دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۱) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۱۱) شورای اسلامی شهر تهران…

دستور جلسه روز سه‌شنبه (96/7/4) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز سه‌شنبه (96/7/4) شورای اسلامی شهر تهران…

دستور جلسه روز یک‌شنبه (96/7/2) شورای اسلامی شهر تهران

/
دستور جلسه روز یک‌شنبه (96/7/2) شورای اسلامی شهر تهران…

پخش زنده اینترنتی جلسات استماع

/
جلسات استماع برنامه های کاندیداهای سمت شهردار تهران در وبسایت شو…

پخش زنده اینترنتی جلسات استماع

/
در جلسه امروز چهارشنبه (۹۶/۵/۴) منتخبان شورای پنجم شهر تهران، علنی بو…