشار عمومی سابقه طرح تفصیلی و انتشار مجدد این اطلاعات در اسرع وقت

فایل PDF نامه 

۱۳۳- پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوسی‌وسومین جلسه خود را با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱.گزارش اجرای توافق پیشین با معاونت مالی و اقتصاد شهری مبنی بر اعلام به مناطق که از ابتدای اسفندماه ۹۹ صورتجلسه همه معاملات (مناقصه، مزایده و استعلام بها) صرفا با وجود نسخه الکترونیکی مورد قبول خواهد بود (اعلام تعداد صورتجلساتی که به‌صورت الکترونیکی امضا شده‌اند نسبت به کل صورتجلسات امضاشده)

۲.گزارش از مناقصاتی که از اسفند ماه ۹۹ تاکنون پاکت الف و ب را به‌صورت الکترونیکی دریافت کرده‌اند و ارائه زمان‌بندی اجرای کامل این بند

۳.گزارش از تعاملات با حراست شهرداری درخصوص برگزاری الکترونیکی معاملات

۴.گزارش از اضافه‌شدن امضای الکترونیکی فرم ماده ۱۸ به امضای الکترونیکی صورتجلسات

۵.گزارش از اقدامات انجام شده در خصوص تایید صحت فرمول‌های محاسبه در صورتجلساتی که به‌صورت الکترونیکی تولید شده‌اند توسط نمایندگان معاونت‌های مربوطه

۶.ارائه گزارش از تشکیل و اجرای مصوبات کارگروهی که اداره کل حقوقی با هدف استخراج گردش استاندارد تولید صورت وضعیت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آن برای هر حوزه تشکیل داده است

۷.گزارش از پیامک اطلاع‌رسانی انجام الکترونیکی معاملات به کلیه پیمانکاران

گفتنی است برگزاری صدوسی‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با موضوع پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ به چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱ موکول شد.

فایل PDF نامه

فایل PDF نامه جلسه جایگزین

۱۳۲- پیگیری اجرای مصوبه هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای جوادی یگانه
معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۶۱/۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ با موضوع ارائه گزارش درخصوص اجرای مصوبه هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان، کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوسی‌ودومین جلسه خود را با موضوع پیگیری اجرای مصوبه مذکور و بررسی پیشرفت تنظیم لایحه مدل تشویقی اعتباری برای ارائه امتیاز و مشوق به شهروندان مشارکت‌جو و شهروندان کم برخوردار برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه که روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، دستور فرمایید در این جلسه پیش‌نویس لایحه مذکور ارائه گردد.

فایل PDF نامه

۱۳۱- پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوسی‌ویکمین جلسه خود را با موضوع پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱.بررسی راهکارهای انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران
۲.گزارش از ارسال اطلاعات ۴۰۰۰ ساختمان که مقرر بود تا نیمه بهمن ماه ۹۹ توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود
۳.ارائه برنامه زمان‌بندی ماهانه جمع‌آوری و ارسال اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها به گونه‌ای که در این زمان‌بندی مشخص باشد اطلاعات کلیه ۳۳ هزار ساختمان تا چه تاریخی جمع‌آوری و در سامانه بارگذاری خواهد شد
۴.گزارش از وضعیت پیشرفت راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران و ارائه برنامه زمان‌بندی طراحی کلیه بخش‌های سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران (با در نظر گیری ایجاد اتصال بین سامانه‌های مورد نیاز)
۵.آخرین وضعیت پیاده‌سازی و اعمال فرمول محاسبه و تحلیل ایمنی ساختمان‌های شهر تهران (تحلیل ریسک) در سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران

فایل PDF نامه

۱۳۰- پیگیری پیشرفت سامانه آنلاین برگزاری مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران

جناب آقای یزدانی
معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوسی‌امین جلسه خود را با موضوع پیگیری پیشرفت طرح سامانه آنلاین برگزاری مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از پیشرفت اجرای طرح مذکور و تابلوهایی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده است در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد.

فایل PDF نامه

۱۲۹- پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد در ادامه جلسات مرتبط با پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه، صدوبیست‌ونهمین جلسه خود را روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر به در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱.ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه
۱.۱.اجباری شدن ثبت عامل هزینه در سامانه جامع مالی برای کلیه واحدهای تابعه و ایجاد کارتابل ذیحساب برای واحدهای تابعه در سامانه جامع مالی
۱.۲.بخشنامه‌ ارسال‌شده به ذیحساب‌های مناطق درخصوص طی شدن کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات تا آخرین مرحله و پرداخت به قراردادهای مناطق صرفا پس از ثبت کامل مراحل آنها در این سامانه
۱.۳.ارائه گزارش از فراخوانی کد قرارداد در سامانه کنترل پروژه از سامانه معاملات و عدم امکان ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه و همچنین عدم ثبت صورت وضعیت قرارداد در سامانه کنترل پروژه پیش از تکمیل مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات

۲.رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۲.۱.انتقال کامل اطلاعات سامانه قراردادها به سامانه جامع معاملات با هدف اصلاح اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۲.۲.گزارش از رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهایی که از ابتدا در سامانه جامع معاملات ثبت شده‌اند

۳.ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط

۴.انتشار برخط درآمد و هزینه ماهانه

فایل PDF نامه

۱۲۸- پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوبیست‌وهشتمین جلسه خود را با موضوع پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۱۵ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر به در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱.ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه
۱.۱.بخش‌نامه‌های ارسال‌شده به ذیحساب‌های مناطق و واحدهای تابعه شهرداری در خصوص غیرقانونی بودن ثبت هر نوع هزینه برای قراردادی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده باشد
۱.۲.ارائه گزارش از جلسات برگزار شده توسط کارگروه مربوطه (اداره کل امور مجامع) در خصوص ثبت باگردش اطلاعات قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات
۱.۳.اجباری شدن ثبت عامل هزینه در سامانه جامع مالی برای کلیه واحدهای تابعه و ایجاد کارتابل ذیحساب برای واحدهای تابعه در سامانه جامع مالی
۱.۴.بخشنامه‌ ارسال‌شده به ذیحساب‌های مناطق درخصوص طی شدن کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات تا آخرین مرحله و پرداخت به قراردادهای مناطق صرفا پس از ثبت کامل مراحل آنها در این سامانه
۱.۵.ارائه گزارش از فراخوانی کد قرارداد در سامانه کنترل پروژه از سامانه معاملات و عدم امکان ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه و همچنین عدم ثبت صورت وضعیت قرارداد در سامانه کنترل پروژه پیش از تکمیل مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات

۲.رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۲.۱.انتقال کامل اطلاعات سامانه قراردادها به سامانه جامع معاملات با هدف اصلاح اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۲.۲.گزارش از رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهایی که از ابتدا در سامانه جامع معاملات ثبت شده‌اند

۳.ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط

فایل PDF نامه

۱۲۷- پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران و ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوبیست‌وهفتمین جلسه خود را با موضوع پیگیری انجام تمام الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران و ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۱۵ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱.انجام تمام‌الکترونیکی معاملات
۱.۱.ارائه گزارش از کلیه معاملات بهمن‌ماه مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به تفکیک منطقه، نوع معامله (مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مزایده و استعلام بها)، حوزه مورد معامله، امضای الکترونیکی یا غیرالکترونیکی صورتجلسه
۱.۲.ارائه گزارش از مناقصاتی که به‌صورت الکترونیکی انجام شده و پاکت‌های الف و ب به صورت الکترونیکی دریافت و بازگشایی شده‌اند (حداقل پنج مناقصه)
۱.۳.ارائه گزارش از مناقصاتی که در حوزه خدمات شهری و فنی و عمران برگزار شده‌اند و فرمول و فهارس بهای خدمات آنها از طریق سامانه محاسبه و صحت آن آزمون شده است
۱.۴.بخشنامه ارسال‌شده به کلیه معاونت‌ها درخصوص لزوم هماهنگی با کارگروه سامانه جامع معاملات درباره اعمال تغییرات فرمول‌های محاسبه در حوزه‌های مختلف در سامانه جامع معاملات
۱.۵.گزارش جلسات مشترک اداره کل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اجرای بند ۳ بخش حوزه مالی و اقتصاد شهری بخشنامه شهردار محترم تهران با عنوان «اقدامات شهرداری در راستای مقابله هماهنگ با ویروس کرونا» ابلاغی به شماره ۱۰/۵۰۷۹۴۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ مبنی بر «ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تکمیل فرایند امضای الکترونیک اسناد مالی و حذف فیزیکی آن» و همچنین در اجرای پروژه اولویت‌‌دار سطح الف «امضاء دیجیتال و احراز هویت کاربران و اصالت اسناد»
۱.۶.گزارش از اطلاع‌رسانی به پیمانکاران درخصوص راه‌اندازی وبسایت business.tehran.ir و معرفی راه‌های ارتباطی آنها با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت اعلام مشکلاتی که در انجام الکترونیکی معاملات با آن مواجه می‌شوند

۲.ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه
۲.۱.بخش‌نامه‌های ارسال‌شده به ذیحساب‌های مناطق و واحدهای تابعه شهرداری در خصوص غیرقانونی بودن ثبت هر نوع هزینه برای قراردادی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده باشد
۲.۲.ارائه گزارش از جلسات برگزار شده توسط کارگروه مربوطه (اداره کل امور مجامع) در خصوص ثبت باگردش اطلاعات قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات
۲.۳.اجباری شدن ثبت عامل هزینه در سامانه جامع مالی برای کلیه واحدهای تابعه و ایجاد کارتابل ذیحساب برای واحدهای تابعه در سامانه جامع مالی
۲.۴.بخشنامه‌ ارسال‌شده به ذیحساب‌های مناطق درخصوص طی شدن کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات تا آخرین مرحله و پرداخت به قراردادهای مناطق صرفا پس از ثبت کامل مراحل آنها در این سامانه
۲.۵.ارائه گزارش از فراخوانی کد قرارداد در سامانه کنترل پروژه از سامانه معاملات و عدم امکان ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه و همچنین عدم ثبت صورت وضعیت قرارداد در سامانه کنترل پروژه پیش از تکمیل مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات

۳.رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۳.۱. انتقال کامل اطلاعات سامانه قراردادها به سامانه جامع معاملات با هدف اصلاح اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۳.۲. گزارش از رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهایی که از ابتدا در سامانه جامع معاملات ثبت شده‌اند

۴. ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط

فایل PDF نامه

۱۲۶- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد پیرو صدوبیست‌وسومین جلسه این کمیته با موضوع پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی و با توجه به توافقات در جلسه مبنی بر انجام موارد صورتجلسه حداکثر تا هفته نخست بهمن ماه ۱۳۹۹، صدوبیست‌وششمین جلسه خود را روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارش مکتوب دقیق از اجرای بندهای زیر حداقل دو روز پیش از جلسه، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد:

۱. بارگذاری API از ثبت پیام، نشان دادن وضعیت پیام و بازخورد در سامانه ۱۳۷برای استفاده استارت آپ‌ها و کارآفرینان شهری در پورتال api.tehran.ir و اطلاع رسانی در خصوص آن در وبسایت تهران من و شبکه‌های اطلاع رسانی تهران هوشمند

۲. رفع ایرادات و نهایی شدن ثبت بازخورد در دو مرحله پیش از اتمام رسیدگی و پس از اتمام رسیدگی (پیگیری و بازخورد)، در دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ از طریق وبسایت تهران من و نمایش سابقه پیام برای شهروندان با رعایت موارد زیر:
۲.۱. پس از پایان رسیدگی به پیام ثبت‌شده،‌ از طریق ارسال پیامک به شهروند اطلاع‌رسانی شود که می‌تواند برای ثبت بازخورد خود به درگاه تهران من مراجعه نماید.
۲.۲. مطابق بند ۳ نودوهفتمین صورتجلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۰/۳۵۲۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱، حداقل فرصت یک ماهه ثبت بازخورد پس از اتمام رسیدگی برای تمامی پیام‌ها وجود داشته باشد.
۲.۳. قابلیت گزارش بازخوردهای سیستماتیک اخذ شده از درگاه تهران من در سامانه تحلیل فراهم شود.

۳. برطرف کردن مشکل وضعیت‌های پیام در دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ که الف) برای شهروند نامشخص و مبهم است یا ب) به جای نحوه رسیدگی به درخواست شهروند، وضعیت ارتباط با او را نشان می‌دهد و با توجه به ارسال توضیحات مورد نیاز برای شهروندان توسط سازمان بازرسی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، با در نظر گرفتن تمامی موارد پیوست صدوبیست و سومین صورتجلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

۴. انتشار داشبورد تعاملی نقشه‌های فراوانی موضوعات ۱۳۷ در سامانه شفافیت مطابق پیوست صدوچهاردهمین صورتجلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۰/۲۱۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

۵. جایگزینی فرم‌های جدید ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ و توضیحات متنی مرتبط با آن فرم‌ها برای راهنمایی شهروند با وضعیت فعلی ثبت پیام

۶. گزارش از انتشار پیشنهادهای انتقال داده شده به باهم که در سامانه ۱۸۸۸ ثبت شده‌اند با توجه به اعلام سازمان بازرسی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص اتصال سامانه ۱۸۸۸ و سامانه باهم با در نظر داشتن موارد زیر:
۶.۱. اضافه شدن متن توضیحی حین ثبت پیام در ۱۸۸۸ و کسب اجازه از شهروند جهت انتقال پیام ثبت‌شده از سامانه ۱۸۸۸ به سامانه باهم
۶.۲. پیامک اطلاع رسانی انتقال پیشنهاد به سامانه باهم پس از ثبت پیشنهاد
۶.۳. اطلاع رسانی در سامانه باهم در خصوص انتقال پیشنهادها از سامانه ۱۸۸۸

۷. اختیاری شدن انتخاب منطقه، موضوع و آدرس برای ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ و انتخاب منطقه در سامانه ۱۳۷ در صفحات ثبت پیام درگاه تهران من.

۸. ارتقا ۱۸۸۸ و ۱۳۷ در اپلیکیشن تهران من:
۸.۱. عملیاتی شدن ثبت بازخورد در سامانه‌های ۱۸۸۸ و ۱۳۷ در نسخه وب تهران من در به‌روزرسانی جدید اپلیکیشن تهران من و اطلاع رسانی به شهروند از طریق اطلاعیه (notification) پس از پایان رسیدگی به پیام ثبت‌شده جهت ثبت بازخورد
۸.۲. انطباق و به روزرسانی اپلیکیشن تهران من با همه تغییراتی که در ۱۸۸۸ و ۱۳۷ وبسایت تهران من اعمال شده است از جمله اختیاری بودن انتخاب موضوع، منطقه و ناحیه

۹. ارسال گزارش مکتوب از موارد زیر:
۹.۱. دستورالعمل تهیه‌شده برای گردش کار قابلیت ارجاع خودکار پیام‌های ۱۸۸۸ به مرجع سازمانی بالاتر (به نحوی که در این دستورالعمل مشخص باشد هر مرحله از گردش یک پیام، چه مدت زمان نیاز دارد و پس از پایان زمان مقرر و عدم پاسخگویی مسئول مربوطه، پیام باید به چه نهادی ارجاع گردد)
۹.۲. گزارش عملیاتی شدن ارجاع پیام‌های تکراری و مشابه ثبت شده در سامانه ۱۸۸۸ به واحد رسیدگی‌کننده به نحوی که در صورت ارجاع یک پیام، پیام‌های مشابه نیز به پیام اول پیوند داده شوند تا واحد رسیدگی‌کننده که پیام به او ارجاع داده شده است در جریان فراوانی تعداد پیام در یک حوزه مشخص قرار بگیرد و همچنین پاسخ به کلیه پیام‌های مشابه به صورت خودکار ارسال شده و بازخورد نیز از کلیه پیام‌های مشابه گرفته شود.
۹.۳. گزارش از بازخورد گیری انجام شده از شهروندان در درگاه تهران من برای دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به صورت فایل اکسل.

فایل PDF نامه

۱۲۵- پیگیری ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوبیست‌وپنجمین جلسه خود را روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰ با موضوع ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه و راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات، به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱. ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه
۱.۱. گزارش از اجباری شدن ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در مناطق شهرداری تهران در سامانه جامع مالی و همچنین گزارش از پرداخت‌های ثبت‌شده به تفکیک ردیف‌های بودجه و واحدهای اجرایی از دی ماه ۹۹ تا کنون
۱.۲. در صدوسیزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (صورتجلسه اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۰۱۱۲ مورخ ۹۹/۹/۹) مقرر شد کارگروه سامانه جامع مالی، در جلسات خود موضوع اجباری شدن ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در واحدهای تابعه شهرداری تهران را بررسی کرده و برای عملیاتی شدن ثبت این اطلاعات راه‌حل‌هایی از جمله ثبت موقت اطلاعات پرداخت روی ردیف‌ بودجه بر مبنای بودجه ابلاغی تا زمان تبادل موافقت‌نامه‌ها و دیگر راه‌حل‌های مشابه ارائه نماید به گونه‌ای که حداکثر تا پایان آذرماه ۹۹، ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران اجباری شده باشد. گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص ارائه گردد.

۲. راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات
در صدوسیزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مقرر شد اداره کل خزانه‌داری جلسات کارگروه راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات را با حضور نمایندگان آن اداره کل، اداره کل مالی و اموال، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر تهران به‌صورت منظم برگزار کند و نقشه راه و زمان‌بندی راه‌اندازی این سامانه را مطابق با الزامات ماده ۳۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران تهیه کرده و تا پایان آذرماه ۹۹ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. گزارش جلسات برگزارشده و همچنین نقشه راه و زمان‌بندی راه‌اندازی سامانه ارائه گردد.

۳. گزارش از نحوه ثبت ردیف درآمدی وام دریافتی از بانک‌ها و تسهیلات در سامانه جامع مالی

فایل PDF نامه

۱۲۴- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوبیست‌وچهارمین جلسه خود را با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲:۱۵ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱.گزارش کلیه معاملات دی‌ماه مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به تفکیک منطقه، نوع معامله (مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مزایده و استعلام بها)، حوزه مورد معامله، امضای الکترونیکی یا غیرالکترونیکی صورتجلسه

۲.گزارش مناقصات الکترونیکی برگزارشده در مناطق منتخب و دریافت و بازگشایی پاکت‌های الف و ب به صورت الکترونیکی

۳.ارائه گزارش از میزان پیشرفت بارگذاری فهارس بهای حوزه‌های فنی و عمران و خدمات شهری در سامانه جامع معاملات و صورتجلسات این دو حوزه که به‌صورت الکترونیکی تولید شده‌اند

۴.ارائه نتایج جلسات کارگروه مشترک اداره کل مالی و اموال و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص بررسی مراحل اجرای امضای الکترونیکی اسناد مالی در اجرای بند ۳ بخش حوزه مالی و اقتصاد شهری بخشنامه شهردار محترم تهران با عنوان «اقدامات شهرداری در راستای مقابله هماهنگ با ویروس کرونا» ابلاغی به شماره ۱۰/۵۰۷۹۴۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۱ مبنی بر «ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تکمیل فرایند امضای الکترونیک اسناد مالی و حذف فیزیکی آن» و همچنین در اجرای پروژه اولویت‌‌دار سطح الف «امضاء دیجیتال و احراز هویت کاربران و اصالت اسناد»

۵.راه‌اندازی راه ارتباطی پیمانکاران با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت اعلام مشکلاتی که در انجام الکترونیکی معاملات با آن مواجه می‌شوند در قالب شماره ۵-۱۳۷

فایل PDF نامه

۱۲۳- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
پیرو صدودهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با موضوع پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی و با توجه به این که بسیاری از موارد مورد توافق، اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۱۷۱۸۳ مورخ ۹۹/۰۷/۲۹ هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده‌اند، خواهشمند است ضمن ارسال گزارش مکتوب دقیق از اجرای بندهای زیر به کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در صدوبیست‌وسومین جلسه این کمیته که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید:

۱. مسائل مرتبط با سامانه ۱۳۷
۱.۱. بارگذاری API از ثبت پیام، پیگیری و بازخورد در سامانه ۱۳۷برای استفاده استارت آپ‌ها و کارآفرینان شهری
۲.۱. اضافه کردن توضیحات در مورد وضعیت‌های پیام که ممکن است برای شهروند مبهم باشد و بازنویسی این وضعیت‌ها چنان که مواردی مانند «غیرقابل ارجاع»، «عدم برقراری ارتباط» به عنوان وضعیت نهایی پیام به شهروند نمایش داده نشود و از وضعیت‌هایی مانند «عدم تایید کارشناس» و «عدم تایید ناظر» ابهام‌زدایی شود
۳.۱ . اجرایی شدن بازخورد در دو مرحله پیگیری رسیدگی و اتمام رسیدگی در سامانه‌ی ۱۳۷ در اپلیکیشن و وبسایت تهران من و افزودن توضیحات لازم برای شهروندان
۴.۱. انتشار نقشه‌های برخط تعاملی موضوعی ۱۳۷ مطابق پیوست صورتجلسه صدوچهاردهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۱۴۷۲ مورخ ۹۹/۰۹/۲۶
۵.۱. ارتقای ۱۳۷در اپلیکیشن تهران من با توجه به تغییرات در وبسایت تهران من
۶.۱. گزارش نتایج بازخورد سیستماتیک از پیام‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۹ از درگاه تهران من

۲. مسائل مرتبط با سامانه ۱۸۸۸
۱.۲. به‌روزرسانی فرم ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ در اپلیکیشن و وبسایت تهران من
۲.۲. اجرایی شدن بازخورد در دو مرحله پیگیری رسیدگی و اتمام رسیدگی در سامانه‌ی ۱۸۸۸ در اپلیکیشن و وبسایت تهران من و افزودن توضیحات لازم برای شهروندان
۳.۲. افزودن توضیحات برای شهروندان در مورد وضعیت‌های پیام از جمله «خاتمه رسیدگی» و «عدم امکان ارجاع»
۴.۲. گزارش از پیشنهادهایی که تا کنون به سامانه باهم انتقال داده شده با ذکر جزئیات پیشنهادها و رویه انتقال پیشنهاد
۵.۲. ارزیابی و گزارش از نحوه عملیاتی کردن رسیدگی به پیام‌های تکراری و ارجاع خودکار پیام به مرجع بالاتر در سامانه ۱۸۸۸
۶.۲. اختیاری کردن انتخاب موضوع، منطقه و آدرس در فرم ثبت پیام
۷.۲. بارگذاری سامانه ۱۸۸۸ در اپلیکیشن تهران من و انجام تغییرات با توجه به وبسایت تهران من
۸.۲. گزارش نتایج بازخورد سیستماتیک از پیام‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۹ از درگاه تهران

فایل PDF نامه

۱۲۲- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوبیست‌ودومین جلسه خود را با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:
۱.گزارش از معاملاتی که از تاریخ ۹۹/۱۰/۱۰ صورتجلسه آنها به صورت الکترونیکی امضا شده است به تفکیک نوع معامله (مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مزایده و استعلام بها)
۲.اعلام مناطقی که به انتخاب اداره کل حقوقی باید مناقصات را به‌صورت تمام الکترونیک برگزار کرده و پاکت‌های الف و ب را الکترونیکی دریافت نمایند و اعلام مناقصاتی که تا پایان دی‌ماه توسط این مناطق به‌ شکل تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد
۳.ارائه زمان‌بندی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از بارگذاری فهارس بهای خدمات و فرمول‌های محاسبه برای الکترونیک کردن صورتجلسات کمیسیون ماده ۱۳ در حوزه خدمات شهری در سامانه جامع معاملات
۴.گزارش از آگهی‌های منتشرشده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برای برگزاری تمام‌الکترونیکی و همچنین مناقصات برگزارشده در این سازمان به‌صورت تمام‌الکترونیکی
۵.اقدامات معاونت مالی و اقتصاد شهری درخصوص هماهنگی با واحدهای درون شهرداری مانند ذیحساب‌ها برای پذیرش اسناد به صورت الکترونیکی و هماهنگی با نهادهای بیرون شهرداری مانند سازمان امور مالیاتی با هدف امضای الکترونیکی صورت‌وضعیت پیمان‌کاران
۶.گزارش از انجام تغییرات مورد نیاز در وبسایتbusiness.tehran.ir
۷.گزارش از ارسال پیامک توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اطلاع‌رسانی به کلیه پیمانکاران شهرداری درباره لزوم دریافت توکن و استفاده از امضای دیجیتال برای برگزاری الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران
۸.گزارش از اقدامات صورت‌گرفته درخصوص ایجاد امکان ارتباط سریع مناطق، واحدهای تابعه و پیمانکاران جهت اعلام مشکلاتی که در انجام الکترونیکی معاملات با آن مواجه می‌شوند، مانند درنظر گرفتن تلفن پشتیبانی

فایل PDF نامه

۱۲۱- پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست
جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

باسلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوبیست‌ویکمین جلسه این کمیته را با موضوع پیگیری ثبت و انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱. آخرین وضعیت پیاده‌سازی و اعمال فرمول محاسبه و تحلیل ایمنی ساختمان‌ها شهر تهران (تحلیل ریسک) در سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران

۲. وضعیت پیشرفت راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران

۳. وضعیت ارسال اطلاعات آخرین بازدید و آخرین اقدام قانونی در خصوص ۳۵۰۰ ساختمانی که تا انتهای آبان ماه اطلاعات آنها توسط سازمان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی جمع‌آوری شده بود و ارسال آن به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴. وضعیت جمع‌آوری و ارسال اطلاعات سایر ساختمان‌ها براساس جدول زمان‌بندی ارائه شده توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی (ماهیانه ۲۰۰۰ ساختمان مطابق با پیوست نامه شماره ۱۶۰/۱۹۹۶۶ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵)

فایل PDF نامه

۱۲۰- پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوبیستمین جلسه خود را با موضوع پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۲ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱. ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری
۱.۱. ارائه گزارش از اقدامات اداره کل حقوقی و اداره کل مالی و اموال درخصوص ثبت بدون گردش قراردادها در سامانه جامع معاملات
۱.۲. ارائه گزارش از قراردادهایی که از نیمه آذر ماه ۹۹ به‌صورت بدون گردش در سامانه جامع معاملات ثبت شده‌اند
۱.۳. ارائه گزارش از گلوگاه تعیین‌شده در زیرسیستم حسابداری برای الزام ثبت باگردش قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات
۱.۴. ارائه گزارش اداره کل امور مجامع درخصوص گردش‌ قرارداد واحدهای تابعه که برای اعمال در سامانه جامع معاملات به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شده و گزارش از واحدهای تابعه‌ای که از این پس نمی‌توانند قراردادهای خود را به‌صورت بدون گردش ثبت نمایند
۲. رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۳. ثبت و انتشار قراردادهای متوسط

