دستور دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
دومين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با موضوع بررسی چگونگی برقراری…

اولين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند

/
اولین جلسه کمیته شفافيت و شهر هوشمند، شنبه ۲۹مهر ۱۳۹۶، به رياست بهار…

تشکیل کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
در جلسه روز یکشنبه (۹۶/۷/۱۶) کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلام…