۹۵- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای حمزه‌ای

رئیس محترم سازمان بازرسی

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودوپنجمین جلسه خود را با موضوع پیگیری توافقات پیشین درخصوص ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی (اعلامی در نامه‌های شماره ۱۶۱/۲۱۹۷۹مورخ ۹۸/۰۸/۱۲و شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵) روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰:۳۰ در محل کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دستور فرمایید گزارش اجرای موارد زیر در این جلسه ارائه شود:

۱. امکان دریافت و ثبت بازخورد و رویت جزئیات وضعیت پیام برای شهروندان در درگاه تهران من 

۲. گزارش وضعیت پیام‌های ثبت‌شده ۱۳۷ روی درگاه تهران من شامل تعداد پیام‌های ثبت شده در این درگاه به تفکیک وضعیت نهایی پیام، میانگین زمان رسیدگی به این پیام‌ها، نسبت پیام‌های ثبت شد و انجام گردید به کل پیام‌ها، نرخ بازخورد و تذکر پیام

۳. تبدیل دسته‌بندی‌های فعلی موضوعات ۱۳۷ به دسته‌بندی‌های آسان و راحت برای شهروندان و افزودن قابلیت جستجوی واژه برای انتخاب موضوع و در نظر گرفتن موضوع مناسب‌سازی معابر در دسته‌بندی جدید

۴. گزارش پیشرفت راه‌اندازی کامل سامانه مدیریت یکپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM) تا پایان سال ۹۸ 

۵. گزارش اتصال کامل دو سامانه ۱۳۷ و سامن 

۶. ارائه گزارش از عملکرد ۱۸۸۸ شامل میزان پیام‌های دریافتی ۱۸۸۸ از سال ۹۶، فرآیند گردش کار این سامانه و میانگین زمان رسیدگی به شکایات

فایل PDF نامه

۹۴- پیگیری توافقات جلسه ۹۱ در خصوص اجرای بندهای الف و ب تبصره‌های بودجه سال ۹۸

جناب آقای جوادی یگانه، معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی

جناب آقای محمدزاده، مدیرعامل محترم سازمان املاک و مستغلات

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودوچهارمین جلسه خود را با موضوع پیگیری توافقات نودویکمین جلسه این کمیته (اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۲۴۱۶۶ مورخ ۹۸/۰۹/۰۲) روز شنبه ۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۱۴ در سالن کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبق ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه دستور فرمایید گزارشی از توافقات پیشین به شرح ذیل در جلسه مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه گردد:

۱. گزارش سازمان املاک و مستغلات در خصوص جزئيات تفصیلی اطلاعات  ۴۳۷ ملکی که این سازمان دارای انحراف تشخیص داده به نحوی که مشخص باشد هر کدام از این املاک در چه مرحله‌ای از پیگیری قضایی، صدور حکم تخلیه و یا تخلیه کامل قرار دارند.

۲. برنامه زمان‌بندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی برای بررسی ۱۴۶۷ ملک شناسایی‌شده باقیمانده در سه دسته ذیل 

 الف) املاک مورد استفاده در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از جمله ساختمان‌های سرای محلات، مراکز کوثر و بهاران و مانند آن‌ها

ب) املاک ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بهره‌برداری از آن‌ها ذیل این ماده واگذار شده است و طبق تبصره ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۶۶/۱۶۸۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ باید مجوز واگذاری آن‌ها به فوریت در قالب ارسال لایحه به شورای اسلامی شهر تهران مورد پیگیری قرار گیرد از جمله املاک واگذار شده با بهره‌برداری مذهبی یا املاک واگذار شده به نهادهای نظامی و مانند آن‌ها

ج) املاک دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و شرح اقدامات انجام شده در  جهت تخلیه و بازگرداندن آنها به شهرداری تهران 

۳. گزارش سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درخصوص اطلاعات تفصیلی کلیه املاک در اختیار معاونت اجتماعی و فرهنگی و سازمان فرهنگی هنری که برای انجام ماموریت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن‌ها واگذار شده است، به همراه قیمت تقریبی فعلی هر ملک و نیز اجاره تقریبی ماهانه هریک از این املاک در سال ۹۸ 

فایل PDF نامه

۹۳- پیگیری پیشرفت تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی 

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودوسومین جلسه خود را با موضوع پیگیری تحقق توافقات نودمین جلسه این کمیته در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۱۵ در محل کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار نماید. 