فایل PDF نامه

۱۱۹- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدونوزدهمین جلسه خود را با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۰۷ ساعت ۱۲ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر به در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱. ارائه گزارش از آمادگی ۱۰ منطقه منتخب برای برگزاری آزمایشی مناقصه تمام‌الکترونیکی
۲. ارائه گزارش از آمادگی معاونت خدمات شهری برای برگزاری آزمایشی مناقصه تمام‌الکترونیکی
۳. متن نهایی آگهی مناقصات درخصوص برگزاری الکترونیکی معاملات و دریافت همزمان مستندات به‌صورت فیزیکی و الکترونیکی
۴. گزارش از مناقصات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که صورتجلسات آنها به‌صورت الکترونیکی امضا شده‌اند
۵. گزارش از آگهی‌های مناقصات منتشرشده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ شیوه تمام الکترونیکی
۶. ارائه برنامه زمان‌بندی اجرای کامل مصوبه انجام الکترونیکی اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری برای مناطق ۲۲ گانه

فایل PDF نامه

۱۱۸- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوهجدهمین جلسه خود را با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران، روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۱۲ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از اقدامات زیر در جلسه ارائه گردد:
۱. گزارش از نحوه اخذ توکن و راه‌اندازی امضای دیجیتال
۱.۱. تعداد واجدین شرایط (تعداد اعضای کمیسیون) جهت اخذ توکن و راه اندازی امضای الکترونیک در هر منطقه
۱.۲. تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و دریافت‌کنندگان کد پیگیری، دریافت‌کنندگان گواهی امضای دیجیتال و توکن به تفکیک مناطق
۱.۳. درصد پیشرفت فرایند در هر منطقه
۲. ارائه برنامه مناقصات کلیه مناطق تا پایان دی ماه
۳. مناقصات آزمایشی که در ده منطقه به‌صورت الکترونیکی انجام شده است به تفکیک منطقه، موضوع مناقصه و تعداد شرکت‌کننده
۴. مناقصه آزمایشی که به‌صورت تمام‌الکترونیکی (امضای الکترونیکی اسناد، بارگذاری و بازگشایی الکترونیکی پاکت‌ها) در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شده است
۵. ابلاغیه‌های رسمی به پیمانکاران در خصوص الزامی شدن امضای الکترونیکی و لزوم دریافت توکن

فایل PDF نامه

۱۱۷- پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد با هدف پیگیری اجرای توافقات صدویازدهمین جلسه این کمیته (صورتجلسه اعلامی در نامه به شماره ۱۶۰/۱۹۶۳۳ مورخ ۹۹/۰۸/۲۹)، صدوهفدهمین جلسه خود را با موضوع پیگیری اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص شفافیت مالی، روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲ به‌صورت مجازی برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارش پیشرفت اجرای موارد زیر به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:
۱. ثبت با گردش قراردادهای واحدهای تابعه شهرداری در سامانه جامع معاملات
۲. رفع ایرادات و نواقص اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف
۳. ثبت و انتشار قراردادهای متوسط
۳.۱. پیشرفت ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط از شهریور ۹۶ تا مهر ۹۹
۳.۲. گزارش از وضعیت اطلاعات قراردادهای متوسط که تا کنون در سامانه جامع معاملات ثبت‌ شده شامل تعداد قراردادها به تفکیک واحدهای سازمانی، فیلدهای تکمیل‌شده و نواقص اطلاعاتی
۴. انتشار برخط اطلاعات ماهانه درآمد و هزینه

فایل PDF نامه

۱۱۶- پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوشانزدهمین جلسه خود را با موضوع پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی معاملات در شهرداری تهران، روزسه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲ به‌صورت مجازی برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از اقدامات زیر در جلسه ارائه گردد:
۱. گزارش از مناقصاتی که تاکنون به‌صورت الکترونیکی انجام‌شده شامل مواردی نظیر دریافت اسناد و پاکت الف و ب به‌صورت الکترونیکی و امضای الکترونیکی
۲. گزارش عملیاتی شدن امضای الکترونیکی و حذف اسناد فیزیکی در مناقصات و مزایدات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳. برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی سامانه جامع معاملات در مناطق ۲۲گانه و واحدهای تابعه شهرداری تهران برای برگزاری تمام‌الکترونیکی مناقصات و مزایدات

فایل PDF نامه

۱۱۵- شفافیت معاملات ملکی و تهاترها در شهرداری تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام
ضمن ابراز نارضایتی از عدم حضور مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ (دعوت‌نامه شماره ۱۶۰/۱۹۵۳۸ مورخ ۹۹/۰۸/۲۸) با وجود هماهنگی‌های پیشین، کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوپانزدهمین جلسه خود را با موضوع شفافیت معاملات ملکی و تهاترها روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲ به‌صورت مجازی برگزار نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مدیرعامل محترم سازمان املاک و مستغلات و مدیرکل محترم امور مالی و اموال ضمن حضور در این جلسه، گزارشی از موارد زیر را در جلسه کمیته ارائه نمایند:

ثبت و انتشار اطلاعات قراردادهای ملکی
در صدوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (صورتجلسه اعلامی به شماره ۱۶۰/۱۴۲۷۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۱) مقرر شد تا پایان شهریورماه ۹۹ فیلدهای اطلاعاتی معاملات ملکی که در سامانه معاملات ثبت شده‌اند از ابتدای سال ۹۸ منتشر گردد اما این اطلاعات هنوز منتشر نشده است. ضروری است گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ ارائه شود.
در صدوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مقرر شد موارد اطلاعاتی معاملات ملکی که در اثر اختیاری و اجباری شدن متناوب و مکرر آنها در سامانه معاملات برای همه قراردادهای ملکی موجود نیست، تا پایان شهریور ماه ۹۹ تکمیل شود. گزارش دقیقی از میزان ثبت این اطلاعات در جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ ارائه شود.

انتشار حواله‌ها
با تشکر از اقدامات انجام‌شده در خصوص انتشار اطلاعات حواله‌‌ها و با توجه به اینکه این اقدام در آخرین مراحل خود قرار دارد (نامه شماره ۱۶۰/۱۸۴۷۵ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴)، معاونت مالی و اقتصاد شهری برنامه خود را برای انتشار انواع دیگر تهاترها مانند تهاتر با ملک و تهاتر با حق‌السهم پروژه‌های مشارکتی ارائه نماید.

فایل PDF نامه

۱۱۴- پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار شهر هوشمند و احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

به دلیل لغو جلسه ۱۱۲، بررسی موضوعات آن به جلسه ۱۱۴ موکول شد.

۱۱۳- پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوسیزدهمین جلسه خود را با موضوع پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران روز یکشنبه ۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۳۰ به‌صورت مجازی برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱.ثبت و انتشار اطلاعات قراردادهای ملکی

۱.۱. در صدوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (صورتجلسه اعلامی به شماره ۱۶۰/۱۴۲۷۶ مورخ ۹۹/۰۷/۰۱) مقرر شد تا پایان شهریورماه ۹۹ فیلدهای اطلاعاتی معاملات ملکی که در سامانه معاملات ثبت شده‌اند از ابتدای سال ۹۸ منتشر گردد اما این اطلاعات هنوز منتشر نشده است. ضروری است گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ ارائه شود.

۱.۲. در صدوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مقرر شد موارد اطلاعاتی معاملات ملکی که در اثر اختیاری و اجباری شدن متناوب و مکرر آنها در سامانه معاملات برای همه قراردادهای ملکی موجود نیست، تا پایان شهریور ماه ۹۹ تکمیل شود. گزارش دقیقی از میزان ثبت این اطلاعات در جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ ارائه شود.

۲. انتشار حواله‌ها

با تشکر از اقدامات انجام‌شده در خصوص انتشار اطلاعات حواله‌‌ها و با توجه به اینکه این اقدام در آخرین مراحل خود قرار دارد (نامه شماره ۱۶۰/۱۸۴۷۵ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴)، معاونت مالی و اقتصاد شهری برنامه خود را برای انتشار انواع دیگر تهاترها مانند تهاتر با ملک و تهاتر با حق‌السهم پروژه‌های مشارکتی ارائه نماید.

۳. ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه راه اندازی بازار آنلاین تهاتر

در توافقات پیشین با اداره کل خزانه‌داری (نامه شماره ۱۶۰/۱۶۹۴۳ مورخ ۹۹/۰۷/۲۷) مقرر شده بود حداکثر تا پایان مهرماه ۹۹، پیش‌نویس آیین‌نامه راه اندازی بازار آنلاین تهاتر به همراه گزارش توجیهی آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد. با وجود گذشت زمان از موعد توافق‌شده، این پیش‌نویس به شورای شهر ارسال نشده است؛ لذا ضروری است در جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ این پیش‌نویس ارائه گردد.

۴. در صدونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (صورتجلسه اعلامی به شماره ۱۶۰/۱۶۹۴۳ مورخ ۹۹/۰۷/۲۷) مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته نقشه راه راه‌اندازی کامل و ارتقاء سامانه مدیریت بدهی و مطالبات مطابق با الزامات ماده ۳۱ برنامه سوم توسعه شهر تهران در خصوص این سامانه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد. با وجود گذشت زمان از موعد توافق‌شده، این نقشه راه به شورای شهر ارسال نشده است؛ لذا ضروری است در جلسه مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ این گزارش ارائه گردد.

۵. گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از سامانه جامع مالی حاوی اطلاعات ثبت‌شده پرداخت روی ردیف بودجه به تفکیک مناطق و واحدهای تابعه به نحوی که در این گزارش مشخص باشد چه درصدی از موارد زیر در این سامانه ثبت می‌شود:

۵.۱. کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از طرف خزانه‌داری به مناطق ۲۲گانه و کلیه واحدهای تابعه در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ به تفکیک واحد اجرایی

۵.۲. ریز کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از طرف منطقه به تفکیک زیر در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ (مشخص شود کدام‌یک از پرداخت‌ها دارای کد تامین اعتبار و کد بودجه بوده و امکان اتصال به ردیف بودجه را دارند و کدامیک فاقد این اطلاعات هستند)

  • ریز پرداخت‌های قبل از هزینه
  • ریز پرداخت‌های حین هزینه
  • ریز پرداخت‌های بعد از هزینه
  • ریز پرداخت‌ها بابت دیون سنوات گذشته

فایل PDF نامه

۱۱۲- پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار شهر هوشمند و احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدودوازدهمین جلسه خود را جهت پیگیری مصوبات پیشین و حول موضوعات پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار سطح الف شهر هوشمند (برنامه‌های شهروند و خدمات دیجیتالی و تحول دیجیتالی در شهرداری تهران) و احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران و به شرح ذیل روز سه‌شنبه ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۳۰ به صورت مجازی برگزار نماید.

۱. پلتفرم خدمات شهروندی
۱/۱. سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به دلیل قدیمی‌ بودن،‌ پویایی لازم برای به‌روزسانی‌ها و ارتقاهای مورد نیاز را ندارند اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام‌شده تا کنون نسبت به طراحی مجدد این سامانه‌ها یا ارتقای سیستم‌های موجود اقدامات لازم صورت نگرفته است تا جایی که نماینده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در صدودهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ عنوان کردند این پروژه از اولویت‌های این سازمان خارج شده است. این در حالی است که درگاه جامع خدمات شهروندی و ارتقای سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، ذیل برنامه شهروند و خدمات دیجیتالی از پروژه‌های با اولویت سطح الف تهران هوشمند است و راه‌اندازی درگاه واحد شهروندی جزء برنامه عملیاتی اولویت‌محور و تحقق‌پذیر مبتنی بر برنامه سوم توسعه شهر تهران است.
۱/۲. درگاه جامع خدمات شهروندی (تهران من): برنامه افزودن خدمات به درگاه جامع خدمات شهروندی، شفاف کردن مقررات درگاه برای شهروندان از جمله ارائه توضیحات به ایشان درباره مواردی هم مانند حریم خصوصی، مقررات به اشتراک گذاری داده با شخص ثالث و مقررات استرداد وجه از کیف پول شهروندی

۲. داده باز و به اشتراک گذاری داده
۲/۱. سند حکمروایی داده: بررسی سند حکمروایی داده پیوست نامه شماره ۲۵۰/ ۵۵۳۷۰۰۷ مورخ ۹۹/۰۶/۱۵ (مواردی که در صدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۱۰۴۰۲ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ مورد توافق قرار گرفته بودند، به طور کامل در این نسخه اعمال نشده است و این موضوع به کارشناسان مرتبط مرکز آمار و رصد شهری انتقال داده شده است و در پیوست نیز آمده است.)
۲/۲. درگاه تبادل خدمات داده محور: دستورالعمل شرکت‌های کارگزار اعطای داده و سرویس برای تسهیل خدمت رسانی به شهروندان (مطابق صدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند این دستورالعمل باید تا پایان مردادماه به کمیته شفافیت ارسال می‌شد) و شفافیت در روند اعطای داده و سرویس برای شهروندان از نظر زمانی و رویه‌ای با در نظر گرفتن اعطای رایگان سرویس‌هایی که از آن‌ها استفاده غیرتجاری خواهد شد.
۲/۳. برنامه به‌روزرسانی و استانداردسازی سایت داده نما از جمله ایجاد مقررات برای بسامد بارگذاری و به روزرسانی داده‌ها، افزودن فراداده تمامی مجموعه داده‌های موجود در وبسایت و بارگذاری کاتالوگ داده‌های موجود در وبسایت داده نما
۲/۴. امکان‌سنجی انتشار داده‌های داشبورد‌های سامانه‌ تحلیل شهرداری تهران و ارتقا کیفیت و به‌روز رسانی آنها
کلیه گزارش‌های جلسات کمیته تعامل پذیری داده (مطابق صدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند این گزارش‌ها باید تا پایان مردادماه به کمیته شفافیت ارسال می‌شد)

۳. ارائه گزارش از پیشرفت سایر پروژه‌های اولویت دار شهر هوشمند با تاکید بر پروژه‌های سطح الف، پیوست صورتجلسه نود و نهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلامی به شماره ۱۶۱/ ۴۷۶۴ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ (مطابق صدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند این گزارش باید تا پایان مردادماه به کمیته شفافیت ارسال می‌شد)

۴. احکام حوزه هوشمندسازی برنامه سوم توسعه شهر تهران
رفع ابهام گزارش ارسالی شماره ۱۶۰/۹۷۳۵ مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ مطابق پیوست شماره دو صدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (مطابق صدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند این گزارش باید تا پایان مردادماه به کمیته شفافیت ارسال می‌شد)

لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه از طریق لینک ارسال‌شده، دستور فرمایید گزارش مکتوبی از اجرای موارد فوق به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد.

فایل PDF نامه

۱۱۱- پيگيری شفافيت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
با توجه به لغو جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۰ به دلیل محدودیت‌های شیوع کرونا و توصیه اکید ریاست محترم شورا نسبت به ضرورت کاهش حضور و تردد افراد در شورای شهر، صدویازدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۱۸۲۵۰ مورخ ۹۹/۸/۱۱) روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد. خواهشمند است از طریق لینک ارسال‌شده در این جلسه حضور به هم رسانید.

فایل PDF نامه صدویازدهمین جلسه (لغوشده)

فایل PDF نامه جلسه جایگزین

فایل PDF نامه تشکیل جلسه به صورت مجازی

۱۱۰- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدودهمین جلسه خود را با موضوع پیگیری توافقات پیشین درخصوص ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ساعت ۱۲:۳۰ در محل تالار الغدیر واقع در ساختمان شماره ۲ شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارش مکتوب موارد زیر به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال گردد:
۱. بازطراحی سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و درگاه جامع خدمات شهروندی
سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به دلیل قدیمی‌بودن،‌ پویایی لازم برای به‌روزسانی‌ها و ارتقاهای مورد نیاز را ندارند اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام‌شده تا کنون نسبت به طراحی مجدد این سامانه‌ها یا ارتقای سیستم‌های موجود اقدامات لازم صورت نگرفته است. این در حالی است که درگاه جامع خدمات شهروندی و ارتقای سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، ذیل برنامه شهروند و خدمات دیجیتالی از پروژه‌های با اولویت سطح الف تهران هوشمند است و راه‌اندازی درگاه واحد شهروندی جزء برنامه عملیاتی اولویت‌محور و تحقق‌پذیر مبتنی بر برنامه سوم توسعه شهر تهران است

۲. بازخورد و ارتباط میان شهروندان با سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸
۲.۱. اضافه کردن توضیحات در مورد وضعیت‌های پیام که ممکن است برای شهروند مبهم باشد و بازنویسی این وضعیت‌ها چنان که مواردی مانند «غیرقابل ارجاع»، «عدم برقراری ارتباط» به عنوان وضعیت نهایی پیام به شهروند نمایش داده نشود و از وضعیت‌هایی مانند «عدم تایید کارشناس» و«عدم تایید ناظر» ابهام‌زدایی شود
۲.۲. اجرایی شدن بازخورد در دو مرحله پیگیری رسیدگی و اتمام رسیدگی در سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ با توجه به گذشت بیش از شش ماه از توافق مطابق صورتجلسه نودوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۰/۳۵۲۱۹ مورخ ۹۸/۱۲/۱۱
۳. ثبت پیام در سامانه ۱۳۷ درگاه تهران من
۳.۱. تغییر ادبیات دسته‌بندی‌های موضوعی سامانه ۱۳۷با هدف اینکه انتخاب از میان آن‌ها برای شهروند آسان باشد، مطابق با صورتجلسات نودوهفتمین و صدودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند
۳.۲. اختیاری کردن انتخاب موضوعات برای شهروندان در مرحله ثبت پیام
۴. سامانه ۱۸۸۸
۴.۱. به‌روزرسانی فرم ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ مطابق صورتجلسه صدودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شماره ۱۶۰/۹۰۸۴ مورخ ۹۹/۰۵/۰۴
۴.۲. وضعیت انتقال پیشنهادهای ثبت شده شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ به سامانه باهم
۴.۳. وضعیت رسیدگی به پیام‌های تکراری و ارجاع خودکار پیام به مرجع بالاتر در سامانه ۱۸۸۸ مطابق صورتجلسه صدودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند
۵. انتشار داده‌های ۱۸۸۸ و ۱۳۷
انتشار داده‌های خام و جدول اطلاعات ۱۸۸۸ و نقشه‌های موضوعی۱۳۷ روی وبسایت شفاف مطابق صورتجلسه صدودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند
۶. صورتجلسات کارگروه‌های ارتقای ۱۳۷ و ۱۸۸۸
ارسال تمامی صورتجلسات کارگروه‌های ارتقای ۱۳۷ و ۱۸۸۸ که تا کنون با حضور نمایندگان سازمان بازرسی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شده است

فایل PDF نامه

۱۰۹- ثبت پرداخت روی ردیف بودجه

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای مظاهریان
معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد پیرو صدوهفتمین جلسه این کمیته که مورخ ۹۹/۰۶/۲۵ برگزار شد و مدیرکل خزانه‌داری علیرغم هماهنگی قبلی در آن حضور نداشتند، صدونهمین جلسه خود را روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ با سه موضوع زیر برگزار نماید:
۱. ثبت و انتشار اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه
در توافقات پیشین با اداره کل خزانه‌داری و با توجه به موفقیت‌آمیز بودن پایلوت ثبت پرداخت روی ردیف بودجه در منطقه ۹، مقرر شده بود حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد در همه مناطق پرداخت بودجه جاری روی ردیف بودجه ثبت شود. همچنین مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو هفته با برگزاری جلسات کارشناسی، راهکارهای لازم برای ثبت پرداخت روی ردیف بودجه‌های عمرانی و دیون نیز استخراج شده و گزارش آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود (بند د صورتجلسه صدویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۸۵۴۹ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹). با وجود گذشت زمان از موعد توافق‌شده، گزارش اقدامات صورت‌گرفته به شورای شهر ارسال نشده است؛ لذا در جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ ضروری است گزارش اقدامات انجام‌شده در جهت اجرای این توافقات ارائه شود.
۲. راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر
در توافقات پیشین با اداره کل خزانه‌داری مقرر شده بود حداکثر تا ۱۵ مردادماه ۹۹، پیش‌نویس آیین‌نامه راه اندازی بازار آنلاین تهاتر به همراه گزارش توجیهی آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد. با وجود گذشت زمان از موعد توافق‌شده، این پیش‌نویس به شورای شهر ارسال نشده است؛ لذا در جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ ضروری است گزارش اقدامات انجام‌شده در جهت اجرای این توافقات ارائه شود.
۳. گزارش راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات
لذا خواهشمند است دستور فرمایید مدیرکل محترم خزانه‌داری، مدیرکل محترم مالی و اموال و مدیرکل برنامه و بودجه در این جلسه که روز یک‌شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰ در محل سالن الغدیر واقع در طبقه دوم ساختمان شماره ۲ شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود حضور به هم رسانند.

فایل PDF نامه

۱۰۸- پیگیری شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی

جناب آقای مهندس گلپایگانی
معاون محترم معماری و شهرسازی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در نظر دارد پیرو صدمین جلسه این کمیته (صورتجلسه اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۷۷۶۳ مورخ ۹۹/۰۴/۲۲)، صدوهشتمین جلسه خود را با موضوع پیگیری شفافیت و شهر هوشمند در حوزه شهرسازی برگزار نماید. لذا خواهشمند است در این جلسه که روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۲:۳۰ در محل سالن کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری واقع در طبقه منفی یک ساختمان شماره دو شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌گردد حضور به هم رسانید. موضوعات مورد بررسی در این جلسه به شرح ذیل خواهد بود.
۱.ارتقای خدمات شهرسازی تهران من با رویکرد شهروندسپاری
۲.ایجاد امکان احراز هویت غیرحضوری در تهران من همانند سامانه سجام
۳.کلیه خدمات حضوری ارائه‌شده توسط دفاتر خدمات الکترونیک که نیازمند کدملی است از طریق حساب شهروندی تهران من انجام شود و این عمل به منزله احراز هویت قلمداد شود از جمله فعال‌سازی حساب شهروندی برای پرونده‌های جاری شهرسازی
۴.صدور مفاصا حساب آنی در سامانه تهران من
۵.غیرحضوری شدن کامل تشکیل پرونده و گواهی پایان کار آپارتمانی
۶.صحت سنجی و اعتبار سنجی مدارک شهرسازی با درج بارکد اعتباری (QR)
۷.انتشار آن دسته از موارد اطلاعاتی ذکر شده در مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲ که همچنان منتشر نشده است، مانند عوارض صدور پروانه شامل جدول دقیق محاسبه، شیوه محاسبه و جزئيات نحوه پرداخت

فایل PDF نامه

۱۰۷- پیگیری اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص شفافیت مالی

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضر هستید در صدویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ برگزار شد (صورتجلسه اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۸۵۴۹ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹)، توافق شد اطلاعات قراردادهای ملکی از ابتدای سال ۹۸، حداکثر تا انتهای تیرماه روی وبسایت شفاف منتشر شود. متاسفانه علیرغم تذکرهای مکرر مبنی بر لزوم پایبندی به توافقات حاصل‌شده در خصوص اجرای مصوبات شورای شهر، بعضا کارشکنی‌های بدنه شهرداری موجب به تعویق افتادن اجرای توافقات جلسات و مصوبات قانونی شورای شهر می‌شود. در خصوص انتشار اطلاعات قراردادهای ملکی نیز، اجباری و اختیاری شدن متناوب فیلدهای اطلاعاتی در سامانه معاملات باعث شده است برخی از فیلدها در همه قراردادهای ملکی ثبت نشده باشند. ضمن لزوم رسیدگی به این سرپیچی‌های رخ داده، ضروری است فیلدهای اطلاعاتی مساحت، جانمایی، مستندات قرارداد (اعم از صورتجلسه کمیسیون معاملات، اسناد ارزیابی ملک، توافقنامه، شرح خدمات)، اظهار نظرات جهت ارزیابی ملک، نوع ملک (نیازمند ایجاد در سامانه)، تاریخ و آراء و اعضای کمیسیون (نیازمند اصلاح) و موضوع (نیازمند اصلاحات) حداکثر تا انتهای تابستان ۹۹ برای همه قراردادها تکمیل شود. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید ظرف مدت یک هفته موارد اطلاعاتی زیر برای قراردادهای ملکی (اعم از فروش، تملک، اجاره و استیجاره) از ابتدای سال ۹۸ روی وبسایت شفاف منتشر شود:
۱. واحد اجرایی،
۲. ماهیت (هزینه‌ای/درآمدی)،
۳. محدوده ملک‌ (ناحیه)،
۴. نحوه اجرا،
۵. تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ شروع قرارداد، تاریخ پایان قرارداد،
۶. مبلغ نهایی قرارداد (در مورد قراردادهای اجاره و استیجاره، علاوه بر مبلغ کلی، اجاره بهای ماهانه منتشر شود)
همچنین کمیته شفافیت در نظر دارد با هدف پیگیری اجرای توافقات صدویکمین جلسه این کمیته، صدوهفتمین جلسه خود را با موضوع پیگیری اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص شفافیت مالی، روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ در محل سالن شیبانی واقع در طبقه اول ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارش پیشرفت اجرای موارد زیر که در صدویکمین جلسه شفافیت و شهر هوشمند مورد توافق قرار گرفته بود، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:
۱. اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۵۴۸۰ مورخ ۹۷/۰۳/۰۲
۱.۱. انجام تمام‌الکترونیکی کلیه معاملات شهرداری تهران شامل ارسال الکترونیکی اسناد معاملات، دریافت و بازگشایی تمام الکترونیکی پاکات
۱.۲. ثبت با گردش قراردادها در مناطق شهرداری تهران
۱.۳. ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری تهران
۱.۴. رفع ایرادات مربوط به ثبت قراردادها و انتشار آنها روی وبسایت شفاف
۱.۵. ثبت باگردش قراردادهای متوسط
۱.۶. انتشار حواله‌ها
۲. راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر
۳. انتشار برخط درآمد و هزینه ماهانه
۴. ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه

فایل PDF نامه

۱۰۶- پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه منابع انسانی

جناب آقای مظاهریان
سرپرست محترم معاونت توسعه منابع انسانی

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد پیرو جلسات پیشین این کمیته (صورتجلسه پنجاهمین جلسه به شماره ۱۶۰/۳۳۲۴۶ مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ و صورتجلسه شصت و هفتمین جلسه به شماره ۱۶۰/۳۱۲۳ مورخ ۹۸/۰۲/۱۶) و مکاتبات انجام‌شده با معاونت توسعه منابع انسانی (نامه‌های شماره ۱۶۱/۲۹۰۴۹ مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ و ۱۶۱/۸۶۷۴ مورخ ۹۹/۰۴/۳۰ که بدون پاسخ مانده است) صدوششمین جلسه خود را با موضوع «پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه منابع انسانی» روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۳۰ در محل سالن شیبانی واقع در طبقه اول ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از موارد زیر به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:
۱. اتصال سامانه‌های جامع منابع انسانی و مالی
۲. انتشار برخط اطلاعات مدیران شهرداری روی وبسایت شفاف
۳ . اصلاح و تکمیل اطلاعات کارکنان شهرداری تهران
۴. چگونگی ثبت احکام ماموریت کارکنان در سامانه جامع منابع انسانی و اتصال این سامانه به سامانه سفرهای خارجی

فایل PDF نامه

۱۰۵- بررسی تحقق داده‌باز در شهرداری تهران و پیشرفت احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران

جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد یکصدوپنجمین جلسه این کمیته را با موضوع «بررسی تحقق داده‌باز در شهرداری تهران و پیشرفت احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران» برگزار نماید. لذا خواهشمند است در این جلسه که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰ به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید. دستورجلسه یکصدوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به شرح زیر خواهد بود:
۱. بررسی پیش‌نویس سند راهبردی حکمروایی داده شهرداری تهران
۲. گزارش پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار تهران هوشمند (ارسال‌شده در نامه شماره ۱۶۱/۴۷۶۴ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱) و گزارش از نسخه نهایی سند راهبردی مدل بومی تهران هوشمند
۳. گزارش اجرای احکام حوزه هوشمندسازی برنامه سوم توسعه شهر تهران براساس شاخص‌های مصوب (درخواست‌شده در نامه شماره ۱۶۱/۳۰۲۴ مورخ ۹۹/۰۲/۲۸)
۴. گزارش جلسات کمیته تعامل‌پذیری داده

فایل PDF نامه

۱۰۴- انتشار عمومی اطلاعات کنترل پروژه‌های احداثی و اتصال سامانه‌های مالی، کنترل پروژه و صورت وضعیت

جناب آقای امامی، معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای مظاهریان، معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد یکصدوچهارمین جلسه این کمیته را با موضوع «انتشار عمومی اطلاعات کنترل پروژه‌های احداثی» و «اتصال کامل سامانه‌های مالی، کنترل پروژه و صورت وضعیت» روز شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰ به‌صورت مجازی برگزار نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مدیرکل محترم ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت و مدیرکل محترم امور مالی و اموال در این جلسه حضور به هم رسانده و پیشنهادهای خود را جهت چگونگی انتشار عمومی آیتم‌های زیر در خصوص پروژه‌های احداثی شهرداری تهران اعلام نمایند:
۱. کد پروژه
۲. عنوان پروژه
۳. موارد قرارداد شامل عنوان و مبلغ و نام پیمانکار و… مشابه موارد منتشرشده روی وبسایت شفاف
۴. پیشرفت فیزیکی تا انتهای سال (و سال‌های) قبل و سال جاری
۵. پیشرفت برنامه‌ای سال جاری و سال قبل
۶. تاریخ شروع پروژه و پیش‌بینی پایان پروژه
۷. آدرس و مشخصات فنی
۸. تاریخ به‌روزآوری
۹. اعتبار ابلاغی
۱۰. صورت وضعیت
۱۱. هزینه قطعی پایان سال قبل و سال جاری

فایل PDF نامه

۱۰۳- پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه خدمات شهری

جناب آقای یزدانی
معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست

با سلام و احترام
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدوسومین جلسه خود را با موضوع پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه خدمات شهری روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۰ در محل سالن شیبانی واقع در طبقه اول ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از موارد زیر در این جلسه ارائه گردد:

۱. وضعیت ساماندهی غرفه‌های پارک‌ها و کیوسک‌ها و نحوه ثبت قراردادها و اجاره‌های مرتبط با آن
۲. وضعیت ثبت انواع معاملات در سامانه جامع معاملات توسط سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری
۳. آخرین وضعیت راه اندازی صورت وضعیت الکترونیک حوزه خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه ذیل محور های
۳.۱. سامانه توزین (محاسبه و تأیید حجم و وزن پسماند، جمع آوری، انتقال، دفع)
۳.۲. سامانه نظارت و ثبت عملکرد پیمانکاران و تنظیم گزارش‌های روزانه توسط ناظرین ذیل فرم‌های مندرج در نظام فنی و اجرایی رفت و روب و جمع آوري پسماند
۳.۳. سامانه مدیریت کارگران (کنترل تأمین، حضور و عملکرد نیروی انسانی)
۳.۴. سامانه مدیریت ناوگان خودرویی AVLS (کنترل تأمین و کارکرد ادوات، ماشین آلات، خودروهای خدمات شهری)
۳.۵. تأیید نهایی صورت وضعیت‌ها به صورت الکترونیک و ارسال خودکار آن‌ها به سامانه جامع مالی
۴. ارائه سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران و ارائه برای زمان‌بندی دقیق راه‌اندازی کامل این سامانه، به‌گونه‌ای اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها حداکثر تا پایان تابستان ۹۹ منتشر شده باشد.

فایل PDF نامه

۱۰۲- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت مردمی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
پیرو نودوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مورخ ۹۸/۱۲/۰۳ و جلسات کارشناسی پس از آن که با حضور نمایندگانی از کمیته شفافیت و سازمان بازرسی برگزار شد، این کمیته در نظر دارد صدویکمین جلسه خود را با موضوع پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰ در محل کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری واقع در طبقه منفی ۱ ساختمان شماره ۲ شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. موضوعات مورد بررسی در این جلسه به شرح ذیل خواهد بود:
۱. ارتقای رویه‌ای و فنی سامانه ۱۸۸۸و انتشار پیام‌های این سامانه
۱.۱. افزودن سامانه ۱۸۸۸ به درگاه تهران من و افزودن قابلیت‌های ثبت بازخورد و رویت وضعیت پیام در این سامانه
۱.۲. قابلیت ارجاع خودکار پیام‌های ۱۸۸۸۸ به نهادهای بالادست در صورت عدم پاسخگویی در برهه زمانی مشخص توسط سازمان‌ها، نواحی، مناطق، ادارات و شرکت‌های تابعه.
۱.۳. ارتقا رویه‌ای سامانه ۱۸۸۸ برای حل مشکل درصد بالای پیام‌هایی که ارجاع داده نمی‌شوند و پیگیری نشده‌اند: ارائه راهکار درباره پیام‌هایی که به دلیل اطلاع‌رسانی ناکافی، اطلاع متولی مربوطه در شهرداری از معضل موجود و بی‌ثمر بودن ارجاع دوباره و ناکافی بودن اطلاعات پیام به درستی رسیدگی نمی‌شوند با پیشنهادهایی مانند به‌روزرسانی فرم‌های ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸، ایجاد برچسب فراوانی پیام‌ها و برچسب اطلاع رسانی ناکافی درگاه مربوطه
۱.۴. افزودن سطح بندی دسترسی به هویت گزارش دهندگان در سامانه ۱۸۸۸
۱.۵. ارتقای فنی سامانه ۱۸۸۸ برای حل اشکالاتی از جمله: موضوع و گروه موضوعاتی که به اشتباه با برچسب اینترنت ثبت می‌شوند، عدم پذیرش برخی شماره‌های موبایل و سایر خطاهای رایج سامانه برخی از پیام‌های ۱۸۸۸
۱.۶. انتشار عمومی گزارش‌های کلی سامانه ۱۸۸۸
۱.۷. امکان سنجی اتصال خروجی سامانه ۱۸۸۸ به سامانه باهم
۲. ارتقای رویه‌ای و فنی سامانه ۱۳۷
۲.۱. تبدیل پارسل‌های ۱۳۷ برای ثبت پیام به پارسل‌های محله‌ای در درگاه‌های اینترنتی ثبت پیام
۲.۲. امکان رویت موضوعات و گروه موضوعات پیام‌های ثبت شده به صورت برخط روی نقشه (بصری سازی) در بازه‌های زمانی مشخص در سامانه ۱۳۷و انتشار عمومی آن
۲.۳. قابلیت ثبت بازخورد و جستجوی کلید واژه برای ثبت پیام برای شهروندان در سامانه ۱۳۷ درگاه تهران من
۲.۴. اجرایی شدن دسته‌بندی‌های آسان و راحت برای شهروندان در سامانه ۱۳۷ و درنظر گرفتن گروه موضوعات جدید مانند مناسب‌سازی برای جانبازان و معلولین و معبر دوچرخه
۲.۵. قابل رویت نبودن سابقه پیام‌ها در سامانه ۱۳۷ درگاه تهران من علی‌رغم پیگیری‌های مکرر کمیته شفافیت و شهر هوشمند
۳. سامانه ZRM
گزارش پیشرفت سامانه مدیریت یکپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM) با توجه به نقشه راه ارسالی از سوی سازمان فاوا

خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه، دستور فرمایید گزارشی از موارد فوق در جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارايه گردد. همچنین نسخه‌های پیشنهادی کمیته شفافیت و شهر هوشمند در خصوص دسته‌بندی‌های آسان و راحت برای شهروندان در سامانه ۱۳۷ و همچنین مواردی که می‌توانند از سامانه تحلیل ۱۸۸۸ برای عموم منتشر شوند به پیوست ارسال می‌گردد تا در جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۱۷ دیدگاه‌های شهرداری در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.

فایل PDF نامه
فایل PDF نامه تنظیم جلسه جایگزین

۱۰۱- پيگيري شفافيت مالي در شهرداري تهران

جناب آقای امامی
معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۶۱/۵۲۷۲، مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ باموضوع «پیگیری انجام مصوبات پیشین در خصوص تحقق شفافیت مالی» و نامه شماره ۱۶۱/۵۹۵۴ مورخ ۹۹/۰۴/۰۴ با موضوع «پیگیری راه اندازی بازار آنلاین تهاتر» و همچنین نامه شماره ۱۶۱/۷۶۲۱ مورخ ۹۹/۰۴/۲۱ با عنوان «خطای اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف»، کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد صدویکمین جلسه خود را با موضوع پیگیری شفافیت مالی در شهرداری تهران و بررسی چرایی عدم تحقق مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه که روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴ در سالن شیبانی واقع در طبقه اول ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود، دستور فرمایید گزارشی از اجرای موارد زیر در این جلسه ارائه گردد:
اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» ابلاغی به شماره ۸۲۷۰/۱۶۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ شامل
انجام تمام‌الکترونیکی کلیه معاملات شهرداری تهران
ثبت باگردش اطلاعات انواع معاملات در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران
انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط به بالا در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران
یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی اعم از سامانه جامع معاملات، سامانه جامع املاک، سامانه جامع مالی، سامانه کنترل پروژه و …
راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر مطابق بند ب بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۱۳۴ مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ و بند پ تبصره ۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران و ماده سی‌وهشتم برنامه سوم توسعه شهر تهران
انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه و پرداخت روی ردیف‌های بودجه سنواتی در اجرای ماده ۷۱قانون شهرداری‌ها
ثبت اطلاعات املاک شهرداری تهران مطابق مصوبه «ساماندهي اسناد املاك و مستغلات شهرداري تهران و مؤسسات تابعه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳ مورخ ۹۵/۰۲/۱۸
ارایه لایحه در خصوص برنامه عملیاتی اقدامات و زمان‌بندی جهت عرضه سهام شركت‌هايي كه بيش از سي و چهار درصد سهام آنها متعلق به شهرداري تهران يا واحدهاي تابعه آن است و قابلیت واگذاری در بورس را دارد در اجرای مصوبه «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه در خصوص عرضه سهام شركت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه در بازار سرمايه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۵۹۶/۲۲۴۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

فایل PDF نامه

۱۰۰- پیگیری اقدامات انجام‌شده در معاونت معماری و شهرسازی در زمینه شفافیت و هوشمندسازی

جناب آقای گلپایگانی
معاون محترم معماری و شهرسازی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
باسلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند درنظر دارد صدمین جلسه خود را با موضوع «پیگیری اقدامات انجام‌شده در معاونت معماری و شهرسازی در زمینه شفافیت و هوشمندسازی» برگزار نماید. خواهشمند است علاوه بر حضور در این جلسه که روز سه‌شنبه ۹۹/۱۰/۴ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن الغدیر واقع در طبقه دوم ساختمان شماره دو شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود، دستور فرمایید گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص موارد زیر در این جلسه به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه شود:
۱٫   وضعیت اجرای ماده ۴٢ برنامه سوم توسعه شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۳۲۰۶۱مورخ ۹۷/۱۱/۲ ناظر بر ارائه تمامی خدمات شهرسازی و معماری شهرداری ازجمله صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی به‌صورت هوشمند و غیرحضوری (شهروندمحور) تا پایان سال اول برنامه و نیز ایجاد دسترسی به محتویات پرونده شهرسازی در حساب تهران من برای شهروندانی که پرونده در سامانه شهرسازی دارند.
۲٫  وضعیت اجرای ماده ١ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۸/۲ ناظر بر دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ٩٧ و اقدامات انجام شده در خصوص بهبود شرایط و سهولت دسترسی شهروندان به اطلاعات حوزه شهرسازی
۳٫   وضعیت انتشار فهرست تفصیلی پروانه‌های صادره بر روی باغات شهر تهران پیش از سال ٩٢ (بند ۲ صورتجلسه شصت‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/ ۲۴۸۵ مورخ ۹۸/۲/۱۰)
۴٫   وضعیت اجرای ماده ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» ابلاغی به ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۸/۲ ناظر بر دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد هریک از پرونده‌هایی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ به بعد عوارض پرداخت نموده‌اند.

فایل PDF نامه

فایل PDF نامه تنظیم جلسه جایگزین

۹۸ و ۹۹- وضعیت اجرای احكام حوزه هوشمندسازی برنامه سوم توسعه شهر تهران

جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام و احترام؛

در راستای نظارت بر اجرای برنامه سوم توسعه شهر تهران و مطابق بند دوم ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه شهر تهران مبنی بر ارائه گزارش عملكرد برنامه مطابق اهداف كمی و برش سالانه اهداف كمی برنامه به شورای اسلامی شهر تهران خواهشمند است دستور فرمایید عملكرد احكام مرتبط با هوشمندسازی در سال اول اجرای این برنامه مطابق جدول پیوست كه برگرفته از «اسناد پیوست سند برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران شامل جداول كمی شاخص‌ها، چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف» است حداكثر ظرف مدت دو هفته به‌صورت مكتوب به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

فایل PDF نامه

۹۷- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای
رئیس محترم سازمان بازرسی
جناب آقای فرجود
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام و احترام؛

كميته شفافيت و شهر هوشمند در نظر دارد نودوهفتمين جلسه خود را با موضوع پيگيري توافقات پيشين درخصوص ارتقاي سامانه‌هاي نظارت همگاني روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰ در محل كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شوراي اسلامي شهر تهران برگزار نمايد. خواهشمند است ضمن حضور در جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند، دستور فرماييد گزارش اجراي موارد زير در اين جلسه ارائه شود:
۱. امكان دريافت و ثبت بازخورد و رويت جزئيات وضعيت پيام براي شهروندان در درگاه تهران من
۲. اجرايي شدن دسته‌بندي‌هاي آسان و راحت براي شهروندان در سامانه ۱۳۷ و افزودن قابليت جستجوي واژه براي انتخاب موضوع و در نظر گرفتن موضوع مناسب‌سازي معابر در دسته‌بندي جديد
۳. گزارش پيشرفت راه‌اندازي كامل سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM) تا پايان سال ۹۸
۴. ارائه گزارش از عملكرد ۱۸۸۸ به تفكيك موارد زير:
۴.۱. گزارش ميزان پيام‌هاي دريافتي ۱۸۸۸ از سال ۹۶، فرآيند گردش كار اين سامانه، ميانگين زمان رسيدگي به شكايات
۴.۲. گزارش نحوه رسيدگي به پيام‌ها به تفكيك اقدام انجام شده
۴.۳. وضعيت رسيدگي به پيام‌هاي ثبت شده در سامانه ۱۸۸۸ تحت عنوان «راهنمايي و ارشاد» و امكان ثبت، تبيين و تحليل آنها در جهت رابطه بهتر ميان مديريت شهري و شهروندان
۴.۴. بهبود سامانه ۱۸۸۸ و مشكلات فني آن
۴.۵. گزارش از موارد گزارشگري تخلف ثبت شده در ۱۸۸۸ به تفكيك سازمان و اقدامات انجام شده

فایل PDF نامه

۹۶- پیگیری پیشرفت تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

 جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام؛

 در نودوسومین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ با حضور جناب آقای زارعلی مدیركل محترم امور مالی و اموال، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و جناب آقای محمدزاده مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات برگزار شد، موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:

راه‌اندازی سامانه جامع معاملات

 ۱. مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ اداره كل مالی و اموال در فرایند انجام معامله، مرحله‌ای را در نظر بگیرد تا بتوان به‌صورت سیستماتیك همزمان با ارسال دستور برای انتشار آگهی در روزنامه، متن آگهی برای انتشار روی درگاه واحد تالار آگهی‌های معاملات شهرداری به این درگاه ارسال شود به گونه‌ای كه اسناد نیز روی این درگاه بارگذاری شده باشد و متقاضی شركت در معامله بتواند این اسناد را از درگاه واحد آگهی‌ها دریافت كند.

۲. با توجه به اینكه همچنان برخی آیتم‌های وب‌سایت شفاف در خصوص یك قرارداد به‌صورت خالی نمایش داده می‌شود، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ ثبت كلیه این اطلاعات در سامانه جامع معاملات اجباری شود و ارتباط این آیتم‌ها با وبسایت شفاف برقرار شود به گونه‌ای كه قراردادهایی كه تاكنون با آیتم‌های خالی منتشر شده‌اند نیز اطلاعات‌‌شان به‌صورت كامل روی وب‌سایت شفاف در دسترس عموم قرار گیرند.

۳. در جلسه گذشته كمیته شفافیت و شهر هوشمند مقرر شده بود حداكثر تا ۲۰ آذر ۹۸، با پیگیری معاونت مالی و اقتصاد شهری از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه زمان‌بندی دقیق اجرای كامل مصوبه  الزام شهرداری تهران انجام الكترونیكی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود به نحوی كه در این زمان‌بندی مصوبه فوق تا پایان سال ۹۸ به‌طور كامل اجرا شده باشد. با توجه به تاخیر ناموجه در ارسال این برنامه زمان‌بندی و به تبع آن تاخیر در اجرای مصوبه فوق، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ۷ دی ماه ۹۸ این برنامه زمان‌بندی به‌صورت كامل و با جزئیات به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود.

۴. در خصوص امضای ذی‌حساب مقرر شد در مواردی كه اسناد به‌صورت الكترونیك تولید می‌شوند امضای ذی‌حسابان نیز به صورت الكترونیك انجام شود.

۵. مقرر شد طبق توافقات پیشین مبنی بر انجام تمام‌الكترونیكی حداقل یك قرارداد تا پایان آذرماه ۹۸، گزارش اجرای آن، تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۶. از آنجایی كه مصوبه انجام الكترونیكی و اعلان عمومی معاملات شهرداری تهران برای تمامی معاملات متوسط و كلان بوده و تاكنون صرفا معاملات كلان انتشار عمومی یافته است، مقرر شد اداره كل مالی و اموال با ارسال بخشنامه‌ای به مناطق ۲۲ گانه و واحدهای تابعه، ثبت معاملات متوسط از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۱ را در سامانه جامع معاملات الزامی كند.

شفافیت املاك شهرداری

 ۱. با توجه به تاخیر در اجرای توافقات پیشین در خصوص فراخوانی اطلاعات معاملات املاك از سامانه جامع املاك، مقرر شد حداكثر تا تاریخ  ۷ دی‌ماه ۹۸ ثبت اطلاعاتی كه پیش از این مورد توافق قرار گرفته‌اند (اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۴۰۱۴مورخ۹۸/۰۸/۲۹) برای معاملات املاك در سامانه جامع معاملات اجباری باشد و آن دسته از اطلاعاتی كه در سامانه جامع املاك ذیل ارزیابی انواع معاملات ثبت می‌شود از این سامانه فراخوانی شود و تكمیل آن اطلاعاتی كه مناطق برای معامله املاك زیر صد متر دارند نیز در سامانه جامع معاملات اجباری شود.

۲. مقرر شد در اسرع وقت ضمن تعریف «معاملات غیرنقد» در سامانه جامع معاملات برای ثبت و انجام الكترونیكی این نوع از معاملات شهرداری، اداره كل مالی و اموال جلسات كارشناسی برای تعیین اطلاعات مورد نیاز از انواع تهاتر برای ثبت در سامانه جامع معاملات تشكیل دهد و این ثبت به‌گونه‌ای باشد كه سامانه جامع معاملات اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام را از سامانه جامع مالی و سامانه شهرسازی و اطلاعات مربوط به تهاتر با ملك را از سامانه جامع املاك فراخوانی كند. مقرر شد گزارش برگزاری این جلسات تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۳. طبق اظهارات مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات، از نیمه آبان‌ماه ۹۸ هیچ‌گونه سند جدید در سامانه همكاران سیستم ثبت نمی‌شود؛ لذا مقرر شد گزارش عملیات كانورت اطلاعات از سامانه همكاران سیستم به سامانه جامع مالی در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود. همچنین مقرر شد در پنجم هر ماه پس از گرفتن تراز سازمان املاك و مستغلات از سامانه جامع مالی، حساب‌ها بسته شود به نحوی كه سازمان املاك و مستغلات نتواند در اسناد ماه گذشته تغییری ایجاد كند و اداره كل مالی گزارش تایید بسته‌شدن حساب‌ها پس از گرفتن تراز را به‌صورت ماهانه به كمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۴. مقرر شد فرایند تایید شده كلیه معاملات املاك سازمان املاك و مستغلات برای پیاده‌سازی در سامانه جامع معاملات توسط این سازمان حداكثر ظرف مدت یك هفته به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود و گزارش ارسال این فرآیندها به شورای اسلامی شهر تهران اطلاع داده شود.

۵. مقرر شد سازمان املاك و مستغلات حداكثر تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸، گزارش اجرای تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد و املاك را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه

 ۱. مقرر شد در اولین گام برای انتشار گزارش‌های هزینه شهرداری تهران، گزارش‌های فعلی در نسخه آزمایشی وبسایت شفاف به‌صورت ماهانه تنظیم و سپس منتشر شود. همچنین مقرر شد در گام بعدی، حداكثر ظرف مدت یك ماه و تا ۲۳ دی‌ماه ۹۸ قابلیت جستجوی پیشرفته روی وب‌سایت شفاف قرار گیرد به نحوی كه كاربر بتواند با انتخاب گزینه‌های مختلف، انواع هزینه و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نماید.

۲. طبق اظهارات نماینده اداره كل درآمد، تعاملات با مركز رصد شهری آغاز شده تا با فراخوانی اطلاعات از سامانه‌هایی كه درآمد در آن ثبت می‌شود، گزارش یكپارچه‌ای از درآمدهای ماهانه شهرداری تهیه شود. مقرر شد این گزارش‌ها حداكثر ظرف مدت یك ماه و تا ۲۳ دی‌ماه ۹۸ روی وب‌سایت شفاف منتشر شود.

انتشار اطلاعات پرداخت‌ روی ردیف بودجه سنواتی

مقرر شد اداره كل خزانه‌داری در اسرع وقت جلسات كارشناسی با حضور نمایندگان اداره كل مالی و اموال، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده كمیته شفافیت و شهر هوشمند تشكیل دهد تا مشخص شود در سامانه جامع مالی باید چه تغییراتی صورت گیرد كه بتوان اطلاعات پرداخت را در این سامانه روی ردیف بودجه ثبت كرد. مقر شد گزارش برگزاری این جلسات تا تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۸ به كمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

 مقرر شد اداره كل خزانه‌داری حداكثر تا ۷ دی‌ماه ۹۸ به‌صورت مكتوب گزارش برگزاری جلسات كارشناسی و برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

خواهشمند است نسبت به حضور مدیركل محترم مالی و اموال، مدیركل محترم خزانه‌داری و مدیرعامل محترم سازمان املاك و مستغلات در نودوششمین جلسه كمیته شفافیت و شهر هوشمند كه روز سه‌شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰ در سالن كمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود و ارائه گزارش اجرای موارد فوق دستور فرمایید.

فایل PDF نامه

۹۵- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی (لغو شد)

(برگزاری این جلسه لغو شد و موضوعات مطرح‌شده، در جلسه ۹۷ام پیگیری شد.)

