نوشته‌ها

پیگیری اجرای مصوبات شفافیت و هوشمندسازی در معاونت شهرسازی (دستور جلسه)

پیگیری اجرای مصوبات شفافیت و هوشمندسازی در معاونت شهرسازی

هفتادونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ به ریاست بهاره آروین و با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با موضوع پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی برگزار خواهد شد.

بخش ابتدایی جلسه به پیگیری حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی (+) اختصاص خواهد یافت.

در اجرای این مصوبه، تابدین‌جا دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده‌های تغییر یا تثبیت کاربرد از سال ۹۷ به بعد و همچنین اطلاعات پرونده‌های صدور پروانه از سال ۹۷ به بعد از طریق درگاه «تهران من» فراهم شده است.

در جلسه روز دوشنبه ۹۸/۵/۱۴، بهبود و سهولت شرایط دسترسی شهروندان به این اطلاعات از جمله حذف محدودیت تعداد دفعات روزانه مشاهده اطلاعات پرونده‌های صدور پروانه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در این بخش از جلسه همچنین اجرای ماده ۳ مصوبه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و گزارش معاونت شهرسازی از اقدامات انجام‌گرفته در خصوص نمایش عمومی لایه‌های طرح تفصیلی و سوابق و تغییرات آن روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران دریافت خواهد شد.

اهمیت انتشار این اطلاعات، در شفافیت‌بخشی به روند تغییرات کالبدی شهر تهران در طی سال‌های اجرای طرح تفصیلی و تخطی‌های احتمالی صورت‌گرفته از ضوابط طرح و همچنین فراهم کردن بستر نظارت همگانی و مطالبه عمومی نسبت به تحولات آتی آن است.

تمام‌الکترونیکی شدن ارائه مجوزهای شهرسازی از اولویت‌گذاری‌های کمیته شفافیت و شهر هوشمند در سال دوم فعالیت خود بوده است.

همسو با اقدامات پیشین کمیته شفافیت در این زمینه، دریافت برنامه‌ها و اقدامات معاونت معماری و شهرسازی در خصوص اجرای ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران، موضوع بخش دیگری از جلسه دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ خواهد بود.

ماده ۴۲ برنامه سوم (+)، شهرداری را مکلف کرده است تا نسبت به ارائه تمامی خدمات شهرسازی و معماری شهرداری از جمله صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی به صورت هوشمند و غیرحضوری (شهروندمحور) تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدام کند.

در این بخش از جلسه همچنین ایجاد امکان دسترسی شهروندان به محتویات پرونده‌های شهرسازی مربوط به خود از طریق درگاه «تهران من»، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

*

 پیگیری تکمیل انتشار عمومی اطلاعات پروانه‌های برج‌باغ، موضوع بخش آخر جلسه است.

در اجرای مصوبات جلسه شصت‌وششم کمیته شفافیت که با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد، در حال حاضر اطلاعات مربوط به پروانه‌های برج‌باغ که از سال ۹۲ به بعد صادر شده‌‌اند، روی وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار گرفته است.

دررابطه‌با پروانه‌هایی که پیش از سال ۹۲ صادر شده‌اند نیز با توجه به آنکه اطلاعات این پروند‌ه‌ها به صورت سیستمی موجود نبود،‌ مقرر شد تا اطلاعات آن‌ها به‌تدریج استخراج و روی وبسایت شفاف منتشر شود.

 در جلسه دوشنبه ۹۸/۵/۱۴، گزارش معاونت معماری و شهرسازی از پیشرفت استخراج و انتشار اطلاعات پروانه‌های برج‌باغی که پیش از سال ۹۲ صادر شده‌اند، دریافت خواهد شد.

پیگیری اجرای مصوبات شفافیت و هوشمندسازی در معاونت شهرسازی (دستور جلسه)

پیگیری اجرای مصوبات شفافیت و هوشمندسازی در معاونت شهرسازی

هفتادونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ به ریاست بهاره آروین و با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با موضوع پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی برگزار خواهد شد.

بخش ابتدایی جلسه به پیگیری حسن اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی (+)» اختصاص خواهد یافت.

در اجرای این مصوبه، تابدین‌جا دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده‌های تغییر یا تثبیت کاربرد از سال ۹۷ به بعد و همچنین اطلاعات پرونده‌های صدور پروانه از سال ۹۷ به بعد از طریق درگاه «تهران من» فراهم شده است.

در جلسه روز دوشنبه ۹۸/۵/۱۴، بهبود و سهولت شرایط دسترسی شهروندان به این اطلاعات از جمله حذف محدودیت تعداد دفعات روزانه مشاهده اطلاعات پرونده‌های صدور پروانه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در این بخش از جلسه همچنین اجرای ماده ۳ مصوبه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و گزارش معاونت شهرسازی از اقدامات انجام‌گرفته در خصوص نمایش عمومی لایه‌های طرح تفصیلی و سوابق و تغییرات آن روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران دریافت خواهد شد.

اهمیت انتشار این اطلاعات، در شفافیت‌بخشی به روند تغییرات کالبدی شهر تهران در طی سال‌های اجرای طرح تفصیلی و تخطی‌های احتمالی صورت‌گرفته از ضوابط طرح و همچنین فراهم کردن بستر نظارت همگانی و مطالبه عمومی نسبت به تحولات آتی آن است.

تمام‌الکترونیکی شدن ارائه مجوزهای شهرسازی از اولویت‌گذاری‌های کمیته شفافیت و شهر هوشمند در سال دوم فعالیت خود بوده است.

همسو با اقدامات پیشین کمیته شفافیت در این زمینه، دریافت برنامه‌ها و اقدامات معاونت معماری و شهرسازی در خصوص اجرای ماده ۴۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران، موضوع بخش دیگری از جلسه دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ خواهد بود.

ماده ۴۲ برنامه سوم (+)، شهرداری را مکلف کرده است تا نسبت به ارائه تمامی خدمات شهرسازی و معماری شهرداری از جمله صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی به صورت هوشمند و غیرحضوری (شهروندمحور) تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدام کند.

در این بخش از جلسه همچنین ایجاد امکان دسترسی شهروندان به محتویات پرونده‌های شهرسازی مربوط به خود از طریق درگاه «تهران من»، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

*

 پیگیری تکمیل انتشار عمومی اطلاعات پروانه‌های برج‌باغ، موضوع بخش آخر جلسه است.

در اجرای مصوبات جلسه شصت‌وششم کمیته شفافیت که با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد، در حال حاضر اطلاعات مربوط به پروانه‌های برج‌باغ که از سال ۹۲ به بعد صادر شده‌‌اند، روی وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار گرفته است.

دررابطه‌با پروانه‌هایی که پیش از سال ۹۲ صادر شده‌اند نیز با توجه به آنکه اطلاعات این پروند‌ه‌ها به صورت سیستمی موجود نبود،‌ مقرر شد تا اطلاعات آن‌ها به‌تدریج استخراج و روی وبسایت شفاف منتشر شود.

 در جلسه دوشنبه ۹۸/۵/۱۴، گزارش معاونت معماری و شهرسازی از پیشرفت استخراج و انتشار اطلاعات پروانه‌های برج‌باغی که پیش از سال ۹۲ صادر شده‌اند، دریافت خواهد شد.

 

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار (دستور جلسه)

پنجاه‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای راد، مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار در برقراری شفافیت اطلاعاتی و همچنین برنامه‌های این سازمان درجهت هوشمندسازی فرایندهای مربوط به مدیریت غرف و ارائه خدمات به شهروندان برگزار خواهد شد. ادامه مطلب …

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا (گزارش جلسه)

پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خال، مدیرعامل محترم سازمان بهشت زهرا، نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شهری و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان بهشت زهرا در برقراری شفافیت اطلاعاتی و همچنین برنامه‌های این سازمان درجهت هوشمندسازی ارائه خدمات به شهروندان در محل سازمان بهشت زهرا برگزار شد.

فرایند‌های واگذاری قبور در بهشت زهرا و چگونگی ثبت سیستماتیک اطلاعات این فرایندها اولین موضوع مورد بحث در این جلسه بود. بنابر توضیحات جناب آقای خال، اطلاعات مربوط به واگذاری‌های انجام‌گرفته و مالکیت قبور در سامانه عروجیان که متعلق به این سازمان است ثبت می‌گردد. بنابر گزارش ایشان واگذاری قبور به متقاضیان در سازمان بهشت زهرا، مطابق با نرخ مصوب در شورای شهر تهران صورت می‌گیرد. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در این جلسه صراحتا اخبار و ادعاهای ناظر بر خرید و فروش قبور خارج از تعرفه‌های مصوب را کذب و غیرواقعی عنوان کرد. ادامه مطلب …

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا (دستور جلسه)

پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خال، مدیرعامل محترم سازمان بهشت زهرا و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان بهشت زهرا در برقراری شفافیت اطلاعاتی و همچنین برنامه‌های این سازمان درجهت هوشمندسازی ارائه خدمات به شهروندان در محل سازمان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

فرآیند‌های واگذاری قبور در بهشت زهرا و چگونگی ثبت سیستماتیک اطلاعات این فرآیندها اولین موضوع مورد بحث در جلسه خواهد بود. باتوجه به دریافت گزارش‌های مکرر در خصوص دلالی و واسطه‌گری در واگذاری و فروش قبور در قطعات مختلف، میزان شفافیت فرآیندهای موجود در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ادامه مطلب …