گزارش‌های مردمی از مسائل شهری و تخلفات شهرداری

این‌جا کانال ارتباطی شما با بهاره آروین، عضو شورای پنجم شهر تهران است. شما می‌توانید از این طریق، نظرات، ایده‌ها و پیشنهادات خود را در میان بگذارید.