جناب آقای حمزه‌ای

رئیس محترم سازمان بازرسی

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودوپنجمین جلسه خود را با موضوع پیگیری توافقات پیشین درخصوص ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی (اعلامی در نامه‌های شماره ۱۶۱/۲۱۹۷۹مورخ ۹۸/۰۸/۱۲و شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵) روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰:۳۰ در محل کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دستور فرمایید گزارش اجرای موارد زیر در این جلسه ارائه شود:

۱. امکان دریافت و ثبت بازخورد و رویت جزئیات وضعیت پیام برای شهروندان در درگاه تهران من 

۲. گزارش وضعیت پیام‌های ثبت‌شده ۱۳۷ روی درگاه تهران من شامل تعداد پیام‌های ثبت شده در این درگاه به تفکیک وضعیت نهایی پیام، میانگین زمان رسیدگی به این پیام‌ها، نسبت پیام‌های ثبت شد و انجام گردید به کل پیام‌ها، نرخ بازخورد و تذکر پیام

۳. تبدیل دسته‌بندی‌های فعلی موضوعات ۱۳۷ به دسته‌بندی‌های آسان و راحت برای شهروندان و افزودن قابلیت جستجوی واژه برای انتخاب موضوع و در نظر گرفتن موضوع مناسب‌سازی معابر در دسته‌بندی جدید

۴. گزارش پیشرفت راه‌اندازی کامل سامانه مدیریت یکپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM) تا پایان سال ۹۸ 

۵. گزارش اتصال کامل دو سامانه ۱۳۷ و سامن 

۶. ارائه گزارش از عملکرد ۱۸۸۸ شامل میزان پیام‌های دریافتی ۱۸۸۸ از سال ۹۶، فرآیند گردش کار این سامانه و میانگین زمان رسیدگی به شکایات

فایل PDF نامه

۹۴- پیگیری توافقات جلسه ۹۱ در خصوص اجرای بندهای الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸

جناب آقای جوادی یگانه
معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی
جناب آقای محمدزاده
مدیرعامل محترم سازمان املاک و مستغلات
با سلام و احترام؛

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودوچهارمین جلسه خود را با موضوع پیگیری توافقات نودویکمین جلسه این کمیته (اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۴۱۶۶ مورخ ۹۸/۰۹/۰۲) روز شنبه ۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۱۴ در سالن کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبق ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از توافقات پیشین به شرح ذیل در جلسه مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱. گزارش سازمان املاک و مستغلات در خصوص جزئيات تفصیلی اطلاعات  ۴۳۷ ملکی که این سازمان دارای انحراف تشخیص داده به نحوی که مشخص باشد هر کدام از این املاک در چه مرحله‌ای از پیگیری قضایی، صدور حکم تخلیه و یا تخلیه کامل قرار دارند.

۲. برنامه زمان‌بندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی برای بررسی ۱۴۶۷ ملک شناسایی‌شده باقیمانده در سه دسته ذیل 

 الف) املاک مورد استفاده در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از جمله ساختمان‌های سرای محلات، مراکز کوثر و بهاران و مانند آن‌ها

ب) املاک ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بهره‌برداری از آن‌ها ذیل این ماده واگذار شده است و طبق تبصره ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۶۶/۱۶۸۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ باید مجوز واگذاری آن‌ها به فوریت در قالب ارسال لایحه به شورای اسلامی شهر تهران مورد پیگیری قرار گیرد از جمله املاک واگذار شده با بهره‌برداری مذهبی یا املاک واگذار شده به نهادهای نظامی و مانند آن‌ها

ج) املاک دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و شرح اقدامات انجام شده در  جهت تخلیه و بازگرداندن آنها به شهرداری تهران 

۳. گزارش سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درخصوص اطلاعات تفصیلی کلیه املاک در اختیار معاونت اجتماعی و فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری که برای انجام ماموریت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن‌ها واگذار شده است، به همراه قیمت تقریبی فعلی هر ملک و نیز اجاره تقریبی ماهانه هریک از این املاک در سال ۹۸ 

فایل PDF نامه

۹۳- پیگیری پیشرفت تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی 

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودوسومین جلسه خود را با موضوع پیگیری تحقق توافقات نودمین جلسه این کمیته در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۱۵ در محل کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. 

در نودمین جلسه کمیته شفافیت که روز ۹۸/۹/۰۲ برگزار شد موارد زیر مورد توافق قرار گرفت (اعلامی در نامه شماره ۱۶۱/۲۴۸۵۹ مورخ ۹۸/۰۹/۰۷). خواهشمند است دستور فرمایید گزارش اجرای این توافقات شامل موارد ذیل در جلسه مورخ  ۹۸/۰۹/۲۳ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه شود.

راه‌اندازی سامانه جامع معاملات

۱. بررسی درگاه واحد تالار آگهی‌های معاملات شهرداری تهران شامل آمار آگهی‌های منتشرشده، صحت اسناد بارگذاری‌شده و همزمانی انتشار این آگهی‌ها روی درگاه تالار با انتشار در روزنامه 

۲.  اجباری شدن ثبت اطلاعات کلیه آیتم‌هایی که روی شفاف از هر نوع معامله‌ای نمایش داده می‌شود در سامانه جامع معاملات حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۹/۰۹

۳.   بررسی برنامه زمان‌بندی دقیق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص اجرای کامل مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ به گونه‌ای که تا پایان سال ۹۸ علاوه بر انجام الکترونیکی انواع معاملات در کلیه واحدهای شهرداری تهران، سامانه جامع معاملات برای ثبت باگردش کلیه معاملات در ستاد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به‌صورت کامل راه‌اندازی شده باشد.

۴.   گزارش پیشرفت انجام تمام‌الکترونیکی معاملات تا پایان آذرماه ۹۸ و انجام حداقل یک معامله به‌صورت تمام‌الکترونیکی تا پایان آذرماه 

۵.    راه‌اندازی امضای الکترونیکی به صورت پایلوت برای ذی حسابان درون شهرداری

شفافیت حوزه املاک در شهرداری تهران

۱. اجباری شدن ثبت اطلاعات انواع معاملات ملکی (اعم از فروش، تملک و اجاره) در سامانه جامع معاملات و فراخوانی اطلاعاتی که از سامانه جامع املاک ذیل ارزیابی انواع معاملات ثبت می‌شود حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۹/۰۹    

۲. فراخوانی اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام از سامانه جامع مالی و سامانه شهرسازی و همچنین فراخوانی اطلاعات تهاتر با ملک از سامانه جامع املاک در سامانه جامع معاملات

۳. بررسی گزارش مکتوب سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان املاک و مستغلات و اداره کل مالی و اموال درخصوص غیرفعال شدن سامانه همکاران سیستم در سازمان املاک تا نیمه آذر ماه ۹۸ و عدم تغییر در اطلاعات پیشین این سامانه و عدم ثبت اطلاعات جدید در آن

۴. ارسال فرایند کلیه معاملات املاک سازمان املاک و مستغلات برای پیاده‌سازی در سامانه جامع معاملات توسط این سازمان به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا تاریخ ۱۰ آذر ۹۸ و سپس پیاده‌سازی این فرایندها ظرف حداکثر یک هفته توسط سازمان فاوا در این سامانه به‌گونه‌ای که امکان ثبت با گردش کلیه معاملات املاک در سامانه جامع معاملات فراهم شود.

۵. بررسی برنامه زمان‌بندی دقیق سازمان املاک و مستغلات در خصوص اجرای کامل مصوبه ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳ به منظور تسریع در ثبت اسناد و مشخصات املاک در سامانه جامع املاک  

انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه 

انتشار اطلاعات پرداخت‌ روی ردیف بودجه سنواتی

گزارش جلسات کارشناسی در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

فایل PDF نامه

۹۲- شفافیت حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران

جناب آقای صبوری، معاون محترم فنی و عمرانی

با سلام و احترام؛

     کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودودومین جلسه خود را با موضوع «شفافیت حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران» و با چهار دستور زیر برگزار نماید:

    ۱. بررسی علت مغایرت میان داده‌های مربوط به پروژه‌های فنی و عمرانی که روی وبسایت این معاونت منتشرشده با داده‌های مربوط به این پروژه‌ها که در سامانه کنترل پروژه ثبت شده است و همچنین مغایریت آن‌ها با داده‌های نسخه مکتوب گزارش میزان پیشرفت این پروژه‌ها که از طرف معاونت فنی و عمرانی به شورا ارسال شده است و همچنین بررسی راه‌حل‌های رفع مغایرت میان داده‌های مذکور به منظور انتشار عمومی داده‌های کامل و معتبر پروژه‌های احداثی شهر تهران

    ۲. راه‌اندازی سامانه جامع فنی و عمرانی در این معاونت و واحدهای ذیل آن و ارتباط آن با سامانه‌های کنترل پروژه، جامع معاملات و جامع مالی

    ۳. انتشار عمومی نتایج تفصیلی ارزیابی پیمانکاران براساس نامه ارسالی به شماره ۲۴۶۴۷/۱۶۱ مورخ ۹۸/۰۹/۰۵

    ۴. تکمیل اطلاعات منتشرشده روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی درخصوص بهسازی معابر شهر تهران

     خواهشمند است در این جلسه که روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ساعت ۱۶:۳۰ در محل تالار شیبانی واقع در طبقه اول ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود حضور به هم رسانید.

فایل PDF نامه

۹۱- پیگیری اجرای بندهای الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران

جناب آقای جوادی یگانه

معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودویکمین جلسه خود را با موضوع «پیگیری اجرای بندهای الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران» برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه که روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴ در محل کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود، دستور فرمایید گزارشی از اجرای این دو بند تبصره ۳۵ بودجه ۹۸ شهرداری تهران در جلسه ارائه گردد.

همچنین در هشتادمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (بند ۲ صورتجلسه اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۱۵۹۹۷ مورخ ۹۸/۰۶/۱۱) مقرر شد در راستای اجرای تبصره چهارم ماده یکم مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ مبنی بر انتشار اطلاعات انواع معاملات متوسط و بالاتر و نیز ضرورت شفافیت‌بخشی به نحوه هزینه‌کرد بودجه اجتماعی – فرهنگی که اغلب در قالب معاملات متوسط صورت می‌گیرد، بررسی‌ها و اقدامات لازم جهت ایجاد دسترسی برای حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و ادارات کل زیرمجموعه آن در سامانه جامع مالی به منظور ثبت اسناد هزینه به صورت پیش‌سند انجام شود. در نودویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، گزارش اجرای این مصوبه، پیگیری خواهد شد.

فایل PDF نامه

۹۰- پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام 

در جلسه هشتادم (مورخ ۹۸/۰۶/۰۹)، هشتادوچهارم (با موضوع «گزارش راه‌اندازی سامانه جامع معاملات» مورخ ۹۸/۰۷/۰۶) و هشتادوپنجم کمیته شفافیت و شهر هوشمند (با موضوع «انتشار عمومی اطلاعات معاملات ملکی و وضعیت املاک شهرداری تهران» مورخ ۹۸/۰۷/۱۳) موارد زیر به تصویب رسید: 

۱. شفافیت حوزه املاک شهرداری

۱.۱. مقرر شد اطلاعات انواع معاملات ملکی به تفکیک زیر روی وبسایت شفاف منتشر شود

– فروش: 

نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)، تاریخ کمیسیون، اعضاء کمیسیون، آرای اعضای کمیسیون، مساحت ملک، لوکیشن (gis)، پلاک ثبتی (بلوک، ملک، آپارتمان، پیشه ور) (بلوک اصلی-بلوک فرعی-قطعه- بخش ثبتی)، نشانی ملک، نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ ، مبلغ)، مبلغ کلی توافق، امضاکننده قرارداد از طرف شهرداری

– تملک:

نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)، تاریخ کمیسیون،اعضاء کمیسیون، آرای اعضای کمیسیون، مساحت ملک، اطلاعات گذر، نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ، مبلغ)، مبلغ کلی توافق، امضا کنندگان قرارداد، نام طرح شهری اصلی

– اجاره: 

اطلاعات موجر، مشخصات ملک، مساحت ملک، لوکیشن (gis)، پلاک ثبتی (بلوک، ملک، آپارتمان، پیشه ور) (بلوک اصلی-بلوک فرعی-قطعه- بخش ثبتی)، نشانی ملک، اطلاعات قرارداد (مدت قرارداد،تاریخ قرارداد، تاریخ شروع و تاریخ پایان)، صورتجلسه هیات ارزیابی(شماره، تاریخ، مبلغ)، اجاره بها ماهیانه، مجموع مبلغ، امضا کنندگان قرارداد

۲.۱. مقرر شد نسخه آزمایشی صفحه انتشار اطلاعات معاملات ملکی با موارد اطلاعاتی فوق حداکثر تا پایان مهرماه ۹۸ روی وبسایت شفاف ایجاد شود.

۳.۱. مقرر شد اداره کل مالی و اموال، متولی تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان اداره کل مالی و اموال، سازمان املاک و مستغلات، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند باشد تا در این کارگروه موارد اطلاعاتی تهاترها که باید در سامانه جامع معاملات ثبت شوند و اطلاعاتی که باید از سامانه‌های دیگر مانند بازدید یکپارچه و جامع مالی فراخوانی شوند تعیین گردد تا این اطلاعات پس از ثبت در سامانه جامع معاملات، روی وبسایت شفاف منتشر شود 

۴.۱. با توجه به اینکه سامانه جامع مالی برای سازمان املاک و مستغلات مناسب‌سازی شده است، مقرر شد حداکثر تا پایان مهرماه، سامانه مالی موازی مورد استفاده در این سازمان برای ثبت اسناد مالی جدید به‌طور کامل از دسترس خارج شود و سامانه جامع مالی به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد. 

۵.۱. با توجه به اتمام مهلت سازمان املاک و مستغلات در ارسال گزارش خواسته‌شده در نامه شماره ۱۶۱/۱۲۵۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ در خصوص تحقیق و تفحص املاک، مقرر شد سازمان املاک و مستغلات گزارش مذکور را حداکثر تا پایان مهرماه ۹۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۶.۱. با توجه به اعلام سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مبنی بر اینکه مهلت در نظر گرفته شده در مصوبه «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳  برای اجرای آن کافی نبوده است، مقرر شد برنامه زمان‌بندی پیشنهادی اجرای این مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود. 

