گزارش عملکرد چهارساله

دستاوردهای تحقق شفافیت در شهرداری تهران

 • انتشار عمومی و برخط اطلاعات معاملات کلان و متوسط شهرداری اعم از هزینه‌ای (+)، درآمدی (+)، مشارکتی و سرمایه‌گذاری (+)، حواله‌ها (+) و قراردادهای ملکی (+) 
 • انتشار عمومی صورت‌های مالی سازمان‌ها (+) و شرکت‌ها (+) (گزارش حسابرس داخلی و گزارش حسابرس مستقل شورا)
 • انتشار عمومی لایحه بودجه (+)، بودجه مصوب (+) و عملکرد بودجه (+) سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در فرمت اکسل
 • انتشار گزارش‌های تفریغ بودجه شهرداری تهران از سال ۸۷ تا سال ۹۷ در فرمت اکسل (لینک)
 • انتشار عملکرد ماهانه درآمد و هزینه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ (لینک)
 • انتشار عمومی اطلاعات پرونده‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند (لینک) و اطلاعات پروانه‌های ساختمانی دارای تغییر کاربری از سال ۹۷ تا ۹۹ (لینک)
 • برقراری دسترسی به سوابق طرح تفصیلی روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران از طریق درگاه تهران من
 • امکان ثبت درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی به صورت تمام‌الکترونیک از طریق حساب شهروندی درگاه تهران من
 • الکترونیکی و سیستمی شدن مرحله تایید نقشه در فرایند صدور پروانه
 • راه‌اندازی کارتابل شهروندی و امکان دسترسی افراد به اطلاعات پرونده‌های فعال خود در حوزه شهرسازی از طریق آن
 • انتشار عمومی اطلاعات مدیران شامل پست سازمانی، وضعیت استخدام، تاریخ انتصاب، مدرک تحصیلی و مبلغ حقوق مندرج در حکم و به‌روزرسانی دوره‌ای آن (لینک)
 • انتشار عمومی اطلاعات سفرهای خارجی از سال ۹۴ و به‌روزرسانی دوره‌ای آن (لینک)
 • مسدود کردن نام مهندسان شاغل در حوزه‌های مرتبط در شهرسازی در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی  
 • انتشار اطلاعات کلیه کارکنان شهرداری تهران (لینک)
 • انتشار عمومی نسخه کامل گزارش پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده (لینک) و کتاب‌های چاپ‌شده در شهرداری تهران (لینک)
 • ایجاد امکان درخواست API در حوزه حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و لایه‌های جغرافیایی شهری روی سایت api.tehran.ir 
 • انتشار داده‌های شهرداری تهران در ۱۸حوزه شهری روی سایت data.tehran.ir
 • انتشار داده‌های خام پیام‌های ثبت شده در سامانه ۱۳۷ از سال ۹۶ (لینک)
 • انتشار داده‌های خام پیام‌های ثبت شده در سامانه ۱۸۸۸ از سال ۹۶ (لینک)
 • ایجاد دسترسی به سامانه ۱۳۷ از طریق درگاه تهران من و ایجاد امکان ثبت بازخورد و ارسال عکس و لوکیشن هنگام ثبت پیام در سامانه ۱۳۷ 
 • ایجاد دسترسی به سامانه ۱۸۸۸ از طریق درگاه تهران من و ایجاد امکان ثبت بازخورد و ارسال عکس و لوکیشن هنگام ثبت پیام در سامانه
 • انتشار عمومی اطلاعات کیوسک‌های مطبوعاتی و کیوسک‌های گل و گیاه و بهره‌برداران آن‌ها (لینک)
 • انتشار عمومی اطلاعات روزبازارها و پیمانکاران مجاز در آن‌ها (لینک)
 • انتشار عمومی اطلاعات پروانه‌های صادره برج‌باغ از سال ۹۲ تا زمان لغو مصوبه برج‌باغ (لینک)

دستاوردهای تحقق شفافیت در شورای شهر

 • انتشار مشروح مذاکرات ۱۳۵ جلسه شورای شهر در فرمت ماشین‌خوان XML (مطابق با استاندارد سند-باز) به همراه آراء افراد در تمام رای‌گیری‌های انجام شده (لینک)
 • راه‌اندازی صفحه اعضای شورای شهر به همراه اظهار نظرها و آراء ایشان در رای‌گیری‌های انجام شده در هر جلسه شورا (لینک)
 • انتشار دستورجلسات صحن علنی شورا به همراه ضمائم آن روی وبسایت شورای اسلامی شهر تهران (لینک)
 • انتشار صوت ۲۰۵ جلسه علنی صحن شورای اسلامی شهر تهران روی وبسایت شورای اسلامی شهر تهران (لینک)
 • راه‌اندازی سامانه متمرکز گردش کار تصویب طرح‌ها و لوایح
 • انجام الکترونیکی رای‌گیری در جلسات شورای شهر و نمایش آرای موافق و مخالف در هر رای‌گیری روی نمایشگر صحن شورا
 • راه‌اندازی نوبت‌دهی سیستمی در شورای شهر برای تذکر، نطق پیش از دستور و نطق موافقان و مخالفان در بررسی طرح‌ها و لوایح
 • ترجمه دو متن راهنمای وبسایت‌های پارلمانی (+) و راهکارهای فنی برای ثبت و گزارش جلسات پارلمانی (+)

کارنامه صحن

طرح‌های مصوب

 • «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»،  مصوب ۹۷/۰۳/۰۲ (لینک)

شفافیت معاملات شهرداری تهران، بدون مصوبه و صرفا با عزم شورا و شهرداری و با انتشار اطلاعات قراردادهای بالای یک‌میلیارد تومان آغاز شد. اما برای اطمینان از تدوام این شفافیت و همچنین مشخص‌کردن چارچوب‌های مورد نظر برای انتشار اطلاعات، کمیته شفافیت طرح الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری را تهیه کرده و به تصویب شورای شهر رساند. این مصوبه همچنین شهرداری را به انجام الکترونیکی کلیه معاملات موظف کرده است.

مطابق با این مصوبه شهرداری موظف است ۱۲ آیتم  شامل آگهی و فراخوان مناقصه/ مزایده/سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات اعضای کمیسیون/ مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات/مزایدات/ترک تشریفات، اسناد فراخوان معامله، روش و مراحل ارزیابی و شیوه تعیین برنده، صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌های توانمندی فنی و مالی، نام و مشخصات برنده یا برندگان شامل نام شخص حقوقی و اشخاص حقیقی امضاکننده به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی، نام و مشخصات کارفرما شامل نام سازمان و امضاکنندگان از سوی سازمان، موضوع و شرح خدمات قرارداد، مبلغ معامله و نحوه پرداخت، تاریخ شروع و پایان قرارداد، هر نوع تغییر در قرارداد اعم از اصلاحیه/متمم/الحاقیه و همچنین نام و مشخصات ناظر قرارداد را برای عموم منتشر نماید. 

 • «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، مصوب ۹۷/۰۷/۱۰ (لینک)

مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران از نظر محتوایی شامل دو بخش است که مکملی برای یکدیگر محسوب می‌شوند. یک بخش ممنوعیت‌هایی را درراستای جلوگیری از تعارض منافع وضع می‌کند و بخش دیگر به برنامه‌ریزی برای تحقق شفافیت می‌پردازد، چرا که اگر بخواهیم تعارض منافع را در یک سازمان مدیریت کنیم ابتدا باید موقعیت‌هایی را که تعارض منافع ایجاد می‌کنند از بین ببریم. برای حذف این موقعیت‌ها باید ممنوعیت‌هایی ایجاد کنیم اما ایجاد ممنوعیت به تنهایی کافی نیست و برای آگاهی از میزان اجرای ممنوعیت‌ها و موارد تخلف نیاز به شفافیت اطلاعات وجود دارد.

ماده‌های ۲ و ۳ این مصوبه به ممنوعیت معامله با شرکت‌هایی پرداخته است که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه بیش از ۵ درصد سهام آن‌ها را داشته باشند یا مدیرعامل، عضو هیات مدیره و نماینده این شرکت‌ها و نظایر آن باشند. همچنین اگر مدیران شهرداری و بستگان آن‌ها تا دو سال پس از پایان خدمت در شرکتی مسئولیت داشته باشند، آن شرکت نمی‌تواند طرف معامله با شهرداری قرار گیرد. این مصوبه برای مهندسان شاغل در حوزه شهرسازی شهرداری نیز در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ممنوعیت ایجاد کرده است. همچنین برای مدیران شهرداری دریافت هرگونه وجهی را به عنوان پاداش و عیدی، مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرده است. ممنوعیت دیگر این مصوبه به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در شهرداری است که تنها منوط به شرکت در آزمون‌های استخدامی رسمی بوده و در غیر این صورت غیرقانونی خواهد بود.

اما در متن مصوبه به انتشار عمومی اطلاعات نیز اشاره شده و شهرداری ملزم شده است مشخصات، سوابق و دریافتی‌های مدیران، فهرست کارکنان دارای پروانه نظام مهندسی، فهرست سفرهای خارجی مدیران و فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک از شهرداری را منتشر نماید. همچنین برای تکمیل حلقه شفافیت، ماده ۱۶ این مصوبه شهرداری را مکلف کرده است تا سازوکارهای گزارش‌دهی امن و حمایت مادی و معنوی از گزارشگران تخلف را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین کند و به تصویب شورا برساند و این لایحه پس از ارسال توسط شهرداری و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی (از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته شفافیت و شهر هوشمند) با عنوان مصوبه «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» به تصویب شورای شهر رسید.

 • «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی»، مصوب ۹۷/۰۷/۲۹ (لینک)

از آنجاکه حوزه شهرسازی یکی از حوزه‌های فسادخیز شهرداری است، کمیته شفافیت ایجاد شفافیت در این حوزه را مورد پیگیری قرار داد و برای تحقق این هدف طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» را ارایه کرد چرا که نظارت همگانی بر ساخت‌وسازها را موثرترین راه پیشگیری و کاهش تخلفات در حوزه شهرسازی می‌دانست.

مطابق با این مصوبه شهرداری موظف شد اطلاعات پروانه‌های صادره شامل مشخصات طرح تفصیلی (شامل پهنه، زیر پهنه، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز)، بر و كف شامل ابعاد باقیمانده اصلاحی، عرض گذر مصوب ملاك عمل ملك، كد ارتفاعی ملاك عمل، محدوده توده‌گذاری، اطلاعات فضای سبز، تمام گزارش‌ها و اخطاریه‌ها، صورت‌جلسات، مصوبات و آراء (شامل صورت‌جلسات شورای معماری، كمیته نمای منطقه، كمیسیون ماده ۵ و آرای صادره از كمیسیون ماده ۱۰۰ و كمیسیون ماده هفت)، موارد اصلاح و اجرای رأی، عوارض (شامل كلیه موارد عوارض صدور پروانه شامل جدول دقیق محاسبه، شیوه محاسبه و جزئیات نحوه پرداخت) و وضعیت فعلی پرونده، نام اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام طراح، ناظر و مجری ذیصلاح و شناسنامه فنی و ملكی ساختمان را منتشر نماید.

 • «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (لینک

از آنجاکه حلقه شفافیت، جز با رسیدگی به گزارش‌های تخلفی که در اثر ایجاد شفافیت تولید شده‌اند کامل نمی‌شود، در ماده ۱۶ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، شهرداری مکلف شد تا سازوکارهای گزارش‌دهی امن و حمایت مادی و معنوی از گزارشگران تخلف را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین کند و به تصویب شورا برساند. پس از ارسال این لایحه به شورا، کمیته شفافیت و شهر هوشمند در همکاری با سایر کمیته‌های مرتبط در شورا و بخش‌های مرتبط در شهرداری، ماه‌ها برای تدقیق متن نهایی بررسی‌های کارشناسی انجام داد و مصوبه‌ای که در نهایت به تصویب شورای شهر رسید، شامل ۱۳ ماده بود که جنبه‌های مختلف گزارشگری تخلف را شامل می‌شد و آیین‌نامه‌ای دقیق و آماده اجرا بود.

نکته مهم در مصوبه این است که اصل حمایت از گزارشگران تخلف در مجموعه شورای شهر دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در حمایت جدی از گزارشگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع باشد؛ وقتی گزارش تخلفات یک سازمان مطرح باشد اگر حمایت از گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خلل‌هایی پیش آید. بنابراین کمیسیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورای شهر دیده شده است. همچنین در این مصوبه شهرداری ملزم شده است به جای ایجاد سامانه‌ای جدید، با استفاده از بستر سامانه‌های موجود امکان گزارشگری امن تخلف و حفظ محرمانگی هویت گزارشگر را مهیا سازد

 • «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه»، مصوب ۹۸/۰۷/۲۱ (لینک)

کمیته شفافیت و شهر هوشمند با هدف تحقق شفافیت و استانداردسازی ساختار مالی، افزایش نظارت تخصصی بر عملكرد مالی واحدهای تابعه و نیز چابك‌سازی ساختار شهرداری طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه» را تهیه کرده و به تصویب شورا رساند. مطابق با این طرح، شهرداری موظف شد لایحه برنامه عملیاتی اقدامات و زمان‌بندی اجرایی را جهت عرضه سهام شركت‌هایی كه بیش از سی و چهار درصد سهام آنها متعلق به شهرداری تهران یا واحدهای تابعه بوده و قابلیت واگذاری در بازار سرمایه‌ را دارند، به شورا ارایه نماید. این لایحه با ارائه برنامه زمان‌بندی واگذاری شركت‌های خدماتی كالای شهروند و همشهری به شورا ارائه و در آبان ۹۹ به تصویب رسید (لینک). همچنین شهرداری تهران برای تحقق عرضه سهام شرکت شهروند در بازار سرمایه لایحه «اساسنامه شركت خدماتی كالای شهروند (مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار)» را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرد و شورای شهر این اساسنامه را در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رساند (لینک)؛ بنابراین مقدمات عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه کاملا مهیا شده است. 

