دستور جلسه روز يك‌شنبه (۹۶/۷/۳۰) شورای اسلامی شهر تهران

/
بررسی فوریت دو طرح وصولی، در دستور کار پانزدهمین جلسه شورای اس…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۲۵) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۲۵) شورای اسلامی شهر تهران…

دستور جلسه روز یکشنبه (۹۶/۷/۲۳) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز یکشنبه (۹۶/۷/۲۳) شورای اسلامی شهر تهران…

کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
در جلسه روز یکشنبه (۹۶/۷/۱۶) کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلام…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۸) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۸) شورای اسلامی شهر تهران…

گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران در شش ماهه اول سال ۹۶

/
جناب آقای نجفی، شهردار محترم تهران، به پیوست نامه‌ای که مشاهده می…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۱) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۱) شورای اسلامی شهر تهران…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (96/7/4) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (96/7/4) شورای اسلامی شهر تهران…

دستور جلسه روز یک‌شنبه (96/7/2) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز یک‌شنبه (96/7/2) شورای اسلامی شهر تهران…

پخش زنده اینترنتی جلسات استماع

/
جلسات استماع برنامه های کاندیداهای سمت شهردار تهران در وبسایت شو…

پخش زنده اینترنتی جلسات استماع

/
در جلسه امروز چهارشنبه (۹۶/۵/۴) منتخبان شورای پنجم شهر تهران، علنی بو…