۲.  راه‌اندازی سامانه جامع معاملات

۱.۲. مقرر شد ایرادات نسخه آزمایشی درگاه واحد انتشار آگهی مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت دو هفته برطرف شده و نسخه اصلی این درگاه با داده‌های واقعی مناطق حداکثر تا پایان مهرماه ۹۸ رونمایی شود و برای شهروندان قابل رویت باشد به گونه‌ای که زیرساخت‌های لازم جهت خرید اسناد معامله نیز از دو طریق مراجعه حضوری و درگاه واحد انتشار آگهی مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری فراهم شود.

۲.۲. بنا بر اظهار نظر نماینده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه‌اندازی کامل سامانه جامع معاملات که قابلیت انجام الکترونیکی تمامی مراحل انواع معاملات شهرداری تهران را داشته باشد، حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۸ انجام خواهد شد. در این خصوص مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری برنامه زمان‌بندی دقیق راه‌اندازی کامل سامانه جامع معاملات (تمامی مراحل تمامی انواع معاملات به تفکیک مناطق و واحدهای تابعه)، را از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کرده و به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۳. راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

در راستای اجرای ماده ۳۸ برنامه سوم توسعه شهر تهران، بند ب بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۱۳۴ مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ و بند پ تبصره ۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران، شهرداری موظف بوده است بازار آنلاین تهاتر را ایجاد نماید. با توجه به واگذاری تحقق عملکرد بودجه غیرنقد به اداره کل خزانه‌داری، مقرر شد حداکثر تا پایان مهرماه ۹۸ گزارش این اداره کل از راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۴. شفافیت بودجه

مقرر شد در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها مبنی بر انتشار عمومی صورت جامعی از درآمد و هزینه‌ شهرداری و ضرورت شفافیت عملکرد بودجه 

۱.۴. تا پایان شهریورماه ۹۸ بخش هزینه گزارش‌های عملکرد ماهانه مالی از ابتدای سال ۹۸ به‌صورت برخط از سامانه جامع مالی روی وبسایت شفاف منتشر شود.

۲.۴. بخش درآمدی گزارش‌های عملکرد ماهانه مالی از ابتدای سال ۹۸ به‌صورت غیربرخط از سامانه جامع مالی روی وبسایت شفاف منتشر شود و طبق درخواست مهلت سه‌ماهه توسط اداره کل درآمد برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، از ابتدای آبان‌ماه ۹۸ این بخش از گزارش مالی نیز به‌صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد. 

خواهشمند است نسبت به حضور مدیرکل محترم مالی و اموال، مدیرکل خزانه‌داری و مدیرعامل محترم سازمان املاک و مستغلات در نودمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز شنبه ۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۴ در سالن کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود و ارائه گزارش پیشرفت اجرای مصوبات فوق در این جلسه دستور فرمایید.

۸۹- پیگیری اجرای مصوبات جلسه هشتادوهفتم در حوزه هوشمندسازی

جناب آقای جهانگرد

عضو محترم شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

با سلام و احترام
هشتادوهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با موضوع برنامه‌هاي سازمان فاوا در سال ۹۸ براي اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران كه در حيطه وظايف اين سازمان قرار مي‌گيرد از جمله تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸، مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني شهر تهران (TSDI) و اقدامات تعيين‌شده در برنامه سوم توسعه شهر تهران، روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۰ در محل آن سازمان برگزار شد و موارد زير به تصويب رسيد.
۱- بنابر گزارش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، كاتالوگ اوليه سرويس‌ها و داده‌هاي شهرداري تهران تهيه شده است. در اين رابطه مقرر شد سازمان فاوا داده‌ها و سرويس‌هاي اولويت‌دار خود را بر مبناي كاتالوگ مذكور برچسب‌گذاري كرده و فهرست آن را با رعايت استانداردهاي لازم (شامل قابليت جستجو، شناسنامه داده و سرويس، فراداده، سياست انتشار داده، طبقه‌بندي موضوعي، نام سازمان مالك داده و سرويس، نحوه جمع‌آوري داده و سرويس، تناوب به‌روزرساني داده و سرويس مشابه آن‌چه در وبسايت data.gov.ir وجود دارد) و به همراه تخمين تاريخ انتشار آن‌ها، حداكثر تا دهم آبان‌ماه ۹۸ تهيه و به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال نمايد تا در جلسه آتي اين كميته با سازمان فاوا مورد بررسي قرار گيرد.
۲- مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن اولويت‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران، پروژه‌هاي شهر هوشمند خود را بازنگري كرده و برنامه عملياتي اين پروژه‌ها را به شرح زير تدوين كند و حداكثر تا دهم آبان ماه ۹۸ به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال كند تا در جلسه آتي اين كميته با سازمان فاوا مورد بررسي قرار گيرد:
۲-۱- برنامه عملياتي و زمان‌بندي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات براي الكترونيكي شدن فرايندهاي محمل فساد به شرح زير:

  • انجام تمام الكترونيكي انواع معاملات
  • تاييد و پرداخت تمام الكترونيكي صورت‌وضعيت پيمانكاران
  • صدور تمام الكترونيكي انواع گواهي‌ها و استعلامات حوزه شهرسازي از جمله صدور تمام الكترونيكي پروانه ساختماني، گواهي عدم تخلف و پايان‌كار

۲-۲- برنامه اجرايي زمان‌مند و اولويت‌دار سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات براي يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي فعال در يك حوزه موضوعي مانند يكپارچه‌سازي سامانه جامع معاملات، سامانه جامع مالي، سامانه كنترل پروژه، سامانه جامع درآمد، سامانه صورت وضعيت، سامانه جامع املاك، سامانه بازديد يكپارچه، سامانه شهرسازي در حوزه مالي، يكپارچه‌سازي سامانه منابع انساني و سامانه جامع مالي در حوزه منابع انساني و نيز يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي موازي فعال با سامانه‌هاي اولويت‌دار در واحدهاي تابعه
۲-۳- برنامه اجرايي و زمان‌مند تحقق كامل درگاه واحد شهروندي در شهرداري تهران
خواهشمند است در هشتادونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه با موضوع پيگيري و دريافت گزارش در خصوص اجراي مصوبات فوق، در روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰ در سالن كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شوراي اسلامي شهر تهران برگزار مي‌شود، حضور به هم رسانيد.

۸۸- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای کاظمی

مدیرکل محترم دفتر شهردار تهران

جناب آقای امینی

رئيس محترم سازمان بازرسی شهرداری تهران

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام؛
همان‌گونه كه مستحضر هستيد شصت‌ونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با موضوع «ارتقاي سامانه‌هاي نظارت همگاني» در تاريخ ۹۸/۰۲/۲۱ برگزار شده است. كميته شفافيت در نظر دارد در هشتادوهشتمين جلسه خود، وضعيت راه‌اندازي پروژه سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM) و اجراي مصوبات جلسه پيشين (اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵) را پيگيري نمايد. لذا خواهشمند است در اين جلسه كه روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ در سالن كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شماره يك شوراي اسلامي شهر تهران برگزار مي‌شود، حضور بهم رسانيد.
در اين جلسه گزارش سازمان بازرسي در خصوص موارد زير دريافت خواهد شد:
۱- دلايل تاخير راه‌اندازي پروژه سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM)، گزارش از اقدامات انجام شده و برنامه آتي اين پروژه. طبق مصوبات جلسه شصت‌ونهم كميته شفافيت و شهر هوشمند (اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵) قرار بود اين سامانه حداكثر تا پايان مرداد ماه ۹۸ راه‌اندازي شود.
۲- گزارش از امكان درج موقعيت مكاني بر روي نقشه (لوكيشن) و ارسال صوت و فيلم و تصوير توسط شهروندان از طريق درگاه‌ شهروندي تهران من
۳- گزارش وضعيت فعلي سامانه ۱۳۷ در حوزه شاخص‌هاي ميزان زمان پاسخگويي و رضايت شهروندان (به تفكيك درگاه‌هاي ثبت پيام شهروندان: تهران من، نسخه وب ۱۳۷، تماس تلفني و …)
۴- انتشار گزارش‌هاي كلي ۱۳۷ موجود در داشبورد سامانه تحليل مركز آمار و رصد شهري براي عموم شهروندان در وبسايت داده‌نماي شهرداري تهران.
۵- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اتصال سيستماتيك سامانه‌هاي ۱۳۷ و سامن (سامانه مكان‌مند نگهداشت شهر) به منظور تسريع در پاسخگويي به پيام‌هاي شهروندان
۶- گزارش امكان افزودن موارد زير در درگاه‌هاي ۱۳۷ و تهران من:
۶-۱- گزينه‌ي مناسب‌سازي (براي عبور معلولين و جانبازان) جهت تسهيل اجراي مصوبه «مناسب‌سازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتي» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۶۳۸/۷۰۹۷ مورخ ۸۴/۰۴/۲۲
۶-۲- ايجاد مسير ويژه جهت ثبت و گزارش تخلفات حوزه شهرسازي توسط شهروندان در راستاي اجراي ماده ۴ مصوبه “الزام شهرداري تهران به انتشار اطلاعات شهرسازي” ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲
۶-۳- گزارش از اقدامات براي نمايش جزئيات وضعيت پيام به شهروند در تمامي مراحل

۸۷- پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه هوشمندسازی

جناب آقای جهانگرد 

عضو محترم شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای کاظمی

مدیرکل محترم دفتر شهردار تهران

با سلام و احترام
كميته شفافيت و شهر هوشمند در نظر دارد پيرو هفتادوششمين جلسه اين كميته، هشتادوهفتمين جلسه خود را با موضوع پيگيري اجراي تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۳۷۲۷۵ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵، پيگيري اجراي مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني شهر تهران (TSDI)  ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۲۶۴/۳۰۳۸۴ مورخه ۹۵/۱۱/۲۳ و همچنين برنامه‌هاي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال ۹۸ در راستاي اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و اقدامات تعيين‌شده در برنامه سوم توسعه شهر تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۳۲۰۶۱ مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ برگزار نمايد. خواهشمند است در اين جلسه كه روز شنبه ساعت ۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ در سالن كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شوراي اسلامي شهر تهران برگزار مي‌شود حضور به هم رسانيد.
در اين جلسه گزارش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص موارد زير دريافت خواهد شد:
۱- كاتالوگ داده و API شهرداري تهران (در اجراي بند الف تبصره ۳۶ بودجه ۹۸ شهرداري تهران و ماده ۴ مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني) حاوي شناسنامه و سياست در قبال هر مجموعه داده به تفكيك:
۱-۱- داده‌ها و سرويس‌هايي كه به صورت رايگان و آزاد در اختيار عموم قرار مي‌گيرند و زمان عمومي شدن آن‌ها؛
۱-۲- مواردي كه تنها بنا بر درخواست و تحت پروانه و با دريافت وجه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي‌گيرند؛
۱-۳- داده‌ها و سرويس‌هايي كه در اختيار شهرداري تهران است، اما به اشتراك گذاشتن و يا عمومي كردنِ آن‌ها ممنوعيت دارد.
۲- اقدامات سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص سه اولويت شوراي اسلامي شهر تهران شامل:
۲-۱- روند پيشرفت و برنامه آتي درگاه واحد خدمات و اطلاع‌رساني شهرداري تهران (براساس بند ۴ ماده ۱۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران) به تفكيك:
۲-۱-۱- وضعيت خدمات فعلي و آتي اپليكيشن و نسخه وب تهران من (امكان رزرو برخط پارك حاشيه‌اي، امكان ثبت پيام و پيگيري در ۱۳۷ و ۱۸۸۸، وجود سابقه طرح تفصيلي هر پارسل و …)؛
۲-۱-۲- وضعيت ساخت بانك داده شهروندان جهت تسهيل و هوشمندسازي اقدامات شهرداري تهران (از جمله نظرسنجي و انتخابات شوراياري، تخصيص يارانه‌هاي فرهنگي شهرداري و …)؛
۲-۱-۳- وضعيت پروژه سامانه يكپارچه تماس شهروندان (ZRM) و ارتباط آن با درگاه واحد خدمات و اطلاع‌رساني شهرداري تهران.
۲-۲- برنامه عملياتي هوشمندسازي فرايندها با تاكيد بر فرايندهاي اولويت‌دار محمل فساد (براساس بند ۱ ماده ۷، ماده ۱۶ و بند ۵ ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران، ماده ۱ مصوبه الزام شهرداري تهران انجام الكترونيكي و اعلان عمومي اطلاعات معاملات شهرداري تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ و مواد ۱ و ۲ و ۳ مصوبه الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲).
۲-۳- توسعه سرويس‌هاي نرم‌افزاري يكپارچه مورد نياز مديريت شهري (براساس بند ۱ ماده ۱۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران) و يكپارچه‌سازي و استقرار سامانه‌هاي جامع مديريت منابع شهرداري در سازمان‌ها و ادارات شهرداري (بر اساس بند ۲ماده ۱۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران) به تفكيك نرم‌افزارهاي جامع منابع انساني، مالي، معاملات، املاك و درآمدها.
۳- ارتقاي كمي و كيفي وبسايت داده‌نما شامل افزودن داده‌ها با فرمت‌هاي مكاني و ماشين خوان و امكان بارگذاري اطلاعات داشبوردهاي سامانه تحليل به وبسايت داده‌نما (در اجراي بند الف تبصره ۳۶ بودجه ۹۸ شهرداري تهران و ماده ۴ مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني شهر تهران).