نظارت بر حسن اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع (دستور جلسه)

/
پنجاه‌وهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ …

بررسی عملکرد یک‌ساله سازمان فاوا و برنامه سال آینده این سازمان (دستور جلسه)

/
پنجاه‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ …

گزارش مهر از ورود کمیته شفافیت به فروش قبور قدیمی در بهشت زهرا

/
بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیته شفافی…

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به …

شفافیت و هوشمندسازی در سازمان بهشت زهرا (دستور جلسه)

/
پنجاه‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ به …

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ ب…

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک و مستغلات (دستور جلسه)

/
پنجاه‌وپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ ب…

شفافیت و هوشمندسازی در حوزه معماری و شهرسازی (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۱۰/۸…

پیگیری تحقق شفافیت معاملات و عملکرد بودجه در شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۱۰/۸ …