بازبینی فرایند تولید محتوای فرهنگی در سازمان زیباسازی (گزارش جلسه)

/
سی‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، روز شنبه ۹۷/۴/۱۶ به …

تصویب یک فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»

/
امروز سه‌شنبه (۹۷/۴/۱۹) یک فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرد…

بررسی یک فوریت طرح مدیریت تعارض منافع در صحن علنی شورا

/
طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» با ۱۳ امضا و با قید ی…

شفافیت قراردادها و فرایند تولید محتوای فرهنگی در سازمان زیباسازی شهرداری تهران (دستور جلسه)

/
سی‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، روز شنبه ۹۷/۴/۱۶، با…

بررسی پیش‌نویس دو طرح در کمیته شفافیت (گزارش جلسه)

/
در سی‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز شنبه ۹۷/۴…

وضعیت استقرار سامانه قراردادها در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
سی‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه، ۹۷/۴/۲، به …

پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
سی‌امین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، روز سه‌شنبه ۹۷/۳/۲۹ به ریاست دکتر…

بررسی سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها (گزارش جلسه)

/
در ادامه جلسات تشکیل‌شده در جهت ارتقای کیفیت اطلاعات در سامانه شفاف، بی…

ارتقای کیفیت اطلاعات در وبسایت شفاف (دستور جلسه)

/
در ادامه جلسات بیست‌وچهارم مورخ ۹۷/۲/۸ و بیست‌وهفتم مورخ ۹۷/۲/۲۹ کمیته…