 • «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران» مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (لینک)

یکی از روش‌های انجام تهاتر در شهرداری تهران، تهاتر از طریق شرکت کارگزار است. کمیته شفافیت و شهر هوشمند با ارائه پیشنهاد در سند «برنامه سوم توسعه شهر تهران»، مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» و تبصره‌های بودجه شهرداری، راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را پیگیری کرده است تا از این طریق طلبکار و بدهکار شهرداری بتوانند بدون واسطه با یکدیگر روبرو شده و بدهی و طلب خود را با یکدیگر تهاتر کنند. معمولا شرکت‌های کارگزار تمایل به ارزیابی ناعادلانه بدهی بدهکار و یا طلب طلبکار دارند؛ برای مثال از بدهکاران ملک می‌گیرند و ارزش آن را کمتر ارزیابی می‌کنند و به پیمانکاران طلبکار می‌دهند و آن را بالاتر ارزیابی می‌کنند؛ در این صورت با راه‌اندازی این بازار جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد چراکه با حذف واسطه‌ها، قیمت‌ها به حالت تعادلی نزدیک‌تر خواهد شد. پس از پیگیری‌های متعدد کمیته شفافیت و شرکت در جلسات کارشناسی مختلف، شهرداری لایحه دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران را به شورا ارائه کرد و شورای شهر نیز در تیرماه ۱۴۰۰ این دستورالعمل را به تصویب رساند. 

 • «اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، ۹۸/۱۰/۱۰ (لینک)

از زمان ابلاغ و اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، برخی از مهندسان شهرسازی درخصوص ماده مربوط به مسدود کردن نام مهندسان شاغل در حوزه‌های مرتبط در شهرسازی در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان به مساله ورود کرد. در جلسات برگزارشده در دیوان عدالت اداری توضیحات لازم درخصوص قوانین بالادستی، مصوبه هیات وزیران و بخش‌نامه وزیر راه و شهرسازی ارائه شد و تاکید شد که شهرداری براساس قوانین بالادستی موظف به اجرای این مصوبه است. دیوان عدالت اداری نیز با اعمال اصلاحی کوچک که استناد مستقیم به مقررات بالادستی بود، با ماده مربوطه موافقت کرد. درنتیجه در شورای شهر نیز اصلاحیه این مصوبه به تصویب رسید.

 • «هوشمندسازی ثبت مشاركت‌ها و نحوه تشویق شهروندان»،‌ ۹۹/۱۰/۰۷ (لینک)

این مصوبه دو هدف عمده را دنبال می‌کند: کاهش نابرابری در استفاده از خدمات شهرداری و افزایش مشارکت شهروندان در شهر. با اجرای این مصوبه، شهروندان با ثبت‌نام در سامانه تهران من و مشارکت در فعالیت‌هایی مثل تفکیک پسماند، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و گزارش تخلفات شهرسازی و فضای سبز، از تخفیف و امتیاز در استفاده از خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی شهرداری برخوردار می‌شوند.

با افزایش کاربران سامانه تهران من و ثبت مشخصات افراد، به تدریج بانک اطلاعاتی یکپارچه از سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، ساکنان محله‌های کم‌برخوردار و دیگر شهروندان تهرانی ایجاد می‌شود؛ بانکی که شهرداری را قادر می‌سازد یارانه‌ها را به دست اقشار نیازمند برساند.

مطابق با این مصوبه، شهرداری موظف شد لایحه مدل تشویقی اعتباری برای ارائه امتیاز و مشوق به شهروندان مشارکت‌جو و شهروندان کم برخوردار را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. امتیازات اعتباری که در این مدل به افراد داده می‌شود، نه‌تنها منجر به افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های شهری می‌شود؛ بلکه به‌نوعی به کاهش نابرابری‌ها می‌انجامد؛ چراکه در محاسبه آن، مواردی مثل سطح برخورداری محل سکونت و نوع مالکیت، سن، وضعیت جسمی و نوع سرپرستی خانوار لحاظ می‌شود. براساس این مدل تشویقی، چنانچه شهروندان درخصوص طرح‌ها و لوایحی که مدیریت شهری در دست بررسی دارد پیشنهادهای موثر مطرح کنند، امتیاز ویژه کسب خواهند کرد. در این راستا سامانه «جمع‌سپاری مقررات شهری» ایجاد خواهد شد تا بستری برای دریافت سیسماتیک نظرات شهروندان باشد

 • «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیر مجاز و ایمن سازی حصار كارگاهی»، ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ (لینک)

در شهر تهران حداقل سه نوع سدمعبر وجود دارد که شامل سد معبر اصناف، سد معبر ساختمانی و سد معبر مشاغل سیار و دستفروشان است. از این میان متاسفانه به شکلی نامنصفانه و تبعیض‌آمیز اغلب تنها با دستفروشان که قشری فرودست محسوب می‌شوند برخورد شده است. اما سدمعبر ساختمانی از جمله مواردی است که بسیار گسترده و مکرر اتفاق می‌افتد و حتی در معابر فرعی شهر دیده می‌شود؛ ضمن اینکه جمع‌آوری این نوع از سد معبر در حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران بوده و با این وجود سالیان سال است که حتی برخی از معابر مشهور تهران توسط ساختمان‌های نیمه‌کاره اشغال بوده و اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. 

هدف اصلی از ارائه طرح «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی» این بود که ایجاد این نوع از سدمعبر برای متخلفان هزینه‌زا شود و مطابق با آن مقرر شده مالکان به‌ازای هر ماه اشغال معبر مبلغی پرداخت کنند. اما اگر مهلت تعیین‌شده برای حصار کارگاهی به اتمام رسید و مالک اقدام به جمع‌آوری حصار نکرد، هزینه‌ای هفت‌برابری از مالک دریافت می‌شود.

نطق پیش از دستور

 • انتقاد از آلودگی هوای شهر تهران (وزارت نفت و وزارت نیرو فیش گاز و برق صنایع و ساختمان‌های دولتی را شفاف کنند) ۹۹/۱۰/۲۳ (متن، فیلم)
 • کناره‌گیری از عضویت در هیئت‌رئیسه در سال چهارم و ارائه گزارش عملکرد سه‌ساله هیئت‌رئیسه، ۹۹/۰۵/۲۳ (متن، فیلم)
 • به جای استعفا (درباره استعفای معاونت حمل‌ونقل و ترافیک)، ۹۸/۰۹/۲۶ (متن، فیلم)
 • گزارش عملکرد دوساله هیئت‌رئیسه پنجمین دوره شورای شهر تهران در تحقق شفافیت پارلمانی، ۹۸/۰۶/۱۰ (متن، فیلم)
 • به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها (در نقد عوارض ساختمانی موجود)، ۹۸/۰۳/۱۹ (متن، فیلم)
 • واقعیت آن است که پادشاه عریان است (بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران)،  ۹۷/۱۲/۱۲ (متن)
 • شفافیت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ۹۶/۰۸/۳۰ (متن، فیلم)
 • آلودگی هوا، ۹۶/۰۸/۰۷ (متن، فیلم)
 • کودکان کار، ۹۶/۰۷/۰۲ (متن، فیلم)

تذکر

 • عدم احقاق حقوق شهر و شهرداری تهران در مجتمع تجاری بام‌لند واقع در دریاچه شهدای خلیج فارس ، ۹/۱۰/۹۹ (متن، فیلم)
 • حذف اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها از نقشه درگاه تهران من، ۲۰/۰۷/۹۹ (متن، فیلم)
 • ۸۵ درصد درآمد و هزینه شرکت برج میلاد هیچ ردی در بودجه ندارد ، ۰۱/۰۷/۹۹ (متن، فیلم)
 • عدم اجرای مصوبات شورا در حوزه شفافیت مالی، ۰۸/۰۴/۹۹ (متن، فیلم)
 • حذف قیمت مسكن از سایت‌های اینترنتی و مسائل و مشكلات پیش آمده مربوطه، ۲۵/۰۳/۹۹ (متن، فیلم)
 • پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، ۱۰/۱۰/۹۸ (متن، فیلم)
 • توقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شركت‌های تاكسی اینترنتی، ۱۰/۱۰/۹۸ (متن، فیلم
 • عدم پاسخگویی در خصوص توقف سامانه نسل چهارم دوچرخه اشتراکی بیدود، ۲۶/۰۹/۹۸ (متن، فیلم)

آمار حضور در جلسه

 • حضور در ۲۹۶ جلسه از ۳۱۵ جلسه صحن علنی

کارنامه سه سال حضور در هیئت‌رئیسه

 • حضور در ۱۶۶ جلسه از ۱۷۷ جلسه هیئت‌رئیسه
 • پیگیری‌ها
  • انتشار مشروح مذاکرات ۱۳۵جلسه شورای شهر در فرمت ماشین‌خوان XML (مطابق با استاندارد سند-باز) به همراه آراء افراد در تمام رای‌گیری‌های انجام شده
  • راه‌اندازی صفحه اعضای شورای شهر به همراه اظهارنظرها و آرای ایشان در رای‌گیری‌های انجام شده در هر جلسه شورا
  • پخش زنده جلسات شورا و ارتقای آن
  • انتشار صوت ۲۰۵ جلسه شورا
  • انتشار دستورجلسات شورا به همراه ضمایم
  • راه‌اندازی سامانه گردش لوایح و طرح‌ها برای سیستمی کردن گردش کار بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و گزارش‌گیری از مراحل انجام کار کمیسیون‌ها
  • ارتقای رای‌گیری الکترونیکی در صحن شورای شهر به منظور نمایش عمومی و سیستمی آراء برای همه اعضا و حاضران در صحن 
  • تنظیم صورتجلسات هیئت‌رئیسه و اعلام رسمی مصوبات این جلسات

کارنامه عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه

 • حضور در ۲۲۱ جلسه از ۲۴۵ جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اظهار نظر و تصمیمگیری در خصوص:
  • طرحها و لوایح ارجاع شده به کمیسیون
  • بودجه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ شهرداری تهران
  • احکام برنامه پنج ساله سوم شهر تهران و شاخص‌های سنجش آنها
  • تفریغ بودجه سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ و تلفیق بودجه ۹۳ شهرداری تهران
  • بررسی و انتخاب حسابرسان و ذیحسابان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه
  • بررسی سه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در حوزه املاک و بدهی شهرداری

خلاصه گزارش عملکرد کمیته شفافیت و شهر هوشمند

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تاریخ ۹۶/۰۷/۱۶ ذیل کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید و آغاز به کار کرد (شرح وظایف کمیته). این کمیته صدوسی‌وهفت جلسه برگزار نمود و در این جلسات و با پیگیری‌های رئيس و کارشناسان این کمیته، حوزه‌های زیر در دستور کار  قرار گرفت. (گزارش تفصیلی عملکرد)

شفافیت حوزه مالی و بودجه شهرداری تهران

کمیته شفافیت و شهر هوشمند از ابتدای آغاز به فعالیت خود، شفافیت اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران را یکی از اهداف خود معرفی کرده و آن را پیگیری کرد. این کمیته با اختصاص ۶۷ جلسه خود (جلسات ۳، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴،‌۳۵، ۳۹، ۴۲ ،۴۴، ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۳، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۴، ۷۵، ۷۷، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۳) به این موضوع و با انجام مکاتبات متعدد با شهردار و معاونان شهردار تهران دستاوردهای مهمی در این زمینه کسب کرده است.

وبسایت شفاف که به درگاه انتشار اطلاعات شهرداری تهران تبدیل شده است، در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۱ با انتشار اطلاعات قراردادهای هزینه‌ای بالای یک میلیارد تومان توسط شهردار وقت رونمایی شد. پس از آن کمیته شفافیت و شهر هوشمند برای پیگیری‌های گسترده‌تر و پایدارتر درباره انتشار اطلاعات معاملات شهرداری، طرحی به شورای شهر ارائه کرد و مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» در تاریخ ۹۷/۰۳/۰۲ به تصویب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران رسید. در تاریخ ۹۷/۰۷/۱۷ سقف قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف به ۲۵۰میلیون تومان کاهش یافت (حد نصاب قراردادهای کلان در سال ۹۷) و در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۹ نیز اقلام اطلاعاتی بیشتری از اطلاعات قراردادها (مانند شرح خدمات) منتشر شد. اطلاعات قراردادهای درآمدی، مشارکتی و سرمایه‌گذاری در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۳، اطلاعات حواله‌ها در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۴ و اطلاعات معاملات ملکی در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۸ در دسترس عموم قرار گرفت. حدنصاب قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف نیز در تاریخ ۹۹/۰۸/۰۶ به حدنصاب قراردادهای متوسط کاهش پیدا کرد (بالاتر از ۴۵میلیون تومان در سال ۹۹).

 از آنجا که الکترونیکی شدن فرایندها، زیرساختی فنی برای ایجاد شفافیت و کاهش فساد است، یکی دیگر از پیگیری‌های کمیته شفافیت و شهر هوشمند در این جلسات و جلسات کارشناسی، تحقق انجام الکترونیکی کلیه معاملات بود. اگر کلیه مراحل انواع معاملات به‌صورت تمام‌الکترونیکی انجام شوند، امکان زدوبند به حداقل رسیده و اطلاعات معاملات نیز به‌صورت سیستماتیک ثبت می‌شود که این امر خطا در اطلاعات ثبتی و به دنبال آن، خطا در اطلاعات منتشرشده را به‌شدت کاهش می‌دهد.

کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شفافیت مالی شهرداری تهران را فراتر از انجام الکترونیکی و شفافیت معاملات نیز پیگیری کرده است. چهار بخش بودجه شهرداری، املاک شهرداری، صورت‌های مالی واحدهای تابعه شهرداری و دیون و مطالبات شهرداری در ۳۱ جلسه (جلسات ۴۳، ۵۳، ۵۵،‌ ۶۰، ۶۳، ۶۵، ۶۸، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۹۰، ۹۱، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۳۶) و با مکاتبات متعدد مورد پیگیری قرار گرفته‌اند. در همین راستا مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه» در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۱ به تصویب رسید. همچنین در تاریخ ۹۸/۰۹/۰۳ اساسنامه و آیین‌نامه مالی معاملاتی و همچنین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به همراه یادداشت‌های توضیحی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران روی وبسایت شفاف منتشر شد؛ همچنین گزارش‌های حسابرسی مصوب شورای اسلامی شهر تهران از سال ۸۸ تا ۹۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ برای عموم منتشر شد. لایحه، مصوبه و عملکرد بودجه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز روی وبسایت شفاف منتشر شده است.

در اقدام بی‌نظیر دیگری، شهرداری تهران در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۴ تفریغ‌های بودجه خود را از سال‌۸۷ در قالب اکسل منتشر کرده است. یکی دیگر از اقدامات در این حوزه، انتشار اطلاعات درآمد و هزینه ماهانه است. مطابق با ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها شهرداری موظف است تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به شورای اسلامی شهر ارايه نماید؛ با پیگیری‌های انجام‌شده این گزارش‌ها از سال ۹۷ تا ۹۹در جزيی‌ترین حالت و در قالب استاندارد برای عموم نیز منتشر شد.

این کمیته همچنین راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را پیگیری کرده است تا از این طریق طلبکار و بدهکار شهرداری بتوانند بدون واسطه با یکدیگر روبرو شده و بدهی و طلب خود را با یکدیگر تهاتر کنند؛ نهایتا در تیرماه ۱۴۰۰ دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

شفافیت معاملات شهرداری تهران

اقدامات هدف نتایج
پیگیری انتشار اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری تهران انتشار عمومی اطلاعات کلیه معاملات شهرداری تهران طبق تبصره دوم ماده یکم مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»
 • راه‌اندازی وبسایت شفاف به عنوان بستر واحد انتشار اطلاعات شهرداری تهران
 • انتشار قراردادهای کلان شهرداری تهران روی وبسایت شفاف
ارتقای کمی و کیفی اطلاعات منتشر شده روی وبسایت شفاف ارائه اطلاعات کامل‌تر از کلیه معاملات متوسط به بالای انجام‌شده در شهرداری
 • افزوده شدن تدریجی اقلام اطلاعاتی منتشرشده از هر قرارداد (از جمله شرح خدمات قراردادها)
 • پایین آمدن تدریجی سقف قراردادهای منتشرشده از یک‌میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیون تومان و سپس قراردادهای متوسط (بالاتر از ۴۵ میلیون تومان درسال ۹۹)
 • انتشار معاملات درآمدی، مشارکتی و سرمایه‌گذاری، ملکی و حواله‌ها روی وب‌سایت شفاف
یکپارچگی سامانه‌های ثبت عملکرد مالی (از طریق اتصال سامانه‌های معاملات، کنترل پروژه، صورت وضعیت خدمات شهری، املاک و پژوهشیار به سامانه جامع مالی)

ایجاد اطلاعات یکپارچه از یک قرارداد در سامانه‌های متعدد شهرداری

جلوگیری از درخواست وجه بدون مشخص کردن اینکه هزینه بابت چه چیزی درخواست شده است

 • اطمینان از ثبت تمامی قراردادهای مناطق در سامانه معاملات
 • ایجاد امکان رصد یک قرارداد واحد در سامانه‌های مختلف شهرداری تهران
 • اجباری شدن مشخص نمودن عامل هزینه در مناطق و واحدهای تابعه
پیگیری راه‌اندازی و به‌کارگیری سامانه‌های مالی و معاملات در واحدهای تابعه شهرداری تهران*

ایجاد نظارت ستاد شهرداری تهران بر عملکرد مالی واحدهای تابعه

ایجاد امکان انتشار سیستماتیک و برخط قراردادهای کلیه واحدهای تابعه روی وبسایت شفاف (به دلیل اینکه وبسابت شفاف، اطلاعات را به‌صورت برخط از سامانه معاملات فرامی‌خواند)

 • استفاده ۴۰ شرکت و سازمان شهرداری تهران (از ۴۴ واحد تابعه) از زیرسیستم‌های اصلی سامانه مالی و افزایش امکان نظارت ستاد شهرداری بر عملکرد مالی واحدهای تابعه
 • ایجاد امکان ثبت قراردادهای هزینه‌ای در ۴۳ واحد تابعه
 • ایجاد امکان ثبت قراردادهای درآمدی در ۳۸  واحد تابعه
پیگیری انتشار نحوه انتخاب و رتبه‌بندی پیمانکاران شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری جلوگیری از رانت در انتخاب پیمانکاران حوزه‌های مختلف مدیریت شهری و انتخاب مناسب‌ترین پیمانکاران با ایجاد فضای رقابتی
 • انتشار فرم‌های ارزيابي كيفي و فني پيمانكاران حوزه خدمات ‌شهری (زیباسازی، مدیریت پسماند، امور ساماندهی مشاغل و امور شهربان و حریم بان) روی وبسایت معاونت خدمات شهری و محیط زیست (لینک)
 • انتشار جزئيات فهرست ارزیابی، تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران حوزه خدمات ‌شهری (زیباسازی، مدیریت پسماند، امور ساماندهی مشاغل و امور شهربان و حریم بان) روی وبسایت معاونت خدمات شهری و محیط زیست (لینک)
پیگیری انتشار عمومی اطلاعات پروژه‌های احداثی و غیر احداثی شهرداری نظارت عمومی بر پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه‌ها
 • ثبت سیستماتیک اطلاعات پروژه‌ها و اتصال به دیگر سامانه‌های ثبت عملکرد مالی برای افزایش اعتبار داده‌ها

پیگیری انتشار عمومی اطلاعات پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

جلوگیری از ایجاد رانت در دسترسی اشخاص به فرصت‌های سرمایه‌گذاری

 • انضباط بخشی به نحوه انعقاد قرارداد و مشارکت در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری با تصویب مصوبه «سند جامع سرمایه‌گذاری و مشاركت شهرداری تهران» و پیگیری انتشار اطلاعات قرصت‌های سرمایه‌گذاری مطابق با ماده ۳۳ این مصوبه

پیگیری شفافیت در نحوه واگذاری کیوسک‌ها و روزبازارها

جلوگیری از رانت در واگذاری کیوسک‌ها و روزبازارها

 • انتشار اطلاعات کیوسک‌های گل و مطبوعات و اطلاعات روزبازارها و پیمانکاران آن‌ها روی وبسایت شفاف

انجام الکترونیکی معاملات

اقدامات هدف نتایج

پیگیری انجام تمام‌الکترونیکی کلیه معاملات در شهرداری تهران

انجام کلیه فرایندهای معاملات شهرداری تهران به‌صورت الکترونیکی با هدف افزایش نظارت و سرعت طبق ماده یکم مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»
 • امضای الکترونیکی صورتجلسات مناقصات در مناطق ۲۲گانه و پیگیری امضای این صورتجلسات در واحدهای تابع
 • پیگیری امضای الکترونیک صورتجلسات سایر انواع معاملات (مزایدات، استعلام بها و …) در مناطق ۲۲گانه و واحدهای تابعه
 • دریافت و بازگشایی الکترونیکی پاکت‌ها در مناقصات برخی از مناطق ۲۲گانه و پیگیری اجرا برای کلیه مناطق و واحدهای تابعه
 • استانداردسازی و تولید الکترونیکی صورتجلسات مناقصات در حوزه‌های فنی و عمران و خدمات شهری (محاسبه الکترونیک فهارس بهای خدمات)
 • راه‌اندازی تالار آگهی و امکان مشاهده آگهی کلیه معاملات مناطق و واحدهای تابعه از درگاه واحد برای شهروندان (لینک)

شفافیت بودجه

اقدامات هدف نتایج

پیگیری انتشار عمومی لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری

انتشار جزئیات بودجه شهرداری از مرحله تدوین لایحه تا عملکرد آن برای بررسی متخصصین

تلاش برای واقعی‌تر شدن تنظیم بودجه شهرداری تهران

 • انتشار لایحه پیشنهادی بودجه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ در قالب اکسل روی وبسایت شفاف

پیگیری انتشار عمومی بودجه مصوب شهرداری

 • انتشار بودجه مصوب سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در قالب اکسل روی وبسایت شفاف

پیگیری انتشار عمومی عملکرد بودجه

 • انتشار عمومی عملکرد بودجه سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۰ روی وبسایت شفاف
 • انتشار عملکرد تبصره‌های بودجه سال ۹۷

پیگیری انتشار عمومی جزئیات تفریغ بودجه

 • انتشار گزارش تفریغ بودجه از سال ۸۷ تا ۹۷ در قالب اکسل روی وبسایت شفاف

پیگیری انتشار متمم و اصلاحیه بودجه

پیگیری ثبت و انتشار عمومی جزئیات پرداخت‌های شهرداری تهران در هر ردیف بودجه

 • ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در مناطق شهرداری
 • پیگیری ثبت پرداخت روی ردیف بودجه در واحدهای تابعه

پیگیری انتشار عمومی عملکرد ماهانه درآمد و هزینه

 • انتشار داشبورد اطلاعات عملکرد ماهانه درآمد و هزینه از سال ۹۷ تا ۹۹

پیگیری راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر

انجام تکلیف مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» برای شفافیت‌بخشی به عملکرد بودجه غیرنقد و حذف واسطه‌ها و کارگزاری‌ها
 • تصویب مصوبه «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران»

شفافیت املاک شهرداری تهران

اقدامات هدف نتایج

انتشار اطلاعات انواع معاملات املاک شهرداری

اجرای تبصره دوم مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» در جهت شفافیت کلیه معاملات ملکی اعم از فروش، خرید، اجاره و تهاتر املاک

 • انتشار اطلاعات معاملات ملکی (تملک، فروش، اجاره و استیجاره املاک)
 • انتشار تهاترهای ملکی
 • پیگیری انتشار اطلاعات معاملات اجاره غرفه‌ها

پیگیری انتشار اطلاعات املاک واگذار شده ذیل بند ۶ ماده ۵۵

استفاده از نظارت همگانی شهروندان در خصوص تطابق واگذاری املاک شهرداری تهران براساس قانون شهرداری‌ها

سامان‌دهی به نحوه تصمیم‌گیری درخصوص واگذاری املاک

 • تدوین آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری حق بهره‌برداری املاک جهت پیوست به مصوبه تعیین تكلیف املاك واگذارشده شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی
 • الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات املاک واگذارشده با تصویب مصوبه تعیین تكلیف املاك واگذارشده شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی در شورای شهر

پیگیری دریافت فهرست جامع و دقیق از کلیه تملیک‌ها و تملک‌های انجام‌شده از سوی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ به همراه کلیه امور اداری و مالی مترتب بر این موارد

بررسی و کشف فرایندهای ایجاد تخلف در معاملات شهرداری تهران جهت اصلاح و ارجاع تخلفات محرز صورت‌گرفته به مراجع قضایی جهت استیفای حقوق شهرداری

 • ارائه گزارش تحقیق و تفحص به صحن شورای شهر توسط کمیته بررسی کننده

شفافیت مالی واحدهای تابعه

اقدامات هدف نتایج

پیگیری تکمیل صورت‌های مالی منتشرشده شرکت‌های تابعه شهرداری روی کدال و سایت شفاف در قالب استاندارد

انتشار جزئیات عملکرد مالی شرکت‌ها برای مشخص‌شدن سودده یا زیان‌ده بودن آنها
 • انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به همراه یادداشت‌های توضیحی سازمان‌های تابعه شهرداری تهران از سال ۹۰ تا ۹۸ روی وبسایت شفاف

پیگیری انتشار صورت‌های مالی سازمان‌های تابعه شهرداری تهران

انتشار عمومی صورت‌های مالی سازمان‌ها که به دلیل نداشتن کد اقتصادی، امکان انتشار روی سایت کدال را ندارند

 • انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به همراه یادداشت‌های توضیحی سازمان‌های تابعه شهرداری تهران از سال ۹۰ تا ۹۸ روی وبسایت شفاف

پیگیری انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس منتخب شورا

مقایسه اظهارنظر حسابرسی حسابرسان داخلی واحدها و حسابرسان منتخب نهاد نظارتی

 • انتشار عمومی گزارش‌های حسابرسی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری مصوب شورای شهر از سال ۸۸ تا ۹۴

پیگیری انتشار اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی واحدهای تابعه

رصد کردن قانونی بودن قراردادهای ترک تشریفات و بدون تشریفات
یکسان‌سازی فرایند عقد قرارداد در هر واحد تابعه

 • انتشار عمومی اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران روی وبسایت شفاف
 • پیگیری انتشار اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت‌های نسل دوم و سوم

پیگیری ایجاد ارتباط سیستماتیک بین کدهای بودجه داخلی واحدهای تابعه با کدهای بودجه عمومی شهرداری

امکان‌پذیر کردن نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران

تصویب مصوبه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه

استانداردسازی ساختار مالی، افزایش نظارت تخصصی بر عملکرد مالی واحدهای تابعه و چابک‌سازی ساختار شهرداری

 • تصویب مصوبه برنامه عملیاتی اقدامات و زمان بندی اجرایی جهت عرضه سهام شركت‌های خدماتی كالای شهروندی و همشهری در بازار سرمایه
 • تصویب اساسنامه شركت خدماتی كالای شهروند (مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار)

پیگیری ایجاد شفافیت در شرکت بهره‌برداری برج میلاد

ثبت ۸۵ درصد درآمد و هزینه این شرکت که تا کنون در دفاتر حسابداری شهرداری منعکس نمی‌شد

 • اضافه‌شدن ردیف درآمدی ۳۰۰ میلیارد تومانی برای برج میلاد در بودجه ۱۴۰۰

* در راستای پیگیری شفافیت مالی و معاملاتی و راه‌اندازی و به‌کارگیری سامانه‌های مالی و معاملات در واحدهای شهرداری تهران، کمیته شفافیت و شهر هوشمند مشخصا جلساتی با این واحدهای تابعه شهرداری تهران برگزار کرده است: سازمان تاکسیرانی، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، سازمان بازنشستگی، سازمان زیباسازی، سازمان مهندسی و عمران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، سازمان املاک و مستغلات، سازمان بازرسی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان بهشت زهرا،‌ سازمان میادین میوه و تره‌بار، سازمان آتش‌نشانی، شرکت برج میلاد، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

شفافیت در حوزه شهرسازی

حوزه شهرسازی، یکی از حوزه‌های ماموریتی شهرداری است که درحالی‌که بیشترین درآمد شهرداری از این حوزه تامین می‌شود، شهروندان نیز فساد زیادی در این زمینه احساس می‌کنند. پدیده‌های شهر فروشی، از بین بردن باغات تهران، اخذ رشوه در هنگام درخواست‌های صدور پروانه و پایان‌کار، طولانی‌بودن زمان صدور پروانه و پایان کار مسائلی هستند که بسیار به آنها اشاره می‌شود. از همین رو، کمیته شفافیت و شهر هوشمند از ابتدای آغاز به کار خود، شفافیت در حوزه شهرسازی را یکی از زمینه‌های فعالیت خود قرار داده است.

مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» که در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۹ به تصویب شورای شهر رسید و مبنای انتشار اطلاعات پروانه‌های صداره از سال ۹۷ و انتشار سابقه طرح‌تفصیلی بود، از دستاوردهای کمیته شفافیت و شهر هوشمند است. شرح اقدامات و نتایج به دست آمده طی ۱۶ جلسه (جلسات ۵،‌ ۶،‌ ۹،  ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۳۵، ۴۰، ۴۱، ۵۴، ۵۷، ۶۶، ۷۹ ، ۱۰۰، ۱۰۸ و ۱۳۴) این کمیته و پس از مکاتبات و پیگیری‌های صورت‌گرفته در جدول زیر ذکر شده است:

اقدامات هدف نتایج

پیگیری انتشار اطلاعات شهرسازی

اجرای ماده ۱ مصوبه«الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» برای فعال‌کردن نظارت همگانی شهروندان به منظور جلوگیری از تخلفات حوزه شهرسازی و ایجاد وحدت رویه شهرداری در این حوزه

 • انتشار اطلاعات پرونده‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ تشکیل پرونده داده و پروانه دریافت کرده‌اند
 • انتشار طلاعات پروانه‌های دارای تغییر کاربرد سال ۹۷، ۹۸ و چهارماهه نخست ۹۹ روی وبسایت شفاف
 • پیگیری کاربرپسندکردن اطلاعات شهرسازی منتشرشده

پیگیری غیر حضوری کردن انجام خدمات ارائه شده توسط دفاتر خدمات الکترونیک

ایجاد این امکان که شهروند بتواند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک درخواست‌های خود از جمله صدور پروانه و پایان کار را صرفا از طریق وبسایت انجام دهد تا بتوان از بروز تخلفات این حوزه جلوگیری کرد

 • امکان ثبت درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی به صورت الکترونیک از طریق حساب شهروندی درگاه تهران من
 • الکترونیکی و سیستمی‌شدن مرحله تایید نقشه در فرایند صدور پروانه
 • امکان دریافت الکترونیکی دستور نقشه، عوارض، فرم خلاف و استعلامات در حساب شهروندی
 • غیرحضوری شدن ثبت نقشه معماری و اطلاعات نما توسط مهندسان

پیگیری ایجاد دسترسی به محتویات پرونده شهرسازی در حساب تهران من برای شهروندانی که پرونده فعال در سامانه شهرسازی دارند

 • راه اندازی کارتابل شهروندی و امکان دسترسی افراد به اطلاعات پرونده‌های فعال خود در حوزه شهرسازی از طریق آن

پیگیری انتشار طرح تفصیلی شهر تهران به همراه سوابق و تغییرات آن

اجرای بند الف ماده ۳ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» برای جلوگیری از تغییرات بدون ضابطه طرح تفصیلی

 • برقراری دسترسی به سوابق طرح تفصیلی روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران از طریق درگاه تهران من

پیگیری انتشار اطلاعات مربوط به پروانه‌های صادره براساس مصوبه برج‌باغ از سال ۸۲ تا کنون

ایجاد دسترسی به اطلاعات پرونده‌هایی که براساس آنها امکان ساخت‌وساز در باغات شهر تهران فراهم شده است و امکان مقایسه بین سال‌ها و مناطق مختلف

 • انتشار اطلاعات پروانه‌های صادره براساس مصوبه برج‌باغ از سال ۹۲ تاکنون در قالب اکسل روی وبسایت شفاف

اظهار نظر در خصوص لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران

تنظیم ضوابط ساماندهی پیاده‌روها

تسهیل آمدوشد ‏شهروندان در پیاده‌روها

 • ارائه نسخه اصلاحی پیشنهادی با هدف جلوگیری از فساد در استفاده اصناف از پیاده‌روها

جلوگیری از سد معبر ساختمانی

 • ارائه و تصویب طرح «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی»

مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران

یکی از مصوبات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران که در کشور اقدامی پیشرو بود، مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» است که پس از طراحی و پیشنهاد کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تاریخ ۹۷/۰۷/۱۰ به تصویب رسید. در این مصوبه، دو رویکرد ایجاد ممنوعیت در موقعیت‌های دارای تعارض منافع و شفافیت و انتشار اطلاعات جهت ضمانت اجرا و فعال کردن نظارت همگانی در این خصوص، در کنار هم دیده شده‌اند تا بتوان از ایجاد موقعیت دارای تعارض منافع در شهرداری تهران جلوگیری کرد. مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در ۱۶ جلسه کمیته (جلسات ۱۴،‌ ۱۵،‌ ۱۸، ۲۰، ۲۳، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۴۲، ۴۷، ۵۸، ۶۶،۶۵، ،۶۷، ۶۸ و ۱۰۶) و با مکاتبات متعدد مورد پیگیری قرار گرفت که اقدامات و نتایج به دست آمده در زیر بیان شده است.

شفافیت اطلاعات کارکنان و مدیران شهرداری (اجرای ماده ۴ مصوبه مدیریت تعارض منافع)

اقدامات هدف نتایج

پیگیری انتشار اطلاعات مدیران شهرداری

ایجاد امکان نظارت عمومی بر انتصابات شهرداری تهران

 • انتشار اطلاعات مدیران روی وبسایت شفاف
 • پیگیری انتشار رزومه مدیران

پیگیری به‌روز رسانی دوره‌ای اطلاعات مدیران شهرداری

 • به‌روزرسانی هفتگی اطلاعات منتشر شده مدیران

پیگیری انتشار سیستماتیک و برخط اطلاعات مدیران شهرداری

انتشار بدون واسطه و تاخیر تغییرات ایجادشده در اطلاعات مدیران

پیگیری انتشار دریافتی مدیران شهرداری

اجرای ماده ۲۹ قانون ششم توسعه کشور برای ایجاد امکان نظارت عمومی بر عملکرد مدیران

 • انتشار حقوق مندرج در حکم مدیران

پیگیری انتشار اطلاعات کارکنان شهرداری تهران

جلوگیری از استخدام مغایر با تبصره ماده ۴ مصوبه مدیریت تعارض منافع

 • انتشار اطلاعات کلیه کارکنان شهرداری تهران روی وبسایت شفاف
 • ثبت اطلاعات تاریخ استخدام و ورود به شهرداری کارکنان در سامانه در سطح مناطق

پیگیری راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد در کلیه واحدهای شهرداری تهران

ثبت سیستماتیک حقوق و دستمزد در این سامانه

 • راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد در ۳۶ واحد تابعه شهرداری

پیگیری ارتقای سامانه منابع انسانی

صحت و روزآمدی اطلاعات موجود از کارکنان شهرداری تهران

 • اتصال سامانه جامع مالی و سامانه جامع منابع انسانی برای اطمینان از کامل بودن اطلاعات کارکنان شهرداری
 • ثبت سیستماتیک اطلاعات کارکنان در سامانه منابع انسانی در سطح مناطق

شفافیت سفرهای خارجی کارکنان شهرداری (اجرای ماده ۱۴ مصوبه مدیریت تعارض منافع)

اقدامات هدف نتایج

پیگیری انتشار اطلاعات مدیران شهرداری

جلوگیری از اینکه سفرهای خارجی، هدیه پیمان‌کار برای عقد قرارداد با کارفرما باشد

محدود شدن سفرهای خارجی به سفرهای ضروری و در نتیجه کاهش هزینه شهرداری تهران

 • انتشار اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان از سال ۹۴ تا ۹۹ روی وبسایت شفاف
 • در حال پیگیری انتشار اطلاعات هزینه سفرهای خارجی

ارتقای سامانه سفرهای خارجی

فراهم کردن پیش‌زمینه برای انتشار برخط اطلاعات سفرهای خارجی

 • پیگیری ارتقای سامانه سفرهای خارجی و اتصال آن به سامانه‌های جامع منابع انسانی و مالی و اتوماسیون اداری
 • پیگیری سیستماتیک کردن ثبت اطلاعات سفرهای خارجی در سامانه
 • پیگیری انتشار سیستماتیک و برخط اطلاعات سفرهای خارجی از سامانه سفرها به وبسایت شفاف

رفع موقعیت تعارض منافع اشتغال کارکنان شهرداری (اجرای مواد ۷ و ۸ مصوبه مدیریت تعارض منافع)

اقدامات هدف نتایج

پیگیری مسدود کردن امکان درج نام مهندسین شاغل در شهرداری در سامانه شهرداری

رفع موقعیت تعارض منافع همه کارکنان شهرداری تهران که پروانه اشتغال نظام مهندسی دارند

 • مسدود شدن امکان درج نام مهندسین شاغل در شهرداری در سامانه شهرسازی

گزارشگری تخلف (اجرای ماده ۱۶ مصوبه مدیریت تعارض منافع)

اقدامات هدف نتایج

پیگیری تهیۀ آیین نامۀ حمایت از گزارش‌گری تخلف

کامل‌شدن حلقه شفافیت و انتشار اطلاعات با حمایت از گزارشگران تخلف

 • تصویب مصوبه حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران

انتشار کمک‌های شهرداری به اشخاص حقوقی (اجرای ماده ۱۳ مصوبه مدیریت تعارض منافع)

اقدامات هدف

ارسال نامه به شهردار تهران برای انتشار کمک‌های شهرداری به اشخاص حقوقی در سال ۹۸

ایجاد عدالت و جلوگیری از رانت در کمک‌هایی که شهرداری تهران به اشخاص حقوقی می‌دهد

فعال کردن نظارت همگانی

تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری تهران و فعال کردن نظارت همگانی از طریق بهبود و رفع نواقص سیستم‌های نظارتی موجود (۱۳۷و ۱۸۸۸) یکی از برنامه‌های کمیته شفافیت و شهر هوشمند بوده است. در این رابطه ۱۴ جلسه (جلسات ۱۸، ۱۹، ۳۴، ۳۶، ۴۲، ۴۷، ۵۷، ۶۹، ۸۸، ۹۷، ۱۰۲، ۱۱۰، ۱۲۳ و ۱۲۶) برگزار شده که شرح اقدامات و نتایج آنها در ادامه بیان می‌شود.

اقدامات هدف نتایج

ارتقای رویه‌ای و فنی سامانه ۱۳۷

افزایش سرعت و دقت در ثبت پیام

سهولت ثبت و پیگیری پیام توسط شهروندان

 • ایجاد دسترسی به سامانه ۱۳۷ از طریق درگاه تهران من و ایجاد امکان ثبت بازخورد و ارسال عکس و لوکیشن هنگام ثبت پیام در سامانه
 • تسهیل ثبت پیام در سامانه ۱۳۷ از جمله اعمال دسته‌بندی‌های جدید در سامانه و قابلیت جستجوی کلیدواژه

پیگیری انتشار اطلاعات سامانه ۱۳۷

افزایش کارایی سامانه ۱۳۷ و ایجاد رقابت بین مناطق

افزایش نظارت همگانی شهروندان

 • انتشار داده‌های خام پیام‌های ثبت شده در سامانه ۱۳۷ از سال ۹۶ در قالب اکسل
 • نمایش اطلاعات پیام‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ در قالب داشبورد مدیریتی
 • در دسترس قرار گرفتن API ثبت و پیگیری درخواست ۱۳۷ جهت استفاده اپلیکیشن‌ها

ارتقای رویه‌ای و فنی سامانه ۱۸۸۸

تسهیل امکان گزارشگری تخلف و تسریع در پیگیری آن

 • ایجاد دسترسی به سامانه ۱۸۸۸ از طریق درگاه تهران من و ایجاد امکان ثبت بازخورد و ارسال عکس و لوکیشن هنگام ثبت پیام در سامانه
 • به‌روزرسانی فرم ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ جهت پیگیری موثرتر انتقادات و شکایات شهروندان
 • پیگیری اصلاح رویه‌های ارجاع پیام‌های ۱۸۸۸ در جهت کاهش زمان رسیدگی به پیام شهروندان
 • اتصال سامانه‌های ۱۸۸۸ و باهم با هدف نمایش پیشنهادهای شهروندان
 • تغییر رویه برای ارجاع درصد بالایی از پیام‌هایی که مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت

پپیگیری انتشار پیام‌های سامانه ۱۸۸۸

افزایش کارایی سامانه ۱۸۸۸ و فعال شدن نظارت همگانی

 • انتشار داده‌های خام پیام‌های ثبت شده در سامانه ۱۸۸۸ از سال ۹۶

انتشار پژوهش‌ها، مطالعات و کتاب‌های شهرداری تهران

پژوهش در زمینه‌ی مسائل گوناگون کلانشهر تهران در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی از یک سو، و مطالعات ارزیابی پیش و پس از اجرای طرح‌های شهری از جمله طرح‌های عمرانی و شهرسازی، موضوعی و موضعی و مانند آن از سوی دیگر، از جمله وظایف شهرداری تهران است. از این رو، پژوهش‌ها و مطالعات فراوانی طی سال‌های اخیر در شهرداری تهران انجام شده و گاه کتاب‌هایی نیز چاپ شده است. با این وجود، به‌دلیل فقدان مدیریتِ دانش، هماهنگی میان‌بخشی و البته نظارت شهروندان، این امکان وجود داشته است که گاه پژوهش‌هایی مشابه انجام شوند بدون آنکه کسی متوجه این موضوع شود. همچنین، نبود کنترل بر فرایندِ تنظیم طرح‌های پیشنهادی و شرح خدمات، نه تنها سبب می‌شد که پژوهش‌ها گاه کیفیت لازم را نداشته باشند، همچنین زمینه بی‌فایده بودن و دور بودن برخی موضوعات پژوهشی از مسائل اصلی و اولویت‌های شهری را فراهم می‌آورد. در نتیجه، هدر رفت منابع مالی و اتلاف زمان نیروهای انسانی در این حوزه رخ می‌داد.

