دسترسی به برنامه‌های مدیریت شهری در قالب دسترسی به ضمائم صورت جلسات

/
هر آن‌چه در دسترس شوراست، در دسترس همه شهروندان است. این بن‌مای…

گزارش اجمالی وضعيت، مسائل و راهبردهاي اداره‌كل آموزش و پرورش شهر تهران

/
اين فايل(+) گزارش ارائه‌شده توسط آقای عباسعلی باقری، مدیرکل محترم آ…

گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران در شش ماهه اول سال ۹۶

/
جناب آقای نجفی، شهردار محترم تهران، به پیوست نامه‌ای که مشاهده می…

گزارش اقدامات شهرداری تهران برای مقابله با مگس‌های سفید شهر تهران

/
این فایل (+) گزارش اقدامات شهرداری تهران برای مقابله با مگس‌…
/
این فایل (+) گزارش ارایه شده توسط جناب آقای عبداللهی، معاون اجتماع…

گزارش عملکرد سه ساله برنامه دوم شهرداری تهران

/
این فایل (+) ارایه گزارش عملکرد سه ساله برنامه دوم شهرداری تهران است…