در نودمین جلسه کمیته شفافیت که روز ۹۸/۹/۰۲ برگزار شد موارد زیر مورد توافق قرار گرفت (اعلامی در نامه شماره ۱۶۱/۲۴۸۵۹ مورخ ۹۸/۰۹/۰۷). خواهشمند است دستور فرمایید گزارش اجرای این توافقات شامل موارد ذیل در جلسه مورخ  ۹۸/۰۹/۲۳ به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه شود.

– راه‌اندازی سامانه جامع معاملات

۱. بررسی درگاه واحد تالار آگهی‌های معاملات شهرداری تهران شامل آمار آگهی‌های منتشرشده، صحت اسناد بارگذاری‌شده و همزمانی انتشار این آگهی‌ها روی درگاه تالار با انتشار در روزنامه 

۲.  اجباری شدن ثبت اطلاعات کلیه آیتم‌هایی که روی شفاف از هر نوع معامله‌ای نمایش داده می‌شود در سامانه جامع معاملات حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۹/۰۹

۳.   بررسی برنامه زمان‌بندی دقیق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص اجرای کامل مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ به گونه‌ای که تا پایان سال ۹۸ علاوه بر انجام الکترونیکی انواع معاملات در کلیه واحدهای شهرداری تهران، سامانه جامع معاملات برای ثبت باگردش کلیه معاملات در ستاد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به‌صورت کامل راه‌اندازی شده باشد.

۴.   گزارش پیشرفت انجام تمام‌الکترونیکی معاملات تا پایان آذرماه ۹۸ و انجام حداقل یک معامله به‌صورت تمام‌الکترونیکی تا پایان آذرماه 

۵.    راه‌اندازی امضای الکترونیکی به صورت پایلوت برای ذی حسابان درون شهرداری

– شفافیت حوزه املاک در شهرداری تهران

۱. اجباری شدن ثبت اطلاعات انواع معاملات ملکی (اعم از فروش، تملک و اجاره) در سامانه جامع معاملات و فراخوانی اطلاعاتی که از سامانه جامع املاک ذیل ارزیابی انواع معاملات ثبت می‌شود حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۹/۰۹    

۲. فراخوانی اطلاعات مربوط به تهاتر با هولوگرام از سامانه جامع مالی و سامانه شهرسازی و همچنین فراخوانی اطلاعات تهاتر با ملک از سامانه جامع املاک در سامانه جامع معاملات

۳. بررسی گزارش مکتوب سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان املاک و مستغلات و اداره کل مالی و اموال درخصوص غیرفعال شدن سامانه همکاران سیستم در سازمان املاک تا نیمه آذر ماه ۹۸ و عدم تغییر در اطلاعات پیشین این سامانه و عدم ثبت اطلاعات جدید در آن

۴. ارسال فرایند کلیه معاملات املاک سازمان املاک و مستغلات برای پیاده‌سازی در سامانه جامع معاملات توسط این سازمان به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثر تا تاریخ ۱۰ آذر ۹۸ و سپس پیاده‌سازی این فرایندها ظرف حداکثر یک هفته توسط سازمان فاوا در این سامانه به‌گونه‌ای که امکان ثبت با گردش کلیه معاملات املاک در سامانه جامع معاملات فراهم شود.

۵. بررسی برنامه زمان‌بندی دقیق سازمان املاک و مستغلات در خصوص اجرای کامل مصوبه ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳ به منظور تسریع در ثبت اسناد و مشخصات املاک در سامانه جامع املاک  

انتشار برخط گزارش‌های ماهانه درآمد و هزینه 

– انتشار اطلاعات پرداخت‌ روی ردیف بودجه سنواتی

گزارش جلسات کارشناسی در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

فایل PDF نامه

۹۲- شفافیت حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران

جناب آقای صبوری، معاون محترم فنی و عمرانی

با سلام و احترام؛

     کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودودومین جلسه خود را با موضوع «شفافیت حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران» و با چهار دستور زیر برگزار نماید:

    ۱. بررسی علت مغایرت میان داده‌های مربوط به پروژه‌های فنی و عمرانی که روی وبسایت این معاونت منتشرشده با داده‌های مربوط به این پروژه‌ها که در سامانه کنترل پروژه ثبت شده است و همچنین مغایریت آن‌ها با داده‌های نسخه مکتوب گزارش میزان پیشرفت این پروژه‌ها که از طرف معاونت فنی و عمرانی به شورا ارسال شده است و همچنین بررسی راه‌حل‌های رفع مغایرت میان داده‌های مذکور به منظور انتشار عمومی داده‌های کامل و معتبر پروژه‌های احداثی شهر تهران

    ۲. راه‌اندازی سامانه جامع فنی و عمرانی در این معاونت و واحدهای ذیل آن و ارتباط آن با سامانه‌های کنترل پروژه، جامع معاملات و جامع مالی

    ۳. انتشار عمومی نتایج تفصیلی ارزیابی پیمانکاران براساس نامه ارسالی به شماره ۲۴۶۴۷/۱۶۱ مورخ ۹۸/۰۹/۰۵

    ۴. تکمیل اطلاعات منتشرشده روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی درخصوص بهسازی معابر شهر تهران

     خواهشمند است در این جلسه که روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ساعت ۱۶:۳۰ در محل تالار شیبانی واقع در طبقه اول ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود حضور به هم رسانید.

فایل PDF نامه

۹۱- پیگیری اجرای بندهای الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران

جناب آقای جوادی یگانه

معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نظر دارد نودویکمین جلسه خود را با موضوع «پیگیری اجرای بندهای الف و ب تبصره ۳۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران» برگزار نماید. لذا خواهشمند است ضمن حضور در این جلسه که روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴ در محل کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود، دستور فرمایید گزارشی از اجرای این دو بند تبصره ۳۵ بودجه ۹۸ شهرداری تهران در جلسه ارائه گردد.

همچنین در هشتادمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (بند ۲ صورتجلسه اعلامی در نامه شماره ۱۶۰/۱۵۹۹۷ مورخ ۹۸/۰۶/۱۱) مقرر شد در راستای اجرای تبصره چهارم ماده یکم مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ مبنی بر انتشار اطلاعات انواع معاملات متوسط و بالاتر و نیز ضرورت شفافیت‌بخشی به نحوه هزینه‌کرد بودجه اجتماعی – فرهنگی که اغلب در قالب معاملات متوسط صورت می‌گیرد، بررسی‌ها و اقدامات لازم جهت ایجاد دسترسی برای حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و ادارات کل زیرمجموعه آن در سامانه جامع مالی به منظور ثبت اسناد هزینه به صورت پیش‌سند انجام شود. در نودویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، گزارش اجرای این مصوبه، پیگیری خواهد شد.

فایل PDF نامه

۹۰- پیگیری تحقق شفافیت مالی در شهرداری تهران

جناب آقای امامی

معاون محترم مالی و اقتصاد شهری

با سلام و احترام 

در جلسه هشتادم (مورخ ۹۸/۰۶/۰۹)، هشتادوچهارم (با موضوع «گزارش راه‌اندازی سامانه جامع معاملات» مورخ ۹۸/۰۷/۰۶) و هشتادوپنجم کمیته شفافیت و شهر هوشمند (با موضوع «انتشار عمومی اطلاعات معاملات ملکی و وضعیت املاک شهرداری تهران» مورخ ۹۸/۰۷/۱۳) موارد زیر به تصویب رسید: 

۱. شفافیت حوزه املاک شهرداری

۱.۱. مقرر شد اطلاعات انواع معاملات ملکی به تفکیک زیر روی وبسایت شفاف منتشر شود

– فروش: 

نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)، تاریخ کمیسیون، اعضاء کمیسیون، آرای اعضای کمیسیون، مساحت ملک، لوکیشن (gis)، پلاک ثبتی (بلوک، ملک، آپارتمان، پیشه ور) (بلوک اصلی-بلوک فرعی-قطعه- بخش ثبتی)، نشانی ملک، نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ ، مبلغ)، مبلغ کلی توافق، امضاکننده قرارداد از طرف شهرداری

– تملک:

نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)، تاریخ کمیسیون،اعضاء کمیسیون، آرای اعضای کمیسیون، مساحت ملک، اطلاعات گذر، نظر ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ، مبلغ)، مبلغ کلی توافق، امضا کنندگان قرارداد، نام طرح شهری اصلی

– اجاره: 

اطلاعات موجر، مشخصات ملک، مساحت ملک، لوکیشن (gis)، پلاک ثبتی (بلوک، ملک، آپارتمان، پیشه ور) (بلوک اصلی-بلوک فرعی-قطعه- بخش ثبتی)، نشانی ملک، اطلاعات قرارداد (مدت قرارداد،تاریخ قرارداد، تاریخ شروع و تاریخ پایان)، صورتجلسه هیات ارزیابی(شماره، تاریخ، مبلغ)، اجاره بها ماهیانه، مجموع مبلغ، امضا کنندگان قرارداد

۲.۱. مقرر شد نسخه آزمایشی صفحه انتشار اطلاعات معاملات ملکی با موارد اطلاعاتی فوق حداکثر تا پایان مهرماه ۹۸ روی وبسایت شفاف ایجاد شود.

۳.۱. مقرر شد اداره کل مالی و اموال، متولی تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان اداره کل مالی و اموال، سازمان املاک و مستغلات، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند باشد تا در این کارگروه موارد اطلاعاتی تهاترها که باید در سامانه جامع معاملات ثبت شوند و اطلاعاتی که باید از سامانه‌های دیگر مانند بازدید یکپارچه و جامع مالی فراخوانی شوند تعیین گردد تا این اطلاعات پس از ثبت در سامانه جامع معاملات، روی وبسایت شفاف منتشر شود 

۴.۱. با توجه به اینکه سامانه جامع مالی برای سازمان املاک و مستغلات مناسب‌سازی شده است، مقرر شد حداکثر تا پایان مهرماه، سامانه مالی موازی مورد استفاده در این سازمان برای ثبت اسناد مالی جدید به‌طور کامل از دسترس خارج شود و سامانه جامع مالی به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد. 

۵.۱. با توجه به اتمام مهلت سازمان املاک و مستغلات در ارسال گزارش خواسته‌شده در نامه شماره ۱۶۱/۱۲۵۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ در خصوص تحقیق و تفحص املاک، مقرر شد سازمان املاک و مستغلات گزارش مذکور را حداکثر تا پایان مهرماه ۹۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۶.۱. با توجه به اعلام سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مبنی بر اینکه مهلت در نظر گرفته شده در مصوبه «ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۹۴/۳۲۱۳  برای اجرای آن کافی نبوده است، مقرر شد برنامه زمان‌بندی پیشنهادی اجرای این مصوبه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شود. 

۲.  راه‌اندازی سامانه جامع معاملات

۱.۲. مقرر شد ایرادات نسخه آزمایشی درگاه واحد انتشار آگهی مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت دو هفته برطرف شده و نسخه اصلی این درگاه با داده‌های واقعی مناطق حداکثر تا پایان مهرماه ۹۸ رونمایی شود و برای شهروندان قابل رویت باشد به گونه‌ای که زیرساخت‌های لازم جهت خرید اسناد معامله نیز از دو طریق مراجعه حضوری و درگاه واحد انتشار آگهی مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری فراهم شود.

۲.۲. بنا بر اظهار نظر نماینده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه‌اندازی کامل سامانه جامع معاملات که قابلیت انجام الکترونیکی تمامی مراحل انواع معاملات شهرداری تهران را داشته باشد، حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۸ انجام خواهد شد. در این خصوص مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری برنامه زمان‌بندی دقیق راه‌اندازی کامل سامانه جامع معاملات (تمامی مراحل تمامی انواع معاملات به تفکیک مناطق و واحدهای تابعه)، را از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کرده و به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

۳. راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

در راستای اجرای ماده ۳۸ برنامه سوم توسعه شهر تهران، بند ب بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۱۳۴ مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ و بند پ تبصره ۵ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران، شهرداری موظف بوده است بازار آنلاین تهاتر را ایجاد نماید. با توجه به واگذاری تحقق عملکرد بودجه غیرنقد به اداره کل خزانه‌داری، مقرر شد حداکثر تا پایان مهرماه ۹۸ گزارش این اداره کل از راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

۴. شفافیت بودجه

مقرر شد در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها مبنی بر انتشار عمومی صورت جامعی از درآمد و هزینه‌ شهرداری و ضرورت شفافیت عملکرد بودجه 

۱.۴. تا پایان شهریورماه ۹۸ بخش هزینه گزارش‌های عملکرد ماهانه مالی از ابتدای سال ۹۸ به‌صورت برخط از سامانه جامع مالی روی وبسایت شفاف منتشر شود.

۲.۴. بخش درآمدی گزارش‌های عملکرد ماهانه مالی از ابتدای سال ۹۸ به‌صورت غیربرخط از سامانه جامع مالی روی وبسایت شفاف منتشر شود و طبق درخواست مهلت سه‌ماهه توسط اداره کل درآمد برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، از ابتدای آبان‌ماه ۹۸ این بخش از گزارش مالی نیز به‌صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد. 

خواهشمند است نسبت به حضور مدیرکل محترم مالی و اموال، مدیرکل خزانه‌داری و مدیرعامل محترم سازمان املاک و مستغلات در نودمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز شنبه ۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۴ در سالن کمیسیون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود و ارائه گزارش پیشرفت اجرای مصوبات فوق در این جلسه دستور فرمایید.

۸۹- پیگیری اجرای مصوبات جلسه هشتادوهفتم در حوزه هوشمندسازی

جناب آقای جهانگرد

عضو محترم شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

با سلام و احترام
هشتادوهفتمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با موضوع برنامه‌هاي سازمان فاوا در سال ۹۸ براي اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران كه در حيطه وظايف اين سازمان قرار مي‌گيرد از جمله تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸، مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني شهر تهران (TSDI) و اقدامات تعيين‌شده در برنامه سوم توسعه شهر تهران، روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۰ در محل آن سازمان برگزار شد و موارد زير به تصويب رسيد.
۱- بنابر گزارش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، كاتالوگ اوليه سرويس‌ها و داده‌هاي شهرداري تهران تهيه شده است. در اين رابطه مقرر شد سازمان فاوا داده‌ها و سرويس‌هاي اولويت‌دار خود را بر مبناي كاتالوگ مذكور برچسب‌گذاري كرده و فهرست آن را با رعايت استانداردهاي لازم (شامل قابليت جستجو، شناسنامه داده و سرويس، فراداده، سياست انتشار داده، طبقه‌بندي موضوعي، نام سازمان مالك داده و سرويس، نحوه جمع‌آوري داده و سرويس، تناوب به‌روزرساني داده و سرويس مشابه آن‌چه در وبسايت data.gov.ir وجود دارد) و به همراه تخمين تاريخ انتشار آن‌ها، حداكثر تا دهم آبان‌ماه ۹۸ تهيه و به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال نمايد تا در جلسه آتي اين كميته با سازمان فاوا مورد بررسي قرار گيرد.
۲- مقرر شد سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن اولويت‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران، پروژه‌هاي شهر هوشمند خود را بازنگري كرده و برنامه عملياتي اين پروژه‌ها را به شرح زير تدوين كند و حداكثر تا دهم آبان ماه ۹۸ به كميته شفافيت و شهر هوشمند ارسال كند تا در جلسه آتي اين كميته با سازمان فاوا مورد بررسي قرار گيرد:
۲-۱- برنامه عملياتي و زمان‌بندي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات براي الكترونيكي شدن فرايندهاي محمل فساد به شرح زير:

  • انجام تمام الكترونيكي انواع معاملات
  • تاييد و پرداخت تمام الكترونيكي صورت‌وضعيت پيمانكاران
  • صدور تمام الكترونيكي انواع گواهي‌ها و استعلامات حوزه شهرسازي از جمله صدور تمام الكترونيكي پروانه ساختماني، گواهي عدم تخلف و پايان‌كار

۲-۲- برنامه اجرايي زمان‌مند و اولويت‌دار سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات براي يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي فعال در يك حوزه موضوعي مانند يكپارچه‌سازي سامانه جامع معاملات، سامانه جامع مالي، سامانه كنترل پروژه، سامانه جامع درآمد، سامانه صورت وضعيت، سامانه جامع املاك، سامانه بازديد يكپارچه، سامانه شهرسازي در حوزه مالي، يكپارچه‌سازي سامانه منابع انساني و سامانه جامع مالي در حوزه منابع انساني و نيز يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي موازي فعال با سامانه‌هاي اولويت‌دار در واحدهاي تابعه
۲-۳- برنامه اجرايي و زمان‌مند تحقق كامل درگاه واحد شهروندي در شهرداري تهران
خواهشمند است در هشتادونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند كه با موضوع پيگيري و دريافت گزارش در خصوص اجراي مصوبات فوق، در روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰ در سالن كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شوراي اسلامي شهر تهران برگزار مي‌شود، حضور به هم رسانيد.

