دستورالعمل راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر املاک (گزارش جلسه)

/
شصت‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست…

راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر (دستور جلسه)

/
شصت‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست…

بیش‌برآوردی بودجه و ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها (گزارش جلسه)

/
شصت‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۱۲/۴ به ریاست…

دسترسی همگانی به پژوهش‌های شهرداری تهران (گزارش جلسه)

/
شصت‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، سه‌شنبه ۹۷/۱۱/۳۰ به ر…

بررسی بودجه سال ۹۸ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (دستور جلسه)

/
شصت‌ودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۷/۱۲/۴ به ریاست…

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک و مستغلات (گزارش جلسه)

/
شصتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۱/۲۷ به ریاست دکتر به…

انتشار عمومی پژوهش‌ها (دستور جلسه)

/
شصت‌ویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، سه‌شنبه ۹۷/۱۱/۳۰ به ر…

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک و مستغلات (دستور جلسه)

/
شصتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۱/۲۷ به ریاست دکتر به…

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار (گزارش جلسه)

/
پنجاه‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، روز شنبه ۹۷/۱۱/۱…