شفافیت در انتصابات شهرداری تهران

/
در چهاردهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که روز شنبه ۳۰ دی ماه برگزار می شود، «نسخه آزمایشی وبسایت انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران» و « چگونگی انتشار عمومی اطلاعات حوزه منابع انسانی از جمله انتصابات انجام شده در دوره جدید مدیریت شهری» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان

/
سیزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند به ریاست خانم دکتر بهاره آروین و…

ضرورت تحلیل چرایی شکست برنامه پنج ساله دوم

/
در هفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند در روز یک‌شنبه (۹۶/…

ادامه بررسی دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه شهرسازی

/
?دو هفته پیش، در ششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند در روز یک‌شنبه مور…

بررسی عملکرد برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در حوزه هوشمندسازی

/
?در هفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند در روز یکشنبه هفته …

بررسی دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه شهرسازی

/
در ششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که به ریاست بهاره آروین و با حض…

بررسی برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات «سامانه شهرسازی»

/
در چهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند درروز شنبه (۹۶/۸/۲۰)…

سومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
سومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران روز یک…

دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

/
دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز یک‌شنبه (۹۶/۸/۷) به رياست…