کمیته شفافیت و شهر هوشمند تصمیم گرفت به این موضوع ورود کرده (طی شصت‌ویکمین و هشتادودومین جلسه کمیته با موضوع انتشار پژوهش‌ها و مطالعات شهرداری تهران) و با بهره‌گیری از زمینه‌های قانونی و فنی موجود در شهرداری تهران مانند نظام‌نامه پژوهشی شهرداری تهران و سامانه پژوهشیار، با تحمیل کمترین هزینه‌ی اضافی، به اصلاح این امور اقدام نماید. هدف اصلی کمیته، انتشار عمومی پژوهش‌ها و مطالعات شهرداری تهران طی ادوار مختلف بوده و تلاش کرده است با گسترش و توسعه‌ی سامانه‌ی پژوهشیار به‌عنوان زیرساخت‌ فنی مدیریت دانش در شهرداری تهران و با بهره‌گیری از همکاری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (در قالب کارگروهی با عنوان کارگروه پژوهشیار)، تمامی فرایندهای مربوط به پژوهش‌ها و تدوین کتب، هوشمند شده و اطلاعات درج شده در سایت شفاف شهرداری تهران، بدون مداخله‌ی فردی از این سامانه خوانده شود. سیستمی بودن کل فرایند، راهبرد کمیته در انتشار عمومی پژوهش‌ها و مطالعات و کتب بوده است. در نهایت تمامی این تلاش‌ها منجر شد به انتشار عمومی بخش گسترده‌ای از پژوهش‌ها، مطالعات و کتاب‌های شهرداری تهران از سال ۱۳۸۹ به این سو روی وبسایت شفاف شهرداری. در جدول زیر برخی از فعالیت‌ها درج شده‌اند:

اقدامات هدف نتایج

پیگیری استفاده فراگیر از سامانه پژوهشیار در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه

مهیا شدن زمینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای استفاده تمامی واحدهای شهرداری از یک سامانه واحد و تجمیع پژوهش‌ها و مطالعات این واحدها در سامانه پژوهشیار

ایجاد امکان فراخوانی متن کلیه پژوهش‌ها و مطالعات از یک سامانه روی وبسایت شفاف

 • گسترش و توسعه‌ سامانه‌ پژوهشیار، بر اساس نیازهای مختلف واحدهای پژوهشی، پیش از شروع فرایند پژوهشی و پس از عقد قرارداد و بخش‌های مرتبط با گزارش‌گیری‌های مدیریتی
 • الزامی شدن اخذ کد مالی (که توسط سامانه پژوهشیار تولید می‌شود) جهت تایید ذی‌حسابان
 • بارگذاری پیشنهادهای پژوهشی در سامانه پژوهشیار و سیستماتیک شدن فرایند کاری به جهت جلوگیری از موازی کاری و تعریف پژوهش‌های مشابه و موازی
 • بارگذاری مشخصات و فایل‌های پژوهشی و مطالعاتی در سامانه پژوهشیار به تفکیک پژوهش‌های جاری و پژوهش‌های خاتمه‌یافته
 • پیگیری اضافه شدن سامانه اتاف در سامانه پژوهشیار
 • پیگیری بارگذاری مطالعات موضوعی و موضعی طرح جامع تهران در سامانه پژوهشیار
 • اتصال سامانه‌های پژوهشیار و معاملات

انتشار متن کامل پژوهش‌ها، مطالعه‌ها و کتاب‌های شهرداری تهران روی وبسایت شفاف

جلوگیری از انجام پژوهش تکراری
ارزیابی کیفیت پژوهش‌ها توسط طیف گسترده متخصصان
استفاده همگانی از نتایج پژوهش‌ها

 • انتشار نسخه کامل گزارش پژوهش‌ها و مطالعات صورت گرفته در شهرداری تهران از سال ۸۹ به بعد روی وبسایت شفاف
 • انتشار عمومی فایل ۱۵۴ کتاب‌ منتشرشده توسط شهرداری تهران روی وبسایت شفاف

پیگیری استفاده کلان‌شهرها از سامانه پژوهشیار

ثبت و انتشار پژوهش‌های مدیریت شهری با هدف جلوگیری از انجام پژوهش‌های تکراری و استفاده از یافته‌های پژوهش‌های انجام‌شده توسط کلیه شهرداری‌های کشور

 • پیگیری ایجاد زمینه‌های فنی لازم در سامانه پژوهشیار برای برقراری ارتباط با کلانشهرها در یک فضای ابری
 • پیگیری تنظیم موافقت‌نامه میان شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها

شهر هوشمند

یکی از حوزه‌های مورد پیگیری و نظارت کمیته شفافیت و شهر هوشمند، فعالیت‌های شهرداری در زمینه هوشمندسازی است. در این زمینه کمیته شفافیت و شهر هوشمند دو موضوع اصلی را پیگیری کرده است: تحقق داده‌باز در شهرداری تهران و ایجاد درگاه واحد ارتباط شهروند. در این راستا، کمیته شفافیت و شهر هوشمند علاوه بر پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد، ۲۵ جلسه (جلسات ۱، ۵، ۱۰، ۲۱، ۲۶، ۲۸، ۳۶، ۴۱، ۴۹، ۵۲، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۲، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۶، ۸۷، ۸۹، ۹۸، ۹۹، ۱۰۵ و ۱۱۴) خود را به این موضوع اختصاص داده است. شرح اقدامات و نتایج به‌دست آمده در این حوزه به شرح زیر است:

تحقق داده باز در شهرداری تهران

اقدامات هدف نتایج

پیگیری انتشار داده‌های حوزه‌های مختلف شهرداری تهران به‌صورت open data

در اختیار قراردادن داده‌های شهرداری تهران برای استفاده محققان و کسب‌وکارها

 • انتشار داده‌های شهرداری تهران در ۱۸حوزه شهری روی سایت data.tehran.ir
 • افزودن لایه‌های مکانی ایستا به داده‌های سایت داده‌نما
 • انتشار کلان‌داده‌های حمل‌ونقل و پسماند
 • پیگیری انتشار داده‌های سامانه تحلیل اطلاعات

پیگیری ارائه API (سرویس‌های داده محور) شهرداری تهران

در اختیار قراردادن سرویس‌های شهرداری تهران برای استفاده محققان و کسب‌وکارها

 • ایجاد امکان درخواست API در حوزه حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و لایه‌های جغرافیایی شهری روی سایت api.tehran.ir
 • انتشار دستورالعمل واگذاری API به متقاضیان

پیگیری تدوین سند حکم‌روایی داده در شهرداری تهران و تهیه کاتالوگ داده و سرویس شهرداری تهران

اجرای ماده بیستم برنامه سوم توسعه شهر تهران و تدوین سیاست‌ها و تنظیم مقررات لازم با هدف توسعۀ رویکرد دادۀ باز و به اشتراک‌گذاری داده‌های شهری

 • تدوین سند حکم‌روایی داده در شهرداری تهران

درگاه واحد ارتباط شهروندی

اقدامات هدف نتایج

پیگیری ایجاد درگاه واحد ارتباط شهروند با شهرداری تهران

مدیریت یکپارچه پیام‌های شهروندی و تجمیع دریافت همه خدماتی که شهروند از شهرداری دریافت می‌کند در یک درگاه واحد برای سهولت ارتباط

 • ارتقای درگاه تهران من

سیاست‌گذاری در خصوص هوشمندسازی و شهر هوشمند

اقدامات هدف نتایج

بررسی احکام مربوط به هوشمندسازی در برنامه سوم توسعه شهر تهران

اطمینان از تطابق رویکرد شورای شهر و شهرداری تهران در خصوص هوشمندسازی

 • اصلاح احکام برنامه سوم و شاخص‌های عملیاتی این برنامه در زمینه هوشمندسازی

بررسی سند راهبردی «مدل بومی تهران هوشمند» و اولویت بندی پروژه‌های ۷۷گانه

 • ارائه سطح‌بندی اولویت‌های شورای شهر در زمینه تهران هوشمند و پیگیری میزان تحقق این اولویت‌ها به‌صورت مستمر

ارائه طرح هوشمندسازی یارانه‌های شهرداری

افزایش مشارکت شهروندان تهرانی، هدفمند کردن یارانه‌های شهرداری تهران و کاهش نابرابری

 • تصویب مصوبه هوشمندسازی ثبت مشاركت‌ها و نحوه تشویق شهروندان

هوشمندسازی در سازمان‌ها و واحدهای تابعه شهرداری تهران

اقدامات هدف نتایج
پیگیری اقدامات مشخص و مورد درخواست شهروندان در ارتباط با حوزه‌های مختلف شهرداری و با سازمان‌های تاکسیرانی، مدیریت پسماند، بهشت زهرا، میادین میوه و تره‌بار، ورزش، آتش‌نشانی و حوزه حمل‌ونقل عمومی تسهیل دریافت خدمات و اطلاعات شهری توسط شهروندان
 • اضافه شدن لایه مسیریابی قبور در نرم‌افزار رایا (نقشه شهر تهران) و ارائه آن به صورت API
 • اضافه شدن API اطلاعات میادین میوه و تره بار، اطلاعات ایستگاه‌ها و خطوط تاکسی، اطلاعات مکان‌های ورزشی و رزرو سانس‌ها روی سایت api.tehran.ir
 • پیگیری بهبود نظارت بر عملکرد اپلیکیشن‌های حوزه پسماند
 • ایجاد محیط رقابتی برای پرداخت خرد تاکسی از طریق افزایش نر‌م‌افزاهای پرداخت خرد کرایه
 • پیگیری انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های شهر تهران

پایدارسازی اقدامات صورت‌گرفته

یکی از دغدغه‌های کمیته شفافیت و شهر هوشمند، چگونگی پایدارسازی اقداماتی بود که در زمینه شفافیت و انتشار اطلاعات صورت می‌گرفت. در واقع سوال این بود که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که بعد از اتمام فعالیت مدیریت شهری فعلی اقدامات صورت‌گرفته نه تنها از بین نروند بلکه با کمیت و کیفیت بیشتری ادامه یابند. اقداماتی که کمیته شفافیت و شهر هوشمند برای پاسخ‌گویی به این دغدغه انجام داده است بدین شرح است:

تلاش برای ترویج شفافیت در شوراها و شهرداری‌های دیگر نقاط کشور

اقدامات هدف نتایج

انجام یک دوره رصد شوراها و شهرداری‌ها

پایش و ارزیابی مداوم اقدامات شفافیت‌بخش مدیریت‌های شهری کشور برای جلوگیری از نمایشی شدن شفافیت و اطمینان از تداوم آن

 • راه‌اندازی سامانه رصد شوراها و شهرداری‌ها (لینک)

پیشنهاد تشکیل فراکسیون شفافیت در شورای عالی استان‌ها

ترویج شفافیت شوراها و شهرداری‌ها، اهمیت آن و چگونگی تحقق آن در کشور

تلاش برای نهادمند کردن شفافیت

ایجاد مطالبه عمومی شفافیت شوراها و شهرداری‌ها در کشور

 • تشکیل فراکسیون شفافیت در شورای عالی استان‌ها در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۷
 • حضور و سخنرانی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در نشست شهریورماه ۹۸ شورای عالی استان‌ها و رونمایی از وبسایت فراکسیون شفافیت این شورا

همکاری و همراهی با شهرداری‌ها و شوراهای دیگر شهرها برای استفاده از تجربه شورای شهر تهران در برقراری شفافیت (از جمله کرج، تبریز، کرمان، همدان)

تلاش برای هم‌افزایی فعالیت‌های صورت‌گرفته برای تحقق شفافیت

 • حضور رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در هفتمین نشست شهراندیشی و بررسی سامانه شفافیت در شهر همدان
 • حضور و سخنرانی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در جلسه اشتراک مطالعات و پژوهش‌های شهرداری کلانشهرها در سامانه پژوهشیار

ارتباط با نهادهای داخل و خارج از شهرداری که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند

اقدامات هدف نتایج

بررسی سند مبازره با فساد، تهیه شده توسط اداره کل ارزیابی عملکرد

هم‌راستا شدن رویکردها و فعالیت‌های مبارزه و مقابله با فساد در شورای شهر و شهرداری تهران

 • تعریف احکام مرتبط با مبارزه با فساد در برنامه سوم توسعه شهر تهران براساس سند تهیه شده

برگزاری جلسات با کارگروه‌های فعال در دولت با موضوع مبارزه با فساد

ایجاد شبکه ارتباطی گسترده در سطح دولت برای ترویج شفافیت

 • برگزاری جلسه‌ «شهرداری‌ شیشه‌ای؛ مرور یک تجربه» انتقال تجربیات شورای شهر و شهرداری تهران به کارگروه اقتصادی شورای راهبردی ریاست جمهوری
 • حضور رئیس کمیته شفافیت در جلسات کارگروه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت به همراه مجموعه‌ای از سمن‌های شفافیت و مبارزه با فساد

عضویت در هیئت موسس سمن مبارزه با فساد «جمعیت هم‌اندیشان دادخواه» (جهد)

تشکیل زنجیره ذینفعان شفافیت و مبارزه با فساد برای تثبیت تغییرات، ایجاد حساسیت و مطالبه‌گری در افکار عمومی

 •  اعلام موجودیت سمن جهد در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۵

ترویج استفاده از اطلاعات و داده‌های منتشرشده در شهرداری تهران توسط شهروندان و متخصصان

اقدامات هدف نتایج

همکاری با شهرداری در برگزاری مسابقه تحلیل داده‌های سایت شفاف

پایدارسازی انتشار اطلاعات و داده‌ها از طریق ایجاد مطالبه برای بهبود کمیت و کیفیت اطلاعات منتشرشده

 • برگزاری اولین دوره مسابقه تهران به روایت شفاف
  برجسته شدن نقاط قوت و ضعف داده‌های شفاف برای انجام تحلیل‌های داده‌محور

پایدارسازی تغییرات در حوزه شفافیت شورای شهر

اقدامات هدف نتایج

تهیه متون پایه در ارتباط با شفافیت شوراها و شهرداری‌ها

تهیه متون قابل استناد و مراجعه برای تسهیل شفافیت شوراها و شهرداری‌ها

ارتقای نحوه انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد شورای شهر براساس استانداردهای انتشار داده

تسهیل امکان نظارت همگانی شهروندان بر عملکرد شورای شهر و ارزیابی آن

 • ارتقای دسترسی شهروندان به اطلاعات مربوط به عملکرد شورا با راه‌اندازی سامانه مشروح مذاکرات و فراهم کردن امکان جست‌وجو بر اساس کلیدواژه و گوینده، دریافت فایل مذاکرات در فرمتxml (از فرمت‌های استاندارد سند-باز)
 • راه‌اندازی صفحه اعضای شورای شهر به همراه اظهارنظرها و آراء ایشان در رای‌گیری‌های انجام شده در هر جلسه شورا

سیستمی کردن فرآیند گردش کار بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و گزارش‌گیری از مراحل انجام کار کمیسیون‌ها

شفافیت فرایند تنظیم دستورجلسات

تسهیل دسترسی نمایندگان به اسناد مرتبط با طرح‌ها و لوایح مورد بررسی و اطلاعات مربوط به گردش کار آن

افزایش کارایی فرایند بررسی طرح‌ها و لوایح

 • راه‌اندازی سامانه متمرکز گردش کار تصویب طرح‌ها و لوایح در اتصال با اتوماسیون اداری و سامانه ماده ۷
 • پیگیری به‌کارگیری کامل سامانه متمرکز گردش کار تصویب طرح‌ها و لوایح توسط اعضا و دبیرخانه شورا
 • پیگیری راه‌اندازی سامانه جمع‌نویسی در اتصال با سامانه متمرکز گردش کار تصویب طرح‌ها و لوایح برای تحقق مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

ارتقای ابزارهای سنجش شفافیت واحدهای زیرمجموعه مدیریت شهری

اقدامات هدف نتایج
پیگیری انجام پروژه پژوهشی «تدوین شاخص شفافیت در شهرداری تهران» به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران رتبه‌بندی دوره‌ای واحدهای تابعه شهرداری و ایجاد رقابت بین آنها در تحقق شفافیت
 • پیگیری استفاده از نتایج پروژه

پیگیری بهبود شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق و واحدهای تابعه شهرداری تهران و اضافه‌شدن شاخص‌های شفافیت و انتشار عمومی عملکرد مناطق و واحدها

رتبه‌بندی دوره‌ای واحدهای تابعه شهرداری و ایجاد رقابت بین آنها در تحقق شفافیت

واقعی‌تر شدن مقایسه عملکرد مناطق و واحدهای تابعه شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف

 • افزوده شدن شاخص شفافیت به شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق

طرح‌ها و لوایح بررسی‌شده در کمیته شفافیت و شهر هوشمند

کمیته شفافیت و شهر هوشمند علاوه بر ارائه طرح‌ به صحن شورا و سپس پیگیری اجرای آنها (مواردی که در بخش کارنامه صحن به آنها اشاره شده است)، درخصوص بسیاری از طرح‌ها و لوایح نیز بررسی‌های کارشناسی انجام داده که از میان آنها برخی از طرح‌ها و لوایح، به‌صورت مفصل مورد بحث و بررسی کارشناسان کمیته قرار گرفته است:  

 • تعیین تکلیف املاک، اراضی و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی

شفافیت املاک شهرداری تهران (اعم از وضعیت املاک و معاملات ملکی) یکی از حوزه‌های دارای اولویت در کمیته شفافیت و شهر هوشمند بود که بخشی از این دغدغه ذیل مصوبه الزام شهرداری تهران  به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات مورد پیگیری قرار گرفت و اطلاعات معاملات ملکی روی وبسایت شفاف منتشر شد. تعیین تکلیف املاکی که در دوره‌های گذشته به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود از ابتدای دوره پنجم در دستور کار شورای شهر بود. کمیته شفافیت و شهر هوشمند ضمن تاکید بر ساماندهی به این املاک که پیش از این واگذار شده بودند، بر شفافیت در فرایند تعیین تکلیف واگذاری‌های گذشته و همچنین تعیین فرایند واگذاری‌های پس از این تاکید داشت.

 از همین رو، کمیته شفافیت و شهر هوشمند ضمن مخالفت با لایحه‌ای که شهرداری ارسال کرده بود و تاکید بر اینکه ضابطه تایید این املاک توسط شهرداری تهران شفاف نیست، دو نسخه آیین‌نامه‌ برای تعیین فرایند تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری املاک تهیه کرد: یک نسخه از این آیین‌نامه، فرایند را درون شهرداری طراحی کرده بود (لینک) و یک نسخه،‌ مشارکت مردم و سیستم رای‌گیری در مناطق و سطح شهر تهران را پیشنهاد داده بود (لینک). نسخه دوم در همان ابتدای بررسی در کمیسیون‌ها با مخالفت روبرو شد و نسخه اول مورد تایید قرار گرفت اما متاسفانه در نهایت در صحن علنی شورا به تصویب نرسید و از مصوبه، حذف شد. 

 • لایحه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران

یکی از پروژه‌هایی که در کمیته شفافیت و شهر هوشمند دنبال می‌شد شفافیت بخشی به بخش عمده گردش مالی پنهان در حوزه پسماند خشک و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بود، از همین رو لایحه طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران، خروجی‌های عملیاتی و مطالعات پشتیبان آن، در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

طبق بررسی‌های صورت گرفته در «اسناد پشتیبان طرح جامع مدیریت پسماند» و کمیته شفافیت و شهر هوشمند، عمده مشکلات پدید آمده در این حوزه با موضوع وجود اقتصاد غیررسمی در جمع آوری و تفکیک پسماند خشک ارتباطی تنگاتنگ دارد. در لایحه شهرداری به این موضوع در قالب راهکارهای برچیده شدن سیستم فعلی ذخیره‌سازی پسماند در شهر تهران و اقداماتی چون جمع‌آوری از درب منزل و نصب مخازن هوشمند و همچنین عقد قراردادهای تجمیع پهنه‌ای سازمان مدیریت پسماند با پیمانکاران (حذف پیمانکاران خشک مناطق) پرداخته شده بود. این در حالی است که حتی بنابر مطالعات پشتیبان طرح جامع، با توجه به فراگیری، سازمان‌یافتگی و فراوانی نیروی انسانی در بخش غیررسمی جمع‌آوری پسماند، تجربه حذف بخش غیررسمی در کشورهای دیگر هم‌چون برزیل و هند ناموفق بوده است و این کشورها نیز به جای حذف، سعی در رسمی‌سازی و به‌کارگیری پتانسیل جمع‌آوری نیروهای غیررسمی داشته‌اند.

 علاوه‌براین، بنابر مطالعات و بررسی‌های کمیته شفافیت و شهر هوشمند، تجربه شهرهای دیگر مانند اصفهان نشان می‌داد در نبود مخازن مخلوط در سطح معابر نیز بخش غیررسمی افزایش پرشتابی داشته است. همچنین، تجربه تجمیع در برخی مناطق شهر تهران بیانگر این بود که به دلیل ارزان بودن نیروی کار در بخش غیررسمی و بیشینه شدن سود از طریق جمع‌آوری و تفکیک غیررسمی پسماند خشک، پیمانکاران تجمیع نیز مایل به واگذاری غیرقانونی جمع‌آوری و تفکیک پسماند خشک به بخش غیررسمی هستند. بنابراین از نظر کمیته شفافیت و شهر هوشمند راهکار حذف مخازن و عقد قراردادهای تجمیع، مشکل نیروهای غیررسمی و اقتصاد وابسته به آن را حل نمی‌کرد. 

بنابراین یکی از پیشنهادهای کمیته شفافیت و شهر هوشمند برای حل معضلات اجتماعی این بخش، راه‌کارهایی برای اقتصاد غیررسمی پسماند از جمله رسمی‌سازی و تلاش برای جذب نیروهای غیررسمی با هدف فزایش نظارت‌پذیری بود. 

یکی دیگر از مسائل قابل توجه در این خصوص این بود که بررسی سمن‌های فعال حوزه کودکان و مراکز حوزه اجتماعی درون شهرداری نشان می‌داد پس از بخشنامه شهردار تهران مبنی بر برخورد با پیمانکارانی که از کودکان زباله‌گرد استفاده می‌کنند، این کودکان از سطح شهر به بخش‌های نامرئی‌تر (گودهای تفکیک غیررسمی پسماند حاشیه شهر) رانده شده‌اند. بیم آن می‌رفت که با تداوم سیاست‌هایی که رویکرد حذف زباله‌گردی و نه ساماندهی و رسمی‌سازی آن را در پیش می‌گیرد این نیروی انسانی (۱۴ هزار نفر که ۴ هزار نفر آنان کودکان هستند) به اقتصادی غیررسمی‌تر و مشاغلی غیرقانونی‌تر روی آورند. در مورد کودکان، طرد آن‌ها امکان هر گونه مداخله نهادهای اجتماعی جهت خارج کردن آن‌ها از چرخه اقتصاد غیررسمی و مهارت آموزی و تحت حمایت قراردادن آنها را به دلیل نامرئی شدن این کودکان از بین خواهد برد.

بنابراین جهت افزایش نظارت‌پذیری شهرداری تهران روی بخش غیررسمی، کاهش عواقب اجتماعی حذف ۱۴ هزار نفر نیروی کار غیررسمی از چرخه جمع‌آوری و  تفکیک پسماند و در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت بخش غیررسمی به شیوه فعلی در قالب قراردادهای شفاهی واگذاری به غیر توسط پیمانکاران تجمیع در آینده، کمیته شفافیت و شهر هوشمند پیشنهادهای اصلاحی خود را به کمیسیون‌های تخصصی و صحن شورای شهر ارائه کرد اما متاسفانه رویکرد این کمیته مورد توافق اکثریت اعضای شورا قرار نگرفت. 

 • برنامه سوم توسعه شهر تهران

برنامه توسعه شهر تهران، یکی از اسنادی است که با هدف برنامه‌ریزی میان‌مدت برای مدیریت شهر تهران تهیه و تنظیم می‌شود. پیش از این دو برنامه توسعه در مدیریت شهری تهیه و اجرا شده بود و تهیه و تصویب سومین برنامه برعهده پنجمین دوره مدیریت شهری قرار گرفت. کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصص شورای شهر پس از ارسال لایحه توسط شهرداری، بررسی‌های کارشناسی خود را آغاز کردند و در این میان کمیته شفافیت و شهر هوشمند نیز احکام مربوط به شفافیت و هوشمندسازی را مورد بحث و بررسی قرار داد و پیشنهادهای اصلاحی خود برای اعمال در این سند را ارائه کرده و به تصویب شورای شهر رساند. همچنین این کمیته تلاش کرد تا شاخص‌های سنجش تحقق احکام مربوط به شفافیت و هوشمندسازی را تدقیق نماید.

 • آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش

طرحی با عنوان «آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش» به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شد. کمیته شفافیت و شهر هوشمند با توجه به تجربه حضور سه‌ساله رئیس این کمیته در هیئت‌رئیسه شورای شهر، این طرح را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر ارائه پیشنهاد درخصوص مواردی مربوط به نحوه اداره جلسات شورای شهر، پیشنهادهایی جهت تثبیت شفافیت ایجاد شده در شورای شهر مطرح کرد. البته متاسفانه فرصت بررسی این طرح در صحن شورای شهر در مدت زمان شورای پنجم فراهم نشد.

کارنامه عضویت در ستاد شورایاری

حضور در ۸۵ جلسه ستاد شورایاری و اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص بازنگری اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و برگزاری انتخابات شورایاری

 • پیگیری اصلاح دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی 
 • نظارت بر انتخابات کارگروه‌های تخصصی مناطق و تعیین و ابلاغ احکام شورایاران
 • پیگیری کارگاه‌های جلب مشارکت و بودجه‌ریزی مشارکتی برای شورایاران
 • نظارت بر برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری‌ها
 • پیگیری اجرای طرح‌های مشارکت محلی مانند اجرای طرح کشاورزی مشارکتی محلی توسط شورایاران و ساکنان محله کاج در منطقه ۷
 • شرکت در ۴ جلسه با موضوع اجرای طرح تصفیه‌خانه محلی فاضلاب در منطقه ۲۲
 • حضور در مناطق ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۲ و تشکیل کارگروه های تخصصی شورایاری در این مناطق
 • ارائه گزارش «چهار دوره شورایاری: چالش‌ها و راهبردها (خلاصه یافته‌های مصاحبه‌های انجام شده با تعدادی از صاحب‌نظران و شورایاران فعال)» در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۰
 • بازدید از آب و فاضلاب منطقه ۲۲شهرداری تهران در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۰

فعالیت‌های رسانه‌ای؛ نشست‌ها و همایش‌های تخصصی و مراسم فرهنگی؛ بازدیدها

فعالیت‌های رسانه‌ای

عنوان نوع نام رسانه تاریخ لینک
آیتم‌های اطلاعات منتشرشده از معاملات شهرداری تهران کامل است یادداشت شرق ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ لینک
تاریک‌خانه املاک شهرداری تهران مصاحبه دنیای اقتصاد ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ لینک
مردم باید ثمرات شفافیت را در زندگی روزمره خود حس کنند گفت‌وگو اعتماد ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ لینک

لینک

تحقق شفافیت در حوزه املاک و واحدهای تابعه شهرداری، مسئولیتی بزرگ برای شورای ششم گفت‌وگو برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ لینک
مهمترین کاری که امروز برای شفافیت می‌توان انجام داد مطالبه‌گری جدی و پیگیرانه است مصاحبه ویژه‌نامه ستاره صبح ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ لینک
انتشار اطلاعات حواله‌های شهرداری در وبسایت شفاف مصاحبه ایسنا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ لینک
شفافیتی که به کاهش فساد ختم می‌شود یادداشت اعتماد ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ لینک
گام جدید شفاف‌سازی در مدیریت شهری پایتخت | درآمدهای برج میلاد برای نخستین بار شفاف می‌شود مصاحبه همشهری آنلاین ۹۹/۱۲/۲۹ لینک
شهروندان تهرانی با تطبیق اطلاعات وبسایت شفاف اقدام به سوت‌زنی و گزارشگری تخلف کنند گفت‌وگو برنامه تلویزیونی پایش ۹۹/۱۲/۱۰ لینک

لینک

اصلی‌ترین هدف‌گذاری‌های شهرداری در سال پایانی چیست؟ یادداشت ویژه‌نامه شرق ۹۹/۱۲/۰۲ لینک
مزیت‌های نهاد انتخابی در مبارزه با فساد یادداشت همشهری ۹۹/۱۲/۰۲ لینک
چرا شهر سیاستگذار زن می‌خواهد گزارش همشهری ۹۹/۱۱/۱۵ لینک
برای مقابله با فساد چه کردیم؟ یادداشت همشهری ۹۹/۱۰/۲۹ لینک
منع کارکنان شهرداری از اجرای پروژه‌های ساختمانی، نمونه موفق مدیریت تعارض منافع / اتصال سیستماتیک داده‌ها، تنها راهبرد مدیریت تعارض منافع در کشور مصاحبه ایسنا ۹۹/۱۰/۲۲ لینک
انتشار پیام‌های ۱۸۸۸ روی وب سایت شفاف/ حمل‌و نقل و شهرسازی بیشترین شکایت تهرانی ها مصاحبه ایسنا ۹۹/۱۰/۱۲ لینک
دورخیز برای افزایش عدالت و مشارکت شهروندان در شهر یادداشت همشهری ۹۹/۱۰/۱۰ لینک
گزارشگران تخلفات شهرداری تهران پاداش نقدی می‌گیرند مصاحبه تسنیم ۹۹/۱۰/۰۲ لینک
موانع شفافیت در ایران مصاحبه ایرنا ۹۹/۰۹/۲۰ لینک
انتشار اطلاعات ساختمان‌های ایمن به همراه تاریخ و تعداد اخطاریه‌های ساختمان‌های ناایمن گفت‌وگو برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ ۹۹/۰۹/۰۱ لینک
انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران؛ بزودی/بی خبری ستاد شهرداری از برخی املاک مصاحبه ایسنا ۹۹/۰۸/۱۰ لینک
حسابداری تعهدی، حسابداریِ ایجاد بدهی و فریب مردم است/انصراف شهرداری از ثبت اطلاعات پرداخت در سامانه مالی مصاحبه تسنیم ۹۹/۰۷/۱۹ لینک
اسناد بدهی شهرداری درکشوی مدیران قبلی/ برخی مدیران قلق پوشاندن کسری بودجه را یاد گرفته اند مصاحبه ایسنا ۹۹/۰۶/۲۴ لینک
شهرداری گزارش‌های مالی خود را در زمان انتشار دوخت و دوز می‌کند مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان ۹۹/۰۶/۱۹ لینک
حل هوشمندانه مشکلات شهری مصاحبه همشهری ۹۹/۰۶/۱۸ لینک
آمار ۹۵درصدی رضایت از سامانه۱۳۷ با تحلیل فقط ۲۵درصد از داده‌ها/ داده‌ها فیلتر شده به مدیران گزارش داده می‌شد مصاحبه اقتصاد آنلاین ۹۹/۰۶/۱۰ لینک
پروژه رصد شفافیت شهرداری‌ها و شوراهای کشور کلید خورد مصاحبه تسنیم ۹۹/۰۵/۲۲ لینک
پژوهش‌های شهرداری‌ها در یک سامانه متمرکز تجمیع شود گزارش ایمنا ۹۹/۰۵/۱۲ لینک
چالش‌ها و موانع شفافیت یادداشت همشهری ۹۹/۰۴/۱۸ لینک
انتشار اطلاعات ایمنی۳۳هزار ساختمان شهر تهران تا پایان تابستان مصاحبه انجام مصاحبه در جمع خبرنگاران ۹۹/۰۴/۱۷ لینک
سه  سال است فرآیند هوشمندسازی صدور پروانه درجا می‌زند گفت‌وگو فارس ۹۹/۰۴/۰۹ لینک
جزئیات سابقه طرح تفصیلی در سامانه «تهران من» منتشر شد مصاحبه ایسنا ۹۹/۰۴/۰۷ لینک
اگر مسئولان اجاره‌نشین بودند… یادداشت هفت صبح ۹۹/۰۳/۲۴ لینک
شفافیت در شورای شهر تهران مصاحبه شبکه افق ۹۸/۱۰۱/۰ لینک
انتشار آگهی معاملات شهرداری در سایت شفافیت مصاحبه ایسنا ۹۸/۰۹/۰۶ لینک
انتشار صورت‌‌های مالی گفت‌وگو رادیو تهران ۹۸/۰۹/۰۴
سامانه شفافیت شهرداری گفت‌وگو برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ ۹۸/۰۹/۰۴
طرح عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه گفت‌وگو برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ ۹۸/۰۸/۲۱ لینک
جزیره گنج (بررسی چالش‌های سیاست داده‌باز مدیریت شهری تهران در گفت‌وگو با بهاره آروین) گفت‌وگو تجارت فردا ۹۸/۰۸/۱۱ لینک
حذف رانت و انحصار از فرایند واگذاری کیوسک‌های گل و مطبوعات مصاحبه ایسنا ۹۸/۰۸/۱۰ لینک
ایده نهاد علم برای افزایش شفافیت نهاد سیاست در ایران گفت‌وگو مجله تصویری علوم انسانی زاویه-شبکه ۴ ۹۸/۰۷/۱۰ لینک
سامانه شفافیت شهرداری؛ نمایش یا واقعیت!؟ مصاحبه فارس ۹۸/۰۷/۰۷ لینک
زیست شبانه مصاحبه برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ ۹۸/۰۴/۰۳ لینک
شهر علیه انبوه‌سازان مصاحبه تجارت فردا ۹۸/۰۴/۰۱ لینک
زباله‌گردی مصاحبه رادیو تهران ۹۸/۰۳/۲۵ لینک
سهم میلیاردی شهرداری از گردش مالی «زباله» و سود پیمانکاران از تخلفات زباله‌گردی مصاحبه خبرگزاری ایسنا ۹۸/۰۳/۲۲ لینک
رونمایی از نسخه جدید سامانه ۱۳۷ مصاحبه خبرگزاری ایسنا ۹۸/۰۳/۰۶ لینک
طرح‌های شبانه پایتخت مصاحبه خبرگزاری ایرنا ۹۸/۰۳/۰۱ لینک
انتشار حقوق و دریافتی مدیران شهرداری مصاحبه خبرگزاری ایسنا ۹۸/۰۲/۳۰ لینک
انتشار مزایای غیرمستمر رده‌های مدیریتی شهرداری مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۸/۰۲/۱۳ لینک
الکترونیکی شدن فرایندها پیش‌زمینه هوشمندی است مصاحبه ماهنامه پیوست ۹۸/۰۱/۲۸ لینک
تشدید رکود ساخت و ساز در سال ۹۸ مصاحبه اقتصاد آنلاین ۹۸/۰۱/۲۱ لینک
ثبت سفرهای خارجی مدیران شهرداری مصاحبه خبرگزاری انصاف‌نیوز ۹۸/۰۱/۱۷ لینک
انتقاد از وجود “ردیف‌های هزینه‌ای تکراری و مبهم” در بودجه ۹۸ شهرداری مصاحبه خبرگزاری ایلنا ۹۸/۰۱/۱۷ لینک
تلاش برای تک برگی شدن ۶۱ هزار و ۴۸۸ سند پایتخت مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۷/۱۲/۲۳ لینک
انتشار مشخصات پرونده‌های برج باغ‌ها در سامانه شفافیت شهرداری مصاحبه خبرگزاری ایسنا ۹۷/۱۲/۲۳ لینک
انتشار اطلاعات کامل دریافت کنندگان طرح ترافیک در انتظار دستورالعمل مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان ۹۷/۱۲/۲۰ لینک
امکان نظارت مردم بر پرداختی‌های شهرداری به پیمانکاران در قراردادهای کلان فراهم شد مصاحبه خبرگزاری ایلنا ۹۷/۱۲/۰۸ لینک
انتشار حقوق پایه مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران مصاحبه خبرگزاری ایلنا ۹۷/۱۲/۰۵ لینک
موضوع ارتقای شغلی و مدیریتی فامیلی و بستگان اعضای شورا و مدیران شهرداری مصاحبه خبرگزاری ایلنا ۹۷/۱۲/۰۴ لینک
شفافیت؛ دست یاری مدیریت شهری به سوی شهروندان یادداشت روزنامه همشهری ۹۷/۱۲/۰۱ لینک
مسدود کردن راه‌های “فامیل‌بازی”، “سفرهای خارجی بی‌ضابطه” و “اعطای هدیه‌‌های خاص به اشخاص” در شهرداری و انتشار دریافتی واقعی مدیران از ابتدای فروردین سال ۹۸ مصاحبه خبرگزاری ایلنا ۹۷/۱۲/۰۱ لینک
تهاتر ۱۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به شهرداری با بانک‌ها مصاحبه خبرگزاری تسنیم ۹۷/۱۱/۱۶ لینک
موضوع انتشار فیش حقوقی مدیران شهرداری مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۷/۱۱/۱۵ لینک
موضوع انتشار حقوق مدیران شهرداری مصاحبه خبر ۱۸:۳۰ ۹۷/۱۱/۱۵ لینک
عدم ثبت رسمی املاک شهرداری و ارائه پیشنهاد بازار آنلاین تهاتر مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۷/۱۱/۱۲ لینک
تشریح آخرین وضعیت ستاد شورایاری‌های مناطق و ارائه خدمات بی‌کیفیت و ارزان در سرای محلات برای جذب مردم و گرفتن پول از شهرداری مصاحبه خبرگزاری اقتصاد آنلاین ۹۷/۱۱/۰۵ لینک
مصائب مبارزه با فساد شهری مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد ۹۷/۱۱/۰۴ لینک
حرفه؛ سیاستمدار یادداشت روزنامه سازندگی ۹۷/۱۰/۲۰ لینک
طراحی و پایش نمای شهری مصاحبه خبرگزاری تابناک ۹۷/۱۰/۱۹ لینک
لایحه طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران مصاحبه خبرگزاری ایلنا ۹۷/۱۰/۱۸ لینک
سازمان‌های تابعه شهرداری مصاحبه روزنامه شرق ۹۷/۱۰/۱۴ لینک
کاهش سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران مصاحبه خبرگزاری ایلنا ۹۷/۱۰/۱۳ لینک
اصلاح ساختار شهرداری تهران مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد ۹۷/۱۰/۱۳ لینک
چهار چالش انتشار اطلاعات معاملات و ضرورت انتشار شرح خدمات قراردادها مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۷/۰۹/۲۳ لینک
شفافیت قراردادها مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش ۹۷/۰۹/۱۸ لینک
لطفاً وعدۀ مشخص بدهید یادداشت وب‌سایت و کانال تلگرام ۹۷/۰۸/۱۸ لینک
لایحه بودجه غیرنقد، بازی چندسرباخت شهرداری است مصاحبه خبرگزاری ایسنا ۹۷/۰۸/۰۵ لینک
شهر هوشمند مصاحبه برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ ۹۷/۰۸/۰۵ لینک
لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد مصاحبه خبر ۱۸:۳۰ ۹۷/۰۸/۰۵ لینک
در پاسخ به سوالات رئیس جمهور یادداشت وب‌سایت و کانال تلگرام ۹۷/۰۸/۰۴ لینک
کارت دعوت برای واسطه‌ها مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد ۹۷/۰۷/۲۹ لینک
در مخالفت با یک عقب‌نشینی تأسف‌بار یادداشت وب‌سایت و کانال تلگرام ۹۷/۰۷/۲۸ لینک
دسترسی به محرمانه‌های شهر مصاحبه روزنامه همشهری ۹۷/۰۷/۱۹ لینک
بررسی تمام چالش‌های کارگزاری‌ها و صدور ۷۰۰ میلیارد هولوگرام مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۷/۰۷/۱۳ لینک
ممنوعیت استخدام فامیلی در صف بررسی شورا مصاحبه خبرگزاری ایسنا ۹۷/۰۷/۰۷ لینک
ثبت شفاف معاملات شهرداری تهران و آخرین وضعیت طرح تعارض منافع مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۷/۰۶/۱۵ لینک
نشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه شورا مصاحبه ۹۷/۰۶/۱۲
اصلاحات به معنای اصلاح فرایندها یادداشت روزنامه همشهری ۹۷/۰۶/۰۳ لینک
پایش مداوم بودجه پایتخت یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد ۹۷/۰۵/۱۱ لینک
پایان انتصابات فامیلی در شهرداری تهران مصاحبه خبرگزاری ایسنا ۹۷/۰۵/۰۱ لینک
شاه‌کلید شفافیت یادداشت روزنامه ایران ۹۷/۰۴/۱۰ لینک
درباره شفافیت مصاحبه خبرگزاری ایلنا ۹۷/۰۳/۲۲ لینک
افشاگری یا شفافیت یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد ۹۷/۰۱/۲۸ لینک
نشست خبری درخصوص انتشار اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری مصاحبه ۹۷/۰۱/۲۶ لینک
برای تحقق نظارت همگانی؛ درباره انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری تهران یادداشت روزنامه همشهری ۹۷/۰۱/۲۶ لینک
سامانه شفاف مصاحبه خبر ۱۴:۳۰ رادیو تهران ۹۷/۰۱/۲۲ لینک
احیاء خاطره شهر؛ درباره چنارهای ولیعصر یادداشت روزنامه همشهری ۹۶/۱۲/۱۹ لینک
مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست مصاحبه مجله تجارت فردا ۹۶/۱۱/۲۱ لینک
شهرداری تهران باید مسئله‌محوری را جایگزین پروژه‌محوری کند مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۶/۱۱/۰۶ لینک
هدف از شفافیت سیستماتیک، پیشگیری از فساد است مصاحبه خبرگزاری مهر ۹۶/۱۱/۰۴ لینک
در دفاع از حق مردم بر شهر، در دفاع از حذف رانت یادداشت روزنامه اعتماد ۹۶/۱۱/۰۱ لینک
دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران مصاحبه خبر ۱۸:۳۰ ۹۶/۱۰/۱۹ لینک
صد روز قابل دفاع و انتظارات پیش رو یادداشت روزنامه اعتماد ۹۶/۰۹/۲۳ لینک
عملکرد زنان شورا مصاحبه خبرگزاری خبرآنلاین ۹۶/۰۷/۱۵ لینک
اعتیاد همراه با کارتن خوابی به مثابه یک سبک زندگی، درباره رویکرد جایگزین به مسئله آسیب‌های اجتماعی یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد ۹۶/۰۷/۱۱ لینک

نشست‌ها و همایش‌های تخصصی و مراسم‌ فرهنگی

موضوع عنوان تاریخ

همایش‌ها و نشست‌های با موضوع شفافیت و هوشمندسازی

حضور و سخنرانی در  نشست شفافیت: هدف یا وسیله (نشست مجازی در کلاب‌هاوس) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
حضور و سخنرانی در نشست بررسی عملکرد مدیریت شهری/ برنامه سوم: شفافیت و شهر شیشه‌ای، از ادعا تا واقعیت (نشست مجازی در کلاب‌هاوس) ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
حضور و سخنرانی در نشست درخصوص کودکان کار در کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی ۹۹/۱۲/۱۸
هم‌اندیشی با فعالان اجتماعی در خصوص لایحه بهره‌برداری اصناف از پیاده‌رو (جلسه مجازی) ۹۹/۱۲/۱۶
حضور و سخنرانی در رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران (جلسه مجازی) ۹۹/۱۲/۰۲
مراسم بزرگ‌داشت روز زن و رونمایی از سامانه گزارش احساس ناامنی در شهر ۹۹/۱۱/۱۵
حضور و سخنرانی در میزگرد روزنامه همشهری به مناسبت روز زن و با حضور زنان عضو شورای اسلامی شهر تهران ۹۹/۱۱/۱۱
نشست «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس (جلسه مجازی)  ۹۹/۰۹/۰۴
حضور و سخنرانی در هم اندیشی با فعالان حوزه کودکان کار ۹۹/۰۸/۱۷
حضور و سخنرانی در اختتامیه مسابقه تهران به روایت شفاف (جلسه مجازی) ۹۹/۰۶/۲۲
حضور و سخنرانی در نشست اشتراک مطالعات و پژوهش‌های شهرداری کلانشهرها در سامانه پژوهشیار (جلسه مجازی) ۹۹/۰۵/۰۷
مروری بر تجربه شیشه‌ای شدن شهرداری تهران و شورای شهر پنجم (جلسه مجازی) ۹۹/۰۳/۱۲
حضور و سخنرانی در ششمین گردهمایی سامانه پژوهشیار (جلسه مجازی) ۹۹/۰۱/۲۶
حضور و سخنرانی در نشست سیاست اجتماعی شهر در آینه بودجه شهرداری (انجمن جامعه‌شناسی ایران- دانشکده علوم اجتماعی) ۹۸/۱۱/۲۰
حضور و سخنرانی در اولین همایش قائم مقامان ذی‌حساب، نظارت و ارتقای انضباط مالی  ۹۸/۱۰/۰۴
حضور و سخنرانی در «اولین نشست از سلسله نشست‌های تجربه شفافیت: داده‌ باز» با همراهی اندیشکده شفافیت برای ایران ۹۸/۰۹/۲۷
حضور و سخنرانی در نشست سمن‌های مبارزه با فساد با معاون اول رئیس جمهور ۹۸/۰۹/۲۰
حضور و سخنرانی در پنل چالش‌های اشتراک‌گذاری و تبادل داده‌های شهری (سومین همایش تهران هوشمند، برج میلاد) ۹۸/۰۹/۱۸
شورای راهبردی تهران هوشمند  ۹۸/۰۹/۱۶
نشست دوم هم‌‌اندیشی با سمن‌های حوزه شفافیت و مبارزه با فساد  ۹۸/۰۹/۱۰
نشست اول هم‌‌اندیشی با سمن‌های حوزه شفافیت و مبارزه با فساد ۹۸/۰۸/۲۱
شورای راهبردی تهران هوشمند  ۹۸/۰۸/۱۶
چهارمین جایزه بین‌المللی خشت طلا ۹۸/۰۸/۱۱
مروری بر دستاوردها و چالش‌های شیشه‌ای شدن شورای شهر و شهرداری تهران در همایش «زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» (دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی) ۹۸/۰۷/۲۲
حضور و سخنرانی نشست تخصصی امکان و روش اجرای TOD در تهران ۹۸/۰۷/۲۰
حضور و سخنرانی در مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی ۹۸/۰۷/۱۷
حضور و سخنرانی در نشست هم‌اندیشی شورای عالی استان‌ها با موضوع شفافیت (ساختمان شورای عالی استانها، میدان فاطمی، خیابان جویبار) ۹۸/۰۶/۱۳
حضور و سخنرانی در نشست الگوهای ایجاد و توسعه شفافیت در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (خانه موزه شهید بهشتی) ۹۸/۰۶/۱۳
حضور و سخنرانی در مراسم رونمایی از دسترسی عمومی به پژوهش‌های انجام‌شده در شهرداری تهران روی وبسایت شفاف ۹۸/۰۵/۲۶
دومین نشست هم‌اندیشی با موضوع تضارب آرا و افکار و بررسی راهکارهای اجرایی برای ارتقای نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد ۹۸/۰۵/۱۶
سخنرانی در نشست اعلام موجودیت سمن «جمعیت هم‌اندیشان دادخواه» (جهد) ۹۸/۰۵/۰۵
حضور و سخنرانی در هفتمین نشست شهراندیشی و بررسی سامانه شفافیت در شهر همدان ۹۸/۰۴/۱۱
حضور و سخنرانی در مراسم رونمایی از پژوهش یغمای کودکی ۹۸/۰۳/۲۱
سخنرانی در کارگاه آموزشی «شفافیت و سیاست‌گذاری عمومی» در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی با عنوان «شفاف‌سازی با افشاگری تفاوت بنیادین دارد» ۹۸/۰۲/۲۵
افتتاحیه جشنواره تاکسیرانی تهران ۹۸/۰۲/۰۷
داوری در مسابقه فانوس با موضوع شفافیت و مقابله با فساد در دانشگاه امام صادق ۹۸/۰۲/۰۳
سخنرانی با عنوان «شهرداری شیشه‌ای، مرور یک تجربه» برای انتقال تجربیات شورای شهر و شهرداری تهران به کارگروه اقتصادی شورای راهبردی ریاست جمهوری ۹۸/۰۲/۱۵
سخنرانی در دومین نشست «توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفافیت بودجه» در موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت ۹۷/۱۲/۲۰
شرکت در همایش فصلی مدیران و رونمایی از انتشار اطلاعات کارکنان شهرداری، حقوق مندرج در حکم مدیران شهرداری و اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان شهرداری ۹۷/۱۱/۲۹
سخنرانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع «دولت الکترونیک و شفافیت» ۹۷/۱۱/۱۳
سخنرانی در همایش «مبارزه با فساد، احیای اعتماد» در شهر شیراز ۹۷/۰۹/۲۸
سخنرانی در پنل «حکمروایی خوب شهری و نقش شفافیت» در همایش تهران هوشمند ۹۷/۰۹/۱۹
سخنرانی در موسسه همشهری با عنوان «نشست شفاف‌سازی در اداره شهر» ۹۷/۰۹/۰۷
سخنرانی در حزب اتحاد ملت با موضوع «شفافیت و مدیریت تعارض، منافع، ضرورت، چالش‌ها و راهکارها» ۹۷/۰۶/۱۰
حضور در نشست بررسی لایحه تعارض منافع در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ۹۷/۰۵/۰۸
رونمایی از سامانه جامع منابع انسانی در شرکت برج میلاد ۹۷/۰۴/۱۲
رونمایی از وبسایت شفاف در همایش فصلی مدیران شهرداری تهران ۹۷/۰۱/۲۱
حضور و سخنرانی در پنل حکمرانی هوشمند و تنظیم مقررات در جهت حرکت به سمت شهر هوشمند در همایش تهران هوشمند ۹۶/۱۲/۱۴
سخنرانی در میزگرد نقد و ارزیابی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران ۹۶/۱۱/۰۴
حضور و سخنرانی در پنل شفافیت، ابعاد و راهکارها در کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی ۹۶/۱۰/۱۴
شورایاری همایش آغاز به کار پنجمین دوره فعالیت شورایاری‌های محلات تهران ۹۸/۰۷/۱۸
مراسم فرهنگی بازدید از نوروزگاه بلوار کشاورز ۹۷/۰۱/۰۸
شرکت در کمپین درختکاری بوستان مادران ۹۶/۱۲/۱۸
شرکت در آیین گشایش بوستان نفس ۹۶/۱۲/۱۶
دیدار با مسئولان دیدار اعضای شورا با سید محمد خاتمی ۹۸/۰۲/۱۷
شرکت در نشست رئیس‌جمهور با متخصصان علوم اجتماعی ۹۷/۰۸/۰۱
تقدیر از خبرنگاران حوزه شهری ۹۸/۰۵/۱۴
نشست اعضای شورای شهر با استاندار تهران ۹۶/۰۹/۲۱
نشست مشترک اعضای شورای شهر با رئیس نیروی انتظامی و رئیس پلیس راهور تهران ۹۶/۰۸/۱۳
دیدار با معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور ۹۶/۰۸/۱۳
دیدار اعضای شورای شهر با رئیس جمهور ۹۶/۰۸/۱۵
دیدار اعضای شورای شهر با رئیس مجلس ۹۶/۰۷/۲۶
شرکت در چهار جلسه اعضای ۵۱ نفره مجمع امید

بازدیدها

موضوع بازدید محل بازدید تاریخ
پیگیری تحقق شفافیت در واحدهای تابعه شهرداری

سازمان زیباسازی

۹۸/۰۶/۳۰

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

۹۸/۰۶/۲۳

سازمان املاک و مستغلات

۹۷/۱۱/۲۷

سازمان بهشت زهرا

۹۷/۱۰/۲۲

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

۹۷/۰۷/۲۱ و ۹۷/۱۲/۱۸

سازمان مدیریت پسماند

۹۷/۰۸/۱۹

سازمان مهندسی و عمران

۹۷/۰۶/۳۱

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

۹۷/۰۶/۱۰

سازمان املاک و مستغلات

۹۷/۰۵/۲۷
بازدیدهای کمیسیون برنامه و بودجه

بازدید از دریاچه شهدای خلیج فارس، منطقه ۲۲

۹۸/۱۰/۰۴

خط ۷ مترو تهران 

۹۷/۰۴/۰۴

نمایشگاه مطبوعات 

۹۶/۰۸/۱۰

افتتاحیه خط ۷ مترو و تست گرم خط ۶ مترو

۹۷/۱۲/۲۵

افتتاحیه پل المپیک 

۹۷/۱۲/۱۱
استفاده از اطلاعات تولیدشده در بخش‌های مختلف شهرداری

نظرخواهی عمومی در ایستگاه‌های مترو

۹۶/۰۹/۲۷

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

۹۶/۰۹/۲۵

مرکز رصد شهری تهران

۹۶/۰۹/۰۵
شهر هوشمند

نمایشگاه الکامپ

۹۷/۰۵/۰۹
نمایشگاه آثار مسابقه نقاشی کودکان تهران شهری که من دوست دارم

موسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا، گالری خیال شرقی

۹۸/۰۷/۱۳
بازدید از نمایشگاه ماشین‌آلات و ادوات آتش‌نشانی به همراه اعضای شورا

شورای اسلامی شهر تهران

۹۸/۰۷/۰۷
افتتاح مجدد کتابخانه عمومی پارک شهر

پارک شهر

۹۸/۰۶/۰۵
انتخابات شورایاری

منطقه ۲۲، محله صدرا

۹۸/۰۶/۰۴

مکاتبات و پیگیری‌ها

 • ۲۳ مکاتبه با شهردار تهران در خصوص
  • تسریع در غیرحضوری شدن ارائه خدمات مالی و شهرسازی در تاریخ ۹۹/۰۸/۱۴ (لینک)
  • انتشار عمومی اساسنامه و صورت‌های مالی شرکت‌های نسل دوم و سوم در تاریخ ۹۹/۰۵/۱۹ (لینک)
  • رفع خطای اطلاعات قراردادهای منتشرشده و لزوم پیشگیری سیستماتیک از امکان روی دادن خطا روی وبسایت شفاف در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ (لینک)
  • لزوم راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بازار آنلاین تهاتر در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۴ (لینک)
  • ایجاد دسترسی به سامانه‌های شهرداری تهران در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۳ (لینک)
  • اجرای دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مكرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ در شهرداری تهران در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۹ (لینک)
  • انتشار اطلاعات كمك‌های مالی شهرداری تهران به اشخاص حقوقی در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۲ (لینک)
  • پیشنهاد برگزاری همایش ملی دستاوردهای شفافیت شهرداری تهران در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۵ (لینک)
  • انتشار گزارش ارزیابی عملكرد مناطق و واحدهای تابعه شهرداری در سه حوزه شفافیت مالی، عملكرد ۱۳۷ و شهرسازی در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۱ (لینک)
  • انتشار مطالعات و پژوهش‌های شهرداری تهران روی وبسایت شفاف در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۶ (لینک)
  • برنامه‌های شهرداری تهران در خصوص فراهم كردن امكان ادامه فعالیت مراكز خرده فروشی، فرهنگی و خدماتی همزمان با فرارسیدن ماه‌های شعبان و رمضان در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۱ (لینک)
  • انتشار لیست تفصیلی پروانه‌های صادره برج‌باغ از سال ۱۳۸۲ تا كنون در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۱ (لینک)
  • درخواست ابلاغ و اطلاع‌رسانی عمومی مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۸ (لینک)
  • برقراری امکان دسترسی به سامانه‌های شهرداری تهران ۹۷/۰۹/۰۷ (لینک)
  • ضرورت خودداری ذیحسابان از تایید یا امضای اسناد قراردادهای ثبت نشده در سامانه قراردادها  در تاریخ ۹۷/۰۸/۰۵ (لینک)
  • درباره انتشار عمومی گزارش عملكرد مالی شهرداری تهران در تاریخ ۹۷/۰۸/۰۵ (لینک)
  • درخواست انتشار عمومی اطلاعات سفرهای خارجی كاركنان شهرداری تهران بر روی وبسایت شفاف در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ (لینک)
  • درخواست انتشار اطلاعات قراردادهای كلان شهرداری تهران بر روی وبسایت شفاف در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۴ (لینک)
  • درخواست گزارش اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الكترونیكی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۴ (لینک)
  • انتشار عمومی اطلاعات مدیران ارشد شهرداری تهران در تاریخ ۹۷/۰۳/۱۲ (لینک)
  • انتشار عمومی بخشی از اقلام اطلاعاتی سامانه شهرسازی در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ (لینک)
  • انتشار عمومی لایحه بودجه ۹۷ در قالب فایل اکسل در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۵ (لینک)
  • اطلاع رسانی قراردادهای بالای یك میلیارد تومان در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۰ (لینک)
 • ۳۶۰ عنوان مکاتبه با معاونان شهردار و سازمان فاوا در خصوص افزایش شفافیت مالی و دریافت گزارش‌های نظارتی با محوریت
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات شهرداری
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه
  • برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و دبیرخانه تهران هوشمند
  • کیفیت ثبت اطلاعات در سامانه‌های ثبت عملکرد مالی شهرداری از جمله سامانه‌های معاملات، مالی، املاک، صورت وضعیت الکترونیکی و برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران
  • یکپارچگی سامانه‌های شهرداری تهران
 • ۵۴۰ عنوان مکاتبه به‌عنوان منشی هیئت‌رئیسه درخصوص صورتجلسات هیئت‌رئیسه و کمیسیون تلفیق، پیگیری گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی روی طرح‌ها و لوایح

ملاقات‌ها

 • ۱۲۲ ملاقات با گروه‌های مختلف در حوزه‌های شفافیت، هوشمندسازی، شورایاری، مسائل و معضلات شهری
 • ۶۳ ملاقات مردمی با افراد در خصوص مشکلات و درخواست‌ها