شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به …

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا (دستور جلسه)

/
پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به …

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ ب…

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک و مستغلات (دستور جلسه)

/
پنجاه‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ ب…

شفافیت و هوشمندسازی در حوزه معماری و شهرسازی (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۱۰/۸…

پیگیری تحقق شفافیت معاملات و عملکرد بودجه در شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۱۰/۸ …

پیگیری اجرای قوانین و مصوبات (دستور جلسه)

/
تصویب طرح‌ها و لوایح تنها نیمی از راه تحقق تغییرات در وضع موج…

چگونگی تحقق سیاست داده باز در شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۹/۲۴ به …

درباره «چالش‌های انتشار عمومی اطلاعات معاملات و ضرورت انتشار شرح خدمات» در گفت‌وگو با مهر

/
بهاره آروین رئیس کمیته کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در گفتگو با خبر…