۸۸- پیگیری ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی

جناب آقای کاظمی

مدیرکل محترم دفتر شهردار تهران

جناب آقای امینی

رئيس محترم سازمان بازرسی شهرداری تهران

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

با سلام و احترام؛
همان‌گونه كه مستحضر هستيد شصت‌ونهمين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با موضوع «ارتقاي سامانه‌هاي نظارت همگاني» در تاريخ ۹۸/۰۲/۲۱ برگزار شده است. كميته شفافيت در نظر دارد در هشتادوهشتمين جلسه خود، وضعيت راه‌اندازي پروژه سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM) و اجراي مصوبات جلسه پيشين (اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵) را پيگيري نمايد. لذا خواهشمند است در اين جلسه كه روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ در سالن كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شماره يك شوراي اسلامي شهر تهران برگزار مي‌شود، حضور بهم رسانيد.
در اين جلسه گزارش سازمان بازرسي در خصوص موارد زير دريافت خواهد شد:
۱- دلايل تاخير راه‌اندازي پروژه سامانه مديريت يكپارچه ارتباط با شهروندان (ZRM)، گزارش از اقدامات انجام شده و برنامه آتي اين پروژه. طبق مصوبات جلسه شصت‌ونهم كميته شفافيت و شهر هوشمند (اعلامي در نامه شماره ۱۶۱/۴۳۵۸ مورخ ۹۸/۰۲/۲۵) قرار بود اين سامانه حداكثر تا پايان مرداد ماه ۹۸ راه‌اندازي شود.
۲- گزارش از امكان درج موقعيت مكاني بر روي نقشه (لوكيشن) و ارسال صوت و فيلم و تصوير توسط شهروندان از طريق درگاه‌ شهروندي تهران من
۳- گزارش وضعيت فعلي سامانه ۱۳۷ در حوزه شاخص‌هاي ميزان زمان پاسخگويي و رضايت شهروندان (به تفكيك درگاه‌هاي ثبت پيام شهروندان: تهران من، نسخه وب ۱۳۷، تماس تلفني و …)
۴- انتشار گزارش‌هاي كلي ۱۳۷ موجود در داشبورد سامانه تحليل مركز آمار و رصد شهري براي عموم شهروندان در وبسايت داده‌نماي شهرداري تهران.
۵- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اتصال سيستماتيك سامانه‌هاي ۱۳۷ و سامن (سامانه مكان‌مند نگهداشت شهر) به منظور تسريع در پاسخگويي به پيام‌هاي شهروندان
۶- گزارش امكان افزودن موارد زير در درگاه‌هاي ۱۳۷ و تهران من:
۶-۱- گزينه‌ي مناسب‌سازي (براي عبور معلولين و جانبازان) جهت تسهيل اجراي مصوبه «مناسب‌سازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتي» ابلاغي به شماره ۱۶۰/۶۳۸/۷۰۹۷ مورخ ۸۴/۰۴/۲۲
۶-۲- ايجاد مسير ويژه جهت ثبت و گزارش تخلفات حوزه شهرسازي توسط شهروندان در راستاي اجراي ماده ۴ مصوبه “الزام شهرداري تهران به انتشار اطلاعات شهرسازي” ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲
۶-۳- گزارش از اقدامات براي نمايش جزئيات وضعيت پيام به شهروند در تمامي مراحل

۸۷- پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه هوشمندسازی

جناب آقای جهانگرد 

عضو محترم شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای فرجود

مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای کاظمی

مدیرکل محترم دفتر شهردار تهران

با سلام و احترام
كميته شفافيت و شهر هوشمند در نظر دارد پيرو هفتادوششمين جلسه اين كميته، هشتادوهفتمين جلسه خود را با موضوع پيگيري اجراي تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۳۷۲۷۵ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵، پيگيري اجراي مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني شهر تهران (TSDI)  ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۲۶۴/۳۰۳۸۴ مورخه ۹۵/۱۱/۲۳ و همچنين برنامه‌هاي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال ۹۸ در راستاي اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و اقدامات تعيين‌شده در برنامه سوم توسعه شهر تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۳۲۰۶۱ مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ برگزار نمايد. خواهشمند است در اين جلسه كه روز شنبه ساعت ۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ در سالن كميسيون برنامه و بودجه واقع در طبقه ششم ساختمان شوراي اسلامي شهر تهران برگزار مي‌شود حضور به هم رسانيد.
در اين جلسه گزارش سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص موارد زير دريافت خواهد شد:
۱- كاتالوگ داده و API شهرداري تهران (در اجراي بند الف تبصره ۳۶ بودجه ۹۸ شهرداري تهران و ماده ۴ مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني) حاوي شناسنامه و سياست در قبال هر مجموعه داده به تفكيك:
۱-۱- داده‌ها و سرويس‌هايي كه به صورت رايگان و آزاد در اختيار عموم قرار مي‌گيرند و زمان عمومي شدن آن‌ها؛
۱-۲- مواردي كه تنها بنا بر درخواست و تحت پروانه و با دريافت وجه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي‌گيرند؛
۱-۳- داده‌ها و سرويس‌هايي كه در اختيار شهرداري تهران است، اما به اشتراك گذاشتن و يا عمومي كردنِ آن‌ها ممنوعيت دارد.
۲- اقدامات سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص سه اولويت شوراي اسلامي شهر تهران شامل:
۲-۱- روند پيشرفت و برنامه آتي درگاه واحد خدمات و اطلاع‌رساني شهرداري تهران (براساس بند ۴ ماده ۱۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران) به تفكيك:
۲-۱-۱- وضعيت خدمات فعلي و آتي اپليكيشن و نسخه وب تهران من (امكان رزرو برخط پارك حاشيه‌اي، امكان ثبت پيام و پيگيري در ۱۳۷ و ۱۸۸۸، وجود سابقه طرح تفصيلي هر پارسل و …)؛
۲-۱-۲- وضعيت ساخت بانك داده شهروندان جهت تسهيل و هوشمندسازي اقدامات شهرداري تهران (از جمله نظرسنجي و انتخابات شوراياري، تخصيص يارانه‌هاي فرهنگي شهرداري و …)؛
۲-۱-۳- وضعيت پروژه سامانه يكپارچه تماس شهروندان (ZRM) و ارتباط آن با درگاه واحد خدمات و اطلاع‌رساني شهرداري تهران.
۲-۲- برنامه عملياتي هوشمندسازي فرايندها با تاكيد بر فرايندهاي اولويت‌دار محمل فساد (براساس بند ۱ ماده ۷، ماده ۱۶ و بند ۵ ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران، ماده ۱ مصوبه الزام شهرداري تهران انجام الكترونيكي و اعلان عمومي اطلاعات معاملات شهرداري تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۸۲۷۰ مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ و مواد ۱ و ۲ و ۳ مصوبه الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي ابلاغي به شماره ۱۶۰/۲۲۵۲۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۲).
۲-۳- توسعه سرويس‌هاي نرم‌افزاري يكپارچه مورد نياز مديريت شهري (براساس بند ۱ ماده ۱۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران) و يكپارچه‌سازي و استقرار سامانه‌هاي جامع مديريت منابع شهرداري در سازمان‌ها و ادارات شهرداري (بر اساس بند ۲ماده ۱۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران) به تفكيك نرم‌افزارهاي جامع منابع انساني، مالي، معاملات، املاك و درآمدها.
۳- ارتقاي كمي و كيفي وبسايت داده‌نما شامل افزودن داده‌ها با فرمت‌هاي مكاني و ماشين خوان و امكان بارگذاري اطلاعات داشبوردهاي سامانه تحليل به وبسايت داده‌نما (در اجراي بند الف تبصره ۳۶ بودجه ۹۸ شهرداري تهران و ماده ۴ مصوبه نظام مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني شهر تهران).