دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۲۳) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۲۳)

دستور جلسه روز یکشنبه (۹۶/۸/۲۱) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز یکشنبه (۹۶/۸/۲۱) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۱۶) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۱۶) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز یکشنبه (۹۶/۸/۱۴) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه یک‌شنبه ۹۶.۸.۱۴

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۹) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۹) شورای اسلامی شهر تهران

گزارش اجمالی وضعيت، مسائل و راهبردهاي اداره‌كل آموزش و پرورش شهر تهران

اين فايل(+) گزارش ارائه‌شده توسط آقای عباسعلی باقری، مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره وضعيت، مسائل و راهبردهای اداره‌كل آموزش و پرورش شهر تهران است كه در جلسه شانزدهم شورای اسلامی شهر تهران در تاريخ ۹۶/۸/۲ ارائه شد.

دستور جلسه روز يكشنبه (۹۶/۸/۷) شورای اسلامی شهر تهران

حضور جناب آقای دکتر کلانتری، معاون رئيس جهمور و رئيس سازمان محافظت محيط زيست به منظور ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام‌شده در زمينه آلودگی هوای شهر تهران، اولين دستور روز یکشنبه خواهد بود.

دستور جلسه روز يكشنبه (۹۶/۸/۷) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۲) شورای اسلامی شهر تهران

حضور جناب آقای عباسعلی باقری، مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش شهر تهران به منظور ارائه گزارش از روند فعالیت‌های اجرایی، آموزشی، فرهنگی و نیروی انسانی در حوزه آموزش‌وپرورش شهر تهران، اولین دستور روز سه‌شنبه خواهد بود.

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۸/۲) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز يك‌شنبه (۹۶/۷/۳۰) شورای اسلامی شهر تهران

بررسی فوریت دو طرح وصولی، در دستور کار پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران است.

دستور جلسه روز يك‌شنبه (۹۶/۷/۳۰) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۲۵) شورای اسلامی شهر تهران

دستور جلسه روز سه‌شنبه (۹۶/۷/۲۵) شورای اسلامی شهر تهران