بررسی عملکرد برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در حوزه هوشمندسازی

/
?در هفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند در روز یکشنبه هفته …

بررسی دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه شهرسازی

/
در ششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که به ریاست بهاره آروین و با حض…

بررسی برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات «سامانه شهرسازی»

/
در چهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند درروز شنبه (۹۶/۸/۲۰)…

سومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
سومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران روز یک…

دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز یک‌شنبه (۹۶/۸/۷) به رياست…

دستور دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
دومين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با موضوع بررسی چگونگی برقراری…

اولين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند

/
اولین جلسه کمیته شفافيت و شهر هوشمند، شنبه ۲۹مهر ۱۳۹۶، به رياست بهار…

تشکیل کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
در جلسه روز یکشنبه (۹۶/۷/۱۶) کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلام…